Слова на букву А (2138) Словник іншомовнихслів
На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на букву А (2138)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
АКОРДНИЙ
акордний (іт., згода) узгоджений, здійснюваний за угодою; - акордна оплата
АКОСМІЗМ
(гр.) філ. філософська пантеїстична теорія, що заперечує існування світу поза Богом.
АКР
акр; ч. (англ.) одиниця виміру земельної площі в Англії і Північній Америці, дорівнює 4047 м2. Див. ...
АКРЕДИТАЦІЯ
акредитація; ж. (фр., від лат., довіряю) юр. акредитування; у міжнародному праві - сукупність дій, ...
АКРЕДИТИВ
акредитив; ч. (фр., від лат., довірчий) фін. 1. Платіжний документ, за яким одна кредитна установа ...
АКРЕДИТИВНА ГРАМОТА
(лат., довірчий) вірча грамота.
АКРЕДИТУВАТИ
акредитувати (фр., від лат., довіряю) 1. Уповноважити когось на посаду глави дипломатичного ...
АКРЕЦІЯ
(лат., від зростаю, збільшуюсь) захоплювання небесним тілом речовини з оточуючого міжпланетного ...
АКРИДИ
акриди; мн. (від гр., сарана) 1. біол. підряд (за іншою системою - надродина) саранових комах ряду ...
АКРИЛОВА КИСЛОТА
акрилова кислота; сполучен. (лат., гострий) органічна кислота, безбарвна рідина з різким запахом. ...
АКРИЛОНІТРИЛ
(лат., гострий і нітрил) органічна, сполука, безбарвна рідина з характерним запахом, отруйна. А. - ...
АКРИХІН
акрихін; ч. (лат., гострий, їдкий і хін(ін)) мед. лікарський препарат; протималярійний і ...
АКРИЦИД
(лат., гострий, їдкий і ...цид) мед. лікарський препарат; бактерицидний засіб, антисептик. Інша ...
АКРОБАТ
акробат; ч. (гр., від ходжу навшпиньках) 1. Спортсмен-гімнаст, який займається акробатикою. 2. ...
АКРОБАТИКА
акробатика; ж. (англ. від гр.) 1. Вид фізичних вправ типу гімнастичних. 2. Вид спорту, який об'єднує ...
АКРОБОЛІСТ
(гр., стрілець) у Давній Греції воїн загону легкої кінниці, озброєний луком, списом і мечем, без ...
АКРОКЕФАЛІЯ
акрокефалія; ж. (гр., вищий і ...цефалія) аномалія форми черепа, при якій голова витягнута вгору, ...
АКРОЛІТИ
(гр.) найдавніші грецькі статуї, дерев'яні або бронзові, з кам'яними кінцівками.
АКРОЛЕЇН
акролеїн; ч. (лат., гострий і олія) хім. органічна сполука; безбарвна летка рідина з різким ...
АКРОМАНЦІЯ
(гр.) у Середньовіччі - наука про способи давати трутизну.
АКРОМЕГАЛІЯ
акромегалія; ж. (гр., кінцівка і велика) захворювання, пов'язане з порушенням функції гіпофіза. ...
АКРОМОНОГРАМА
(гр.) вірш, у якому кожен рядок починається останніми літерами попереднього рядка.
АКРОМОНОСИЛАБІКА
(гр., лат.) вірш, у якому кожен рядок починається тим складом, яким закінчується попередній рядок.
АКРОНІМ
(гр.) абревіатура, утворена з початкових букв слів або словосполучень, напр., АЕС, ЄС. Див. ...
АКРОПЕТАЛЬНИЙ
(гр., вершина і лат., прямую, прагну) біол. спрямований до вершини - розвиток бічних гілок або частин ...
АКРОПОЛЬ
акрополь; ч. (гр., від верхній і місто) розташована на височині укріплена частина давньогрецького ...
АКРОСТИХ
(гр., крайній і ряд) вірш, у якому перші літери (рідше - останні) кожного рядка утворюють слово або ...
АКРОТЕРІЙ
(гр., вершина, виступ) скульптурна прикраса над кутами будівлі або на вершині фронтону ...
