Слова на букву К (1849) Словник іншомовнихслів
На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на букву К (1849)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
КОНДОР
кондор; ч. (ісп., мовою кечуа) хижий птах підряду американських грифів ряду соколоподібних. ...
КОНДОТЬЄР
кондотьєр; ч. (іт., від плата за найм) 1. Начальник найманого військового загону в містах Італії у 14 ...
КОНДУЇТ
кондуїт; ч. (фр., поведінка) штрафний журнал, список, до якого в старих школах заносили провини ...
КОНДУКТОМЕТР
(англ., електропровідність і ...метр) прилад, яким вимірюють електропровідність рідини або пари.
КОНДУКТОМЕТРІЯ
кондуктометрія; ж. (англ., електропровідність і ...метрія) електрохімічний метод аналізу, що ...
КОНДУКТОР
кондуктор; ч. (лат., той, що супроводить, від збираю, переводжу) 1. Працівник транспорту, який ...
КОНЕТАБЛЬ
конетабль; ч. (фр., від лат., начальник стайні) у Франції з 12 ст. до 1627 р. головнокомандуючий армією.
КОНКІСТА
конкіста; ж. (ісп., порт., завоювання) епоха завоювання іспанцями й португальцями Центральної і ...
КОНКІСТАДОРИ
(ісп., завойовник) 1. Учасники іспанських загарбницьких походів у Південну й Центральну Америку в ...
КОНКВІСТА
(ісп., порт., завоювання) епоха завоювання іспанцями й португальцями Центральної і Південної ...
КОНКЛАВ
конклав; ч. (лат., замкнута кімната) збори кардиналів, що скликаються після смерті папи римського ...
КОНКОРДАНТНІСТЬ
(лат., той, що узгоджується, погоджується) схожість близнюків за однією певною ознакою.
КОНКОРДАНЦІЯ
(лат., узгодження) реєстр слів до тексту із зазначенням місця кожного з них у цьому тексті.
КОНКОРДАТ
конкордат; ч. (лат., угода, від перебуваю в згоді) угода між папою римським як главою католицької ...
КОНКРЕМЕНТИ
(лат., зростання, нагромадження) тверді тіла, що утворюються в організмі з солей та колоїдних ...
КОНКРЕТИЗАЦІЯ
конкретизація; ж. (фр.) 1. Вираження в наочнішій, точнішій, конкретнішій формі; уточнення. В науці К. ...
КОНКРЕТИЗУВАТИ
конкретизувати (фр., від лат., згущений) робити наочнішим, доступнішим, уточнювати.
КОНКРЕТНИЙ
конкретний (лат., згущений, ущільнений, затверділий) реальний, точний, всебічно пізнаний в усіх ...
КОНКРЕЦІЯ
конкреція; ж. (лат., зростання, згущення) мінеральне утворення округлої форми в товщі осадочних ...
КОНКУБІНАТ
конкубінат; ч. (лат., від лежу разом) 1. У Стародавньому Римі тривале позашлюьне співжиття з ...
КОНКУР
конкур; ч. (фр., від лат., сходжусь, збігаюсь, зустрічаюсь) подолання перешкод у змаганнях з кінного ...
КОНКУРЕНТ
конкурент; ч. (лат., той, що біжить разом з кимось) 1. Той, хто конкурує з кимось, суперник, опонент, ...
КОНКУРЕНЦІЯ
конкуренція; ж. (лат., змагання, суперництво) 1. Суперництво у певній галузі, боротьба за ...
КОНКУРС
конкурс; ч. (лат., зустріч, зіткнення) 1. Змагання з метою виявлення найкращого з учасників; борня, ...
КОНКУРСАНТ
конкурсант; ч. (лат., той, що зустрічається) учасник конкурсу.
КОНОЇД
коноїд; ч. (гр., від конус і вид) поверхня, складена з паралельних до даної площини (напрямної ...
КОНОСАМЕНТ
коносамент; ч. (фр., від знати, розумітися) поширений у зовнішній торгівлі документ, що засвідчує ...
КОНСЕКВЕНТНИЙ
консеквентний (лат.) послідовний.
