Слова на букву А (2138) Словник іншомовнихслів
На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на букву А (2138)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
АМФОТЕРНІСТЬ
(гр., один і другий, обидва) здатність сполук проявляти кислотні й основні властивості. ...
АН...
(гр.) префікс, що означає заперечення, відсутність, напр. алогічний, афонія, анаероби.
АНІГІЛЯЦІЯ
анігіляція; ж. (лат., до і ніщо) взаємодія елементарних частинок і античастинок, внаслідок якої ...
АНІД
анід; ч. різновид синтетичного волокна з поліамідів. Застосовують для виробництва тонких тканин, ...
АНІЗОГАМІЯ
анізогамія; ж. (гр., неоднаковий і ...гамія) тип статевого процесу, при якому зливаються статеві ...
АНІЗОКОРІЯ
анізокорія; ж. (гр., неоднаковий і зіниця) різна величина зіниць.
АНІЗОЛ
(фр.) хім. органічна сполука, рідина приємного запаху. Застосовують як розчинник у парфюмерній ...
АНІЗОМЕРІЯ
анізомерія; ж. (гр., неоднаковий і ...мерія) неоднаковість властивостей (або кількості) ...
АНІЗОМЕТРІЯ
анізометрія; ж. (гр., неоднаковий і міра) неоднаковий зір обох очей.
АНІЗОТРОПІЯ
анізотропія; ж. (гр., неоднаковий і ...тропія) 1. Неоднаковість фізичних властивостей (механічних, ...
АНІЗОФІЛІЯ
(гр., неоднаковий і листок) неоднаковий розмір (а іноді й форма) листків на верхньому і нижньому ...
АНІЛІН
анілін; ч. (порт., індиго, з араб., ан-ніл, аль-ніл, від санскр. блакитний, індиго) хім. органічна ...
АНІМІЗМ
анімізм; ч. (лат., душа, дух) віра в існування душ і духів, що нібито управляють усім матеріальнім ...
АНІМАЛІЗМ
анімалізм; ч. (фр.) зображення тварин у живописі, різьбярстві, скульптурі.
АНІМАЛІСТ
анімаліст; ч. (фр.) художник, який зображує тварин.
АНІМАЛІСТИЧНИЙ ЖАНР
(фр., від тварина) різновид образотворчого мистецтва; зображення тварин у живопису, скульптурі, ...
АНІМАЛЬКУЛІСТИ
(лат., звірятко) біологи 17 - 18 ст., які помилково вважали, що в чоловічій статевій клітині ...
АНІМАТИЗМ
(лат., одушевлений) віра в безособову одухотвореність природи або окремих її частин і явищ. ...
АНІМАТО
(іт., букв. - натхненний) муз. жваво, збуджено.
АНІМАЦІЯ
анімація; ж. (лат., одухотвореність, від оживляю) метод створення серії знімків, малюнків, ...
АНІОНІТИ
(гр., висхідний) тверді, практично нерозчинні у воді й органічних розчинниках природні та штучні ...
АНІОНИ
(гр., висхідний) негативно заряджені іони, що рухаються під час електролізу до анода.
АНІС
аніс; ч. (фр.) 1. Однолітня травяниста рослина з пахучим насінням солодкуватого смаку. Див. ...
АНА...
(гр.) префікс, що означав рух угору, підсилення, повторну або зворотну дію, напр. анагенез, ...
АНАБІОЗ
анабіоз; ч. (гр., оживання) тимчасовий стан деяких живих істот, коли всі життєві процеси в їхньому ...
АНАБАЗИН
анабазин; ч. (анабазис) органічна отруйна речовина, алкалоїд. Застосовують у сільському ...
АНАБАЗИС
(гр., сходження) рід рослин родини лободових. Напівкущі або багаторічні трави. Поширені переважно ...
АНАБАПТИЗМ
анабаптизм; ч. (гр.) штунда; релігійний рух 16 ст. у Німеччині, Англії, Нідерландах, який заперечував ...
