Слова на букву І (666) Словник іншомовнихслів
На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на букву І (666)

1 2 3 > >>
...ІАТРІЯ
(гр., лікування) у складних словах означає певну галузь медицини, напр., педіатрія.
ІЄНА
зоогігієна; ж. грошова одиниця Японії, поділяється на 100 сенів. І. називались старовинні золоті й ...
ІЄРАРХІЯ
ієрархія; ж. (гр., від священний і влада) 1. Тип структурних відносин у складних багаторівневих ...
ІЄРАТИЗМ
ієратизм; ч. (гр., обрядовий, священний) зумовлені релігійно-канонічними вимогами урочиста ...
ІЄРАТИЧНИЙ
ієратичний (гр., обрядовий, священний) той, що стосується давньоєгипетського скоропису; І-не ...
ІЄРЕМІАДА
ієреміада; ж. гірка скарга, нарікання (з біблейської розповіді про плач пророка Ієремії з приводу ...
ІЄРОГЛІФИ
(гр., священний і різьблене зображення) 1. Фігурні знаки давньоєгипетського письма (4-е тис. до н. е. - ...
ІБІС
ібіс; ч. (гр., з єгип.) птах ряду лелекоподібних. Поширений в болотистих місцевостях тропічного і ...
ІБЕРІЙЦІ
(лат.) перші мешканці Піренейського півострова (Іберії).
ІБЕРИ
(гр.) стародавні грузинські племена, шо населяли Іберію до н.е.
ІБН
(араб., син) частка, що ставиться в прізвищах для позначення батьківського або родового імені в ...
ІВРИТ
іврит; ч. (євр.) державна мова Ізраїлю, що становить дещо поновлену стародавню єврейську ...
ІГІЛ
тувинський народний смичковий музичний інструмент.
ІГАПО
(з мови тупі-гуарані) тип ландшафту низьких затоплюваних заплав річок Амазонської низовини, ...
ІГДРАЗИЛЬ
(сканд.) у скандинавській міфології - дерево, три корені якого розпласталися по всьому світові, а ...
ІГЛУ
іглу; с. (англ., з ескім.) куполоподібна хижа з льоду в ескімосів.
ІГНІТРОН
ігнітрон; ч. (лат., вогонь і (елек)трон) ртутний випрямляч, в якому періодичне пропускання струму ...
ІГНОРУВАТИ
зігнорувати (лат., не знаю, не помічаю) навмисно не помічати когось, щось, не звертати уваги на ...
ІГОТЬ
кіготь; ч. (гр.) ступка, ступа.
ІГУАНА
ігуана; ж. (ісп., з карибської) рід деревних ящірок. Поширені переважно в тропічній частині ...
ІГУАНОДОН
(ігуана і ...одонт) рід вимерлих рослиноїдних плазунів ряду птахотазих; пересувався на двох ...
ІГУМЕН
ігумен; ч. (гр., той, що веде, йде попереду) у православній церкві титул управителя або заступника ...
ІДІОАДАПТАЦІЯ
ідіоадаптація; ж. (гр., свій, особливий, самобутній і адаптація) пристосування організмів до ...
ІДІОГНОМІЯ
(гр.) власний, оригінальний погляд на речі.
ІДІОГРАФ
(гр.) власноручний підпис.
ІДІОЛЕКТ
ідіолект; ч. (гр., свій, особливий і (діа)лект) індивідуальна мова, мовні навички індивідуума в ...
ІДІОМ
ідіома, ж.; ідіом, ч. (гр., особливість, самобутній зворот) стійкий, властивий лише даній мові вираз, ...
ІДІОМА
ідіома, ж.; ідіом, ч. (гр., особливість, самобутній зворот) стійкий, властивий лише даній мові вираз, ...
ІДІОМАТИКА
ідіоматика; ж. 1. Сукупність ідіом будь-якої мови. 2. Розділ мовознавства, що вивчає ідіоми.
ІДІОМОРФІЗМ
ідіоморфізм; ч. (гр., свій, власний і ...морфізм) здатність мінералів, що кристалізуються в магмі, ...