КОНСЕНСУС
консенсус; ч. (лат., згода, одностайність) збіг думок. К. принцип - одноголосне прийняття рішень ...
КОНСЕРВАНТИ
(лат., той, що зберігає) хімічні речовини, що їх застосовують для консервування.
КОНСЕРВАТИВНИЙ
консервативний (лат., охоронний) той, що прагне зберегти старі, віджилі порядки, ворожий до всього ...
КОНСЕРВАТИЗМ
консерватизм; ч. (фр., від лат., зберігаю, охороняю) прихильність до застарілого, віджилого; вороже ...
КОНСЕРВАТОР
консерватор; ч. (лат., охоронець) 1. Прихильник консерватизму, людина консервативних поглядів. 2. У ...
КОНСЕРВАТОРІЯ
консерваторія; ж. (іт., спочатку - притулок, від лат., зберігаю) вищий музичний навчальний заклад.
КОНСЕРВАЦІЯ
консервація; ж. (лат., зберігання) 1. Зберігання творів мистецтва, археологічних пам'яток, книг, що ...
КОНСЕРВИ
консерви; мн. (фр., від лат., зберігаю) 1. Харчові продукти тваринного або рослинного походження, ...
КОНСЕРВУВАННЯ
консервування; с. 1. Спосіб збереження на довгий час продуктів харчування від гниття й бродіння. 2. ...
КОНСЕРВУВАТИ
консервувати (лат.) 1. Перетворювати у консерви. 2. Піддавати спеціальній обробці, створювати ...
КОНСИГНАНТ
консигнант; ч. (лат., той, що засвідчує) власник товару, який продає його за кордон через ...
КОНСИГНАТОР
консигнатор; ч. (лат., накладаю печатку) посередник при експорті товарів.
КОНСИГНАЦІЯ
консигнація; ж. (лат., письмовий доказ) різновид комісійного продажу товарів за кордон, коли ...
КОНСИЛІУМ
консиліум; ч. (лат., нарада, засідання) нарада лікарів одного або кількох фахів. Збирається для ...
КОНСИСТЕНЦІЯ
консистенція; ж. (лат., стан, від перебуваю, густішаю) ступінь в'язкості або густини ...
КОНСИСТОМЕТР
консистометр; ч. (консист(енція) і ...метр) прилад для визначення консистенції різних речовин.
КОНСИСТОРІЯ
консисторія; ж. (лат., місце зборів) 1. У Стародавньому Римі державна рада при імператорі. 2. В ...
КОНСКРИПЦІЯ
конскрипція; ж. (лат., складання, від записую) у 18 - 19 ст. спосіб комплектування військ, заснований ...
КОНСОЛІ
(англ., від консолідована рента) облігації довгострокових або безстрокових державних позик, ...
КОНСОЛІДАЦІЯ
консолідація; ж. (лат., зміцнення, об'єднання) 1. Зміцнення, згуртування, об'єднання. 2. В економіці ...
КОНСОЛІДУВАТИ
консолідувати (лат., зміцнюю) зміцнювати, укріплювати щось; об'єднувати, згуртовувати когось; ...
КОНСОЛЬ
консоль; ж. (фр.) 1. Виступ у стіні будинку, що підтримує карниз, балкон, архітектурні прикраси ...
КОНСОМЕ
консоме; с. (фр.) вид бульйону.
КОНСОНАНС
консонанс; ч. (фр., від лат., співзвучність) 1. муз. Гармонійне поєднання звуків; співзвуччя. 2. літ. ...
КОНСОНАНТ
консонант; ч. (лат.) приголосний звук.
КОНСОНАНТИЗМ
консонантизм; ч. (консонант) сукупність приголосних звуків тієї чи іншої мови, їх ознаки.
КОНСОРТ
(англ., від лат., співправитель) у Великобританії чоловік королеви, який не в монархом.
КОНСОРЦІУМ
консорціум; ч. (лат., співучасть, спільність) об'єднання групи монополістів (переважно ...
КОНСОРЦІЯ
консорція; ж. (лат., співучасть, спільність) група видів тварин і рослин, більш-менш пов'язаних з ...