АНАБАПТИСТИ
(гр., знову занурюю, перехрещую) в період Реформації християнська секта, що виступала проти ...
АНАБАТ
(гр.) старогрецький атлет, що змагався на коні.
АНАБОЛІЗМ
анаболізм; ч. (гр., накидаю, насипаю) сукупність хімічних процесів в організмі, спрямованих на ...
АНАБОЛІЯ
анаболія; ж. (гр., сходження, підйом) зміна ознак дорослих організмів внаслідок додавання нових ...
АНАГАЛАКТИЧНІ ТУМАННОСТІ
(ана... і Галактика) зоряні скупчення поза нашою Галактикою.
АНАГЕНЕЗ
анагенез; ч. (ана... і ...генез) 1. Тип еволюційного процесу органічного світу, близький до прогресу; ...
АНАГЛІФІЯ
(гр., рельєфний) спосіб репродукування, що дає змогу одержати об'ємне (стереоскопічне) зображення.
АНАГЛІФИ
(гр.) барельєфи у греко-римському різьбярстві.
АНАГНОСТИК
(гр.) драматург, що пише свої твори тільки для читання.
АНАГОГА
(гр.) переносне символічне тлумачення тексту або факту.
АНАГРАМА
анаграма; ж. (ана... і ...грама) 1. Переставляння окремих літер або складів у слові, внаслідок чого ...
АНАДІОМЕНА
(гр.) прізвисько Афродіти, яке вказує на те, що вона народилася із морського шумовиння.
АНАДИПЛОСИС
(гр., здвоєність) стилістична фігура; початок нового віршового рядка чи фрази тbми словами, якими ...
АНАЕРОБІОЗ
анаеробіоз; ч. (ан..., гр., повітря та життя) життя без вільного кисню.
АНАЕРОБИ
(ан... і аероби) організми, здатні жити без вільного кисню (деякі види бактерій, нижчих рослин).
АНАКОЛУФ
анаколуф; ч. (гр., непослідовність) синтаксична або логічна непослідовність у мові, відхилення ...
АНАКОНДА
анаконда; ж. (гр.) водяний полоз, великий (близько 8 метрів завдовжки) південноамериканський гад.
АНАКОНОЗА
(гр.) риторична фігура, коли оратор ніби радиться зі слухачами.
АНАКРЕОНТИЧНА ПОЕЗІЯ
(від від вл.) невеликі веселі віршики, на зразок віршів грецького поета Анакреона, що оспівував ...
АНАКРУЗА
анакруза; ж. (гр., букв. - відштовхування) склад на початку віршового рядка, який не входить до його ...
АНАЛІЗ
аналіз; ч. (гр.) розклад, розбір, розслід. 1. Метод наукового дослідження предметів, явищ та ін. ...
АНАЛІЗАТОР
аналізатор; ч. частина поляризаційного приладу, де виявляється і досліджується поляризоване ...
АНАЛІЗАТОРИ
складні анатомофізіологічні системи тварин і людини, що забезпечують сприймання й аналіз усіх ...
АНАЛІТИК
аналітик; ч. (гр., аналітичний) 1. Фахівець, який здійснює аналіз речовин. 2. перен. той, хто має ...
АНАЛІТИКА
аналітика; ж. (гр.) 1. Аналітична геометрія, застосування алгебри до геометрії. 2. Частина логіки, ...
АНАЛІТИЧНИЙ
аналітичний (гр.) одержаний в результаті розчленування об'єкта й аналізу одержаних внаслідок ...
АНАЛГІН
(ан... і гр., біль) анальгін; лікарський препарат, болезаспокійливий і жарознижуючий засіб.
АНАЛГІЯ
(гр., несприйнятливий, несприйнятливість) нечутливість до болю.
АНАЛГЕЗІЯ
аналгезія; ж. (гр., несприйнятливий, несприйнятливість) нечутливість до болю; аналгія.