ІДІОПЛАЗМА
ідіоплазма; ж. (гр., свій, особливий і плазма) сукупність структурних компонентів клітини, ...
ІДІОСИНКРАЗІЯ
ідіосинкразія; ж. (гр., самобутність, особливість, від особливий, незвичайний і ...
ІДІОТ
ідіот; ч. (гр.) 1. У давніх греків - людина, що не брала участі у державних справах. 2. Дурний, ...
ІДІОТІЯ
ідіотія; ж. (гр., невігластво, неосвіченість) тяжке захворювання людини, крайній ступінь ...
ІДІОТИП
ідіотип; ч. (гр., свій, особливий і тип) сукупність спадкових факторів особини. Складається з ...
ІДІОФОНИ
(гр., свій, особливий і ...фон) музичні ударні інструменти, в яких звук виникає через коливання ...
ІДАЛЬГО
ідальго; ч. (ісп., від чийсь син) 1. Іспанський шляхтич, дворянин. 2. Мексиканська золота монета.
ІДЕАЛ
ідеал; ч. (фр., гр., ідея, первообраз) 1. Найвища мета, до якої прагне людина та яка керує її ...
ІДЕАЛІЗАЦІЯ
ідеалізація; ж. (фр., від ідеал) 1. Уявлення про когось чи щось як про значно краще й досконале, ніж ...
ІДЕАЛІЗМ
ідеалізм; ч. (фр., гр., ідея) 1. Напрям у філософії, який вважає ідею, дух, свідомість первинними, а ...
ІДЕАЛІЗУВАТИ
ідеалізувати (фр.) вважати когось, щось кращим, ніж є в дійсності; приписувати комусь, чомусь ...
ІДЕАЛІСТИЧНИЙ
ідеалістичний той, що стосується ідеалізму, властивий йому, стоїть на його грунті; І-не розуміння ...
ІДЕАЛЬНИЙ
ідеальний 1. Який існує у свідомості, уяві; абстрактний, уявний, нереальний, ілюзорний. 2. Який ...
ІДЕЙНІСТЬ
ідейність; ж. відданість певній цілісній системі ідей і відповідному їй соціальному, моральному ...
ІДЕЙНИЙ
ідейний 1. Той, що стосується ідеї, пов'язаний з нею. 2. Пройнятий, просякнутий певними ідеями, ...
ІДЕНТИФІКАЦІЯ
ідентифікація; ж. (лат.) ототожнення, прирівнювання, уподібнення.
ІДЕНТИЧНІСТЬ
ідентичність; ж. (лат., однаковий, тотожний) рівнозначність, тотожність, однаковість.
ІДЕНТИЧНИЙ
ідентичний (лат.) тотожний, однаковий, такий самий; рівнозначний, еквівалентний.
ІДЕНТОГРАФІЯ
ідентографія; ж. (лат., - однаковий і ...графія) нефотографічне, тушшю або олівцем виготовлення ...
ІДЕОГРАМА
ідеограма; ж. (гр., образ, поняття і ...грама) фігура або графічний знак, який передає певне поняття ...
ІДЕОГРАФІЯ
ідеографія; ж. (гр., образ, поняття і ...графія) письмо, окремі знаки якого передають не звуки, а цілі ...
ІДЕОКРАТИЗМ
(гр.) бажання підпорядкувати всі дії і вчинки вимогам розуму, а не почуттів.
ІДЕОЛОГ
ідеолог; ч. виразник, захисник ідеології якогось класу чи соціальної групи.
ІДЕОЛОГІЧНИЙ
ідеологічний той, що стосується ідеології або виражає її; І-на боротьба - боротьба ідеологій.
ІДЕОЛОГІЯ
ідеологія; ж. (гр.) система філософських, політичних, моральних, релігійних і мистецьких поглядів, ...
ІДЕЯ
ідея; ж. (гр., початок, основа, первообраз) 1. Поняття, уявлення, що відбиває дійсність у свідомості ...
ІДЕЯ-ФІКС
ідея-фікс; ж. (фр.) невідступна, настирлива ідея, думка.
ІДИ
(лат.) 15-е число березня, травня, липня, жовтня та 13-е число решти місяців у давньоримському ...