АКРОФОНІЯ
(гр., крайній і ..фонія) складноскорочені слова з початкових літер словосполучення (напр., вуз), що ...
АКРОФОР
(гр., посудина для вина) герметичний резервуар місткістю 350 - 1000 літрів, використовуваний у ...
АКСІАЛЬНИЙ
аксіальний (лат., вісь) осьовий.
АКСІОЛОГІЯ
аксіологія; ж. (гр., цінність і ...логія) вчення про духовні, моральні, естетичні цінності.
АКСІОМА
аксіома; ж. (гр., значуще, прийняте положення, від вважаю гідним) 1. Твердження певної теорії, що ...
АКСІОМАТИКА
аксіоматика; ж. (гр., виражений в аксіомах) сукупність аксіом даної науки, приведена в певну ...
АКСІОМАТИЧНИЙ МЕТОД
метод побудови наукової теорії, при якому за основу беруть систему аксіом, а всі інші твердження ...
АКСІОМЕТР
аксіометр; ч. (лат., вісь і ...метр) 1. Інструмент для вимірювання відхилення осі приладу від ...
АКСАКАЛ
аксакал; ч. (тюрк., білобородий) у народів Середньої Азії старійшина роду, сім'ї.
АКСЕЛЕРАТ
акселерат; ч. (лат.) підліток, фізичний розвиток якого випереджає його вік. Див. ...
АКСЕЛЕРАТОР
акселератор; ч. (лат., прискорюю) регулятор кількості горючої суміші, що надходить в циліндри ...
АКСЕЛЕРАЦІЯ
акселерація; ж. (лат., прискорення) 1. Більш раннє або швидке формування якогось органу в період ...
АКСЕЛЕРОГРАФ
акселерограф; ч. (лат., прискорюю і ...граф) акселерометр з автоматичним записувальним пристроєм.
АКСЕЛЕРОМЕТР
акселерометр; ч. (лат., прискорюю і ...метр) прилад, за допомогою якого вимірюють прискорення або ...
АКСЕЛЬБАНТ
(нім., плече і стрічка, тасьма) 1. Наплічний шнур зі срібних або золотих ниток, оздоблений ...
АКСЕРОФТОЛ
(а..., гр., сухий, око і ...ол) вітамін А. Його нестача в організмі спричинює захворювання очей, ...
АКСЕСУАР
аксесуар; ч. (фр., допоміжний, другорядний) 1. Характерна для чогось ознака, предмет; деталь ...
АКСИНІТ
(гр., сокира) мінерал класу силікатів, переважно бурого кольору з різними відтінками.
АКСОН
аксон; ч. (гр., вісь) неврит; 1. Запалення нерва у людини і тварин, що розвивається при його ...
АКСОН-РЕФЛЕКС
аксон-рефлекс; ч. (1) рефлекторна реакція, здійснювана (на відміну від справжнього рефлекса) без ...
АКСОНОМЕТРІЯ
аксонометрія; ж. (гр., вісь і ...метрія) спосіб зображування предметів на кресленику, при якому на ...
АКСОПЛАЗМА
(аксон і плазма) частина цитоплазми нервової клітини, що входить до складу її аксона.
АКТ
акт; ч. (лат., від приводжу в рух) 1. Офіційний документ, запис, протокол. 2. Вчинок, дія. 3. Частина ...
АКТЕОН
(вл.) у грецькій міфології - мисливець, який побачив, як купалася богиня Діана з німфами. За це ...
АКТИВ
актив; ч. (лат., діяльний, дійовий) 1. Найбільш діяльна, ініціативна частина організації, колективу; ...
АКТИВІЗМ
(лат.) 1. Літературний і громадський лівоінтелігентський напрям у деяких західноєвропейських ...
АКТИВІСТ
активіст; ч. той, що належить до активу, діяльний член громадської, наукової або якоїсь іншої ...
АКТИВАТОР
активатор; ч. (лат., діяльний) речовина, що підсилює дію каталізаторів, ферментів.
АКТИВАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ
(лат, діяльний і аналіз) визначення якісного й кількісного складу речовин за випромінюванням ...
