Слова на букву А (2138) Словник іншомовнихслів
На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на букву А (2138)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
АЛОТРАНСПЛАНТАЦІЯ
(ало... і трансплантація) пересадження трансплантата від одного представника якого-небудь ...
АЛОТРОПІЯ
алотропія; ж. (ало... і ...тропія) властивість хімічного елемента існувати у вигляді двох або більше ...
АЛОФАН
(ало... і гр., виявляюсь, видаюсь) мінерал класу силікатів, блідо-блакитного, зеленуватого, бурого ...
АЛОФОН
алофон; ч. (гр., лінгв.) звук, що відрізняється від іншого звука фонетичною ознакою, а не функцією; ...
АЛОХОЛ
алохол; ч. (ало... і гр., жовч) мед. лікарський препарат; жовчогінний засіб; підвищує моторику ...
АЛОХОРІЯ
(ало... й ...хорія) поширення плодів, насіння та спор за допомогою зовнішніх факторів: вітру ...
АЛОХТОНИ
(ало... і ...хтони) 1. Організми, що населяють певну місцевість, але виникли в процесі еволюції в ...
АЛТАБАС
алтабас; ч. (тур., перс.) рід парчі, суцільно затканої срібними нитками.
АЛТЕЯ
алтея; ж. (гр., від виліковуюся) бот. рід багаторічних трав'янистих рослин родини мальвових. ...
АЛУНІТ
алуніт; ч. (фр., від галун) мінерал класу сульфатів, білий з сіруватим, жовтуватим або червонуватим ...
АЛУНД
(ал(юміній) і (кор)унд) штучний корунд. Одержують А. з бокситів.
АЛФАВІТ
алфавіт; ч. (гр., від назв перших літер алфавіту - альфа та бета, або віта) сукупність усіх літер, ...
АЛХІМІЯ
алхімія; ж. (лат., з араб, аль-кімія) назва донаукової хімії, в основі якої лежала помилкова ідея ...
АЛЬ-УД
(1. Стародавній арабський щипковий музичний інструмент. 2. Вірменський щипковий музичний ...
АЛЬБІГОЙЦІ
учасники єретичного руху в Південній Франції 12-13 ст., прихильники вчень катарів і вальденсів. ...
АЛЬБІДУМ
альбідум; ч. (лат., білуватий) різновид м'якої пшениці.
АЛЬБІНІЗМ
альбінізм; ч. (лат., білий) відсутність звичайної для даного виду організмів пігментації. У людей ...
АЛЬБІНОС
альбінос; ч. (лат., білий) людина, тварина або рослина повністю або частково позбавлені ...
АЛЬБІТ
альбіт; ч. (лат., білий) мінерал класу силікатів, білий натрієвий польовий шпат. Використовують у ...
АЛЬБІТОФІР
(альбіт і (пор)фір) магматична гірська порода, різновид порфіру, в якому кристали основної маси ...
АЛЬБІЦІЯ
альбіція; ж. рід деревних та кущових рослин родини мімозових. Поширені в тропіках і субтропіках. ...
АЛЬБА
альба; ч. (прованс., світанок) одна з жанрових форм середньовічної куртуазної лірики, строфічна ...
АЛЬБАТРОС
альбатрос; ч. (порт., буревісник) рід океанічних птахів ряду буревісникоподібних. Поширені ...
АЛЬБЕДО
альбедо; с. (лат., від білий) відношення кількості променистої енергії Сонця, відбитої від ...
АЛЬБЕДОМЕТР
альбедометр; ч. (альбедо і ..метр) прилад для вимірювання альбедо різних фізичних тіл.
АЛЬБОМ
альбом; ч. (фр., від лат., біла таблиця) 1. Книга або зошит в оправі для віршів, малюнків, колекцій. 2. ...
АЛЬБОМІЦИН
(лат., білий і ...міцин) мед. лікарський препарат; антибіотик. Застосовують при лікуванні ...
АЛЬБОРАДА
(ісп., ранкова пісня, від світанок) 1. Пісня іспанських пастухів на честь сходу Сонця. 2. Ранкова ...
