На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Моделювання економіки →  Б А В Г Д Е З І К Л М Н О П Р С Т Ф Ц Я

Слова на букву І (20)

ІЄРАРХІЯ
(від грец. hieros – священний і arche – влада) тип структури, організації системи, що ґрунтується на ...
ІДЕНТИФІКАЦІЯ МОДЕЛІ
вибір моделі об’єкта з деякої сукупності. Підхід статистичного моделювання передбачає, що ...
ІЗОКВАНТА
множина в просторі товарів (продуктів) , для всіх точок якої максимально можливий випуск за ...
ІЗОКЛІНАЛЬ
лінія найшвидшого зростання виробничої функції. Ізокліналі ортогональні лініям нульового ...
ІЗОКОСТА
множина в просторі товарів (продуктів) , для всіх точок якої сукупна вартість відповідного ...
ІЗОМОРФІЗМ
(від грец. іsos – рівний, однаковий і morрhe – форма) відношення тотожності систем в деякому ...
ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ
економіко-математична (переважно комп’ютерна) модель , дослідження якої проводиться ...
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
метод пізнання економічної дійсності в процесі конструювання імітаційних моделей і проведення ...
ІМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ
моделі, що описують процес розвитку економічної системи, на котру впливають випадкові чинники. ...
ІМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ
моделі, котрі розбудовують і узагальнюють класичні моделі економічної рівноваги (типу моделей ...
ІМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ
= імовірнісні моделі економічної рівноваги
ІНВЕСТИЦІЇ
тимчасова відмова економічного суб’єкта від споживання наявних у його розпорядженні ресурсів ...
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ
план чи програма заходів, пов’язаних зі здійсненням капітальних вкладень з метою наступного ...
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС
розгорнута в часі реалізація інвестиційного проекту. Початком інвестиційного процесу є ...
ІНДЕКС ЕКОНОМІЧНОЇ НЕРІВНОСТІ
міра диференціації станів економічних об’єктів деякої їхньої сукупності. Якщо стан ...
ІНДЕКСИ ЕКОНОМІЧНІ
числові показники динамічного розвитку економіки, що дають змогу порівнювати важко вимірні ...
ІНДИКАТОРИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ
система показників, які характеризують стан, динаміку і тенденції економіки, довкілля, населення, ...
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
сукупність методів і засобів (технічних, програмних, організаційно-технологічних тощо), які ...
ІНФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНА
відомості, повідомлення, знання (числові, текстові, графічні тощо) про економічний стан тих чи ...
ІТЕРАТИВНІ МЕТОДИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ РОЗРАХУНКІВ
клас обчислювальних алгоритмів і частково формалізованих обчислювальних процедур, ...


© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.210 c.