АКТИВАЦІЯ
активація; ж. (лат., діяльний) 1. Збудження молекул, атомів: перехід молекули з неактивного стану в ...
АКТИВНІСТЬ
активність; ж. 1. Посилена діяльність, діяльний стан. 2.хім. Спосіб вираження концентраціі іонів чи ...
АКТИВНЕ ВИБОРЧЕ ПРАВО
право громадян брати участь у виборах до представницьких органів державної влади.
АКТИВНЕ ВУГІЛЛЯ
дрібнопориста порошкувата або зерниста речовина чорного кольору, адсорбент. Застосовують для ...
АКТИВНИЙ
активний (лат.) 1. Діяльний, енергійний; той, що розвивається. 2. хім., фіз. Здатний вступати в ...
АКТИВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ БАЛАНС
перевищення вивезення товарів з країни над ввезенням їх до неї.
АКТИВОВАНЕ ВУГІЛЛЯ
дрібнопориста порошкувата або зерниста речовина чорного кольору, адсорбент. Застосовують для ...
АКТИВУВАТИ
активувати (фр., від лат., діяльний) посилювати активність, переводити з неактивного стану в ...
АКТИН
актин; ч. (здогадно гр., промінь, спиця) білок м'язової тканини, бере участь у м'язовому скороченні ...
АКТИНІДІЯ
актинідія; ж. (гр., промінь та вид) рід кущових витких рослин. Поширені в Східній Азії. Багато видів ...
АКТИНІДИ
актиноїди; хімічні елементи, які в періодичній системі Менделєєва розміщені після актинію (ат. н. ...
АКТИНІЙ
актиній; ч. (гр., промінь) радіоактивний хімічний елемент, символ Ас, ат. н. 89. Сріблясто-білий метал.
АКТИНІЯ
актинія; ж. (гр., промінь) поодинока, рідко колоніальна, морська кишечнопорожнинна тварина класу ...
АКТИНО...
(гр., промінь) у складних словах означає відношення до променистої енергії, випромінювання.
АКТИНОБАЦИЛЬОЗ
актинобацильоз; ч. (актино... й бацила) інфекційне захворювання переважно великої рогатої худоби, ...
АКТИНОГРАФ
актинограф; ч. (лат.) самописний прилад для реєстрації інтенсивності радіації (випромінювання) ...
АКТИНОЛІТ
актиноліт; ч. (гр., промінь і ...літ) породоутворюючий мінерал класу силікатів, зеленого кольору. ...
АКТИНОЛОГІЯ
(актино... і ...логія) те саме, що й актинометрія; 1. Розділ геофізики, що вивчає процеси сонячного, ...
АКТИНОМІКОЗ
актиномікоз; ч. (актино... і ...мікоз) захворювання людини та деяких сільськогосподарських тварин, ...
АКТИНОМІЦЕТИ
(актино... і ...міцети) група мікроорганізмів, для яких характерні риси будови бактерій і ...
АКТИНОМЕТР
актинометр; ч. (актино... і ...метр) прилад для вимірювання інтенсивності прямої сонячної ...
АКТИНОМОРФНИЙ
(актино... і ...морфний) променеподібний; А-на квітка - квітка, через центр якої можна провести не ...
АКТИНОН
(актин(ій) і (рад)он) один з різновидів (ізотопів) атомів радону, продукт радіоактивного розпаду ...
АКТИНОФАГ
(актино... і ...фаг) вірус, що уражає актиноміцети. Див. також: актиноміцети
АКТОВІ КНИГИ
книги, в які нотаріуси, записують акти й угоди.
АКТОВИЙ
актовий той, що стосується акту; - актовий зал - актові книги
АКТОВИЙ ЗАЛ
зал для урочистих зборів у навчальних або наукових закладах
АКТОМІОЗИН
комплексний білок м'язових волокон, який складається з актину й міозину. А. - важливий білок м'язів, ...
АКТОР
актор; ч. (2) (гр.) італійський воїн, убитий Турном, царем рутулів, який гордився добутим списом ...
АКТОР
актор; ч. (1) (лат.) 1. Виконавець ролей у театральних виставах, кінострічках. 2. перен. Людина, яка ...
