На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Літературне слововживання →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на букву Е (66)

(...)ЕДР
        Кінцева частина назв багатогранників: гексаедр, поліедр.
(...)ЕНХІМА
        Кінцева частина складних слів, що означає живу тканину: паренхіма, склеренхіма.
Е
        Як назва літери вживається в с. р.: мале е; як назва звука вживається в ч. р.: відкритий е.
ЕВАКО...
        Перша частина складних слів, що відповідає слову евакуаційний; пишеться разом: ...
ЕВЕНИ , ЕВЕНКИ
        ЕВЕНИ – ЕВЕНКИ         Евени, -ів, мн. (одн. евен, -а). Народ, що живе переважно в Якутії та ...
ЕВОЛЮЦІОНІСТИЧНИЙ , ЕВОЛЮЦІОНІСТСЬКИЙ , ЕВОЛЮЦІЙНИЙ
        ЕВОЛЮЦІОНІСТИЧНИЙ – ЕВОЛЮЦІОНІСТСЬКИЙ – ЕВОЛЮЦІЙНИЙ         Еволюціоністичний. ...
ЕГОЇЗМ , ЕГОЇСТИЧНІСТЬ
        ЕГОЇЗМ – ЕГОЇСТИЧНІСТЬ         Егоїзм, -у. Себелюбство, байдужість до людей, нехтування ...
ЕКЗАЛЬТАЦІЯ , ЕКЗАЛЬТОВАНІСТЬ
        ЕКЗАЛЬТАЦІЯ – ЕКЗАЛЬТОВАНІСТЬ         Екзальтація, -ї, ор. -єю, книжн. Надмірне ...
ЕКЗО... , ЕКТО...
        ЕКЗО..., ЕКТО...         Префікси, що означають "зовні", "поза чимсь": екзотермічний, ...
ЕКЗОГАМІЯ , ЕНДОГАМІЯ
        ЕКЗОГАМІЯ – ЕНДОГАМІЯ         Екзогамія, -ї, ор. -єю. За первіснообщинного ладу – ...
ЕКЗОГЕННИЙ , ЕНДОГЕННИЙ
        ЕКЗОГЕННИЙ – ЕНДОГЕННИЙ         Екзогенний, книжн. Який відбувається або утворюється ...
ЕКЗОТИКА , ЕКЗОТИЗМ , ЕКЗОТИЧНІСТЬ
        ЕКЗОТИКА, ЕКЗОТИЗМ – ЕКЗОТИЧНІСТЬ         Екзотика, рідше екзотизм, -у. Все характерне ...
ЕКЛЕКТИЗМ , ЕКЛЕКТИКА , ЕКЛЕКТИЧНІСТЬ
        ЕКЛЕКТИЗМ – ЕКЛЕКТИКА – ЕКЛЕКТИЧНІСТЬ         Еклектизм, -у, книжн. Безпринципне, ...
ЕКО...
        Перша частина складних слів, що відповідає поняттям "оселя", "середовище"; пишеться разом: ...
ЕКОНОМ...
        Перша частина складних слів, що відповідає слову економічний; пишеться разом: ...
ЕКОНОМІКА , ЕКОНОМІЯ
        ЕКОНОМІКА – ЕКОНОМІЯ         Економіка. Сукупність суспільно-виробничих відносин: ...
ЕКОНОМІЧНИЙ , ЕКОНОМНИЙ
        ЕКОНОМІЧНИЙ – ЕКОНОМНИЙ         Економічний. 1. Який стосується сукупності ...
ЕКОНОМЕТРІЯ , ЕКОНОМЕТРИКА
        ЕКОНОМЕТРІЯ, -ї, ор. -єю, ЕКОНОМЕТРИКА, -и, д. і м. -ці.         Наука, що вивчає конкретні ...
ЕКРАНУВАТИ , ЕКРАНІЗУВАТИ
        ЕКРАНУВАТИ – ЕКРАНІЗУВАТИ         Екранувати, -ую, -уєш, недок. і док. Захищати когось, ...
ЕКС-... , ЕКС...
        ЕКС-... – ЕКС...         Екс-... Перша частина складних слів, що відповідає поняттю ...
ЕКСКАВАТОР , ЕСКАЛАТОР
        ЕКСКАВАТОР – ЕСКАЛАТОР         Екскаватор, -а. Самохідна землерийна ...
