На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Літературне слововживання →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на букву А (179)

(...)АНДРІЯ
        Кінцева частина складних слів, що вказує на відношення до чоловіка або чоловічої статі: ...
(...)АНТРОП
        Кінцева частина складних слів, що відповідає поняттю "викопна людина": пітекантроп, ...
А
I         Як назва літери вживається в с. р.: мале а; як назва звука вживається в ч. р.: довгий а, ...
А...
        Префікс, уживаний на позначення заперечення, відсутності або недостатності ...
АБАНДОН
        -у. Відмова власника судна чи вантажу від своїх прав на застраховане майно на користь ...
АБИ-АБИ
        присл. розм. Дуже мало. А має аби-аби з голоду не пропасти (А. Головко).
АБИ-ТО , АБИ ТО
        АБИ-ТО – АБИ ТО         Аби-то, присл. розм. Як-небудь, так собі. На Марину Карповну він не ...
АБИДЕ , АБИ ДЕ
        АБИДЕ – АБИ ДЕ         Абиде, присл. Хоч де, в будь-якому місці. Та я абиде захропу ...
АБИКОЛИ , АБИ КОЛИ
        АБИКОЛИ – АБИ КОЛИ         Абиколи, присл. Хоч коли, в будь-який час. На дощ викидають ...
АБИКУДИ , АБИ КУДИ
        АБИКУДИ – АБИ КУДИ         Абикуди, присл. Хоч куди, в будь-яке місце. Не так спроста ...
АБИХТО , АБИ ХТО
        АБИХТО – АБИ ХТО         Абихто, абикого, займ. Будь-хто, кожний. – Слова, фрази!.. – ...
АБИЧИЙ , АБИ ЧИЙ
        АБИЧИЙ – АБИ ЧИЙ         Абичий, абичийого, займ. Байдуже чий, належний будь-кому. Отак ...
АБИЩО , АБИ ЩО
        АБИЩО – АБИ ЩО         Абищо, абичого, займ. Байдуже що, що-небудь; дрібниця, ніщо. Набери ...
АБИЯК , АБИ ЯК
        АБИЯК – АБИ ЯК         Абияк, присл. Як-небудь, сяк-так, погано; недбало, неуважно. – Я не ...
АБИЯКИЙ , АБИ ЯКИЙ
        АБИЯКИЙ – АБИ ЯКИЙ         Абиякий, абиякого, займ. Будь-який, звичайний, перший-ліпший; ...
АБО
I         спол. Вживається на означення того, що предмети або явища періодично чергуються чи ...
АБОНЕМЕНТ , АБОНЕНТ
        АБОНЕМЕНТ – АБОНЕНТ         Абонемент, -а. Право користування чимось протягом певного ...
АБОРИГЕН
        -а. На відміну від слів тубілець, автохтон, уживаних у значенні "корінний житель якоїсь ...
АБОЩО , АБО ЩО
        АБОЩО – АБО ЩО         Абощо, част. Вживається при переліку предметів, явищ і т. ін. ...
АБРАЗИВНИЙ , АБРАЗІЙНИЙ
        АБРАЗИВНИЙ – АБРАЗІЙНИЙ         Абразивний. Який стосується абразивів – алмазу, ...
АБСОЛЮТ , АБСОЛЮТИЗМ
        АБСОЛЮТ – АБСОЛЮТИЗМ         Абсолют, -у. Вічна, незмінна першооснова світу (Бог, ...
АБСОЛЮТНИЙ , АБСОЛЮТИСТСЬКИЙ
        АБСОЛЮТНИЙ – АБСОЛЮТИСТСЬКИЙ         Абсолютний. Безвідносний, узятий поза зв’язком; ...
АБСОРБЕНТ , АБСОРБЕР
        АБСОРБЕНТ – АБСОРБЕР         Абсорбент, -у. Речовина, здатна ...
АБСОРБУВАТИ , АДСОРБУВАТИ
        АБСОРБУВАТИ – АДСОРБУВАТИ         Абсорбувати, -ує, недок. і док. Вбирати гази або ...
АБСУРД , АБСУРДНІСТЬ
        АБСУРД – АБСУРДНІСТЬ         Абсурд, -у. Безглуздя, нісенітниця: доведений до абсурду, ...
АВІА...
        Перша частина складних слів, що відповідає слову авіаційний і поняттю "повітряний"; ...