АКТРИСА
актриса; ж. (фр.) виконавиця драматичних ролей у спектаклях, кінофільмах.
АКТУАЛІЗМ
актуалізм; ч. (лат., справжній, сучасний) 1. Один з суб'єктивно-ідеалістичних варіантів ...
АКТУАЛЬНИЙ
актуальний (лат., справжній, теперішній, сучасний) 1. Важливий у даний момент, злободенний, ...
АКТУАРІЙ
(лат.) 1. заст. Протоколіст, реєстратор. 2. Спеціаліст з техніки розрахунків страхування.
АКУЗАТИВ
(лат.) лінгв. знахідний відмінок. Див. ...
АКУЛА
акула; ж. (норв.) велика хижа риба, що живе у великих морях.
АКУЛЬТУРАЦІЯ
(нім.) залучення одного народу до культури іншого шляхом їх контактів.
АКУМУЛЮВАННЯ
акумулювання; с. (лат., нагромадження) акумуляція; 1. Нагромадження, збирання, напр. А. енергії. 2. ...
АКУМУЛЯТОР
акумулятор; ч. (лат., збирач, від нагромаджую) 1. Прилад для нагромадження електричної енергії. 2. ...
АКУМУЛЯЦІЯ
акумуляція; ж. (лат., нагромадження) 1. Нагромадження, збирання, напр. А. енергії. 2. геол. Процеси ...
АКУПЕДІЯ
(гр., чую і ...педія) розділ педагогіки, що досліджує проблеми виховання й навчання дітей з вадами ...
АКУПУНКТУРА
акупунктура; ж. (лат., голка і укол) метод лікування голкоуколюванням. Походить з Китаю. Інша ...
АКУРАТНИЙ
акуратний (лат.) 1. Кукібний, охайний, чепурний; про ретельну, старанну, приємну, чисту на вигляд ...
АКУСМА
(гр., почуте) слухове уявлення про звук.
АКУСТИКА
акустика; ж. (гр., слуховий) 1. Розділ фізики, що вивчає звукові явища. 2. Чутність звуків у якомусь ...
АКУСТИЧНИЙ РАДІОМЕТР
прилад для вимірювання звукового тиску.
АКУТ
акут; ч. (лат., різкий, гострий) 1. Гострий тон, гострий наголос, тобто підвищення звуку в ...
АКУШЕР
акушер; ч. (фр., допомагати при пологах) лікар, спеціаліст з надання допомоги жінці під час ...
АКУШЕРСТВО
акушерство; с. (фр., приймати пологи) 1. Галузь медицини, що розробляє заходи лікарської допомоги ...
АКХ'ЯНА
(санскр., букв. розповідь) оповідні жанри найдавніших пам'яток літератури стародавніх народів ...
АКЦІОНЕР
акціонер; ч. (франц.) власник акцій.
АКЦІОНЕРНИЙ
акціонерний заснований на акціях; А-не товариство - основна організаційна форма підприємств, ...
АКЦІЯ
абстракція; ж. (1) (лат., дія, дозвіл) цінний папір, який свідчить про те, що власник уніс певний пай ...
АКЦЕНТ
акцент; ч. (лат., наголос) 1. Характер вимови, властивий тій або іншій мові (діалекту) чи особі. 2. ...
АКЦЕНТОЛОГІЯ
акцентологія; ж. (акцент і ...логія) розділ мовознавства, що вивчає особливості словесного ...
АКЦЕНТУАЦІЯ
акцентуація; ж. (лат.) 1. Позначення наголосів. 2. Підвищення голосу при вимові.
АКЦЕНТУВАННЯ
акцентування; с. (лат.) акцентуація; 1. Позначення наголосів. 2. Підвищення голосу при вимові.
АКЦЕНТУВАТИ
акцентувати (лат., наголошую) 1. Виразно вимовляти, з наголосом, підкресленням. 2. Виділяти ...
АКЦЕПТ
акцепт; ч. (лат., прийнятий) 1. фін. Форма розрахунків, при якій платіжна вимога, виписана ...