АЛЬБУМІНИ
(лат., білок) прості білки; входять до складу тваринних і рослинних тканин, яєчного білка, молока, ...
АЛЬБУМІНУРІЯ
(лат., білок і ...урія) наявність білка в сечі. Інша назва - протеїнурія.
АЛЬБУЦИД НАТРІЙ
те саме, що й сульфацил-натрій.
АЛЬВЕОЛА
альвеола; ж. (лат., жолобок, виїмка) 1. Кінцевий відділ залози. 2. Кінцева частина респіраторного ...
АЛЬВЕОЛЯРНИЙ
альвеолярний 1. Той, що мав ніздрювату, пористу будову. 2. А. приголосний - приголосний звук, під час ...
АЛЬГІН
анальгін; ч. (лат., водорість) драглиста клейка речовина, яку добувають з морських ...
АЛЬГАМБРА
Альгамбра; ж. (араб.) палац мавританських царів у Ґренаді, збудований у 13-14 ст., одна з найкращих ...
АЛЬГОЛОГІЯ
альгологія; ж. (лат., водорість, морська трава і ...логія) розділ ботаніки, що вивчає водорості.
АЛЬГРАФІЯ
спосіб плоского друку з тонкої (0,6-0,8 мм) алюмінієвої друкованої форми. Застосовують для ...
АЛЬДЕГІДИ
(лат., алкоголь, позбавлений водню) органічні сполуки, що містять карбонільну групу, зв'язану з ...
АЛЬДОЗИ
(альдегід) органічні кристалічні речовини, солодкі на смак. Відіграють важливу фізіологічну ...
АЛЬДОЛАЗА
фермент, що належить до ліаз, які розщеплюють і синтезують міжвуглецеві зв'язки ( - С - С- ). ...
АЛЬДОСТЕРОН
альдостерон; ч. (альдегід гр., твердий) гормон стероїдної природи; виробляється кірковим шаром ...
АЛЬКАД
(ісп., від араб, аль-каді - суддя) старшина громади, суддя в Іспанії, в країнах Латинської Америки.
АЛЬКАЛЬД
алькальд; ч. (ісп., від араб, аль-каді - суддя) алькад; старшина громади, суддя в Іспанії, в країнах ...
АЛЬКАСАР
(ісп., фортеця, королівський палац, з араб., аль-каср - замок, від лат., укріплення) замок або ...
АЛЬКОВ
альков; ч. (фр., ісп., від араб, аль-кубба - склепіння, намет) заглиблення в стіні, ніша для ліжка, ...
АЛЬКУПРИНТ
(фр., заглибина і англ., друк) електролітичний спосіб виготовлення форм офсетного друку, які ...
АЛЬМА-МАТЕР
альма-матер; ж. (лат., букв. - мати-годувальниця) 1. Старовинна студентська назва університету (який ...
АЛЬМАВІВА
(ісп.) чоловічий широкий плащ, який носили на початку 19 ст. (від імені героя комедії Бомарше ...
АЛЬМАНАХ
альманах; ч. (араб, аль-манах - час, міра) 1. заст. Календарі-довідники. 2. Збірка літературних творів ...
АЛЬМАНДИН
альмандин; ч. мінерал класу силікатів, залізисто-глиноземистий гранат червоного, буро-червоного ...
АЛЬМЕНДА
(нім., від старонім. те, що належить усім) у країнах Західної Європи за середньовіччя земельні ...
АЛЬМУКАНТАРАТ
(араб.,аль-му-кантарат, від кантара - вигинати дугою) будь-який малий круг небесної сфери, ...
АЛЬПІНІАДА
альпініада; ж. масові навчальні, спортивні змагання з альпінізму.
АЛЬПІНІЗМ
альпінізм; ч. сходження на важкодоступні гірські вершини, льодовики з спортивною або ...
АЛЬПІНАРІЙ
альпінарій; ч. ділянка саду або парку, влаштована у вигляді кам'янистої гірки, на якій вирощують ...
АЛЬПАКА
альпака; с. (ісп., гірська коза в Андах, з мови кечуа) 1. Ссавець роду лам родини верблюдових. ...
