На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Моделювання економіки →  Б А В Г Д Е З І К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я

Слова на букву Е (20)

ЕКЗОГЕННІ ЗМІННІ
в математичних моделях – величини, що характеризують середовище функціонування модельованої ...
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ В ЛОГІСТИЦІ
набір формалізованих засобів, які реалізуються в інфрмаційно-обчислювальних системах на базі ...
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ
комплекс математичних засобів, призначених для розроблення планів функціонування і розвитку ...
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ
стисле вираження найсуттєвіших економічних взаємозв’язків досліджуваних об’єктів (процесів) у ...
ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА
розділ математичної економіки, в якому будуються і вивчаються моделі розвитку (руху) тієї чи ...
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ НЕСТІЙКОСТІ
теоретична концепція, згідно з якою домінуючими характеристиками стану економіки виступають ...
ЕКОНОМІЧНИЙ ОПТИМУМ
(від лат. optimum – найкраще) соціально-економічний оптимум , траєкторія розвитку (якщо розглядати ...
ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ ТЕОРІЇ І МОДЕЛІ
розглядають регулярні коливання ділової активності. Усталенню сучасних уявлень про природу ...
ЕКОНОМЕТРІЯ
наукова дисципліна, що дає змогу на підставі положення економічної теорії й результатів ...
ЕКСПЕРТНІ МЕТОДИ
різноманітні методи розв’язування задач, ґрунтуються на використанні суджень ...
ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА
програма (комплекс програм), що дає змогу представити в потрібній для обчислювальної машини ...
ЕМЕРЖЕНТНІСТЬ
(від англ. emergen – такий що, раптово виникає) наявність у системи властивостей цілісності, або ...
ЕНДОГЕННІ ЗМІННІ
невідомі математичної моделі, її «внутрішні» змінні, що характеризують стан модельованої ...
ЕНТРОПІЯ В ТЕОРІЇ ІНФОРМАЦІЇ
міра невизначеності деякого досліду (випробовування), який залежно від обставин може ...
ЕРГОДИЧНІСТЬ
незалежність граничного поводження випадкового процесу t
ЕФЕКТ ДОХОДУ
полягає у зміні структури споживання внаслідок зміни реального доходу, яка сталася через зміну ...
ЕФЕКТ ЗАМІЩЕННЯ
полягає у зміні структури споживання внаслідок зміни відносних цін.
ЕФЕКТ МАСШТАБУ
зниження питомих витрат на випуск продукції (або збільшення випуску в розрахунку на одиницю ...
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗА ПАРЕТО
= оптимальність за Парето
ЕФЕКТИВНІСТЬ У ЗАГАЛЬНОМУ СЕНСІ
відношення корисного ефекту (результату) до витрат на його одержання. В економічному контексті – ...


© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.006 c.