На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Літературне слововживання →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на букву У (63)

(...)УРІЯ
        Кінцева частина складних слів, яка вказує на зв’язок з поняттям "сеча".
У
I         У. Як назва літери вживається в с. р.: мале у; як назва звука вживається в ч. р.: довгий ...
УВАГА , УВАЖНІСТЬ
        УВАГА – УВАЖНІСТЬ         Увага. Зосередження думки або зору, слуху на якомусь ...
УГОРЦІ , МАДЯРИ
        УГОРЦІ – МАДЯРИ         Угорці, -ів, мн. (одн. угорець, -рця). Народ, що становить основне ...
УДІЙ , НАДІЙ
        УДІЙ – НАДІЙ         Удій, удою, ор. удоєм. Кількість молока, надоєного за один раз або ...
УЗБІЧ
        присл. Збоку, осторонь; у знач. прийм. Павло підвівся, тихо став узбіч (М.Бажан); На бистрім ...
УЗБІЧЧЯ
        р. мн. -іч. 1. Бічна частина дороги, шосе тощо; смуга вздовж дороги; край лісу, поля та ін., а ...
УЗВІЗ
        узвозу. Короткий підйом; вулиця, дорога, що простягається круто вгору. Узвозом до Дніпра ...
УЗВИЧАЇТИ
        (що). Зробити звичайним, широковживаним; усталити. А ми, як здавна узвичаєно, Лиш день твій ...
УЗВИШШЯ
        р. мн. -иш. Невисока гора, височина, будь-яке підвищення на місцевості. Всміхається з ...
УЗГОДЖЕННЯ , УЗГОДЖЕНІСТЬ
        УЗГОДЖЕННЯ – УЗГОДЖЕНІСТЬ         Узгодження. Надання чому-небудь відповідності до ...
УЗУРПАТОР
        -а. Особа, яка незаконно захопила владу в країні або привласнила чужі права на щось. ...
УЗУРПАЦІЯ
        -ї, ор. -єю. Незаконне захоплення влади або привласнення чужих прав на щось, якихось ...
УЗУРПУВАТИ
        -ую, -уєш, недок. і док. Незаконно захоплювати владу або привласнювати чужі права на ...
УКЛАДАЛЬНИК , УКЛАДАЧ
        УКЛАДАЛЬНИК – УКЛАДАЧ         Укладальник, -а. Той, хто укладає що-небудь, фахівець з ...
УКЛАДАТИ , ВКЛАДАТИ
        УКЛАДАТИ – ВКЛАДАТИ         Укладати. Офіційно домовлятися про щось, визначаючи умови, ...
УКРАЇНІКА , УКРАЇНІСТИКА
        УКРАЇНІКА – УКРАЇНІСТИКА         Україніка. Сукупність чогось, що стосується історії, ...
УКРАЇНО-... , УКРАЇНО... , УКРАЇНСЬКО-...
        УКРАЇНО-... (УКРАЇНО...) – УКРАЇНСЬКО-...         Україно-... (україно...). Перша частина ...
УКУС
        -у. 1. Дія за знач. укусити: від укусу гадюки розпухла нога. 2. Укушене місце: перев’язати ...
УКУСИТИ , ВКУСИТИ
        УКУСИТИ (ВКУСИТИ)         укушу, укусиш. 1. (кого, що). Поранити, завдати болю, впившись ...
УЛЬТИМО
        невідм., с. У банківській практиці – останній день місяця, кварталу чи року; у комерційній ...
УЛЬТРА
        невідм., ч. і ж. розм. Учасники й прихильники найреакційніших, украй правих угруповань ...
УЛЬТРА...
        Префікс, що означає "над", "крайній", "за межами": ультразвук, ультраморфізм, ультрамікроби, ...
УМФОРМЕР
        -а. Електрична машина для перетворення постійного струму однієї напруги на постійний ...
УНІ...
        Перша частина складних слів, що означає "єдино", "одно"; пишеться разом: унівалент, ...
УНІВЕРСІАДА
        1. Міжнародні комплексні спортивні змагання студентів. 2. Студентські змагання з ...
УНІТАРНИЙ
        Об’єднаний, єдиний, який становить собою одне ціле. У словосп.: унітарна держава – форма ...
УНІЯ
        -ї, ор. -єю. 1. Об’єднання, союз держав (під владою одного монарха, на основі договору). 2. ...
УНЦІЯ
        -ї, ор. -єю. 1. Одиниця маси: в англійській системі мір – 28,350 г; у ряді країн Латинської ...
УОСОБЛЮВАТИ , УОСОБИТИ
        УОСОБЛЮВАТИ, -юю, -юєш, УОСОБИТИ, -блю, -биш.         1. Виражати явища природи, предмети в ...
УПОВНОВАЖЕННЯ , ПОВНОВАЖЕННЯ
        УПОВНОВАЖЕННЯ – ПОВНОВАЖЕННЯ         Уповноваження, р. мн. -ень. Надання кому-небудь ...
УПРАВА , ВПРАВА
        УПРАВА – ВПРАВА         Управа. 1. Установа, яка займається громадськими, становими та ...
УПРАВЛІННЯ , ПРАВЛІННЯ
        УПРАВЛІННЯ – ПРАВЛІННЯ         Управління, р. мн. -інь. 1. Те саме, що керівництво 1: ...
