На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Літературне слововживання →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на букву І (72)

(...)ІАДА , (...)ІАНА
        ...ІАДА – ...ІАНА         ...Іада. Вживається для творення слів, що означають масові ...
(...)ІАТРІЯ
        Кінцева частина складних слів, що означає певну галузь медицини: педіатрія, фтизіатрія.
***ІНФІНІТИВ , ІНФІНІТИВ
        Неозначена форма дієслова (інфінітив) твориться за допомогою суфікса -ти і вживається в ...
І
I         Як назва літери вживається в с. р.: мале і; як назва звука вживається в ч. р.: голосний ...
Ї
        Вживається в с. р.: велике ї.
І ТАК ДАЛІ , І ТАКЕ ІНШЕ , І ПОДІБНЕ , ТОЩО , ТО ЩО
        І ТАК ДАЛІ – І ТАКЕ ІНШЕ, І ПОДІБНЕ – ТОЩО – ТО ЩО         І так далі (і т. д.). Вживається ...
ІБЕРИ , ІБЕРІЙЦІ
        ІБЕРИ – ІБЕРІЙЦІ         Ібери, -ів, мн. 1. Стародавні грузинські племена, що населяли ...
ІГРОВИЙ , ГРАЛЬНИЙ
        ІГРОВИЙ – ГРАЛЬНИЙ         Ігровий. Який стосується гри; призначений для гри: ігрова ...
ІДІО...
        Перша частина складних слів, що відповідає поняттям "свій", "особливий" тощо; пишеться ...
ІДІОТИЗМ , ІДІОТСТВО , ІДІОТІЯ
        ІДІОТИЗМ – ІДІОТСТВО – ІДІОТІЯ         Ідіотизм, -у. 1. Те саме, що ідіотія: впасти в ...
ЇДА , ЇЖА , СТРАВА
        ЇДА – ЇЖА – СТРАВА         Їда. Споживання їжі: швидка їда, готуватися до ...
ІЗОЛЯЦІЙНИЙ , ІЗОЛЯТОРНИЙ
        ІЗОЛЯЦІЙНИЙ – ІЗОЛЯТОРНИЙ         Ізоляційний. Призначений для ізоляції: ізоляційні ...
ІЗОЛЯЦІЯ , ІЗОЛЮВАННЯ , ІЗОЛЬОВАНІСТЬ
        ІЗОЛЯЦІЯ – ІЗОЛЮВАННЯ – ІЗОЛЬОВАНІСТЬ         Ізоляція, -ї, ор. -єю. 1. Відокремлення від ...
ІЗОМЕРІЯ , ІЗОМЕТРІЯ
        ІЗОМЕРІЯ – ІЗОМЕТРІЯ         Ізомерія, -ї, ор. -єю. Існування кількох речовин однакового ...
ІКЛО , БИВЕНЬ , КЛИК
        ІКЛО – БИВЕНЬ – КЛИК         Ікло, р. мн. -ів. 1. Зуб між різцями й передкореневими зубами ...
ІКРЯНИЙ , ІКРИСТИЙ
        ІКРЯНИЙ – ІКРИСТИЙ         Ікряний. Який містить у собі ікру; виготовлений з ікри; ...
ІЛЮЗІЯ , АЛЮЗІЯ
        ІЛЮЗІЯ – АЛЮЗІЯ         Ілюзія, -ї, ор. -єю. Оманливе, хибне сприймання дійсності, ...
ІЛЮМІНАЦІЯ , ЕЛІМІНАЦІЯ , ЕЛІМІНУВАННЯ
        ІЛЮМІНАЦІЯ – ЕЛІМІНАЦІЯ, ЕЛІМІНУВАННЯ         Ілюмінація, -ї, ор. -єю. Яскраве ...
ІЛЮСТРАТИВНИЙ , ІЛЮСТРАЦІЙНИЙ , ІЛЮСТРОВАНИЙ
        ІЛЮСТРАТИВНИЙ, ІЛЮСТРАЦІЙНИЙ – ІЛЮСТРОВАНИЙ         Ілюстративний, рідше ...
ІМ... , ІН...
        ІМ..., ІН...         Префікси, що означають заперечення, відсутність чогось або ...
ІМІДЖ
        -у, ор. -ем. Цілеспрямовано сформований образ особи, фірми, товару, послуг, який має зробити ...
ІМІТУВАТИ , ЕМІТУВАТИ
        ІМІТУВАТИ – ЕМІТУВАТИ         Імітувати, -ую, -уєш. Точно наслідувати когось, ...
ІМАЖИЗМ , ІМАЖИНІЗМ
        ІМАЖИЗМ – ІМАЖИНІЗМ         Імажизм, -у. Декадентська течія в англійській та ...
ІМПІЧМЕНТ
        -у. Особливий порядок притягнення до відповідальності вищих посадових осіб в разі ...
ІМПЕРАТОРСЬКИЙ , ІМПЕРСЬКИЙ
        ІМПЕРАТОРСЬКИЙ – ІМПЕРСЬКИЙ         Імператорський. Який стосується імператора, ...