АВІЗО
I         невідм., с. Повідомлення про переказ грошей, надісланий товар тощо. II         невідм., ...
АВАНЗАЛ
        -у. Передній зал; приймальня.
АВАНСЦЕНА
        Передня частина сцени – від завіси до рампи. Село. Посередині кону хата Степана Реви, ...
АВАНТЮРИСТИЧНИЙ , АВАНТЮРИСТСЬКИЙ , АВАНТЮРНИЙ
        АВАНТЮРИСТИЧНИЙ – АВАНТЮРИСТСЬКИЙ – АВАНТЮРНИЙ         Авантюристичний. Який ...
АВАРИ , АВАРЦІ
        АВАРИ – АВАРЦІ         Авари, -ів, мн. (одн. авар, -а). Тюркські племена, які вторглися в VI ...
АВЖЕЖ , А ВЖЕ Ж
        АВЖЕЖ – А ВЖЕ Ж         Авжеж, част. розм. Вживається для ствердження якоїсь думки ...
АВТАРКІЯ
        -ї, ор. -єю. Економічна політика відособлення якоїсь країни від економіки інших країн з ...
АВТО
        невідм., с. розм. Автомобіль. Авто повільно посувалося людними вулицями (М.Трублаїні).
АВТО...
I         Перша частина складних слів, що відповідає словам автомобільний, автомобіль; пишеться ...
АВТОБІОГРАФІЯ , БІОГРАФІЯ
        АВТОБІОГРАФІЯ – БІОГРАФІЯ         Автобіографія, -ї, ор. -єю. Опис свого життя. Я шукаю ...
АВТОКЕФАЛІЯ
        -ї, ор. -єю. У православ’ї – церква, не залежна від інших церков у розв’язанні ...
АВТОМАТИЧНИЙ , АВТОМАТНИЙ
        АВТОМАТИЧНИЙ – АВТОМАТНИЙ         Автоматичний. Самодіючий; виконуваний без ...
АВТОНОМІЯ , АВТОНОМНІСТЬ
        АВТОНОМІЯ – АВТОНОМНІСТЬ         Автономія, -ї, ор. -єю. 1. Право самостійного здійснення ...
АВТОПОРТРЕТ , ПОРТРЕТ
        АВТОПОРТРЕТ – ПОРТРЕТ         Автопортрет, -а. Портрет художника, скульптора виконаний ...
АВТОРИЗОВАНИЙ , АВТОРСЬКИЙ
        АВТОРИЗОВАНИЙ – АВТОРСЬКИЙ         Авторизований. Схвалений автором: авторизований ...
АВТОРИТАРИЗМ
        -у. Антидемократична система політичного правління, що звичайно спирається на ...
АВТОРИТАРНИЙ
        Який утверджується силою влади, диктатури; який прагне зміцнити свій авторитет: ...
АВУАРИ
        -ів, мн. Вклади осіб і установ у закордонних банках, а також чеки, векселі, перекази та ...
АГІТ...
        Перша частина складних слів, що відповідає слову агітаційний; пишеться разом: ...
АГА
I         аги, д. ім. азі, ім., ж. Безхвоста тварина родини жаб. II         виг. Виражає здогад, ...
АГЛО...
        Перша частина складних слів, що відповідає поняттю "нагромаджений"; пишеться разом: ...
АГРО...
        Перша частина складних слів, що відповідає слову агрономічний; пишеться разом: ...
АГУ , АҐУ
        АГУ – АҐУ         Агу, виг. розм. 1. Вживається при відганянні птахів, перегукуванні в ...
АДАПТУВАТИ , АДОПТУВАТИ
        АДАПТУВАТИ – АДОПТУВАТИ         Адаптувати, -ую, -уєш, недок. і док. Пристосовувати; ...
АДЕНІН , АДЕНІТ
        АДЕНІН – АДЕНІТ         Аденін, -у. Пуринова основа, яка міститься в усіх живих ...
АДЕНДУМ
        -у. Додаток до договору, що змінює або доповнює ті або інші його умови.
АДИГЕ , АДИГЕЙЦІ , АДИГИ
        АДИГЕ – АДИГЕЙЦІ – АДИГИ         Адиге, невідм., ч. і мн. Самоназва ...
АДМІНІСТРАТИВНИЙ , АДМІНІСТРАТОРСЬКИЙ
        АДМІНІСТРАТИВНИЙ – АДМІНІСТРАТОРСЬКИЙ         Адміністративний. 1. Який стосується ...