ЕКСПАНДЕР , ЕСПАНДЕР
        ЕКСПАНДЕР – ЕСПАНДЕР         Експандер, -а. Пристрій, інструмент для розширювання труб, ...
ЕКСПОНАТ , ЕКСПОНЕНТ
        ЕКСПОНАТ – ЕКСПОНЕНТ         Експонат, -а. Предмет, продукція, що їх показують на ...
ЕКСПРЕСІОНІСТИЧНИЙ , ЕКСПРЕСІОНІСТСЬКИЙ
        ЕКСПРЕСІОНІСТИЧНИЙ – ЕКСПРЕСІОНІСТСЬКИЙ         Експресіоністичний. Переважно який ...
ЕКСПРЕСИВНІСТЬ , ЕКСПРЕСІЯ
        ЕКСПРЕСИВНІСТЬ – ЕКСПРЕСІЯ         Експресивність, -ності, ор. -ністю. Властивість ...
ЕКСПРЕСИВНИЙ , ЕКСПРЕСНИЙ
        ЕКСПРЕСИВНИЙ – ЕКСПРЕСНИЙ         Експресивний. Який характеризується експресією; ...
ЕКСТЕНСИВНИЙ , ІНТЕНСИВНИЙ
        ЕКСТЕНСИВНИЙ – ІНТЕНСИВНИЙ         Екстенсивний. Пов’язаний з простим кількісним (а ...
ЕКСТРА...
        Префікс, що означає надмірність, винятковість, розташування поза чимсь: ...
ЕКСТРАКТОВИЙ , ЕКСТРАКТНИЙ , ЕКСТРАКТИВНИЙ , ЕКСТРАКЦІЙНИЙ
        ЕКСТРАКТОВИЙ, ЕКСТРАКТНИЙ – ЕКСТРАКТИВНИЙ – ЕКСТРАКЦІЙНИЙ         Екстрактовий, ...
ЕЛІПС , ЕЛІПСИС
        ЕЛІПС – ЕЛІПСИС         Еліпс, -а. 1. У математиці – плоска замкнена крива, сума ...
ЕЛІТА
        1. Найдоброякісніше, сортове насіння, найкращі рослини або тварини, отримані в результаті ...
ЕЛЕКТОРАТ
        -у. Коло виборців, які голосують за якусь політичну партію на парламентських, ...
ЕЛЕКТРИК
        прикм. незм. Блакитний або синій з сірим полиском: колір електрик.
ЕЛЕКТРО...
        Перша частина складних слів, що відповідає слову електричний; пишеться разом: ...
ЕЛЛІН , ЕЛЛІНІСТ
        ЕЛЛІН – ЕЛЛІНІСТ         Еллін, -а (мн. елліни, -ів). Представник стародавніх ...
ЕЛЛІНІСТИЧНИЙ , ЕЛЛІНСЬКИЙ
        ЕЛЛІНІСТИЧНИЙ – ЕЛЛІНСЬКИЙ         Елліністичний. Який стосується еллінізму: ...
ЕЛЬДОРАДО
        невідм., с. Міфічна країна казкових багатств і чудес.
ЕЛЮВІЙ , ІЛЮВІЙ , АЛЮВІЙ
        ЕЛЮВІЙ – ІЛЮВІЙ – АЛЮВІЙ         Елювій, -ю, ор. -єм. Продукт вивітрювання й ...
ЕМІГРАЦІЯ , ІМІГРАЦІЯ , МІГРАЦІЯ
        ЕМІГРАЦІЯ – ІМІГРАЦІЯ – МІГРАЦІЯ         Еміграція, -ї, ор. -єю. 1. Масове переселення з ...
ЕМІГРУВАТИ , ІМІГРУВАТИ , МІГРУВАТИ
        ЕМІГРУВАТИ – ІМІГРУВАТИ – МІГРУВАТИ         Емігрувати, -ую, -уєш, недок. і док. ...
ЕМІСІЯ
I         -ї, ор. -єю. Випуск банкнотів, цінних паперів державними установами та акціонерними ...
ЕМБАРГО
        невідм., с. Заборона ввезення або вивезення золота, іноземної валюти, деяких видів ...
ЕНДО... , ЕНТО...
        ЕНДО... ЕНТО...         Префікси, що означають знаходження всередині чогось: ...
ЕНДОКАРД , ЕНДОКАРДІЙ , ЕНДОКАРДИТ
        ЕНДОКАРД, ЕНДОКАРДІЙ – ЕНДОКАРДИТ         Ендокард, -а, ендокардій, -я, ор. -єм. ...