АЛЬПАРІ
альпарі; с. (іт., букв. - порівну) відповідність ринкового (біржового) курсу валюти, цінних паперів, ...
АЛЬПЕНШТОК
альпеншток; ч. (нім., Альпи і палиця, жердина) довга палиця з загостреним залізним наконечником, ...
АЛЬСЕККО
(іт., букв. - по сухому) настінний живопис по сухій штукатурці. Див. також: фреска
АЛЬТ
альт; ч. (іт., від лат., високий) 1. Партія в хорі або вокальному ансамблі, яку виконують низькі ...
АЛЬТАНА
альтана; ж. (іт.) покрита зверху легка будівля у саду, парку і т. ін. для відпочинку і захисту від ...
АЛЬТЕРАЦІЯ
альтерація; ж. (лат., зміна, чергування) підвищення або пониження тону на півтон або тон; знаки ...
АЛЬТЕРНАТ
альтернат; ч. (фр., від лат., чергую, змінюю) у міжнародному праві сукупність правил, що регулюють ...
АЛЬТЕРНАТИВА
альтернатива; ж. (фр., від лат., чергую, змінюю) необхідність вибору між двома можливостями, що ...
АЛЬТЕРНАТИВНИЙ
альтернативний той, що допускає одну з двох або кількох можливостей.
АЛЬТЕРНАТОР
альтернатор; ч. (лат., чергую, перемежовую) електрична машина, що виробляє змінний струм.
АЛЬТЕРНАЦІЯ
(лат., чергування, зміна) чергування звуків, зумовлене певним фонетичним оточенням або ...
АЛЬТИГРАФ
(лат., високий і ...граф) самописний висотомір.
АЛЬТИМЕТР
альтиметр; ч. (лат., високий і ...метр) прилад для вимірювання висоти.
АЛЬТИНГ
альтинг; ч. (ісл.) парламент в Ісландії.
АЛЬТИПЛАНАЦІЯ
(ісп., плоскогір'я) вирівнювання рельєфу вершинної зони гірських хребтів, переважно внаслідок ...
АЛЬТИТУДА
(лат., висота) висота точки місцевості над рівнем моря. Інша назва - абсолютна висота.
АЛЬТРУЇЗМ
альтруїзм; ч. (фр., від лат., інший) безкорисливе прагнення до діяльності на благо інших, ...
АЛЬФА
альфа; ж. (гр.) 1. Перша літера грецького алфавіту. 2. перен. альфа й омега - головне, основне, все ...
АЛЬФА-ЗАЛІЗО
альфа-залізо; с. структура заліза, якої воно набуває при температурі до 769° С. Див. ...
АЛЬФА-ПРОМІННЯ
альфа-проміння; с. потік альфа-частинок.
АЛЬФА-РАДІОАКТИВНІСТЬ
альфа-радіоактивність; ж. (альфа- і радіоактивність) радіоактивність, при якій відбувається ...
АЛЬФА-СПЕКТРОМЕТР
альфа-спектрометр; ч. (альфа і спектрометр) прилад, за допомогою якого досліджують спектр ...
АЛЬФА-ЧАСТИНКИ
альфа-частинки; мн. ядра атомів гелію. Кожна А.-ч. складається з 2 нейтронів і 2 протонів.
АЛЬФА...
у складних словах означає стан речовини (напр., альфа-залізо) або зв'язок з альфа-частинками (напр., ...
АЛЬФАМЕТР
альфаметр; ч. (альфа... і ...метр) прилад для визначення надлишку повітря в горючій суміші, яка ...
АЛЬФАТИП
(альфа... і ...тип) електронна фотонабірна машина, за допомогою якої одержують фотонабір на плівці ...
АЛЬФАТРОН
(альфа... і (елек)трон) радіоактивний прилад, за допомогою якого вимірюють тиск газу.
АЛЬФОЛЬ
(ал(юміній) і фоль(га)) тонкий листовий алюміній (фольга), який застосовують як теплоізоляційний ...
АЛЬФОНС
альфонс; ч. (фр.) ім'я героя комедії О. Дюма (сина) "Мосьє Альфонс", що стало загальним означенням ...
АЛЬФОРТІОЗ
гельмінтозна хвороба однокопитних тварин, що її спричинює нематода альфортія.