АНАЛЕКТИ
(гр., підбираю) вибрані твори одного або кількох авторів.
АНАЛОГ
аналог; ч. (гр., відповідний) об'єкт вивчення, схожий (аналогічний) з певним іншим об'єктом.
АНАЛОГІЧНИИ
(гр.) подібний, відповідний.
АНАЛОГІЯ
аналогія; ж. (гр., відповідність) 1. Часткова схожість між предметами або явищами. 2. У логіці - ...
АНАЛОГОВІ МАШИНИ
обчислювальні машини, які обробляють інформацію, представлену в неперервній формі.
АНАЛОЙ
аналой; ч. (гр.) у церкві - високий, з похилим верхом столик, на який кладуть ікони, богослужебні ...
АНАЛЬГІН
анальгін; ч. (ан... і гр., біль) мед. лікарський препарат. Болезаспокійливий і жарознижуючий засіб.
АНАЛЬГІЯ
(гр., несприйнятливий, несприйнятливість) нечутливість до болю; аналгія, аналгезія.
АНАЛЬГЕЗІЯ
(гр., несприйнятливий, несприйнятливість) аналгезія; нечутливість до болю.
АНАЛЬГЕЗИН
(анти... і гр., вогонь) мед. лікарський препарат; жарознижувальний, протизапальний та ...
АНАЛЬФАБЕТ
(гр.) 1. Неписьменний. 2. Неук, безграмотний.
АНАЛЬЦИМ
(гр., слабкий) мінерал класу силікатів, білого кольору з скляним блиском.
АНАМНІЇ
анамнії; мн. (ан... і амніон) нижчі хребетні тварини, в яких у процесі ембріонального розвитку не ...
АНАМНЕЗ
анамнез; ч. (гр., спомин, нагадування) відомості про попередній стан хворого.
АНАМОРФІЧНИЙ
анаморфічний (ана... і гр., форма) спотворений, неправильний, змінюваний.
АНАМОРФОЗ
анаморфоз; ч. (гр., спотворення форми) 1. Тип розвитку деяких членистоногих, при якому тварина ...
АНАНАС
ананас; ч. (порт., з мови тупі-гуарані) 1. Тропічна трав'яниста рослина. 2. Великий, овальної форми, ...
АНАПЕСТ
анапест; ч. (гр., букв. - відбитий назад) віршований розмір, стопи якого в античному віршуванні ...
АНАПЛАЗІЯ
анаплазія; ж. (ана... і гр., утворення) повернення клітин і тканин у недиференційований стан, при ...
АНАПЛАЗМИ
(гр., образ, форма) рід рикетсій; кровопаразити тварин, що спричинюють захворювання - анаплазмоз.
АНАПЛАЗМОЗ
анаплазмоз; ч. захворювання домашніх та диких тварин, спричинювані анаплазмами.
АНАРТРІЯ
(гр., нерозчленований) форма розладу мови, втрата здатності артикулювати звуки.
АНАРХІЗМ
анархізм; ч. (гр., безвладдя) 1. Політичне вчення, яке, не визнаючи будь-якої державної влади, вважає ...
АНАРХІЯ
анархія; ж. (гр.) 1. Стан суспільства, в якому відсутні організована влада, закони, немає певних ...
АНАРХО-СИНДИКАЛІЗМ
анархо-синдикалізм; ч. (анархізм і синдикалізм) течія в робітничому русі, яка розглядає ...
АНАСТИГМАТ
анастигмат; ч. (ан... і астигмат) об'єктив, в якому підбором лінз максимально усунено астигматизм ...
АНАСТОМОЗ
анастомоз; ч. (гр., отвір, вихід) 1. У людини і тварин - з'єднання між волокнистими утворами (нервами, ...
АНАСТРОФА
(гр., букв. - перестановка, повертання) зміна прямого порядку слів у реченні чи словосполученні на ...
АНАТАЗ
(фр., гр., витягнення) мінерал класу окисів і гідроокисів, двоокис титану, чорно-синього, бурого, ...
