На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Моделювання економіки →  Б А В Г Д Е З І К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я

Слова на букву Д (16)

ДІАГРАМА ЕДЖУОРТА
використовується в аналізі оптимального розподілу двох продуктів між двома споживачами. ...
ДАНІ В ІНФОРМАТИЦІ Й ПРОГРАМУВАННІ
все, що можна обробляти за допомогою комп’ютерів і що може слугувати початковими чи вихідними ...
ДЕМОГРАФІЧНІ МОДЕЛІ
призначені для опису і прогнозування стану населення, його кількісних і структурних ...
ДЕРЕВО ЦІЛЕЙ
теоретико-графова модель, використовувана в декомпозиційному аналізі щодо можливості ...
ДЕСКРИПТИВНА МОДЕЛЬ
має на меті формалізований опис об’єкта, процесу, явища і відповідає на питання «як побудований ...
ДЕТЕРМІНІСТИЧНА МОДЕЛЬ
будується на припущенні про однозначність причинно-наслідкових зв’язків між усіма елементами ...
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
збільшення різноманітності, розширення номенклатури виробів, які випускає підприємство, за ...
ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ
в економіці описують зміни модельованої системи в часі, тому час в цих моделях представлений явно ...
ДИНАМІЧНА СИСТЕМА
еволюційна система, в широкому розумінні довільна (зокрема, фізична, економічна) система, що ...
ДИСКРЕТНА МОДЕЛЬ
математична модель, невідомі котрої набувають дискретних значень (цілочислові, булеві тощо). До ...
ДИСКРЕТНО-НЕПЕРЕРВНА МОДЕЛЬ
математична модель, що містить як неперервні елементи (наприклад, змінні, здатні приймати ...
ДОПУСТИМА МНОЖИНА В ЗАДАЧАХ ВИБОРУ
сукупність елементів, які задовольняють деяку систему необхідних вимог до розв’язку задачі. У ...
ДОПУСТИМИЙ РОЗВ’ЯЗОК У ЗАДАЧАХ ВИБОРУ
елемент, який за своїми властивостями може бути прийнятим за розв’язок задачі, якщо не брати до ...
ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ МОДЕЛІ
моделі ідеальної ринкової економіки, коли учасники приймають рішення, орієнтуючись тільки на ...
ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ
наукова дисципліна, що розробляє загальні принципи постановки та розв’язування задач із метою ...
ДУОПОЛІЇ МОДЕЛІ
моделі олігополії з двома продавцями. Дуополії моделі не мають особливої специфіки порівняно із ...


© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.005 c.