ІМПОРТ , ЕКСПОРТ
        ІМПОРТ – ЕКСПОРТ         Імпорт, -у. Ввезення в країну товарів з-за кордону; кількість і ...
ІМПУЛЬСИВНИЙ , ІМПУЛЬСІЙНИЙ , ІМПУЛЬСНИЙ
        ІМПУЛЬСИВНИЙ, ІМПУЛЬСІЙНИЙ – ІМПУЛЬСНИЙ         Імпульсивний, рідше імпульсійний. ...
ІМУНО...
        Перша частина складних слів, що вказує на відношення до імунітету; пишеться разом: ...
ІНАВГУРАЦІЯ
        -ї, ор. -єю. Урочиста процедура введення на посаду керівника держави (зокрема, президента) ...
ІНВЕСТОР , ІНВЕСТИТОР
        ІНВЕСТОР, ІНВЕСТИТОР, -а.         Особа, організація чи держава, яка вкладає капітал в ...
ІНВЕСТУВАННЯ , ІНВЕСТИЦІЯ
        ІНВЕСТУВАННЯ – ІНВЕСТИЦІЯ         Інвестування, р. мн. -ань. Довготермінове вкладання ...
ІНДІЙЦІ , ІНДІАНЦІ , ІНДУСИ
        ІНДІЙЦІ – ІНДІАНЦІ – ІНДУСИ         Індійці, -ів, мн. (одн. індієць, -ійця). Загальна ...
ІНДЕКСАЦІЯ , ІНДЕКСУВАННЯ
        ІНДЕКСАЦІЯ – ІНДЕКСУВАННЯ         Індексація, -ї, ор. -єю. Спосіб збереження реальної ...
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ , ІНДИВІДУАЛІСТИЧНИЙ , ІНДИВІДУАЛІСТСЬКИЙ
        ІНДИВІДУАЛЬНИЙ – ІНДИВІДУАЛІСТИЧНИЙ – ІНДИВІДУАЛІСТСЬКИЙ         Індивідуальний. ...
ІНДО-... , ІНДО... , ІНДІЙСЬКО-...
        ІНДО-... (ІНДО...) – ІНДІЙСЬКО-...         Індо-... (індо...). Перша частина складних слів, що ...
ІНДОСАМЕНТ
        -а. Передавальний напис на звороті цінного паперу, векселя, чека, який посвідчує перехід ...
ІНДОСАНТ , ІНДОСАТ
        ІНДОСАНТ – ІНДОСАТ         Індосант, -а. Особа, яка робить передатний напис на чеках, ...
ІНДУКТИВНИЙ , ІНДУКЦІЙНИЙ , ІНДУКТОРНИЙ
        ІНДУКТИВНИЙ – ІНДУКЦІЙНИЙ – ІНДУКТОРНИЙ         Індуктивний. 1. У логіці – який ...
ІНЕРЦІЯ , ІНЕРТНІСТЬ
        ІНЕРЦІЯ – ІНЕРТНІСТЬ         Інерція, -ї, ор. -єю. 1. Властивість тіла зберігати стан ...
ІНЖЕНЕРНИЙ , ІНЖЕНЕРСЬКИЙ
        ІНЖЕНЕРНИЙ – ІНЖЕНЕРСЬКИЙ         Інженерний. Пов’язаний з діяльністю інженера; ...
ІНКРУСТУВАННЯ , ІНКРУСТАЦІЯ
        ІНКРУСТУВАННЯ – ІНКРУСТАЦІЯ         Інкрустування. Прикрашення візерунками, ...
ІНКУБАЦІЙНИЙ , ІНКУБАТОРНИЙ
        ІНКУБАЦІЙНИЙ – ІНКУБАТОРНИЙ         Інкубаційний. Який стосується інкубації: ...
ІНОЗЕМНИЙ , ІНШОМОВНИЙ , ІНОМОВНИЙ , ІНАКОМОВНИЙ
        ІНОЗЕМНИЙ – ІНШОМОВНИЙ – ІНОМОВНИЙ – ІНАКОМОВНИЙ         Іноземний. Який належить ...
ІНСАЙД , ІНСАЙТ
        ІНСАЙД – ІНСАЙТ         Інсайд, -а. Гравець у футбольній або хокейній команді, який ...
ІНСТРУКТИВНИЙ , ІНСТРУКЦІЙНИЙ
        ІНСТРУКТИВНИЙ – ІНСТРУКЦІЙНИЙ         Інструктивний. Який містить у собі керівні ...
ІНСТРУКТУВАННЯ , ІНСТРУКТАЖ
        ІНСТРУКТУВАННЯ – ІНСТРУКТАЖ         Інструктування. Дія за значенням інструктувати – ...
ІНСТРУМЕНТАЛІСТ , ІНСТРУМЕНТАЛЬНИК
        ІНСТРУМЕНТАЛІСТ – ІНСТРУМЕНТАЛЬНИК         Інструменталіст, -а. Музикант, що грає на ...