АНАТОКСИН
анатоксин; ч. (ана... і токсин) біологічно активний препарат, нешкідливе похідне токсини, яке ...
АНАТОМІЯ
анатомія; ж. (гр., розтин) наука про форму та будову організму в цілому та його складових частин ...
АНАТОЦИЗМ
(гр., складні проценти) обчислення процентів не лише з початкової суми, а й з процентів, які ...
АНАФІЛАКСІЯ
анафілаксія; ж. (ана... і гр., захист) підвищена чутливість організму до повторного введення (не ...
АНАФАЗА
(ана... й фаза) одна із стадій (фаз) непрямого поділу клітин (мітозу), на якій дочірні (сестринські) ...
АНАФЕМА
анафема; ж. (гр., прокляття) 1. В християнстві відлучення від церкви з оголошенням - довічного ...
АНАФОРА
анафора; ж. (гр., піднесення) стилістичний прийом, повторення слова, звуків або синтаксичних ...
АНАФОРЕЗ
анафорез; ч. (ана... і гр., переміщення) переміщення до анода завислих у розчині частинок, коли ...
АНАФРОНТ
(ана... і фронт) атмосферний фронт, що характеризується висхідним рухом теплого повітря.
АНАХОРЕТ
анахорет; ч. (гр., від віддаляюсь) 1. Відлюдник, самітник; віруюча людина, що живе у відлюдному місці ...
АНАХРОМАТ
(ана... і гр., колір) оптична система, не виправлена щодо хроматичної аберації.
АНАХРОНІЗМ
анахронізм; ч. (ана... і гр., час) 1. Помилка проти літочислення, хронології подій. 2. Перенесення на ...
АНГІДРИДИ
(ан... і гр., вода) хім. хімічні сполуки, що містять кисень і утворюють з водою кислоту фосфорний ...
АНГІДРИТ
ангідрит; ч. (ан... і гр., вода) мінерал класу сульфатів, безводний сірчанокислий кальцій білого, ...
АНГІО...
(гр., судина) у складних словах вказує на відношення до судинної системи тварин та рослин, напр. ...
АНГІОГРАФІЯ
ангіографія; ж. (ангіо... і ...графія) метод рентгенологічного дослідження кровоносних судин ...
АНГІОКАРДІОГРАФІЯ
(ангіо... і кардіографія) метод рентгенологічного дослідження порожнин серця та магістральних ...
АНГІОЛОГІЯ
ангіологія; ж. (ангіо... і ...логія) розділ анатомії, що вивчає кровоносні і лімфатичні судини.
АНГІОМА
ангіома; ж. (ангіо... і ...ома) доброякісна пухлина, що розвивається з кровоносних або лімфатичних ...
АНГІОНЕВРОЗ
ангіоневроз; ч. (ангіо... і невроз) функціональний розлад іннервації кровоносних судин.
АНГІОСПАЗМ
ангіоспазм; ч. (ангіо... і спазм) раптове звуження дрібних артерій та капілярів, внаслідок чого ...
АНГІОСТЕНОЗ
(ангіо... і стеноз) звуження судин.
АНГІОСТОМІЯ
ангіостомія; ж. (ангіо... і гр., отвір) вставлення в кровоносні судини спеціальних канюль.
АНГІОХІРУРГІЯ
(ангіо... і хірургія) хірургічне лікування кровоносних судин.
АНГАРІЯ
(лат., з гр., поштова справа, кінна пошта, від давньоперс. ангірд - кінний гонець) 1. У Стародавньому ...
АНГАРИ
(гр.) вершники у давній Персії, що розвозили урядові накази.
АНГАРМОНІЧНИЙ
(ан... і гармонічний) не гармонічний; А-ні коливання - коливання, за яких коливна величина (зміщення, ...
АНГЕЛ
ангел; ч. (фр.) у релігійному культі - надприродна істота, посланець, вісник Бога; зображується, як ...