ІДИЛІЯ
ідилія; ж. (гр., малюнок, невеликий вірш-пісенька) 1.Одна з основних форм буколічної поезії - ...
ІДИШ
ідиш; ч. (євр.) сучасна мова єврейського населення Східної і Центральної Європи, а також США. ...
ІДО
ідо; ж. або с. (ісп., нащадок) штучна міжнародна мова, найвідоміший вид переробленого ...
ІДОЛ
ідол; ч. (гр., зображення, образ, подоба) 1. В давньогрецькій філософії назва невловимого ...
ІДОТРОН
ідотрон; ч. прилад, який автоматично контролює товщину шару фарби під час друкування.
ІЗ...
(гр., рівний, однаковий) у складних словах означає рівність або подібність за формою або ...
ІЗІДА
(єгип.) (гр.) у давніх єгиптян - богиня сонця, місяця, природи і мистецтва, уособлення подружньої ...
ІЗАГОГА
(гр.) вступ до якої-небудь науки; загальні зауваження чи відомості.
ІЗАЛОБАРИ
(із..., гр., інший і тягар) ізолінії зміни атмосферного тиску за певну одиницю часу на одну й ту саму ...
ІЗАЛОТЕРМИ
(із..., гр., інший і ...терм) ізолінії зміни температури повітря за певну одиницю часу на одну й ту ...
ІЗАНОМАЛИ
(із... і гр., різнорідний, нерівний) ізолінії відхилень величини певного метеорологічного елемента ...
ІЗО...
(гр., рівний, однаковий) у складних словах означає рівність або подібність за формою або ...
ІЗОІОНІЯ
(ізо... та іони) відносна постійність іонного складу внутрішнього середовища організму.
ІЗОАМПЛІТУДИ
(ізо... і амплітуда) ізолініі однакової амплітуди того чи іншого метеорологічного елемента ...
ІЗОАНЕМОНИ
(ізо... і гр., вітер) ізолінії середньорічної швидкості вітру.
ІЗОАТМИ
(ізо... і гр., випаровування) ізолінії випаровування за певний період.
ІЗОБАЗИ
(ізо... і база) ізолінії тектонічних піднять або опускань за певний період.
ІЗОБАРИ
(ізо... і гр., тягар, вага) 1. Графіки процесів, які відбуваються при незмінному тиску. 2. Ядра атомів ...
ІЗОБАРНИЙ
ізобарний той, що стосується ізобари - ізобарний процес
ІЗОБАРНИЙ ПРОЦЕС
зміна стану фізичної системи за сталого тиску.
ІЗОБАТИ
(ізо... і гр., глибина) ізолінії глибини водойм (океанів, морів, озер, річок).
ІЗОБРОНТИ
(ізо... і гр., грім) ізолінії кількості днів з грозою.
ІЗОБУТИЛЕН
ізобутилен; ч. (ізо... та бутилен) органічна сполука; безбарвний газ. Застосовують для одержання ...
ІЗОВЕРИН
(ізо... і лат., дійсний) мед. лікарський препарат. Застосовують для прискорення родів і скорочення ...
ІЗОГІЄТИ
(ізо... і гр., злива) ізолінії кількості атмосферних опадів за певний період.
ІЗОГІПСИ
(ізо... і гр., висота) ізолінії висоти земної поверхні над рівнем моря.
ІЗОГАЛІНИ
(ізо... і гр., сіль) ізолінії солоності води.
ІЗОГАМІЯ
ізогамія; ж. (ізо... і ...гамія) статевий процес, при якому статеві клітини, що зливаються, однакові ...
ІЗОГЛОСА
ізоглоса; ж. (ізо... і гр., язик, мова) лінія на карті, якою в лінгвістичній географії на ...
ІЗОГОНАЛЬНИЙ
ізогональний (гр.) рівнокутний.
ІЗОГОНИ
(ізо... і гр., кут) ізолінії орієнтації певної фізичної величини (в метеорології - напряму вітру, в ...
ІЗОГРАФ
ізограф; ч. (гр.) іконописець.
ІЗОГРАФІЯ
ізографія; ж. (гр.) 1. Точне відтворення яких-небудь письмен, рукописів, почерків тощо. 2. Копія, ...