АЛЬЦІОНА
(гр.) 1. У давньогрецькій міфології ім'я однієї з героїнь. 2. Зоря 2,9 видимої зоряної величини, ...
АЛЬЯНС
альянс; ч. (фр., від з'єднувати) 1. Союз, об'єднання держав, організацій на основі договірних зобов ...
АЛЮВІЙ
алювій; ч. (лат., нанос) відклади, нагромаджені в долинах водними потоками (галька, гравій, пісок, ...
АЛЮЗІЯ
алюзія; ж. (лат., жарт, натяк) уживаний у художньому творі як риторичний прийом натяк на ...
АЛЮМІНІЙ
алюміній; ч. (лат., галун) хімічний елемент, символ Аl, ат. н. 13; сріблясто-білий метал, складова ...
АЛЮМІНАТИ
солі алюмінієвих кислот. Найпоширеніший А. натрію, застосовують у текстильній і паперовій ...
АЛЮМІНОГРАФІЯ
(алюміній і ...графія) спосіб плоского друку з тонкої (0,6-0,8 мм) алюмінієвої друкованої ...
АЛЮМІНОТЕРМІЯ
(алюміній і ...термія) здобування металів і сплавів відновленням їхніх сполук порошкуватим ...
АЛЮМІНУВАННЯ
те саме, що й алітування. Див. також: алітування
АЛЮМЕЛЬ
(алюм(іній) і (нік)ель) сплав алюмінію, нікелю, кремнію, марганцю і кобальту (як домішки до ...
АЛЮМОГЕЛЬ
алюмогель; ч. (лат., галун і гелі) пориста біла маса, іноді прозора, за складом - окис алюмінію, за ...
АЛЮМОСИЛІКАТИ
(алюм(іній) і силікати) група породоутворюючих мінералів; кремнеземисті сполуки з великим ...
АЛЮМОТЕРМІЯ
(алюміній і ...термія) здобування металів і сплавів відновленням їхніх сполук порошкуватим ...
АЛЮР
алюр; ч. (фр., букв. - хода) 1. Різні види ходи, бігу коня (напр., ступа, галоп, кар'єр). 2. військ. Умовна ...
АЛЯБАНДИЗМ
(від вл.) художній безсмак, невміння цінувати художні твори (від назви стародавнього м. Алябанду в ...
АЛЯМЕДА
(ісп.) місця для прогулянок в іспанських містах; бульвар.
АЛЯРМ
алярм; ч. (фр.) 1. Тривога, ґвалт, сполох, переполох, паніка. 2. Несподіваний заклик до зброї у ...
АМІАК
аміак; ч. (лат., гр., смолиста камедь) хім. найпростіша сполука азоту з воднем, безбарвний отруйний ...
АМІАНТ
аміант; ч. (гр., чистий, незаплямований) мінерал, амфіболовий азбест.
АМІДАЗИ
(аміди) ферменти, що беруть участь в азотистому обміні в організмі. Містяться в тканинах тварин і ...
АМІДИ
(амі(ак) і ...(ої)д) 1. Похідні кислот, в яких гідроксильна група заміщена аміногрупою, напр. ...
АМІДОЛ
амідол; ч. (амід(и) і ...ол) органічна сполука, безбарвні або світло-сірі кристали. Застосовують у ...
АМІДОПІРИН
(аміди і гр., вогонь) мед. лікарський препарат; болезаспокійливий, протизапальний, ...
АМІДУВАННЯ
амідування; с. утворення амідів кислот. А. знешкоджує аміак у тканинах тварин і людини.
АМІКОШОНСТВО
амікошонство; с. (фр., від друг, як і свиня) безцеремонність, панібратство, фамільярність.
АМІЛ...
(гр., крохмаль) у назвах деяких хімічних сполук означає одновалентний залишок (С5Н11)-радикал. Див. ...
АМІЛАЗИ
(гр., крохмаль) ферменти, що гідролітично розщеплюють крохмаль і глікоген з утворенням ...
АМІЛАН
(аміди) різновид синтетичного волокна з поліамідів.