КОНСПІРАТИВНИЙ
конспіративний (лат, таємний) таємний, підпільний, схований від офіційної влади.
КОНСПІРАТОР
конспіратор; ч. (лат., учасник змови) прихильник, учасник, знавець конспірації.
КОНСПІРАЦІЯ
конспірація; ж. (лат., згода, єдність, таємна угода) 1. Суворе додержання та збереження таємниці. 2. ...
КОНСПІРУВАТИ
конспірувати (лат., таємно домовляюсь) здійснювати конспірацію, вести таємну підпільну роботу.
КОНСПЕКТ
конспект; ч. (лат., огляд) короткий письмовий виклад змісту книги, статті, лекції тощо.
КОНСПЕКТИВНИЙ
конспективний (конспект) короткий, лаконічний.
КОНСТАНТА
константа; ж. (лат., незмінний, постійний) стала, постійна величина у низці тих, які змінюються.
КОНСТАНТАН
константан; ч. (лат., незмінний, постійний) сплав міді з нікелем і домішками деяких інших ...
КОНСТАНТНИЙ
константний (лат., незмінний, постійний) той, що не змінюється.
КОНСТАТАЦІЯ
констатація; ж. (фр., від лат., відомо) встановлення незаперечності існування якогось факту або ...
КОНСТЕБЛЬ
констебль (англ., від фр., конетабль) 1. У феодальній Англії вищий придворний чин. 2. У ...
КОНСТЕЛЯЦІЯ
констеляція; ж. (кон... і лат., сузір'я) 1. Взаємне розташування небесних світил, що служить основою ...
КОНСТИТУАНТА
конституанта; ж. (фр., від установчі збори) установчі збори у Франції, які збирають з метою ...
КОНСТИТУЙОВАНИЙ
конституйований (лат., розміщую, складаю) встановлений, визначений склад, зміст чого-небудь, ...
КОНСТИТУТИВНИЙ
конститутивний (лат., визначений) істотний, визначальний, той, що є основною, головною ознакою ...
КОНСТИТУЦІЙНИЙ
конституційний той, що стосується конституції, заснований на ній; К-а монархія - форма правління, ...
КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ
конституціоналізм; ч. (конституція) течія у політиці й науці державного права, що визнає ...
КОНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ
конституціональний (лат., устрій, будова) той, що стосується будови організму.
КОНСТИТУЦІЯ
конституція; ж. (лат., устрій, установлення) 1. У Стародавньому Римі акти, що їх видавав ...
КОНСТРИКТОРИ
(лат., стягую) м'язи, що закривають або звужують природні отвори в організмі тварин і людини.
КОНСТРУКТИВІЗМ
конструктивізм; ч. (лат., побудова) 1. Один з найпоширеніших напрямів архітектури початку 20 ст., ...
КОНСТРУКТИВНИЙ
конструктивний 1. Той, що стосується конструкції, побудови чогось. 2. Творчий, той, що створює ...
КОНСТРУКТОР
конструктор; ч. (лат., складач) 1. Особа, що займається конструюванням (споруд, машин тощо). 2. Набір ...
КОНСТРУКЦІЯ
конструкція; ж. (лат., побудова, складання) 1. Будова, взаємне розташування частин машини, апарата, ...
КОНСТРУЮВАТИ
конструювати (лат., складаю, зводжу) 1. Робити конструкцію чого-небудь. 2. Створювати що-небудь у ...
КОНСУЛ
консул; ч. (лат.) 1. У Стародавньому Римі періоду республіки титул двох обираних найвищих ...
КОНСУЛАТ
консулат; ч. (лат.) те саме, що й консульство.
КОНСУЛЬСТВО
консульство; с. 1. Період правління консулів у Стародавньому Римі та у Франції в 1799-1804 рр. 2. ...
КОНСУЛЬСЬКІ РАНГИ
звання консулів, що пов'язані з їхнім службовим становищем
КОНСУЛЬСЬКА ЕКЗЕКВАТУРА
акт про визнання глави консульства з боку держави перебування і про надання йому права ...
КОНСУЛЬСЬКА КОНВЕНЦІЯ
договір між державами, що визначає порядок допущення консулів, щодо їхньої компетенції, пільги та ...