АКЦЕПТАНТ
акцептант; ч. (лат., той, хто приймає) особа, яка зобов'язалася сплатити за пред'явленим рахунком, ...
АКЦЕПТОР
акцептор; ч. (лат., одержувач) 1. Частинка, що приєднує електрони. 2. В хімії комплексних сполук - ...
АКЦЕПТУВАТИ
акцептувати (лат., приймаю) 1. Прийняти рахунок, вексель до платежу. 2. перен. Схвалити.
АКЦЕСІЙНИЙ ДОГОВІР
(лат., приєднання) договір, підписуючи який держава приєднується до договору, укладеного раніше ...
АКЦЕСОРНИЙ
акцесорний (лат., привхідний) додатковий договір або зобов'язання, що приєднується до іншого ...
АКЦИДЕНТНИЙ
акцидентний (лат., випадковий) випадковий, побічний, неістотний; А-ні роботи - дрібні набірні ...
АКЦИДЕНЦІЯ
акциденція; ж. (лат., випадковість) філос. випадкова, минуща, тимчасова, неістотна властивість.
АКЦИЗ
акциз; ч. (фр., від лат., обрізую) непрямий податок на товари і послуги, здебільшого на предмети ...
АЛІ
авторалі; с. (араб.) 1. Титул турецьких вельмож. 2. Старший писар у турків і татар.
АЛІЄНАЦІЯ
(англ., фін.) 1. Відчуження майна. 2. Операція щодо зміни власника акції, капіталу, цінності, тобто ...
АЛІБІ
алібі; с. (лат., в іншому місці) доказ непричетності особи до злочину, оскільки вона в момент ...
АЛІГНІН
папір, застосовуваний як перев'язочний матеріал (замінник вати).
АЛІДАДА
алідада; ж. (арабє, аль-ідада - лінійка) деталь астрономічних і геодезичних кутомірних ...
АЛІЗАРИН
алізарин; ч. (фр., ісп., від араб, аль-асару - вичавлений сік) хім. органічна сполука, барвник; ...
АЛІКАНТЕ
аліканте; с. (ісп.) солодке вино з околиць міста Аліканте в Іспанії.
АЛІКВОТИ
(лат., кілька) 1. муз. Тони, що супроводять головну мелодію. 2. Частини величини, на які ціле ділиться ...
АЛІЛУЯ
алілуя (давньоєвр., галлелуйа - славте бога) 1. Вигук славлення бога в іудаїзмі, запозичений ...
АЛІМЕНТАРНИЙ
аліментарний (фр., їстівний) той, що стосується харчування.
АЛІМЕНТАЦІЯ
1. У Стародавньому Римі система державної допомоги дітям незаможних батьків і сиротам. 2. ...
АЛІМЕНТИ
аліменти; мн. (лат., годування, утримання) утримання, яке в передбачених законом випадках ...
АЛІСУМ
(здогадне гр., вживаний проти сказу) рід трав'янистих, рідше кущових рослин родини хрестоцвітих. ...
АЛІТЕРАЦІЯ
алітерація; ж. (лат., до, при і літера) повторення однорідних приголосних звуків у вірші, реченні, ...
АЛІТУВАННЯ
алітування; с. (нім., вкривати алюмінієм) нанесення на металеві (здебільшого - стальні та чавунні) ...
АЛІФАТИЧНІ СПОЛУКИ
(гр., мазь, жир) органічні сполуки з відкритими ланцюгами атомів вуглецю. Інша назва - жирні ...
АЛІЦИКЛІЧНИЙ
той, що стосується органічних сполук, в яких атоми вуглецю з'єднані в циклічні ланцюжки.
АЛІЦИН
(лат., часник) мед. лікарський препарат; антибіотик. Антибактеріальний засіб проти ряду ...
АЛІҐАТОР
(англ., від ісп. ящірка) тупорилий крокодил; рід крокодилів; живуть у південно-східній частині США ...
АЛАЗОНИ
плем'я, яке в середині 1 тисячоліття до н.е. жило в басейні р. Південний Буг на північ від Ольвії.