ЕНЕРГО...
        Перша частина складних слів, що відповідає словам енергія, енергетичний; пишеться разом: ...
ЕННИЙ , ЕНСЬКИЙ
        ЕННИЙ – ЕНСЬКИЙ         Енний. 1. Кожний, всякий, певний (про величини): енне число. 2. ...
ЕНТЕРО...
        Перша частина складних слів, що відповідає поняттю "кишка"; пишеться разом: ...
ЕПІ...
        Префікс, що означає перебування над чимсь або на чомусь, рух проти чогось чи до чогось, ...
ЕПІКАРД , ЕПІКАРДІЙ , ЕПІКАРДИТ
        ЕПІКАРД, ЕПІКАРДІЙ – ЕПІКАРДИТ         Епікард, -а, епікардій, -я, ор. -єм. Зовнішній шар ...
ЕПІЦЕНТР
        -у. 1. Місце на поверхні Землі, яке знаходиться безпосередньо над або під вогнищем якихось ...
ЕРАТИЧНИЙ
        Ератичні валуни. Валуни, занесені водою або кригою далеко від виходів корінних порід, з ...
ЕРОДОВАНИЙ , ЕРУДОВАНИЙ
        ЕРОДОВАНИЙ – ЕРУДОВАНИЙ         Еродований, спец. Який зазнав руйнівної сили води або ...
ЕРОТИКА , ЕРОТИЗМ , ЕРОТИЧНІСТЬ
        ЕРОТИКА – ЕРОТИЗМ – ЕРОТИЧНІСТЬ         Еротика. Почуттєвість, підвищений інтерес до ...
ЕСЕ
        невідм., с. Нарис, який характеризує літературні, філософські, соціальні та ін. проблеми ...
ЕСПЕРАНТО
        невідм., с. Міжнародна мова, штучно створена на основі граматичних і лексичних елементів ...
ЕСТАКАДА , ЕСТОКАДА
        ЕСТАКАДА – ЕСТОКАДА         Естакада. Мостова споруда для підняття вгору шляхів ...
ЕСТЕТ , ЕСТЕТИК
        ЕСТЕТ – ЕСТЕТИК         Естет, -а. Прихильник естетизму; прихильник, шанувальник ...
ЕСТЕТИКА , ЕСТЕТИЗМ , ЕСТЕТСТВО , ЕСТЕТИЧНІСТЬ
        ЕСТЕТИКА – ЕСТЕТИЗМ, ЕСТЕТСТВО – ЕСТЕТИЧНІСТЬ         Естетика. Наука про прекрасне; ...
ЕСТЕТИЧНИЙ , ЕСТЕТНИЙ , ЕСТЕТСЬКИЙ
        ЕСТЕТИЧНИЙ – ЕСТЕТНИЙ – ЕСТЕТСЬКИЙ         Естетичний. Який стосується естетики; ...
ЕТИКА , ЕТИКЕТ , ЕТИЧНІСТЬ
        ЕТИКЕТ – ЕТИЧНІСТЬ         ЕТИКА – ЕТИКЕТ – ЕТИЧНІСТЬ         Етика. Наука про ...
ЕТНО...
        Перша частина складних слів, що відповідає поняттю "народ"; пишеться разом: ...
ЕТНОЛОГІЯ , ЕТОЛОГІЯ
        ЕТНОЛОГІЯ – ЕТОЛОГІЯ         Етнологія, -ї, ор. -єю. Наука, що вивчає культуру й побут ...
ЕФІРО... , ЕФІРНО-...
        ЕФІРО... – ЕФІРНО-...         Ефіро... Перша частина складних слів, що відповідає словам ...
ЕФЕКТ , АФЕКТ
        ЕФЕКТ – АФЕКТ         Ефект, -у. Сильне враження, викликане кимсь, чимсь; наслідок ...
ЕФЕКТИВНІСТЬ , ЕФЕКТНІСТЬ
        ЕФЕКТИВНІСТЬ – ЕФЕКТНІСТЬ         Ефективність, -ності, ор. -ністю. Дієвість: ...
ЕФЕКТИВНИЙ , ЕФЕКТНИЙ , АФЕКТИВНИЙ
        ЕФЕКТИВНИЙ – ЕФЕКТНИЙ – АФЕКТИВНИЙ         Ефективний. Який має потрібні наслідки, ...


© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.006 c.