АДРЕСА , АДРЕС
        АДРЕСА – АДРЕС         Адреса, -и. Позначення місця проживання когось, ...
АДРЕСАТ , АДРЕСАНТ
        АДРЕСАТ – АДРЕСАНТ         Адресат, -а. Одержувач листа, телеграми тощо. Поштарка ...
АДРЕСУВАТИ , АДРЕСУВАТИСЯ
        АДРЕСУВАТИ – АДРЕСУВАТИСЯ         Адресувати, -ую, -уєш, недок. і док. 1. (кому, до кого, на ...
АДСОРБЕНТ , АДСОРБЕР
        АДСОРБЕНТ – АДСОРБЕР         Адсорбент, -у. Речовина, здатна ...
АЕРО...
        Перша частина складних слів, що відповідає поняттям "авіаційний", "повітряний"; пишеться ...
АЕРОБІОЗ , АЕРОБІОС
        АЕРОБІОЗ – АЕРОБІОС         Аеробіоз, -у. Життя при наявності вільного кисню, властиве ...
АЕРОДРОМ , АЕРОПОРТ
        АЕРОДРОМ – АЕРОПОРТ         Аеродром, -у. Комплекс споруд і технічних засобів, ...
АЖІОТАЖ , АЖИТАЦІЯ
        АЖІОТАЖ – АЖИТАЦІЯ         Ажіотаж, -у, ор. -ем. Спекулятивна гарячка на біржах і ринках; ...
АЗАРТ , АЗАРТНІСТЬ
        АЗАРТ – АЗАРТНІСТЬ         Азарт, -у. Сильне захоплення, гарячковість; запал: працювати ...
АЗБО...
        Перша частина складних слів, що відповідає слову азбестовий; пишеться разом: ...
АЗБУКА , АБЕТКА , АЛФАВІТ
        АЗБУКА – АБЕТКА – АЛФАВІТ         Азбука. 1. Сукупність літер якогось письма, ...
АЗБУЧНИЙ , АБЕТКОВИЙ , АЛФАВІТНИЙ
        АЗБУЧНИЙ – АБЕТКОВИЙ – АЛФАВІТНИЙ         У словосп.: азбучна (абеткова) істина, ...
АКАДЕМ...
        Перша частина складних слів, що відповідає слову академічний; пишеться разом: ...
АКВІЗИТОР
        -а. Агент транспортних або страхових організацій, в обов’язки якого входить залучення ...
АКВА...
        Перша частина складних слів, що відповідає поняттю "водний"; пишеться разом: акваплан, ...
АКОРДОВИЙ , АКОРДНИЙ
        АКОРДОВИЙ – АКОРДНИЙ         Акордовий. Який стосується гармонійного поєднання ...
АКСЕЛЕРАТ
        -а. Дитина, підліток, які виділяються прискореним фізичним, фізіологічним і психічним ...
АКТ
        -у. 1. Окремий вияв якоїсь діяльності; дія, подія, вчинок; закінчена частина (дія) ...
АКТИВІЗУВАТИ , АКТИВУВАТИ
        АКТИВІЗУВАТИ – АКТИВУВАТИ         Активізувати, -ую, -уєш, недок. і док. Робити ...
АКТИВАЦІЯ , АКТИВІЗАЦІЯ
        АКТИВАЦІЯ – АКТИВІЗАЦІЯ         Активація, -ї, ор. -єю. Збудження чогось, посилення ...
АКТИНО...
        Перша частина складних слів, що означає відношення до променистої енергії, ...
АКУМУЛЯЦІЯ , АКУМУЛЮВАННЯ , КУМУЛЯЦІЯ
        АКУМУЛЯЦІЯ, АКУМУЛЮВАННЯ – КУМУЛЯЦІЯ         Акумуляція, -ї, ор. -єю, акумулювання. ...
АКЦІОНЕРНИЙ , АКЦІОНЕРСЬКИЙ
        АКЦІОНЕРНИЙ – АКЦІОНЕРСЬКИЙ         Акціонерний. Який стосується акцій, заснований на ...
АКЦЕНТОЛОГІЧНИЙ , АКЦЕНТУАЦІЙНИЙ
        АКЦЕНТОЛОГІЧНИЙ – АКЦЕНТУАЦІЙНИЙ         Акцентологічний. Який стосується ...