КОНСУЛЬСЬКА ЛЕГАЛІЗАЦІЯ
засвідчення консулом своїми підписом і печаткою справжності підписів на будь-якому документі, ...
КОНСУЛЬСЬКА ЮРИСДИКЦІЯ
привілей непідсудності іноземців місцевим законам і судам у кримінальних і цивільних справах, а ...
КОНСУЛЬСЬКЕ ПРАВО
сукупність норм права, що визначають статус консульських установ і регулюють відносини між ...
КОНСУЛЬСЬКИЙ
консульський той, що стосується консула, консульства - консульське право - консульські ранги - ...
КОНСУЛЬСЬКИЙ ПАТЕНТ
документ про призначення глави консульства
КОНСУЛЬТАНТ
консультант; ч. (лат., радник) фахівець, службовим обов'язком якого в поради, висновки з питань ...
КОНСУЛЬТАТИВНИЙ
консультативний (фр., лат., раджусь) дорадчий, той, що має дорадчі права; - консультативний пакт
КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ПАКТ
міжнародний договір, за яким сторони, що домовляються, зобов'язуються радитися з питань, які їх ...
КОНСУЛЬТАЦІЯ
консультація; ж. (лат., звертання за порадою) 1. Порада фахівця з якого-небудь питання. 2. Подавання ...
КОНСЬЄРЖ
консьєрж; ч. (фр.) двірник, швейцар.
КОНТАГІЙ
контагій; ч. (лат., зараза) мед. загальна назва збудників інфекційних хвороб.
КОНТАГІОЗНИЙ
контагіозний (лат.) мед. заразний, пошесний.
КОНТАКТ
контакт; ч. (лат., дотик) 1. Зіткнення, зв'язок, взаємодія в роботі, узгодженість дій. 2. Зіткнення, ...
КОНТАКТНІ КІЛЬЦЯ
тех. кільця, насаджені на вал рухомої частини генератора або двигуна змінного струму
КОНТАКТНА РІЗНИЦЯ ПОТЕНЦІАЛІВ
фіз. різниця електричних потенціалів в місці дотику двох провідників з різних металів
КОНТАКТНЕ ДРУКУВАННЯ
спосіб фотографічного друку, при якому шар емульсії негатива під час освітлювання (експозиції) ...
КОНТАКТНИЙ
контактний пов'язаний з контактом; - контактний опір - контактний рельс - контактна різниця ...
КОНТАКТНИЙ ОПІР
опір, який виникає в місці контакту проводів електричного кола внаслідок нещільного прилягання ...
КОНТАКТНИЙ ПРОВІД
тран. провід, з якого трамвайний вагон знімає струм
КОНТАКТНИЙ РЕЛЬС
тран. провід для живлення лінії метро у вигляді третьої рейки
КОНТАКТОР
контактор; ч. (контакт) електромагнітний апарат для дистанційних або автоматичних вмикань, ...
КОНТАМІНАЦІЯ
контамінація; ж. (лат., забруднення, змішування, від забруднюю) 1. лінгв. Утворення нового слова або ...
КОНТЕЙНЕР
контейнер; ч. (англ., від вміщувати) 1. Знімний пристрій (велика скриня, кузов тощо), в якому ...
КОНТЕКСТ
контекст; ч. (лат., тісний зв'язок, з'єднання) закінчений за змістом уривок тексту, що дає змогу ...
КОНТЕСТАТОР
(лат., закликаю в свідки, заклинаю) у католицькій церкві священнослужитель або віруючий, не ...
КОНТИНГЕНТ
контингент; ч. (лат.) 1. Сукупність людей, що становлять подібну з певного погляду групу; склад осіб ...
КОНТИНГЕНТНІ ДОГОВОРИ
(контингент) договори, які гарантують державі можливість вивезення, ввезення або транзиту певної ...
КОНТИНГЕНТОВАНИЙ
контингентований обмежений певними умовами, кількістю (напр., К-а емісія, К-і податки).
КОНТИНЕНТ
континент; ч. (лат., суміжний, неперервний, суцільний) великий масив суходолу, з усіх або майже з ...
КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВІДКЛАДИ
геол. геологічні відклади, які утворилися на поверхні суходолу
КОНТИНЕНТАЛЬНА БЛОКАДА
іст. економічна політика, що її проводив Наполеон І в інтересах французької буржуазії; полягала в ...
КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ
континентальний властивий континентові, материкові; - континентальний клімат - континентальні ...
КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ КЛІМАТ
клімат, що характеризується значними коливаннями температури повітря, невеликою відносною ...
КОНТИНУУМ
континуум; ч. (лат., безперервне, суцільне) 1. Назва неперервних утворень (напр., сукупності всіх ...
КОНТО
конто; с. (іт.) рахунок.
КОНТОКОРЕНТ
контокорент; ч. (іт., поточний рахунок) єдиний рахунок, де облічують усі кредитні й розрахункові ...
КОНТР-АДМІРАЛ
контр-адмірал; ч. (фр.) військове звання у військово-морському флоті, нижчий адміральський чин, що ...
КОНТР-АПРОШІ
контр-апроші; мн. (фр., від проти і наближення) у 17 - на початку 20 ст. оборонні споруди (ходи ...
КОНТР...
(лат., проти) префікс, що вживається для творення слів зі значенням "протилежний чомусь", "який ...
КОНТРА...
(лат., проти) префікс, що означає "проти"; в музиці це - октавою нижче.
КОНТРАБАНДА
контрабанда; ж. (іт., від проти і урядовий указ) 1. Незаконне, таємне перевезення або перенесення ...
КОНТРАБАС
контрабас; ч. (іт.) найбільший струнний смичковий музичний інструмент, що має форму скрипки і ...
КОНТРАГАЛС
(контра... і галс) галс, протилежний тому, яким іде зустрічне судно.
КОНТРАГЕНТ
контрагент; ч. (лат., той, хто домовляється) сторона в договорі.
КОНТРАДИКТОРНІ СУДЖЕННЯ
протилежні взаємовиключаючі судження, одне з яких є загальноствердне, друге - частковозаперечне; ...
КОНТРАДИКТОРНИЙ
контрадикторний (лат., від суперечу) суперечливий; - контрадикторні судження
КОНТРАДИКЦІЯ
контрадикція; ж. (лат., суперечність, заперечення) логічно суперечливе судження; суперечність у ...
КОНТРАЖУР
контражур; ч. (фр., букв. - напроти світла) фото- або кінознімання, коли фотографований об'єкт ...
КОНТРАКТ
контракт; ч. (лат., угода) письмова угода, договір, за яким сторони, що його уклали, мають взаємні ...
КОНТРАКТАНТ
контрактант; ч. (фр., той, що домовляється) особа або організація, що бере на себе певні обов'язки ...
КОНТРАКТАЦІЯ
контрактація; ж. (фр.) складання угоди, контракту на одержання або використання чогось, когось.
КОНТРАКТУРА
контрактура; ж. (лат., звуження, скорочення) значне обмеження рухливості в суглобі внаслідок ...
КОНТРАКЦІЯ
контракція; ж. (лат., від стягую, стискаю) стискання.
КОНТРАЛЬТО
контральто; ж. (іт.) найнижчий за звучанням жіночий голос.
КОНТРАМАРКА
контрамарка; ж. (фр.) записка або талон замість квитка на право безплатного відвідання ...
КОНТРАПОСТ
контрапост; ч. (іт., протилежність) зображення фігури людини, при якому положення однієї частини ...
КОНТРАПУНКТ
контрапункт; ч. (іт.) те саме, що й поліфонія.
КОНТРАПУНКТИСТИ
(іт.) композитори 14-18ст., що розвивали в своїх творах принцип багатоголосся.
КОНТРАРНИЙ
(лат., протилежний) протилежний, супротивний; К-е відношення - відношення протилежності між ...
КОНТРАСИГНАТУРА
(лат., міністерський підпис) у державному праві деяких країн підписання прем'єр-міністром або ...
КОНТРАСИГНАЦІЯ
контрасигнація; ж. (контра... і лат., підписую, засвідчую печаткою) підпис відповідного міністра на ...