ІЗОДЕНСИ
(ізо... і лат., щільний) ізолінії густини повітря.
ІЗОДИНАМИ
(ізо... і гр., сила) ізолінії напруженості магнітного поля Землі.
ІЗОДРОМ
(ізо... і гр., біг) пристрій, що забезпечує гнучкий зворотний зв'язок в автоматичних регуляторах.
ІЗОЕНЗИМИ
(ізо.., і гр., закваска, дріжджі, заквашений) ферменти, що відрізняються будовою, але прискорюють ...
ІЗОЕНТРОПІЙНИЙ
(ізо... та ентропія) пов'язаний з незмінністю ентропії; - ізоентропійний процес
ІЗОЕНТРОПІЙНИЙ ПРОЦЕС
зміна стану фізичної системи, коли не змінюється її ентропія.
ІЗОЗИМИ
(ізо.., і гр., закваска, дріжджі, заквашений) ферменти, що відрізняються будовою, але прискорюють ...
ІЗОЗОМА
ізозома; ж. (ізо... і гр., пояс) рід комах ряду перетинчастокрилих. Поширені в помірній зоні Європи, ...
ІЗОКЛІНИ
(ізо... і гр., нахиляю) ізолінії магнітного нахилення.
ІЗОКОЛОН
ізоколон; ч. (гр.) риторична фігура, при якій у двох або кількох відрізках мови частини речення ...
ІЗОЛІНІЯ
ізолінія; ж. (ізо... і лат., лінія) лінія на географічних картах, вертикальних розрізах, графіках, що ...
ІЗОЛЕЙЦИН
(ізо... і лейцин) амінокислота, необхідна й незамінна для людини й тварин. Міститься в білках. Див. ...
ІЗОЛЮВАТИ
ізолювати (фр., від лат., острів) 1. Помістивши окремо, позбавляти можливості контакту з іншими; ...
ІЗОЛЮЮЧІ МОВИ
кореневі мови (напр., китайська), основними ознаками яких є незмінність слів за відмінками, числом, ...
ІЗОЛЮЮЧИЙ
ізолюючий той, що відокремлює, здійснює ізоляцію; - ізолюючі мови
ІЗОЛЯТОР
ізолятор; ч. (фр., від роз'єднувати, відокремлювати) 1. Речовина, що не проводить електричного ...
ІЗОЛЯЦІЙНИЙ
ізоляційний той, що стосується ізоляції, використовується для ізоляції. Див. також: ізолятор 1, ...
ІЗОЛЯЦІОНІЗМ
ізоляціонізм; ч. (англ., від фр., роз'єднання, відокремлення) 1. Напрям у зовнішній політиці США (з ...
ІЗОЛЯЦІЯ
електроізоляція; ж. (фр., відділення, роз'єднання) 1. Відособлення, відокремлення, роз'єднання. 2. ...
ІЗОМЕРІЯ
ізомерія; ж. (ізо... і ...мерія) існування сполук, однакових за хімічним складом і молекулярною ...
ІЗОМЕРИ
(гр.) хімічні сполуки, однакові за складом і молекулярною масою, але різні за будовою, фізичними та ...
ІЗОМЕРИЗАЦІЯ
ізомеризація; ж. перетворення одного ізомеру на інший (напр., нормальний бутан від дії ...
ІЗОМЕТРІЯ
ізометрія; ж. (ізо... і гр., міра) збереження пропорцій органів і частин тіла в період росту ...
ІЗОМОРФІЗМ
ізоморфізм; ч. (ізо... і ...морфізм) 1. Властивість, що виражає однаковість будови якихось ...
ІЗОМОРФІЯ
(ізо... і ...морфія) однакові морфологічні ознаки у представників різних груп організмів, далеких з ...
ІЗОМОРФНИЙ
ізоморфний (гр.) подібний за формою.
ІЗОНІАЗИД
лікарський препарат. Застосовують при лікуванні всіх форм туберкульозу легень. Інша назва - ...
ІЗОНЕФИ
(ізо... і гр., хмара) ізолінії хмарності на даний момент або за певний період.