АМІЛАЦЕТАТ
амілацетат; ч. (аміл... та ацетат) аміловий ефір оцтової кислоти, безбарвна рідина. Амілацетат є ...
АМІЛОЇД
амілоїд; ч. (аміл... і ...оїд) 1. мед. Скловидна речовина білкового характеру, яка утворюється при ...
АМІЛОЇДОЗ
амілоїдоз; ч. одна з форм патологічного порушення білкового обміну в організмі. Інша назва - ...
АМІЛОДЕКСТРИН
амілодекстрин; ч. (аміл... і декстрин) продукт розщеплення крохмалю.
АМІЛОЗА
амілоза; ж. (гр., крохмаль) легкорозчинна у воді складова частина крохмалю.
АМІЛОПЕКТИН
амілопектин; ч. (аміл... і пектин) складова частина крохмалю. Застосовують як клеї і в харчовій ...
АМІМІЯ
(а... і гр., наслідувач, актор) 1. Ослаблення або повна відсутність міміки, що спостерігається при ...
АМІНАЗИН
аміназин; ч. (аміни) мед. лікарський препарат; застосовують при нервових та психічних ...
АМІНИ
аміни; мн. (лат., аміак) хім. азотовмісні органічні сполуки, похідні аміаку. Застосовують у ...
АМІНОБЕНЗОЛ
амінобензол; ч. (аміни та бензол) те саме, що й анілін. Див. також: анілін
АМІНОГРУПА
аміногрупа; ж. одновалентна група - NH2, залишок аміаку. Міститься в амінах, амінокислотах та інших ...
АМІНОКИСЛОТИ
органічні кислоти, що містять одну або кілька аміногруп. Входять до складу всіх білкових речовин, ...
АМІНОПЕПТИДАЗИ
(аміни і пептидази) група ферментів кишкового соку, що каталізують гідролітичне розщеплення ...
АМІНОПЛАСТИ
(аміни і пласт(мас)и) пластмаси на основі термореактивних синтетичних смол. 3 А. виготовляють ...
АМІНОСАХАРИ
(аміни і гр., цукор) органічні сполуки, амінопохідні простих сахарів (моносахаридів). Входять до ...
АМІНОТРАНСФЕРАЗИ
(аміни і трансферази) ферменти з групи трансфераз, які відіграють важливу роль в азотистому ...
АМІНОФЕНОЛИ
(аміни і феноли) хім. органічні кристалічні сполуки, похідні фенолу. Відзначаються ...
АМІНУВАННЯ
введення аміногрупи в різні органічні сполуки.
АМІНЬ
амінь (гр.) 1. Заключне слово у молитвах, проповідях; вірно, істинно. 2. Кінець, усе скінчено.
АМІОКАРДІЯ
(гр.) кволість серцевих м'язів.
АМІТОЗ
амітоз; ч. (а... і мітоз) прямий поділ ядра клітини, здебільшого шляхом перешнурування, без ...
АМАЗОНІТ
мінерал класу силікатів, різновид калієвого польового шпату олакитно-зеленого кольору. ...
АМАЗОНКА
амазонка; ж. (гр., від без і сосок, грудь) 1. За грецькими переказами, войовничі жінки, що жили над ...
АМАЛЬТЕЯ
(гр.) у грецькій міфології - коза, молоком якої вигодувала Зевса дочка крітського царя Мелісея, за ...
АМАЛЬҐАМА
(фр., з араб, аль-мальгам, гр., пристрій для пом'якшення ударів) 1. Сплав, одним з компонентів якого є ...
АМАЛЬҐАМАТОР
апарат, в якому провадять амальгамацію.
АМАЛЬҐАМАЦІЯ
1. Покриття металу, скла амальгамою. 2. Добування благородних металів з тонко подрібнених руд або ...
АМАЛЬҐАМОГРАФІЯ
(амальґама і ...графія) спосіб плоского друку з амальгамованих форм, в яких пробільні елементи ...
АМАНАТ
(араб.) заручник.
АМАНТ
аграмант; ч. (араб.) 1. Коханець. 2. Роль коханця.
АМАРАНТ
амарант; ч. (гр., нев'янучий) рід одно-, рідше багаторічних трав'янистих рослин родини щирицевих. ...