КОНТРАСТ
контраст; ч. (фр., протилежність) 1. Гостро виражена протилежність; полярність, розбіжність. 2. У ...
КОНТРАТАКА
контратака; ж. (фр., від проти і напад) зустрічна атака, що здійснюється для того, щоб відбити ...
КОНТРАФАГОТ
контрафагот; ч. (іт.) дерев'яний духовий музичний інструмент, регістр якого на октаву нижчий, ніж у ...
КОНТРАФАКЦІЯ
контрафакція; ж. (контра... і лат., роблю) самовільне відтворення або розповсюдження твору без ...
КОНТРАЦЕПЦІЯ
контрацепція; ж. (контра... і лат., зачаття) метода і засоби запобігання вагітності.
КОНТРБАЛАНС
контрбаланс; ч. (контр... і баланс) таблиця, яку складають на основі бухгалтерських даних з метою ...
КОНТРГРЕЙФЕР
(контр... і грейфер) пристрій для точного встановлення кіноплівки у кадровому вікні кіноапарата ...
КОНТРДАНС
контрданс; ч. (фр., від англ., букв. - селянський танець) народний англійський танець. Як бальний ...
КОНТРЕЙЛЕР
контрейлер; ч. (кон(тейнер) і англ., автомобільний причіп) контейнер із пристроями для ...
КОНТРЕСКАРП
контрескарп; ч. (фр., від проти і укіс, схил) 1. Передня (найближча до ворога) пологість зовнішнього ...
КОНТРИБУЦІЯ
контрибуція; ж. (лат., від збираю, стягую) 1. Під час війни примусові грошові або натуральні ...
КОНТРМІНА
контрміна; ж. (фр.) 1. Міна, що її застосовують для захисту від ворожих мінерів найближчих ...
КОНТРМАНЕВР
контрманевр; ч. (фр., від проти і дія, переміщення) маневр, що його застосовують війська для ...
КОНТРМАРКА
(фр.) талон або записка, що дає право безплатно відвідувати виставу у театрі, цирку тощо.
КОНТРМАРШ
контрмарш; ч. (фр.) марш-маневр, до якого вдаються з метою ліквідації марш-маневру противника, щоб ...
КОНТРОВЕРЗА
контроверза; ж. (фр., від лат., суперечка) розбіжність; опір, здебільшого науковий; боротьба думок.
КОНТРОЛЕР
контролер; ч. (англ., букв. - управитель) 1. Пристрій для пуску й управління електродвигунами ...
КОНТРОЛЬ
контроль; ч. (фр., від подвійний список) 1. Перевірка, облік, спостереження за чим-небудь. 2. ...
КОНТРОЛЬНИЙ
контрольний той, що належить до контролю; перевірочний; - контрольний пакет акцій
КОНТРОЛЬНИЙ ПАКЕТ АКЦІЙ
частка від загальної кількості акцій, що забезпечує її власникові вирішальний вплив на ...
КОНТРОЛЮВАТИ
контролювати (фр.) перевіряти, спостерігати за правильністю чиїхось дій, здійснювати контроль.
КОНТРРЕВОЛЮЦІОНЕР
контрреволюціонер; ч. (фр.) учасник, прихильник контрреволюції.
КОНТРРЕВОЛЮЦІЯ
контрреволюція; ж. (фр.) боротьба проти революційного руху і створеного революцією нового ...
КОНТРРЕФОРМАЦІЯ
контрреформація; ж. (контр... і реформація) церковно-політичний рух у Західній Європі 16 - 17 ст., ...
КОНТРТИТУЛ
контртитул; ч. (контр... і лат., заголовок) додатковий титул, вміщений на лівій сторінці розвороту ...
КОНТРУРБАНІЗАЦІЯ
(контр... і урбанізація) теоретичні концепції та практичні заходи, направлені на обмеження ...
КОНТРФОРС
контрфорс; ч. (фр., протидіюча сила) 1. Вертикальний виступ стіни, призначений для збільшення її ...
КОНТРШАНСИ
контршанси; мн. (контр... і шанси) зустрічні шанси на одержання переваги в шаховій грі.