УРІЗАТИ , ВРІЗАТИ
        УРІЗАТИ (ВРІЗАТИ)         уріжу, уріжеш. 1. (чого). Ріжучи, відокремити частину від цілого; ...
УРАНІТ
        -у. Радіоактивний мінерал чорного кольору, який складається з двоокису й триокису урану з ...
УРАНАТ
        -у, мн. уранати, -ів. Сіль уранової кислоти.
УРБАНІЗАЦІЯ
        -ї, ор. -єю. 1. Процес зосередження населення й економічного життя у великих містах. 2. ...
УРБАНІЗМ
        -у. 1. Тематика, пов’язана з життям великого сучасного міста. 2. Напрям у будівництві міст у ...
УРВИЩЕ
        Стрімкий, прямовисний схил гори, берега тощо; глибоке провалля (звичайно між горами). ...
УРДУ
        невідм., ж. Офіційна мова Пакистану й одна з основних мов Індії.
УРЕМА , УРЕМІЯ
        УРЕМА – УРЕМІЯ         Урема. Листяні ліси (з тополі, верби, черемхи тощо) в заплавах ...
УРИВЧАСТИЙ , УРИВИСТИЙ
        УРИВЧАСТИЙ – УРИВИСТИЙ         Уривчастий. 1. Який переривається через короткі ...
УРО...
        Перша частина складних слів, що відповідає поняттям "сеча", "сечовина", "сечові органи"; ...
УСВІДОМЛЮВАТИ , УСВІДОМИТИ
        УСВІДОМЛЮВАТИ, -юю, -юєш, УСВІДОМИТИ, -млю, -миш.         Осягати розумом, сприймати ...
УСЛАВЛЮВАТИ , ОСЛАВЛЮВАТИ
        УСЛАВЛЮВАТИ – ОСЛАВЛЮВАТИ         Уславлювати, -юю, -юєш. Величати когось, щось: ...
УСМІХАТИСЯ , ВСМІХАТИСЯ , ПОСМІХАТИСЯ
        УСМІХАТИСЯ (ВСМІХАТИСЯ) – ПОСМІХАТИСЯ         Усміхатися (всміхатися), усміхнутися ...
УСМІШКА , УСМІХ , ПОСМІШКА , ПОСМІХ
        УСМІШКА – УСМІХ – ПОСМІШКА – ПОСМІХ         Усмішка. 1. Особливий порух м’язами ...
УСТАВКА , ВСТАВКА
        УСТАВКА – ВСТАВКА (УСТАВКА)         Уставка. Вишита вставлена смужка на плечах жіночої ...
УСТАНОВА , ЗАКЛАД
        УСТАНОВА – ЗАКЛАД         Установа. Організація, що відає якоюсь галуззю народного ...
УСУВАТИ , УСОВУВАТИ , ВСУВАТИ , ВСОВУВАТИ
        УСУВАТИ, УСОВУВАТИ – ВСУВАТИ, ВСОВУВАТИ         Усувати, усовувати, -ую, -уєш. Доводити ...
УТВЕРДЖУВАТИ , ЗАТВЕРДЖУВАТИ
        УТВЕРДЖУВАТИ – ЗАТВЕРДЖУВАТИ         Утверджувати, -ую, -уєш, утвердити, -джу, -диш. ...
УТИЛІЗАЦІЯ
        -ї, ор. -єю. Доцільне використання, застосування чого-небудь; переробка: утилізація ...
УТИЛІТАРИЗМ
        -у. 1. Напрям в етиці, який визнає користь чи зиск критерієм моральності. 2. Вузький ...
УТИЛІТАРНИЙ
        Пройнятий дріб’язковим практицизмом; вузькопрактичний: утилітарні погляди, ...
УТИСКУВАТИ , УТИСКАТИ , ВТИСКУВАТИ , ВТИСКАТИ
        УТИСКУВАТИ, УТИСКАТИ – ВТИСКУВАТИ, ВТИСКАТИ         Утискувати, -ую, -уєш, утискати. ...
УТОПІЗМ
        -у. Утопічні погляди, теорії; нездійсненність планів.
УТОПІЯ
        -ї, ор. -єю. Учення про соціальну перебудову, про ідеальний суспільний лад, яке не ...
УФОЛОГІЯ
        -ї, ор. -єю. Галузь знань, яка вивчає нерозпізнані літаючі об’єкти і пов’язані з ними ...
УЧЕНЬ , ШКОЛЯР
        УЧЕНЬ – ШКОЛЯР         Учень, учня, ор. учнем. 1. Той, хто вчиться в загальноосвітній або ...
УШКОДЖУВАТИ , УШКОДИТИ
        УШКОДЖУВАТИ, -ую, -уєш, УШКОДИТИ, -джу, -диш.         1. Завдавати шкоди; ранити, уражати ...
УШУ
        невідм., с. Традиційне китайське військове мистецтво, яке в своїй основі має філософські, ...
УЯВА , УЯВЛЕННЯ
        УЯВА – УЯВЛЕННЯ         Уява. Здатність уявляти – змальовувати, створювати, ...
УЯВНИЙ
        Який не існує в дійсності, а створений уявою, в уяві: уявне задоволення. Імператор Іоанн ...


© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.005 c.