АНГЛЕЗИТ
англезит; ч. мінерал класу сульфатів, сірчанокислий свинець. Колір білий з різними відтінками, ...
АНГОБ
(фр.) тонкий шар глини, який наносять на поверхню керамічного виробу перед випалюванням, щоб ...
АНГОЛАР
(порт.) грошова одиниця Анголи, поділяється на 100 сентаво.
АНГСТРЕМ
ангстрем; ч. одиниця довжини в оптиці та в атомній і ядерній фізиці. 1А=10-10м. Від прізвища ...
АНДАЛУЗИТ
андалузит; ч. мінерал класу силікатів, білого, сірого, рожевого або зеленого кольорів. ...
АНДАНТЕ
анданте (іт., букв. - крокуючий) 1. Повільно, плавно, повагом. 2. Назва музичного твору або його ...
АНДАНТИНО
андантино (іт.) муз. темп, швидший за анданте, але помірніший за модерато, п'єса або частина її, ...
АНДЕЗИН
андезин; ч. мінерал класу силікатів, білого або сіруватого кольорів з скляним блиском. ...
АНДЕЗИТ
андезит; ч. гірська порода темно-сірого, бурого або майже чорного кольору, ефузивний аналог ...
АНДРАГОГІКА
(гр., чоловік і виховання) розділ педагогіки, що вивчає питання стимулювання та спрямовування ...
АНДРАДИТ
мінерал класу силікатів, вапняково-залізистий гранат зеленуватого або чорного кольору. ...
АНДРО...
(гр., чоловік) у складних словах вказує на їхнє відношення до чоловіка або чоловічої статі.
АНДРОЇДИ
автоматичні іграшки у вигляді фігур з вбудованими механізмами. Перші А. виготовили П.-Ж. Дро і Анрі ...
АНДРОГІНІЯ
(гр., двостатевий) наявність у самки ознак самця й навпаки. Див. також: гермафродитизм
АНДРОГІНОФОР
(гр., двостатевий і ...фор) розросла в довжину ділянка двостатевої квітки між оцвітиною й тичинками.
АНДРОГЕНЕЗ
андрогенез; ч. (андро... і ...генез) розвиток яйцеклітини з ядром чоловічого походження, ...
АНДРОГЕНИ
(андро... і ...ген) група чоловічих статевих гормонів, які стимулюють розвиток вторинних чоловічих ...
АНДРОКЕФАЛІЗМ
андрокефалізм; ч. (гр.) зображення міфічних істот з тілом звіра та головою людини.
АНДРОЛОГІЯ
андрологія; ж. (андро... і ...логія) вчення про хвороби чоловічих сечових та статевих органів; ...
АНДРОМЕДА
Андромеда; ж. (гр.) 1. У грецькій міфології - красуня, дочка ефіопського царя Кефея, що після смерті ...
АНДРОФОБІЯ
(гр.) хвороблива огида жінки до чоловіка, чоловіконенависництво.
АНДРОЦЕЙ
(андро... і грец, житло, оселя) сукупність тичинок квітки.
АНЕВРИЗМА
аневризма; ж. (гр., розширення) обмежене розширення просвіту артерії.
АНЕВРИН
аневрин; ч. (а... і неврит) вітамін B1, необхідний для нормальної діяльності нервової системи. ...
АНЕКДОТ
анекдот; ч. (фр., гр., неопублікований. невідомий) 1. В античній літературі старий твір, що свого ...
АНЕКСІОНІЗМ
анексіонізм; ч. (фр., від лат., приєднання) політика анексії, загарбницька політика.
АНЕКСІЯ
анексія; ж. (лат.) насильницьке приєднання, загарбання однією державою всієї (або частини) ...
АНЕКСУВАТИ
анексувати насильницьки приєднувати (загарбувати) всю або частину території іншої держави.
АНЕЛІДИ
(лат., кільце, каблучка) тип безхребетних тварин. Поширені в грунті, морях і прісних водах земної ...