ІЗООКТАН
ізооктан; ч. (ізо... і октан) насичений вуглеводень; прозора безбарвна рідина з запахом ...
ІЗООНКІЯ
(ізо... і гр., величина, тягар) відносна сталість онкотичного тиску плазми крові; зумовлюється ...
ІЗООСМІЯ
(ізо... і гр., поштовх) відносна сталість осмотичного тиску в рідких середовищах і тканинах ...
ІЗОПІКНИ
(ізо... і гр., щільний) ізолінії густини морської води.
ІЗОПАГИ
(ізо... і гр., лід) ізолінії тривалості льодоставу на водоймах.
ІЗОПАХІТИ
(Ізо... і гр., товстий) ізолінії товщини геологічних відкладів одного віку або складу.
ІЗОПЕРИМЕТРИЧНИЙ
(ізо... та периметр) однаковий за периметром; І-на задача - задача знаходження у множині всіх кривих ...
ІЗОПЛЕТИ
(гр., однаковий за чисельністю) ізолінії, що графічно відображають певну фізичну, зокрема ...
ІЗОПРЕН
ізопрен; ч. (ізо... і пр(опіл)ен) органічна сполука; безбарвна, летка, горюча рідина. Застосовують у ...
ІЗОРАХІЇ
(ізо... і гр., приплив) ізолінії висоти морських припливів.
ІЗОСЕЙСТИ
(ізо... і гр., захитаний) ізолінії інтенсивності землетрусів.
ІЗОСИЛАБІЗМ
(гр.) рівноскладовість; поділ вірша на ритмічні одиниці, рівні між собою за кількістю складів; на ...
ІЗОСТАЗІЯ
ізостазія; ж. (ізо... і гр., стояння) передбачуваний стан рівноваги в земній корі, за яким вона немов ...
ІЗОТАХИ
(ізо... і гр., швидкість) ізолінії швидкостей вітру, водної течії тощо.
ІЗОТЕРМІЧНИЙ
ізобарно-ізотермічний (ізотермія) той, що має постійну температуру; - ізотермічний процес
ІЗОТЕРМІЧНИЙ ПРОЦЕС
процес, що відбувається при постійній температурі.
ІЗОТЕРМІЯ
ізотермія; ж. (гр.) відносна сталість температури тіла, що забезпечується фізіологічними ...
ІЗОТЕРМИ
(ізо... і ...терм) ізолінії температури повітря, води, грунту тощо.
ІЗОТОНІЧНИЙ
ізотонічний той, що однаково напружений; І-ні розчини - розчини, в яких однаковий осмотичний тиск.
ІЗОТОНІЯ
ізотонія; ж. (гр.) однаковість напруження, тиску.
ІЗОТОНИ
(ізо... і гр., напруга) атоми різних хімічних елементів, у ядрах яких є однакова кількість нейтронів.
ІЗОТОПИ
(гр.) атоми одного і того самого хімічного елемента, які мають різну атомну вагу та ...
ІЗОТОПНІ ІНДИКАТОРИ
ізотопи, що відрізняються властивостями від інших ізотопів цього самого хімічного ...
ІЗОТРОПІЯ
ізотропія; ж. (ізо... і ...тропія) однаковість фізичних властивостей речовини (теплопровідність, ...
ІЗОТРОПНІСТЬ
ізотропність; ж. (ізо... і ...тропія) однаковість фізичних властивостей речовини (теплопровідність, ...
ІЗОФЕНИ
(ізо... і гр., являю, показую) ізолінії настання або тривалості певного фенологічного явища. Див. ...
ІЗОХІОНИ
(ізо... і гр., сніговий, вкритий снігом) ізолінії висоти або тривалості снігового покриву.
ІЗОХАЗМИ
(ізо... і гр., безодня, паща) ізолінії повторюваності полярних сяйв.
ІЗОХОРИ
(ізо... і гр., простір, проміжок, місце) лінії, що зображують процеси, які відбуваються при сталому ...
ІЗОХРОМАТИЧНИЙ
ізохроматичний (ізо... і хроматичний) однаковоколірний.
ІЗОХРОНІЗМ
ізохронізм; ч. (гр.) 1. Одночасовість, однаковий проміжок часу між двома явищами. 2. Поділ вірша на ...