АКЦЕПТАНТ
        -а. Особа, яка зобов’язалася сплатити за пред’явленим рахунком.
АКЦЕСІЙНИЙ , АКЦЕСОРНИЙ
        АКЦЕСІЙНИЙ – АКЦЕСОРНИЙ – АКЦЕСОРНИЙ         Акцесійний: акцесійний договір – ...
АКЦИДЕНЦІЯ
        -ї, ор. -єю. Випадкова, минуща, неістотна властивість. Пох. акцидентний: акцидентні роботи.
АКЦИЗ
        -у. Основний вид непрямих податків, здебільшого на предмети широкого вжитку, комунальні й ...
АЛІТЕРАЦІЯ , АЛЬТЕРАЦІЯ
        АЛІТЕРАЦІЯ – АЛЬТЕРАЦІЯ         Алітерація, -ї, ор. -єю. Поетичний прийом, який полягає в ...
АЛАБАСТР
        -а. Старогрецька посудина для олії.
АЛГОЛ
        -у. Назва кількох алгоритмічних мов і створених на їхній основі мов програмування для ...
АЛЕВРИТ , АЛЕВРОЛІТ
        АЛЕВРИТ – АЛЕВРОЛІТ         Алеврит, -у, мн. -и, -ів. Дрібнозерниста осадова гірська ...
АЛЕГРЕТО , АЛЕГРО
        АЛЕГРЕТО – АЛЕГРО         Алегрето. 1. присл. Помірно швидко (про темп виконання ...
АЛЕЙКІЯ , АЛЕЙКЕМІЯ
        АЛЕЙКІЯ – АЛЕЙКЕМІЯ         Алейкія, -ї, ор. -єю. Захворювання, що характеризується ...
АЛКОГОЛІЗМ , АЛКОГОЛІЗ
        АЛКОГОЛІЗМ – АЛКОГОЛІЗ         Алкоголізм, -у. Захворювання, що спричиняється ...
АЛМАЗ , ДІАМАНТ , БРИЛЬЯНТ
        АЛМАЗ – ДІАМАНТ, БРИЛЬЯНТ         Алмаз. 1. р. -у. Мінерал, що блиском і твердістю ...
АЛО...
        Перша частина складних слів, що відповідає поняттям "інший", "сторонній", "чужорідний"; ...
АЛЬПАКА , АЛЬПАК
        АЛЬПАКА – АЛЬПАК         Альпака, -й, д. ім. -ці. Парнокопитна тварина родини верблюдових ...
АЛЬФА-...
        Перша частина складних слів, що означає стан речовини або зв’язок з альфа-частинками; ...
АЛЮМО...
        Перша частина складних слів, що відповідає слову алюмінієвий; пишеться разом: ...
АМІЛАЗА , АМІЛОЗА
        АМІЛАЗА – АМІЛОЗА         Амілаза. Фермент, що міститься в організмі тварин і ...
АМІЛАН , АМІЛЕН
        АМІЛАН – АМІЛЕН         Амілан, -у. Синтетичне волокно з поліамідів. Пох. ...
АМІНО...
        Перша частина складних слів, що відповідає слову аміни; пишеться разом: амінокислота, ...
АМОНІТ , АМОНІЙ
        АМОНІТ – АМОНІЙ         Амоніт 1, -а, мн. -и, -ів. Викопний молюск.         Амоніт 2, -у. ...
АМУР
        -а (з малої літери). Назва білого й чорного видів риб родини коропових, які водяться в ...
АМФІБОЛ , АМФІБОЛІТ
        АМФІБОЛ – АМФІБОЛІТ         Амфібол, -у. Породотвірний мінерал класу силікатів, що ...
АНІ , А НІ
        АНІ – А НІ         Ані, спол., наст. Варіант ні, вживаний для підсилення. Ані півня, ні ...
АНІЗОМЕРІЯ , АНІЗОМЕТРІЯ
        АНІЗОМЕРІЯ – АНІЗОМЕТРІЯ         Анізомерія, -ї, ор. -єю. Неоднаковість властивостей ...
АНА...
        Префікс, що означає рух угору, підсилення, зміну, повторну або зворотну дію: анаграма, ...
АНАЛОГІЧНИЙ , АНАЛОГІЙНИЙ
        АНАЛОГІЧНИЙ – АНАЛОГІЙНИЙ         Аналогічний, (кому, чому, з ким, чим). Який становить ...