АНЕМІЯ
анемія; ж. (гр., безкрів'я) група захворювань, які характеризуються зменшенням вмісту гемоглобіну ...
АНЕМО...
(гр., вітер) у складних словах відповідав поняттю "вітер".
АНЕМОГАМІЯ
(анемо... і ...гамія) те саме, що й анемофілія.
АНЕМОГРАФ
анемограф; ч. (анемо... і ...граф) прилад для безперервного автоматичного записування швидкості і ...
АНЕМОКЛІНОГРАФ
(анемо..., гр., нахиляю і ...граф) прилад для вимірювання нахилу вітру до горизонтальної площини.
АНЕМОМЕТР
анемометр; ч. (анемо... і ...метр) прилад для вимірювання швидкості вітру і газових потоків.
АНЕМОМЕТРІЯ
(анемо... і ...метрія) частина практичної метеорології, що займається вимірюванням швидкості вітру.
АНЕМОРУМБОГРАФ
(анемо..., англ., кут і граф) те саме, що й анемограф.
АНЕМОСКОП
(анемо... і ...скоп) прилад, що показує наявність вітру певного напряму.
АНЕМОФІЛІЯ
анемофілія; ж. (анемо... і ...філія) запилення рослин за допомогою вітру.
АНЕМОХОРІЯ
(анемо... і ...хорія) поширення плодів, насіння та інших зачатків рослин вітром.
АНЕНЦЕФАЛІЯ
(ан... і гр., головний мозок) зменшення або повна відсутність головного мозку у плода внаслідок ...
АНЕРГІЯ
(ан... і гр., дія) втрата реактивності; нездатність реагувати на подразники.
АНЕРОЇД
анероїд; ч. (а... і гр., вода, тобто діючий без допомоги рідини) металевий барометр - прилад для ...
АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ
анестезіологія; ж. (анестезія і ...логія) наука про знеболювання.
АНЕСТЕЗІЯ
анестезія; ж. (гр., нечутливість) часткова або повна втрата чутливості; знеболювання.
АНЕСТЕЗИН
анестезин; ч. (гр., нечутливість) мед. лікарський препарат. Застосовують як знеболювальний засіб ...
АНЕСТЕЗУВАТИ
анестезувати штучно викликати анестезію; знеболювати.
АНЕСТЕТИКИ
засоби анестезії.
АНЖАМБЕМАН
(фр., від переступити) поетичний прийом, за яким фраза, розпочата в одному віршовому рядку, ...
АНКІЛОЗ
анкілоз; ч. (гр., кривий) цілковита нерухомість суглоба.
АНКІЛОЗАВР
(гр., вигнутий і ящірка) великий динозавр крейдяного періоду з групи зауроподів з тілом, вкритим ...
АНКІЛОСТОМА
анкілостома; ж. (гр., кривий і рот, отвір) рід круглих червів. Паразитує у кишечнику людини та ...
АНКІЛОСТОМАТИДИ
(гр., кривий і рот, отвір) родина круглих червів. Паразитують у кишечнику людини й деяких тварин. ...
АНКІЛОСТОМАТИДОЗИ
хвороби людини і тварин, спричинювані анкілостоматидами. Див. також: анкілостоматиди
АНКІЛОСТОМОЗ
анкілостомоз; ч. захворювання людини та м'ясоїдних тварин, спричинюване анкілостомами. Див. ...
АНКЕР
анкер; ч. (1) (гол.) 1. Міра вина у північних германських народів, дорівнює близько 3 відрам. (2) (нім., ...
АНКЕРИТ
анкерит; ч. мінерал класу карбонатів, білого, сірого кольорів з скляним блиском. Від прізвища ...
АНКЕРОК
анкерок; ч. (гол.) барильце для зберігання на судні питної води. На парусному судні А. ...
АНКЕТА
анкета; ж. (фр.) 1. Ряд запитань, поставлених певній особі чи групі осіб з метою вивчення певної ...