ІЗОХРОНИ
(ізо... і гр., час) ізолінії одночасного настання певного явища (напр., у метеорології - грози, ...
ІЗОХРОННІСТЬ
ізохронність; ж. (ізо... і гр., час) однакова тривалість подій; - ізохронність коливань
ІЗОХРОННІСТЬ КОЛИВАНЬ
незалежність періоду власних коливань коливальної системи від амплітуд, коли амплітуди ...
ІЗОХРОННИЙ
ізохронний (ізо... та гр., час) незмінний у часі; І-на крива - крива, по якій рухається важка частинка ...
ІЗУМРУД
ізумруд; ч. (перс., араб., зумурруд, гр., смарагд) мінерал класу силікатів, прозорий, яскраво-зелений ...
ІЗЮМ
ізюм; ч. (тюрк.) родзинки, сушений виноград.
ІКАР
Ікар; ч. (гр.) 1. У давньогрецькій міфології син Дедала, який нібито злетів на крилах з пір'я, ...
ІКАРІЙСЬКІ ІГРИ
жанр циркового мистецтва, вид акробатики. Поширився з кінця 19 ст.
ІКАРІЙЦІ
послідовники соціальної теорії, викладеної французьким утопістом Е. Кабе в його "Подорожі до ...
ІКЕБАНА
ікебана; ж. (яп.) 1. Мистецтво складати з квітів, рослин, гілок букети, художні композиції, часом з ...
ІКОНОГРАФІЯ
іконографія; ж. (гр., зображення і ...графія) 1. Перелік, опис і систематизація зображень певної ...
ІКОНОСКОП
іконоскоп; ч. (гр., зображення і ...скоп) різновид телевізійних передавальних ...
ІКОНОСТАС
іконостас; ч. (гр.) стіна у церкві, що відділяє вівтар від середини церкви, на нім у певному порядку ...
ІКОНОТЕКА
іконотека; ж. (гр., зображення і ...тека) колекція, зібрання зображень за визначеною тематикою.
ІКОСАЕДР
ікосаедр; ч. (гр., від двадцять і грань) тіло, обмежене двадцятьма площинами. У правильному І. 20 ...
ІКС
журфікс; ч. (лат.) 1. Латинська літера "X", якою позначають щось невідоме. 2. перен. Взагалі щось ...
ІКС-ПРОМІННЯ
ікс-проміння; с. первісна назва рентгенівського проміння.
ІКСІЯ
іксія; ж. (гр.) бот. рід південноафриканських бульбоцибулинних рослин родини півникових. Багато ...
ІКТ
делікт; ч. (лат., удар) поет. ритмічний наголос у вірші, який не завжди збігається з граматичним.
ІЛЕГАЛЬНИЙ
(лат.) незаконний, той, що знаходиться поза законом.
ІЛОТИ
(гр.) 1. іст. Підкорене дорійцями землеробське населення Стародавньої Спарти; вважалися власністю ...
ІЛЮВІЙ
ілювій; ч. (лат., повінь, мул) геол. мінеральні й органічні речовини, вилугувані водою з верхніх ...
ІЛЮЗІОН
ілюзіон; ч. (фр., омана) застаріла назва кінематографа.
ІЛЮЗІОНІЗМ
ілюзіонізм; ч. (фр.) 1. філос. Суб'єктивно-ідеалістичний погляд, згідно з яким матеріальний світ є ...
ІЛЮЗІЯ
ілюзія; ж. (лат., від висміюю, обманюю) 1. Оманливе, хибне сприймання людиною дійсності. 2. ...
ІЛЮЗОРНІСТЬ
ілюзорність; ж. в образотворчому мистецтві - ілюзія чуттєвої вірогідності зображення.
ІЛЮЗОРНИЙ
ілюзорний (лат.) 1. Уявний, заснований на ілюзії. 2. Манливий, нездійсненний.
ІЛЮМІНАТИ
(лат., освітлений, яскравий) члени близької до масонства таємної релігійно-політичної ...
ІЛЮМІНАТОР
ілюмінатор; ч. (лат., освітлювач) вікно з товстим склом на кораблі або літаку.