АМАРИЛІС
амариліс; ч. (гр.) рід трав'янистих багаторічних рослин. Повсюдно вирощують як декоративні ...
АМАТОР
автоаматор; ч. (лат., від полюбляю, маю нахил) 1. Прихильник; той, хто охоче займається чим-небудь. 2. ...
АМБІ...
(лат.) у складних словах відповідає українському: дво... (амбілогія - двозначність).
АМБІВАЛЕНТНІСТЬ
амбівалентність; ж. (лат., обидва і сила, міць) суперечливе, двоїсте (те, що має в собі, наприклад, ...
АМБІСТОМА
амбістома; ж. (гр., тупий і паща) рід хвостатих земноводяних. Поширені в Північній та Центральній ...
АМБІЦІЯ
амбіція; ж. (лат., честолюбність, пиха, від обходжу, домагаюсь) гонор, чванливість.
АМБАЛАЖ
(фр., від пакувати) 1. Пакувальний матеріал. 2. Витрати на пакування.
АМБАСАДА
амбасада; ж. (фр.) посольство; представництво однієї держави на території іншої.
АМБЛІСТОМА
(гр., тупий і паща) рід хвостатих земноводяних. Поширені в Північній та Центральній Америці. Схожі ...
АМБОНА
(гр.) 1. Казальниця, підвищення, з якого виголошують проповіді. 2. перен. Підвищення, кафедра.
АМБРА
амбра; ж. (іт., фр., від араб., анбар) 1. Воскоподібна запашна речовина, що утворюється в кишечнику ...
АМБРАЗУРА
амбразура; ж. (фр., бійниця) 1. Отвір в оборонних спорудах і бронебаштах для стріляння і для ...
АМБРЕ
амбре; с. (іт., фр., від араб., анбар) амбра; 1. Воскоподібна запашна речовина, що утворюється в ...
АМБРОЗІЯ
амброзія; ж. (гр., безсмертя) 1. У давньогрецькій міфології - ароматна їжа богів, що нібито надавала ...
АМБУЛАТОРІЯ
амбулаторія; ж. (лат., той, що робиться на ходу) невеликий лікувально-профілактичний заклад, що ...
АМБУЛАТОРНИЙ
амбулаторний пов'язаний з амбулаторією; А-не лікування - лікування хворих, що приходять в ...
АМБУШУР
(фр., від рот) 1. Мундштук духового музичного інструмента; положення губ під час гри на ньому. 2. ...
АМВОН
амвон; ч. (гр., виступ, підвищення) підвищення перед середньою частиною іконостаса в ...
АМЕБІАЗ
амебіаз; ч. хвороба людини, спричинювана дизентерійною амебою. Інша назва - амебна дизентерія.
АМЕБА
амеба; ж. (гр., зміна, перетворення) ряд найпростіших одноклітинних тварин класу саркодових. ...
АМЕБОЦИТИ
(гр., змінюю, перетворюю і ...цити) елементи крові безхребетних тварин, що виконують захисну ...
АМЕЛОБЛАСТИ
те саме, що й адамантобласти.
АМЕНОРЕЯ
аменорея; ж. (а..., гр., місяць і течу) відсутність менструацій.
АМЕНСАЛІЗМ
(а... і лат., стіл, трапеза) форма взаємовідношень між організмами, корисна для одного виду, проте ...
АМЕНТАТИ
(гр.) тяжкі лицарські списи.
АМЕРИЦІЙ
америцій; ч. штучно одержаний радіоактивний хімічний елемент, символ Аm, ат. н. 95; належить до ...
АМЕТИСТ
аметист; ч. (гр., неп'янкий) мінерал класу силікатів, прозорий фіолетовий різновид кварцу. ...
АМЕТРОПІЯ
аметропія; ж. (гр., безмірний і зір) мед. ненормальна заломлювальна здатність ока. До аметропія ...
АМНІОН
(гр., зародкова оболонка) внутрішня зародкова оболонка деяких вищих хребетних (плазунів, птахів, ...
АМНІОТИ
амніоти; мн. (амніон) вищі хребетні тварини, в яких у процесі ембріонального розвитку утворюються ...