АНКЛАВ
анклав; ч. (фр., від лат., зачиняю на ключ) територія або частина території держави, повністю ...
АННІБАЛОВА КЛЯТВА
вираз, що означає непохитну рішимість битися до останнього. Від імені карфагенського полководця ...
АННАЛІСТИ
(лат., річний) перші давньоримські історики, які описували події у хронологічній послідовності - ...
АННАЛИ
аннали; мн. (лат., від рік) записи по роках найважливіших подій у Стародавньому Римі й деяких ...
АННОНА
(лат., від рік) 1. У Стародавньому Римі річний урожай і запас хліба, потрібного для забезпечення ...
АНОД
анод; ч. (гр., шлях угору) позитивний полюс джерела електричного струму або електрод приладу, ...
АНОДИНА
(гр.) ліки, що тамують біль.
АНОДУВАННЯ
анодування; с. (анод) утворення захисної окисної плівки на поверхні металевих виробів способом ...
АНОКСІЯ
(ан... і лат., кисень) недостатність кисню в організмі, кисневе голодування.
АНОКСЕМІЯ
(анокс(ія) і ...емія) недостатність кисню в крові.
АНОМАЛІСТИЧНИЙ РІК
(гр.) час, протягом якого Сонце, вийшовши з апсиди, повертається до неї (365 діб).
АНОМАЛІЯ
аномалія; ж. (гр., нерівність, відхилення) 1. Неправильність, відхилення від загальної ...
АНОМАЛЬНИЙ
аномальний (аномалія) неправильний, той, що не відповідає певним правилам.
АНОНІМ
анонім; ч. (гр., безіменний) 1. Автор твору, листа, який умисно приховує ім я. 2. Твір без зазначення ...
АНОНІМНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
акціонерне товариство з акціями на пред'явника.
АНОНІМНИЙ
анонімний (гр., безіменний) без прізвища автора; - анонімне акціонерне товариство
АНОНС
анонс; ч. (фр., об'ява) попереднє оголошення про наступні театральні вистави, концерти, кінофільми.
АНОРМАЛЬНИЙ
анормальний (а... і нормальний) незвичний, неправильний, з відхиленням від норм моралі, правил.
АНОРТИТ
анортит; ч. (гр., непрямий, скошений) мінерал класу силікатів, кальцієвий польовий шпат сіруватого ...
АНОСМІЯ
аносмія; ж. (ан... і запах) відсутність нюху.
АНОТАЦІЯ
анотація; ж. (лат., зауваження, помітка, від позначаю) коротка, стисла характеристика змісту книги, ...
АНОФЕЛЕС
анофелес; ч. (гр., шкідливий) рід комах родини комарових.
АНОФТАЛЬМ
анофтальм; ч. (ан... і гр., око) відсутність одного або обох очей, внаслідок ушкодження чи ...
АНСАМБЛЬ
ансамбль; ч. (фр., букв. - разом) 1. Узгодженість, струнке ціле. 2. Художня узгодженість виконання ...
АНТАБЛЕМЕНТ
антаблемент; ч. (фр., від стіл, дошка) верхня частина споруди, що спирається на колони. А. поділяють ...
АНТАГОНІЗМ
антагонізм; ч. (гр., суперечка, боротьба) 1. філос. Суперечності, що характеризуються найгострішою ...
АНТАГОНІСТИ
(гр., суперник, противник) 1. Пара або дві групи м'язів, що викликають рухи в протилежних напрямах; ...
АНТАГОНІСТИЧНИЙ
антагоністичний пройнятий антагонізмом; непримиренно ворожий.
АНТАНАКЛАЗА
(гр.) риторична фігура; повторення того самого слова у різних значеннях.
АНТАНТА
Антанта; ж. (фр., сердечна згода) блок європейських держав (Велика Британія, Франція і Росія), що ...
АНТАРКТИЧНИЙ
антарктичний (гр., розташований проти півночі) південнополярний.