ІЛЮМІНАЦІЯ
ілюмінація; ж. (лат., освітлення) 1. Яскраве різнобарвне освітлення вулиць, будинків тощо. 2. ...
ІЛЮСТРАЦІЯ
ілюстрація; ж. (лат., від освітлюю, пояснюю) 1. Зображення у книзі чи журналі, що пояснює, відтворює ...
ІМ...
(лат.) префікс, що означає заперечення, відсутність чогось або проникнення в щось.
ІМІТАЦІЯ
делімітація; ж. (лат., від наслідую) 1. Наслідування. 2. Підроблення. 3. Повторення музичної теми або ...
ІМАГО
імаго; с. (лат., вигляд, зображення) кінцева стадія індивідуального розвитку комах. Для І. ...
ІМАЖИЗМ
(англ., від образ) течія в англійській та американській поезії поч. 20 ст. Творчий метод імажиністів ...
ІМАЖИНІЗМ
імажинізм; ч. (фр., уявляти, видумувати) мист. формалістичний напрям у мистецтві й літературі ...
ІМАМ
імам; ч. (араб., той, що стоїть попереду) 1. Духовний наставник у мусульман. 2. Глава мусульманської ...
ІМАМІЗМ
імамізм (араб., група прибічників) один з двох основних (поряд з сунізмом) напрямів, що існують в ...
ІМАНЕНТНИЙ
іманентний (лат., властивий, притаманний чомусь) внутрішньо притаманний предметам або явищам, ...
ІМБІБІЦІЯ
імбібіція; ж. (лат., всмоктую, вбираю в себе) просочування тканин організму речовинами, ...
ІМБЕЦИЛЬНІСТЬ
імбецильність; ж. (лат., слабкий, безсильний, немічний) психічне недорозвинення, слабоумство. ...
ІМБИР
імбир; ч. (нім., від лат., з інд. мов) 1. Тропічна трав'яниста рослина, м'ясисте кореневище якої багате ...
ІМБРОЛЬЙО
(іт.) мист. 1. Коротка театральна п'єса з піснями, танцями. 2. Ускладнення ритму в музиці.
ІМЕДІОГРАФІЯ
(лат., безпосередньо і ...графія) спосіб безпосереднього знімання на чутливу металеву пластину ...
ІМЕЛЬМАН
імельман; ч. (нім.) одна з фігур вищого пілотажу. Від прізвища німецького льотчика Іммельмана; ...
ІМЕРСІЯ
імерсія; ж. (лат., від занурюю) введення рідини (кедрової олії, вазеліну, водного розчину ...
ІММІҐРАНТ
(лат., той, що вселяється) 1. Іноземець, який оселився в якійсь країні на постійне проживання. 2. ...
ІММІҐРАЦІЯ
(лат., від вселяюся) 1. В'їзд іноземців у країну на тривале або постійне проживання. 2. Один із ...
ІММАТЕРІАЛІЗМ
імматеріалізм; ч. (ім... і матеріалізм) заперечення реальності існування матерії і визнання ...
ІММАТРИКУЛЯЦІЯ
імматрикуляція; ж. (ім... і лат., список) включення до списків.
ІММОБІЛІЗАЦІЯ
іммобілізація; ж. (лат., нерухомий) 1. мед. Створення нерухомості частини тіла при переломах ...
ІММОРАЛІЗМ
імморалізм; ч. (ім... і лат., моральний) те саме, що й аморалізм.
ІМОРТОЛІ
(фр., безсмертний) рослини кількох родів родини складноцвітих. Культивують для сухих ...
ІМПІЧМЕНТ
імпічмент; ч. (англ., від старофр., осуд, обвинувачення) спеціальні, підтверджені на законодавчому ...
ІМПЕДАНС
(англ., нім., від лат., перешкоджаю) 1. Повний опір електричного кола змінному струму, зумовлений ...
ІМПЕРІАЛ
імперіал; ч. (лат.) 1. Російська золота монета, карбувалася з 1755 р. і була рівноцінною 10 крб., з 1897 р. - ...