АМНІСТІЯ
амністія; ж. (гр., прощення, від забуваю) 1. Передбачене актом найвищого органу державної влади ...
АМНЕЗІЯ
амнезія; ж. (а... і гр., пам'ять) ослаблення чи втрата пам'яті внаслідок різних уражень головного ...
АМОН
Амон; ч. (гр.) ім'я єгипетського бога, якого греки ототожнювали із Зевсом.
АМОНІЙ
амоній; ч. (лат., від аміак) NH+4 - позитивний іон, що в сполуках відіграє роль одновалентного металу.
АМОНІТИ
(1) (амо(ній) і лат., азот) аміачно-селітряні вибухові речовини. Широко застосовують при підривних ...
АМОНІФІКАЦІЯ
амоніфікація; ж. (амоній і ...фікація) процес розкладення азотовмісних органічних речовин з ...
АМОНАЛИ
(амон(ій) і ал(юміній)) суміші нітрату амонію з металевим алюмінієм, вибухові речовини.
АМОНОЛІЗ
(амоній і ...ліз) обмінний розклад органічних сполук при взаємодії з аміаком.
АМОРАЛІЗМ
аморалізм; ч. (а... і лат., моральний) етичний принцип, що виправдовує егоїзм, індивідуалізм; ...
АМОРАЛЬНИЙ
аморальний (а... і моральний) позбавлений моралі, неморальний.
АМОРТИЗАТОР
амортизатор; ч. (гр.) пристрій, який пом'якшує дію поштовхів, ударів під час руху автомобіля, при ...
АМОРТИЗАЦІЯ
амортизація; ж. (лат., погашення, від смерть) 1. ек. Поступове зниження вартості основних фондів, ...
АМОРТИФІКАЦІЯ
(лат., смерть і ...фікація) офіційне оголошення про анулювання (позбавлення чинності) втрачених ...
АМОРФІЗМ
аморфізм; ч. (гр., безформний) 1. Безформність, неоформленість, невпорядкованість. 2. Аморфний стан ...
АМОРФНИЙ
аморфний (гр.) 1. хім., геол. Який не має кристалічної будови. 2. книжн. Безформний, розпливчатий, ...
АМОТОЛИ
(амо(ній) і тол(уол)) вибухові речовини, що належать до амонітів: суміші нітрату амонію з ...
АМОФОС
амофос; ч. (амо(ній) і фос(фор)) подвійне азотно-фосфорне концентроване водорозчинне добриво.
АМПІР
ампір; ч. (фр., імперія) стиль пізнього класицизму в архітектурі й мистецтві (переважно ...
АМПІЦИЛІН
лікарський препарат, антибіотик.
АМПЕЛОГРАФІЯ
ампелографія; ж. (гр., виноград і ...графія) наука про сорти й види винограду.
АМПЕЛОЛОГІЯ
(гр., виноград і ...логія) те саме, що й ампелографія.
АМПЕЛОТЕРАПІЯ
ампелотерапія; ж. (гр., виноград і терапія) лікування виноградом.
АМПЕЛЬНІ РОСЛИНИ
(нім., висяча лампа, висяча ваза для квітів) декоративні рослини із звисаючими пагонами, стеблами ...
АМПЕР
ампер 1. Одиниця сили електричного струму. 2. Одиниця магніторушійної сили. Від прізвища ...
АМПЕР-ГОДИНА
ампер-година; ж. кількість електрики, що протікає через провідник або прилад за 1 год, якщо ...
АМПЕРАЖ
ампераж; ч. сила електричного струму, виражена в амперах.
АМПЕРМЕТР
амперметр; ч. (ампер і ...метр) прилад, за допомогою якого вимірюють силу електричного струму в ...
АМПЛІКАЦІЯ
(лат., фін.) 1. Копія розписки про прийняття грошей. 2. Копія певного акта.
АМПЛІТРОН
амплітрон; ч. (лат., збільшую, посилюю і (елек)трон) електровакуумний прилад магнетронного типу, за ...
АМПЛІТУДА
амплітуда; ж. (лат., обширність, просторість) 1. фіз. Найбільше відхилення тіла, що коливається, від ...