АЛАЛІЯ
алалія; ж. (гр., німий) відсутність або обмеження мови у дітей з нормальним слухом внаслідок ...
АЛАНІН
аланін; ч. ациклічна амінокислота, дуже поширена в живій природі. Див. також: амінокислоти
АЛАНИ
(самоназва - ірони) іраномовні племена сарматського походження, які жили з 1 ст. н.е. на території ...
АЛАНТОЇС
(гр., ковбасоподібний) одна із зародкових оболонок плазунів, птахів і ссавців. Виконує функції ...
АЛАРМІСТ
(фр., панікер, від тривога, неспокій) людяна, яка схильна до паніки, поширює неперевірені, ...
АЛАСИ
(якут.) неглибокі зниження рельєфу округлої форми, зайняті луками, здебільшого термокарстового ...
АЛАСТОР
(гр.) у грецькій міфології - дух помсти, який переслідував нащадків за гріхи їхніх предків.
АЛАФА
(тат.) данина татарам під час татарської навали.
АЛАЧА
(тат.) перська шовкова тканина.
АЛГЕБРА
алгебра; ж. (араб., аль-джабр, аль-габр) розділ математики, в якому вивчають дії над величинами ...
АЛГЕБРИЧНІ ЧИСЛА
числа, які є коренями алгебричних рівнянь з раціональними коефіцієнтами
АЛГЕБРИЧНА СУМА
сума додатних і від'ємних чисел
АЛГЕБРИЧНА ФУНКЦІЯ
функція, пов'язана з незалежною змінною алгебричним рівнянням
АЛГЕБРИЧНЕ РІВНЯННЯ
рівняння, кожна частина якого є многочленом відносно невідомих чисел.
АЛГЕБРИЧНИЙ
алгебричний той, що стосується алгебри; - алгебрична сума - алгебрична функція - алгебричні ...
АЛГОЛ
алгол; ч. (англ., алгоритмічна мова) назва кількох алгоритмічних мов і створених на їхній основі ...
АЛГОРИТМ
алгоритм; ч. (лат.) сукупність дій (правил) для розв'язування даної задачі. Від імені ...
АЛГОРИТМІЗАЦІЯ
алгоритмізація; ж. побудова алгоритму, що реалізує певний процес; - алгоритмізація процесів
АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ
опис процесів мовою математичних символів для одержання алгоритму.
АЛГОРИТМІЧНА МОВА
формальна мова, призначена для записування алгоритмів; речення її є алгоритмами.
АЛГОРИТМІЧНИЙ
алгоритмічний той, що стосується алгоритму; - алгоритмічний процес - алгоритмічна мова
АЛГОРИТМІЧНИЙ ПРОЦЕС
обчислювальний процес, результат якого знаходять за допомогою певного алгоритму
АЛДЕАМЕНТУ
(порт.) в колишніх португальських колоніях т. зв. стратегічні поселення, які фактично були ...
АЛЕАТОРИКА
(лат., гральний) формалістичний напрям у сучасній музиці, який проголошує головним у творчості й ...
АЛЕАТОРНІ ОПЕРАЦІЇ
(лат., гравець у кості, професійний гравець) рисковані операції, угоди (парі, лотерея, деякі ...
АЛЕБАРДА
алебарда; ж. (фр., іт.) старовинний тип колючо-рубаючої холодної зброї у вигляді списа, на кінці ...
АЛЕБАСТР
алебастр; ч. (гр.) будівельний гіпс - білий дрібнозернистий будівельний матеріал. Див. також: гіпс
АЛЕВРИТ
алеврит; ч. (гр., борошно) дрібнозерниста пухка осадочна гірська порода, за розмірами уламків (0,1 - ...
АЛЕВРОЛІТ
(гр., борошно і ...літ) тверда гірська порода, зцементований алеврит. Див. також: алеврит
АЛЕГОРІЯ
алегорія; ж. (гр., від інший і говорю) 1. Іносказання. 2. Втілення в конкретному художньому образі ...
АЛЕГОРИЧНИЙ
алегоричний образно виражений. Див. також: алегорія
АЛЕЙКІЯ
(а... і гр., білий) захворювання кровотворних органів, яке характеризується різким зменшенням ...