ІМПЕРІАЛІЗМ
імперіалізм; ч. (фр., англ., нім., від лат., влада, панування) 1. Монополістичний капіталізм, в яку він ...
ІМПЕРІАЛІСТ
імперіаліст; ч. великий капіталіст, представник монополістичного капіталу.
ІМПЕРІЯ
імперія; ж. (лат., влада, панування) 1. Назва монархічної, здебільшого великої держави, очолюваної ...
ІМПЕРАТИВ
імператив; ч. (лат., владний) 1. Наказовий спосіб дієслова. 2. Категоричний І. в етиці німецького ...
ІМПЕРАТИВНИЙ
імперативний (лат.) владний, наказовий; - імперативний мандат
ІМПЕРАТИВНИЙ МАНДАТ
обов'язковий до виконання наказ виборців своєму депутату.
ІМПЕРАТОР
екс-імператор; ч. (лат., володар) титул глави держави в деяких монархічних країнах. Вищий ранг ...
ІМПЕРСОНАЛЬНИЙ
імперсональний (ім... і лат., особа) безособовий; І-не речення - безособове речення, тобто таке, в ...
ІМПЕРСЬКИЙ
імперський той, що входить до складу імперії, належить до імперії.
ІМПЕРФЕКТ
імперфект; ч. (лат., незакінчений, недоконаний) у ряді мов - форма минулого часу дієслова в ...
ІМПЕТ
(лат.) 1. Потяг, поривання до чогось. 2. Удар, натиск, наступ.
ІМПЛІКАЦІЯ
імплікація; ж. (лат., від тісно зв'язую) логічна операція, за допомогою якої з двох висловлювань ...
ІМПЛАНТАЦІЯ
імплантація; ж. (ім... і лат., садіння, пересадка) 1. У вищих ссавців і людини - вкорінювання зародка в ...
ІМПЛОЗІЯ
імплозія; ж. (ім... і лат., б'ю, ляскаю) лінгв. перша фаза артикуляції змичного приголосного - ...
ІМПОЗАНТНИЙ
імпозантний (фр., значний, величний) показний, здатний привертати увагу зовнішнім виглядом, ...
ІМПОНУВАТИ
імпонувати (лат., прикладаю, надаю) викликати повагу, подобатися, справляти добре враження.
ІМПОРТ
імпорт; ч. (англ., від лат., ввожу) ввіз будь-якою країною з-за кордону товарів, капіталів, ...
ІМПОСТ
імпост; ч. (фр., іт., від лат., кладу, прикладаю) архіт. верхній камінь стовпа, стіни, колони, який є ...
ІМПОТЕНЦІЯ
імпотенція; ж. (лат., слабкість, безсилля) повна або часткова втрата особами чоловічої статі ...
ІМПРЕГНАЦІЯ
імпрегнація; ж. (ім... і лат., наповнений) метод просочування фіксованої тканини тварин розчином ...
ІМПРЕГНУВАННЯ
(ім... і лат., наповнений) просочування різних тканин, деревини тощо різними емульсіями або ...
ІМПРЕСІОНІЗМ
імпресіонізм; ч. (фр., від враження) напрям у мистецтві й літературі, що виник у кінці 19 ст. і ...
ІМПРЕСАРІО
імпресаріо; ч. (іт., від розпочинати, затівати) приватний підприємець, який організовує концерти, ...
ІМПРОВІЗАЦІЯ
імпровізація; ж. (фр., іт., від лат., непередбачений, раптовий) 1. Що-небудь (вірш, пісня, промова і т. ...
ІМПУЛЬС
імпульс; ч. (лат., удар, поштовх) 1. Поштовх до дії. 2. Форма збудження в нервових волокнах, яку ...
ІМПУЛЬС СИЛИ
добуток сили на час її дії.
ІМПУЛЬСАТОР
імпульсатор; ч. генератор потужних електричних імпульсів.
ІМПУЛЬСИВНИЙ
імпульсивний (лат., спонукальний) поривчастий, той, що діє під впливом першої спонуки.
ІМПУЛЬСНИЙ ГЕНЕРАТОР
генератор, що дає електричний струм у вигляді коротких поштовхів - імпульсів.

1 2 3 > >>

© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.009 c.