АМПЛІФІКАЦІЯ
ампліфікація; ж. (лат., від поширюю, збільшую) 1. Нагромадження синонімів або однотипних виразів ...
АМПЛУА
амплуа; с. (фр., рід занять) 1. Ролі, що відповідають характерові обдарування актора (герой, трагік, ...
АМПУЛА
ампула; ж. (лат., пляшечка) 1. У давніх римлян глиняна або скляна посудина з вузькою шийкою для ...
АМПУТАЦІЯ
ампутація; ж. (лат., від відрізую) хірургічна операція, що полягає у повному або частковому ...
АМРИТА
(санскр.) в індуській міфології - напій, що дає безсмертя.
АМУЗІЯ
(а ... і гр., музика) порушення можливості сприймати музичні звуки або відтворювати їх.
АМУЛЕТ
амулет; ч. (фр., від лат., ладанка, привісок) предмет, якому приписують чудодійну здатність ...
АМУНІЦІЯ
амуніція; ж. (лат.) 1. військ. Сукупність речей (крім одягу і зброї), що становлять спорядження ...
АМУР
амур; ч. (фр., лат.) 1. У давньоримській міфології бог кохання. 2. астр. Одна з малих планет (відкрита ...
АМУРИТИСЯ
(фр.) залицятися, женихатися.
АМУРНИЙ
амурний (амур) любовний, причетний до кохання.
АМФІ...
(гр.) префікс, що означає: "з обох боків ", "навколо, "подвійний", напр. амфікарпія.
АМФІБІЯ
амфібія; ж. (1) (гр., земноводна істота) бойова або транспортна машина (танк, автомобіль), здатна ...
АМФІБОЛІТ
амфіболіт; ч. (амфібо(ли) і ...літ) метаморфічна гірська порода, складається в основному з ...
АМФІБОЛІЯ
амфіболія; ж. (гр., двозначність, неясність) вираз, який можна тлумачити двозначне.
АМФІБОЛИ
(гр., двозначний, оманний) група породоутворюючих мінералів класу силікатів, кремнекисневі ...
АМФІБРАХІЙ
амфібрахій; ч. (гр., букв. - короткий з обох боків) віршовий розмір з трискладовою стопою і ...
АМФІГАСТРІЇ
(амфі... і гр., черево) лусочки на нижньому боці талома деяких рослин типу мохоподібних. Інша назва ...
АМФІКАРПІЯ
(амфі... й гр., плід) утворення на одній рослині надземних і підземних плодів.
АМФІКТІОНІЯ
(гр., від жителі навколишніх областей) у Стародавній Греції релігійно-політичний союз племен і ...
АМФІМІКСИС
(амфі... і ...міксис) тип статевого процесу у людини, тварин і рослин, при якому ядра чоловічої і ...
АМФІМАКР
(гр., букв. - видовжений з обох боків) в античній метриці віршований розмір з трискладовою стопою, ...
АМФІОН
(гр.) міфічний король Тебанський, син Зевса й Антіони, чоловік Ніоби, що своєю чудесною грою на ...
АМФІПОДИ
(амфі... й ...поди) ряд вищих ракоподібних. Морські й прісноводні форми; мають велике значення в ...
АМФІПРОСТИЛЬ
(гр.) старовинний спосіб будувати храми з колонами.
АМФІТЕАТР
амфітеатр; ч. (гр.) 1. У Давній Греції і Римі - відкрита кругла або напівкругла споруда для видовищ з ...
АМФІТРІОН
амфітріон; ч. (гр.) 1. У грецькій міфології, а також у комедіях Плавта і Мольєра - цар Тебанський, ...
АМФІТРІТА
(гр.) 1. Міфічна морська богиня, дружина Посейдона, дочка Нерея та Доріди. 2. Назва однієї з малих ...
АМФОЛІТИ
(гр., обидва і розкладний, розчинний) речовини, які в розчині проявляють амфотерність. ...
АМФОРА
амфора; ж. (лат., гр., ваза з двома ручками) посудина зі звуженим дном, високим і вузьким горлом та ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.012 c.