АНАЛОГІЯ
        -ї, ор. -єю. Подібність, схожість у чомусь між предметами, явищами, поняттями тощо: аналогія ...
АНАРХІЧНИЙ , АНАРХІСТСЬКИЙ
        АНАРХІЧНИЙ – АНАРХІСТСЬКИЙ         Анархічний. Властивий анархізму й анархії; ...
АНГІДРИД , АНГІДРИТ
        АНГІДРИД – АНГІДРИТ         Ангідрид, -у. Хімічна сполука, що містить кисень і утворює з ...
АНГІО...
        Перша частина складних слів, що вказує на відношення до судинної системи; пишеться разом: ...
АНГЛІКАНСЬКИЙ
        Який стосується англіканства – протестантської релігії в Англії: англіканська церква, ...
АНГЛІЯ , БРИТАНІЯ , ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
        АНГЛІЯ – БРИТАНІЯ – ВЕЛИКА БРИТАНІЯ         Англія, -ї, ор. -єю. ...
АНГЛО-... , АНГЛО... , АНГЛІЙСЬКО-...
        АНГЛО-... (АНГЛО...) – АНГЛІЙСЬКО-...         Англо-... (англо...). Перша частина складних слів, ...
АНДАНТЕ , АНДАНТИНО
        АНДАНТЕ – АНДАНТИНО         Анданте. 1. присл. Помірно повільно, плавно (про темп ...
АНДЕЗИН , АНДЕЗИТ
        АНДЕЗИН – АНДЕЗИТ         Андезин, -у. Мінерал класу силікатів білого або сіруватого ...
АНДРО...
        Перша частина складних слів, що вказує на відношення до чоловіка або чоловічої статі; ...
АНЕМО...
        Перша частина складних слів, що відповідає поняттю "вітер"; пишеться разом: ...
АНОКСІЯ , АНОКСЕМІЯ
        АНОКСІЯ – АНОКСЕМІЯ         Аноксія, -ї, ор. -єю. Відсутність кисню в окремих тканинах, ...
АНОНС
        -у. Попереднє оголошення про спектакль, концерт тощо без детальних відомостей: анонс про ...
АНОРТИТ , АНОРТОЗИТ
        АНОРТИТ – АНОРТОЗИТ         Анортит, -у. Мінерал групи польових ...
АНОРХІЗМ
        -у. Вада розвитку – відсутність яєчок у людини й тварин.
АНОТАЦІЯ , НОТАЦІЯ
        АНОТАЦІЯ – НОТАЦІЯ         Анотація, -ї, ор. -єю (на що, чого, рідше про що). Коротка ...
АНТАРКТИКА , АНТАРКТИДА
        АНТАРКТИКА – АНТАРКТИДА         Антарктика, -и, д. ім. -ці. Південна полярна область ...
АНТИ... , ПРОТИ...
        АНТИ... – ПРОТИ...         Анти... преф. Означає протилежність, протидію, заміну тощо; ...
АНТИМОНІД , АНТИМОНІТ
        АНТИМОНІД – АНТИМОНІТ         Антимонід, -у. Сполуки сурми з ...
АНТИПІРЕН , АНТИПІРИН
        АНТИПІРЕН – АНТИПІРИН         Антипірен, -у, мн. -и, -ів. Речовина, суміш, що надає ...
АНТИЦИПАЦІЯ
        -ї, ор. -єю. 1. Передбачення, здогад, прогноз. 2. Передчасне настання якогось явища. 3. ...
АНТРАКОЗ , АНТРАКНОЗ
        АНТРАКОЗ – АНТРАКНОЗ         Антракоз, -у. Захворювання легень, що розвивається ...
АНТРОПО...
        Перша частина складних слів, що відповідає поняттям "людина", "людство"; пишеться разом: ...
АНФАС
        присл. Обличчям до того, хто дивиться: сфотографуватися анфас (не в анфас).
АПЕЛЯЦІЯ , ЕПІЛЯЦІЯ
        АПЕЛЯЦІЯ – ЕПІЛЯЦІЯ         Апеляція, -ї, ор. -єю. Оскарження ухвали суду у вищу судову ...
АПЕНДИКС , АПЕНДИЦИТ
        АПЕНДИКС – АПЕНДИЦИТ         Апендикс, -а. Червоподібний відросток сліпої ...