АНТЕЙ
(гр.) міфічний велетень, син Посейдона і Геї (богині землі), що в боротьбі завжди черпав сили від ...
АНТЕКЛІЗА
антекліза; ж. (лат., перед і гр., нахил) широке пологе підняття верств земної кори овальних або ...
АНТЕНА
антена; ж. (лат., рея) пристрій для випромінювання або приймання радіохвиль.
АНТЕНАТАЛЬНИЙ
(лат., до і той, що стосується народження) пов'язаний з внутріутробним життям, до періоду ...
АНТЕНИ
(лат., рея) органи дотику і нюху у членистоногих тварин, розміщені на голові. Інша назва - вусики.
АНТЕРИДІЙ
антеридій; ч. (гр., квітучий) чоловічий статевий орган спорових рослин, в якому утворюються ...
АНТЕРОЗОЇД
(гр., квітучий, тварина і ...оїд) рухлива чоловіча статева клітина (сперматозоїд), що утворюється в ...
АНТЕФІКСИ
(лат., прикріплений спереду) камяні або керамічні прикраси на карнизі античних споруд.
АНТЕЦЕДЕНТ
(лат., попередній) перший член імплікації, якому передує слово "якщо".
АНТИ...
(гр.) префікс, що означав протилежність, протидію, ворожість, заміну, подібність.
АНТИІМПЛІКАЦІЯ
(анти... та імплікація) заперечення імплікаціі.
АНТИІНТЕЛЕКТУАЛІЗМ
(анти... та інтелектуалізм) заперечення можливості пізнання істини за допомогою розуму.
АНТИАПЕКС
(анти... і апекс) точка небесної сфери, протилежна до апекса.
АНТИБІОТИКИ
(гр.) хімічні речовини, що виділяються деякими мікроорганізмами, і мають здатність пригнічувати ...
АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ
антибактеріальний (анти... і бактерія) протибактеріальний; здатний протидіяти розвиткові ...
АНТИБАРІОНИ
(анти... і баріони) елементарні частинки, які є античастинками щодо баріонів.
АНТИВІТАМІНИ
(анти... і вітаміни) хімічні сполуки, за будовою близькі до вітамінів, але протилежні за ...
АНТИГІГІЄНІЧНИЙ
антигігієнічний (анти... і гігієна) той, що не відповідав, суперечить вимогам гігієни.
АНТИГІПЕРОН
(анти... і гіперон) елементарна античастинка щодо маси гіперона.
АНТИГЕН
антиген; ч. (анти... і ген) високомолекулярна колоїдна речовина, яка при введенні в організм людини ...
АНТИГОРМОНИ
(анти... і гормони) захисні речовини, що виробляє організм при тривалому введенні в нього великих ...
АНТИГУМАНІЗМ
антигуманізм; ч. (анти... і гуманізм) нехтування потребами людини, заперечення цінності людини як ...
АНТИДІУРЕТИЧНИЙ
(анти... і діуретичний) протисечогшний; - антидіуретичний гормон
АНТИДІУРЕТИЧНИЙ ГОРМОН
гормон гіпофіза, що затримує сечовиділення. Інша назва - вазопресин.
АНТИДАКТИЛЬ
(гр., зворотний дактиль) те саме, що й анапест.
АНТИДАТУВАТИ
(фр.) видавати документи з датою, що вже минула.
АНТИДЕМОКРАТИЧНИЙ
антидемократичний (анти... і демократія) спрямований проти демократії.
АНТИДЕТОНАТОР
антидетонатор; ч. (анти... і детонатор) хімічна сполука, що її додають до моторного палива, щоб ...
АНТИДИЗ'ЮНКЦІЯ
(анти... і диз'юнкція) заперечення диз'юнкції. Позначається рискою зверху.
АНТИДОТ
(гр., букв. проти даване) протиотрути, препарати для лікування отруєнь.
АНТИЕЛЕКТРОН
антиелектрон; ч. (анти... і електрон) те саме, що й позитрон.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.013 c.