На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Моделювання економіки →  Б А В Г Д Е З І К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я

Слова на букву С (15)

СІТЬОВА МОДЕЛЬ
в економічному аналізі, плануванні й управлінні – орієнтований, антисиметричний граф, що ...
СИНЕРГЕТИКА
загальна назва для низки наукових напрямів, які вивчають зародження, формування і розвиток ...
СИСТЕМА
одне із основних понять сучасної наукової методології, широко використовуване в усіх сферах ...
СИСТЕМА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
комплекс моделей, пов’язаних одна з однією інформаційними каналами, а саме, ендогенні змінні ...
СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ
= національні рахунки
СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
комплекс математичних і евристичних методів і моделей, об’єднаних загальною методикою ...
СИСТЕМНІ НАРОДНОГОСПОДАРСЬКІ МОДЕЛІ
описують великомасштабні економічні об’єкти (народне господарство, регіон, багатогалузевий ...
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В ЕКОНОМІЦІ
комплекс методологічних положень, що дають змогу впорядкувати дослідження складних ...
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА
складна ймовірнісна динамічна система, що охоплює процеси виробництва, обміну, розподілу й ...
СТІЙКІСТЬ
стабільність, здатність системи, що має досить складні сценарії поводження, зберігати деякі ...
СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
моделювання випадкових величин чи процесів для кількісного багатократного розв’язування ...
СТАТИЧНІ МОДЕЛІ
в економіці припускають, що модельована система незмінна в часі, тобто повністю відмежовуються ...
СТОХАСТИЧНА МОДЕЛЬ
відображає зв’язки між вимірними величинами (залежності ендогенних змінних від низки інших ...
СТОХАСТИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ
розділ теорії оптимізації, в якому вивчаються умовно-екстремальні задачі, цільова функція яких ...
СУКУПНА ПРОДУКТИВНІСТЬ РЕСУРСІВ
багатофакторна продуктивність, показник автономного технічного прогресу, що відображає ...


© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.007 c.