АПО...
        Перша частина складних слів, що означає віддалення, відокремлення, завершення, ...
АПОГЕЙ , ПЕРИГЕЙ
        АПОГЕЙ – ПЕРИГЕЙ         Апогей, -ю, ор. -єм. Найвіддаленіша від центра Землі точка ...
АПОЛІТИЗМ , АПОЛІТИЧНІСТЬ
        АПОЛІТИЗМ – АПОЛІТИЧНІСТЬ         Аполітизм, -у. Пасивне, байдуже ставлення до питань ...
АПОЛОГ , АПОЛОГЕТ
        АПОЛОГ – АПОЛОГЕТ         Аполог, -у. Невелике алегоричне оповідання в античній і ...
АПОСТРОФ , АПОСТРОФА
        АПОСТРОФ – АПОСТРОФА         Апостроф, -а. Надрядковий знак, яким позначається ...
АПРІОРІ
        присл. Незалежно від досвіду, до досліду; без перевірки; попередньо: вирішити апріорі.
АПРОБУВАТИ
        -ую, -уєш, недок. і док. книжн. Офіційно схвалювати, стверджувати, затверджувати після ...
АПТЕЧНИЙ , АПТЕКАРСЬКИЙ
        АПТЕЧНИЙ – АПТЕКАРСЬКИЙ         Аптечний. Призначений для аптеки, який належить, ...
АРІЄТА , АРІЙКА
        АРІЄТА – АРІЙКА – АРІЙКА         Арієта. Невелика, звичайно пісенного жанру ...
АРІОЗО
        1. ім., невідм., с. Невелика лірична арія вільної побудови, яка звичайно поєднується з ...
АРАБ , АРАП
        АРАБ – АРАП         Араб, -а, мн. -и, -ів. Представник великої групи народів, які населяють ...
АРАБЕСК , АРАБЕСКА , АРАБЕСКИ
        АРАБЕСК – АРАБЕСКА – АРАБЕСКИ         Арабеск, -у. Поза в класичному балетному танці, ...
АРБІТР , РЕФЕРІ
        АРБІТР – РЕФЕРІ         Арбітр, -а. 1. Посередник, третейський суддя тощо. 2. Суддя в ...
АРГЕНТИНА
        (з малої літери). Промислова риба ряду лососевих, яка водиться в північних частинах ...
АРГУМЕНТУВАННЯ , АРГУМЕНТАЦІЯ
        АРГУМЕНТУВАННЯ – АРГУМЕНТАЦІЯ         Аргументування. Наведення аргументів, доказів, ...
АРК...
        Компонент назв обернених тригонометричних функцій; пишеться разом: арккосинус, ...
АРКАН , ОРКАН
        АРКАН – ОРКАН         Аркан. 1. р. -а. Довгий мотузок із зашморгом, яким ловлять тварин ...
АРКУШ , ЛИСТ
        АРКУШ – ЛИСТ         Аркуш, -а. Шматок, пласт якогось тонкого й плоского матеріалу ...
АРОМАТИЗОВАНИЙ , АРОМАТИЧНИЙ , АРОМАТНИЙ
        АРОМАТИЗОВАНИЙ – АРОМАТИЧНИЙ – АРОМАТНИЙ         Ароматизований. До якого додані ...
АРПЕДЖІО
        невідм., с. Послідовне виконання звуків акорду, звичайно починаючи з нижнього тону: ...
АРСЕНІД , АРСЕНІТ , АРСЕНАТ
        АРСЕНІД – АРСЕНІТ – АРСЕНАТ         Арсенід, -у, мн. -и, -ів. Сполука арсену з ...
АРТ...
        Перша частина складних слів, що відповідає слову артилерійський; пишеться разом: ...
АРТИСТ , АКТОР
        АРТИСТ – АКТОР         Артист, -а. 1. Виконавець творів мистецтва (актор, співак, ...
АРТР... , АРТРО...
        АРТР..., АРТРО...         Перші частини складних слів, що відповідають поняттю "суглоб"; ...
АРТРАЛГІЯ , АРТРОЛОГІЯ
        АРТРАЛГІЯ – АРТРОЛОГІЯ         Артралгія, -ї, ор. -єю. Біль у ...
АРХ... , АРХЕО... , АРХІ...