АЛЕЙКЕМІЯ
алейкемія; ж. (а... і лейкемія) лейкоз, білокрів'я; злоякісне захворювання системи крові, яке ...
АЛЕЙРОДИДИ
(гр., борошняний) підряд рівнокрилих хоботних комах. Поширені переважно в тропіках. Деякі види - ...
АЛЕЙРОМЕТР
алейрометр; ч. (гр., мука і ...метр) пристрій для вимірювання ступеню розбухання муки.
АЛЕЙРОН
алейрон; ч. (гр., борошно) найдрібніші білкові зерна в клітинах насіння злаків та інших рослин.
АЛЕКСІЯ
алексія; ж. (а... і гр., читаю) порушення навичок читання внаслідок втрати розуміння написаних слів ...
АЛЕКСАНДРИТ
дорогоцінний камінь, різновид хризоберилу; при денному світлі А. темно-зелений, при штучному - ...
АЛЕКСИКАЛІЗМ
(а... і гр., словник) рід афазії, яка проявляється в семантично-лексичних розладах мови хворого, ...
АЛЕКСИН
(гр., відбиваю, захищаю) захисна речовина сироватки крові, активує розчинення бактерій. Інша назва ...
АЛЕКТО
(гр.) одна з трьох фурій у грецькій міфології. Див. також: фурії
АЛЕКТРІОМАХІЯ
(гр.) бій півнів як різновид спорту.
АЛЕЛІ
(гр., взаємно) алеломорфи; спадкові одиниці (гени), які містяться в однакових ділянках ...
АЛЕЛІЗМ
алелізм; ч. алеломорфізм; існування гена в різних станах (алелях), які виникають шляхом мутацій із ...
АЛЕЛОПАТІЯ
(гр., один одного, взаємно і ...патія) вплив одних рослин на інші внаслідок виділення ними різних ...
АЛЕМАНДА
(фр., букв. - німецька) старовинний німецький плавний танок; був поширений у Франції 16 ст.
АЛЕРГІЯ
алергія; ж. (гр., інший і дія) 1. Підвищена чутливість організму тварин і людини до впливів на нього ...
АЛЕРГАН
протиалергічний препарат. Див. також: алергія
АЛЕРГЕН
алерген; ч. (алер(гія) і ...ген) чужорідна речовина, що спричинює алергію. А. можуть бути білки, ...
АЛЕРГОЛОГІЯ
алергологія; ж. (алергія і ...логія) наука, яка вивчає причини виникнення, розвиток, профілактику ...
АЛЕЯ
алея; ж. (фр., від іти) дорога, обабіч обсаджена деревами, кущами.
АЛЕҐАЦІЯ
(лат.) посилання у розмові чи творі на певного письменника.
АЛЕҐРІ
алеґрі; с. (іт., букв. - будьте веселими) лотерея з негайною виплатою виграшу.
АЛЕҐРЕТО
алеґрето (іт.) помірно швидкий музичний темп, повільніший від алегро, але жвавіший від модерато; ...
АЛЕҐРО
алеґро (іт., букв. - веселий) 1. Швидкий музичний темп; п'єса або частина її, що виконується в цьому ...
АЛКІЛ
алкіл; ч. (від алкоголь) одновалентний залишок - радикал вуглеводню жирного ряду. А. є бутил, метил, ...
АЛКІЛСУЛЬФАТИ
(алкіл і сульфати) хім. ефіри сірчаної кислоти. Застосовують переважно для алкілування ...
АЛКІЛУВАННЯ
введення алкілу в молекулу органічної сполуки. Див. також: алкіл
АЛКІНИ
органічні сполуки, ненасичені вуглеводні з одним потрійним зв'язком між атомами в молекулі. ...
АЛКАЛІЗАЦІЯ
алкалізація; ж. (араб, аль-калі - луг) додавання лугів до речовин.
АЛКАЛІМЕТРІЯ
алкаліметрія; ж. (араб, аль-калі - луг і ...метрія) метод визначення кількості кислоти в розчинах ...