ІНСЦЕНУВАННЯ , ІНСЦЕНІЗАЦІЯ
        ІНСЦЕНУВАННЯ – ІНСЦЕНІЗАЦІЯ         Інсценування. Пристосування літературного твору ...
ІНТЕГРУВАННЯ , ІНТЕГРАЦІЯ
        ІНТЕГРУВАННЯ – ІНТЕГРАЦІЯ         Інтегрування. 1. Знаходження інтеграла даної ...
ІНТЕЛІГЕНТНИЙ , ІНТЕЛІГЕНТСЬКИЙ
        ІНТЕЛІГЕНТНИЙ – ІНТЕЛІГЕНТСЬКИЙ         Інтелігентний. Розумово розвинений; ...
ІНТЕР...
        Префікс, що означає перебування поміж ким-, чим-небудь, періодичність дії, скасування, ...
ІНТЕРВЕНЦІОНІСТ , ІНТЕРВЕНТ
        ІНТЕРВЕНЦІОНІСТ – ІНТЕРВЕНТ         Інтервенціоніст, -а. Прихильник ...
ІНТЕРВЕНЦІОНІСТСЬКИЙ , ІНТЕРВЕНЦІЙНИЙ , ІНТЕРВЕНТСЬКИЙ
        ІНТЕРВЕНЦІОНІСТСЬКИЙ – ІНТЕРВЕНЦІЙНИЙ – ...
ІНТЕРМЕДІЯ , ІНТЕРЛЮДІЯ
        ІНТЕРМЕДІЯ – ІНТЕРЛЮДІЯ         Інтермедія, -ї, ор. -єю. 1. Невелика драматична п’єса, ...
ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ , ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИЧНИЙ , ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТСЬКИЙ
        ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ – ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИЧНИЙ – ...
ІНТЕРПЕЛЯЦІЯ , ІНТЕРПОЛЯЦІЯ
        ІНТЕРПЕЛЯЦІЯ – ІНТЕРПОЛЯЦІЯ         Інтерпеляція, -ї, ор. -єю. Особливий вид запиту ...
ІНТЕР’ЄР , ЕКСТЕР’ЄР
        ІНТЕР’ЄР – ЕКСТЕР’ЄР         Інтер’єр. 1. р. -у. Архітектурно і художньо оформлений ...
ІНФОРМАТИВНІСТЬ , ІНФОРМОВАНІСТЬ
        ІНФОРМАТИВНІСТЬ – ІНФОРМОВАНІСТЬ         Інформативність, -ності, ор. -ністю. Певна ...
ІНФОРМАТИВНИЙ , ІНФОРМАЦІЙНИЙ
        ІНФОРМАТИВНИЙ – ІНФОРМАЦІЙНИЙ         Інформативний. Наповнений інформацією, ...
ІНФОРМУВАННЯ , ІНФОРМАЦІЯ
        ІНФОРМУВАННЯ – ІНФОРМАЦІЯ         Інформування. Повідомлення про щось: інформування ...
ІНФРАСТРУКТУРА
        Комплекс галузей економічного і соціального життя, які мають підпорядкований і ...
ІОЛ , ІОЛА
        ІОЛ – ІОЛА         Іол, -а. Невелике судно, оснащене двома щоглами з косими ...
ІОНІЙСЬКИЙ , ІОНІЧНИЙ
        ІОНІЙСЬКИЙ – ІОНІЧНИЙ         Значення збігаються: іонійський (іонічний) ордер, ...
ІРЖАВИТИ , РЖАВИТИ , ІРЖАВІТИ , РЖАВІТИ , ІРЖАВІШАТИ , РЖАВІШАТИ
        ІРЖАВИТИ, РЖАВИТИ – ІРЖАВІТИ, РЖАВІТИ – ІРЖАВІШАТИ, РЖАВІШАТИ         Іржавити, -влю, ...
ІРРАЦІОНАЛЬНИЙ
        1. (у філософії). Якого не можна збагнути розумом; незбагненний: ірраціональна суть ...
ІСПАНО-... , ІСПАНО... , ІСПАНСЬКО-...
        ІСПАНО-... (ІСПАНО...) – ІСПАНСЬКО-...         Іспано-... (іспано...). Перша частина складних ...
ІСТ...
        Перша частина складних слів, що відповідає слову історичний; пишеться разом: істфак.
ІСТЕРІЯ , ІСТЕРИКА
        ІСТЕРІЯ – ІСТЕРИКА         Істерія, -ї, ор. -єю. Нервово-психічне захворювання, що ...
ІТАЛІКИ
        -ів, мн. (одн. італік, -а). Група індоєвропейських племен давньої Італії, а також спільна ...
ЇХНІЙ , ЇХ
        ЇХНІЙ – ЇХ         Їхній, -я, -є, займ. присв. Належний їм. Вона нагадала йому всі їхні ...
ІХТІО...
        Перша частина складних слів, що відповідає поняттям "риба", "риб’ячий"; пишеться разом: ...
ІЩЕ , І ЩЕ
        ІЩЕ – І ЩЕ         Іще, присл. Ще. – Ти думаєш, ми тобі гроші винні? Іще з тебе треба б ...


© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.007 c.