        АРХЕ... – АРХЕО... – АРХІ...         Архе... Перша частина складних слів, що відповідає ...
АРХІВАРІУС , АРХІВІСТ
        АРХІВАРІУС – АРХІВІСТ         Архіваріус, -а. Охоронець архівних матеріалів, ...
АРХАЇЧНИЙ , АРХАЇСТИЧНИЙ
        АРХАЇЧНИЙ – АРХАЇСТИЧНИЙ         Архаїчний. Який існував, був створений давно: ...
АРШИН
        -а. Давня східнослов’янська одиниця довжини (0,711 м), яка вживалася до впровадження ...
АСИМІЛЯЦІЙНИЙ , АСИМІЛЯТИВНИЙ , АСИМІЛЯТОРНИЙ , АСИМІЛЯТОРСЬКИЙ
        АСИМІЛЯЦІЙНИЙ – АСИМІЛЯТИВНИЙ – АСИМІЛЯТОРНИЙ – ...
АСОРТИМЕНТ , СОРТАМЕНТ , СОРТИМЕНТ
        АСОРТИМЕНТ – СОРТАМЕНТ – СОРТИМЕНТ         Асортимент, -у. Набір товарів або виробів ...
АСПЕРГІЛ , АСПЕРГІЛЬОЗ
        АСПЕРГІЛ – АСПЕРГІЛЬОЗ         Аспергіл, -а. Рід незавершених грибів, властивих як ...
АСТЕРОЇДИ , СТЕРОЇДИ
        АСТЕРОЇДИ – СТЕРОЇДИ         Астероїди, -ів, мн. 1. Малі планети Сонячної системи. 2. ...
АСТРО...
        Перша частина складних слів, що відповідає поняттю "зоряний"; пишеться разом: ...
АСТРОНІМ
        -а. Вид псевдоніма – позначення прізвища автора якимсь друкарським знаком (зірочкою ...
АТЛАНТИКА , АТЛАНТИДА
        АТЛАНТИКА – АТЛАНТИДА         Атлантика, -и, д. ім. -ці. Атлантичний ...
АТО , А ТО
        АТО – А ТО         Ато, част. розм. Атож. – Чи ходив ти в поле? – "Ато!" (Словник ...
АТОЖ , А ТО Ж , ОТОЖ
        АТОЖ – А ТО Ж – ОТОЖ         Атож, част. розм. Вживається для вираження згоди з ...
АТОМІЗМ
        -у. Вчення про переривчасту будову матерії: атомізм Епікура.
АТОМАРНИЙ , АТОМІСТИЧНИЙ , АТОМНИЙ
        АТОМАРНИЙ – АТОМІСТИЧНИЙ – АТОМНИЙ         Атомарний, спец. Прикм. до атом; який існує ...
АТОНАЛЬНИЙ , АТОНІЧНИЙ
        АТОНАЛЬНИЙ – АТОНІЧНИЙ         Атональний. У музиці – позбавлений тональної ...
АУЛ , АЇЛ
        АУЛ – АЇЛ         Аул, -у. Селище (колись кочове, зараз осіле) в казахів, туркменів, ...
АУРА
        1. У фізиці – випромінювання електричних хвиль від предмета у вигляді невидимого ...
АФЕРИСТ , АФОРИСТ
        АФЕРИСТ – АФОРИСТ         Аферист, -а. Той, хто здійснює афери; шахрай: шлюбний аферист. ...
АФОРИСТСЬКИЙ , АФОРИСТИЧНИЙ
        АФОРИСТСЬКИЙ – АФОРИСТИЧНИЙ         Афористський. Який стосується афориста: ...
АФРИКАНЦІ , АФРИКАНЕРИ , АФРИКАНДЕРИ
        АФРИКАНЦІ – АФРИКАНЕРИ, АФРИКАНДЕРИ         Африканці, -ів, мн. (одн. африканець, -нця). ...
АФРО-...
        Перша частина складних слів, що означає "який стосується Африки, африканців; пишеться ...
АХІЛІЯ , АХОЛІЯ
        АХІЛІЯ – АХОЛІЯ         Ахілія, -ї, ор. -єю. Відсутність соляної кислоти та ферментів ...
АЯКЖЕ , А ЯК ЖЕ
        АЯКЖЕ – А ЯК ЖЕ         Аякже, част. розм. Те саме, що авжеж. – Ти, Василино, біля вуликів ...


© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.009 c.