АЛКАЛОЇДИ
(араб, аль-калі - луг і ...оїд) органічні азотовмісні речовини переважно рослинного походження, що ...
АЛКАЛОЗ
алкалоз; ч. (араб, аль-калі - луг) підвищення лужності крові і тканин організму. Див. також: ацидоз
АЛКАНА
(араб, аль-хінна - хна) рід багаторічних трав'янистих рослин родини шорстколистих. Дає алканін, що ...
АЛКЕНИ
органічні сполуки, ненасичені вуглеводні з одним подвійним зв'язком між атомами в молекулі. ...
АЛКОГОЛІЗ
алкоголіз; ч. (алкоголь і ...ліз) обмінний розклад речовин при взаємодії з спиртами. А. є, напр., ...
АЛКОГОЛІЗАЦІЯ
алкоголізація; ж. (алкоголь) те саме, шо й спиртування.
АЛКОГОЛІЗМ
алкоголізм; ч. захворювання, що розвивається внаслідок зловживання спиртними напоями. ...
АЛКОГОЛОМЕТР
(алкоголь і ...метр) спиртометр, спиртомір; ареометр із шкалою для визначення міцності ...
АЛКОГОЛЬ
алкоголь; ч. (араб, аль-кухль - тонкий порошок) 1. Органічна сполука, що містить у молекулі ...
АЛКОГОЛЯТИ
органічні солеподібні сполуки, продукти заміщення металом водню гідроксильної групи спиртів. ...
АЛКОНОСТ
(гр.) в українських старовинних переказах - райський птах з людською головою.
АЛЛАХ
аллах; ч. (араб, аль-ілах - божество) бог в ісламі. Див. також: іслам
АЛЛЕМАНІСТИ
представники анархо-синдикалістського угруповання у французькому робітничому русі кінця 19 - ...
АЛМАЗ
алмаз; ч. (тюрк., з араб., гр., адамант) мінерал класу самородних неметалів, чистий кристалічний ...
АЛО...
(гр., інший) у складних словах означає: інший, сторонній, чужорідний.
АЛОГІЗМ
алогізм; ч. (а... і ...логізм) 1. Непослідовність у міркуваннях, викликана порушенням законів ...
АЛОГІЧНИЙ
алогічний (а... і логічний) суперечний логіці, безглуздий.
АЛОГАМІЯ
(ало... і ...гамія) запилення однієї квітки пилком іншої. Інша назва - чужозапилення. Див. ...
АЛОГРАФ
алограф; ч. (гр.) чужий рукопис; напис, підпис; те, що, на противагу автографу, є не вірогідним ...
АЛОД
(нім., від старонім., повний і володіння) повна спадкова власність на землю за феодалізму в ...
АЛОЕ
алое; с. (гр.) 1. Багаторічна тропічна рослина з довгастим м'ясистим листям, укритим по краю шипами; ...
АЛОЗАВР
мегалозавр; ч. (ало... і ...завр) рід викопних плазунів, які жили за мезозойської ери. Див. ...
АЛОКУЦІЯ
(лат., від звертаюсь) урочиста промова; фраза, якою починається промова.
АЛОМЕТРІЯ
алометрія; ж. (ало... і гр., міра) нерівномірний ріст частин тіла, зміна темпів розвитку різних ...
АЛОМОРФОЗ
(ало... і ...морфоз) пов'язане із зміною середовища перетворення організмів, коли одні відношення із ...
АЛОНІМ
(гр.) 1. Варіантна назва особи, географічного об'єкта (Константинополь - Стамбул, Георгій - Юрій). 2. ...
АЛОНЖ
алонж; ч. (фр., букв. - надставка) 1. Пряма або зігнута скляна трубка, якою рідина з холодильної ...
АЛОПАТІЯ
алопатія; ж. (ало... і ...патія) застаріла назва, вживана гомеопатами по відношенню до звичайної, ...
АЛОПАТРІЯ
(ало... і гр., батьківщина) тип видоутворення, при якому нові види виникають із популяцій, ареали ...
АЛОПЛАСТИКА
(ало... і пластика) заміщення дефекту тканин та органів різними штучними матеріалами, які не ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.012 c.