КОНТУЗІЯ
контузія; ж. (лат., забиття, від розбиваю) загальне ураження організму людини і вищих тварин, що ...
КОНТУР
контур; ч. (нім., від фр., обрис) 1. Обрис предмета; лінія, що окреслює форму. 2. Замкнене коло ...
КОНУЛЯРІЯ
(гр., конус і приємний, гарний) рід викопних безхребетних тварин класу сцифомедуз, рештки яких ...
КОНУНГ
(старосканд., ватажок) у скандінавських народів за середньовіччя спочатку військовий вождь ...
КОНУРБАЦІЯ
конурбація; ж. (кон... і лат., місто) група близько розташованих і тісно пов'язаних між собою міст. ...
КОНУС
конус; ч. (лат., з гр.) тіло, обмежене замкнутою конічною поверхнею та площиною, що перетинає всі її ...
КОНФІГУРАЦІЯ
конфігурація; ж. (лат., від надаю правильної форми) 1. Загальний вигляд, зовнішній обрис. 2. Взаємне ...
КОНФІДЕНЦІЙНИЙ
конфіденційний (лат., довір'я) довірчий, секретний, той, що не підлягає розголошенню, публікації.
КОНФІРМАЦІЯ
конфірмація; ж. (лат., зміцнення, заспокоєння, утвердження) 1. Затвердження вищою владою судового ...
КОНФІСКАЦІЯ
конфіскація; ж. (лат., від вилучаю у власність держави) 1. Примусове безоплатне вилучення у ...
КОНФІТУРИ
(фр.) варення, повидло, пастила.
КОНФІТЮР
конфітюр; ч. (фр., від варити у цукрі) різновид джему, желе з плодів (ягід), уварених з цукром і ...
КОНФЕДЕРАТИ
(лат., той, що входить до спілки, об'єднання) 1. У феодально-кріпосницькій Польщі учасники ...
КОНФЕДЕРАТКА
конфедератка; ж. (пол.) польська національна шапочка з чотирикутним верхом.
КОНФЕДЕРАЦІЯ
конфедерація; ж. (лат., спілка, об'єднання) 1. Об'єднання, союз самостійних незалежних держав, ...
КОНФЕКЦІОН
конфекціон; ч. (нім., від лат., виготовлення) 1. Готовий одяг; торгівля готовим одягом. 2. Магазин або ...
КОНФЕРАНС
конферанс; ч. (фр., доповідь, бесіда) виступ на сцені, пов'язаний із веденням програми естрадної ...
КОНФЕРАНСЬЄ
конферансьє; ч. або ж. (фр., доповідач) артист чи артистка, що оголошує номери програми під час ...
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
конференц-зал; ч. (лат.) зал для врочистих зборів, нарад, конференцій і т. ін.
КОНФЕРЕНЦІЯ
конференція; ж. (лат., від збираю в одне місце) збори, нарада представників яких-небудь держав, ...
КОНФЕСІЙНИЙ
конфесійний (лат.) який стосується віросповідання, релігії; релігійний, духовний.
КОНФЕСІОНАЛЬНИЙ
конфесіональний (лат., віросповідний) церковний; К-і школи - школи, що виникли в період раннього ...
КОНФЕТТІ
(іт., від лат., виготовлений) різноколірні маленькі кружальця з паперу, якими обсипають заради ...
КОНФЛІКТ
конфлікт; ч. (лат., зіткнення) зіткнення протилежних інтересів, поглядів; гостра суперечка; крайнє ...
КОНФОКАЛЬНИЙ
конфокальний (кон... і фокус) той, що має спільний фокус (напр., орбіти планет є конфокальні криві).
КОНФОРМІЗМ
конформізм; ч. (лат., подібний, відповідний) 1. Пасивне, пристосовницьке прийняття готових ...
КОНФОРМНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ
(рівнокутне відображення) відображення однієї поверхні на іншу, при якому зберігаються кути між ...
КОНФОРМНИЙ
конформний (лат., подібний, відповідний) - конформне відображення
КОНФРОНТАЦІЯ
конфронтація; ж. (кон... і фронт) 1. юр. Очна ставка із свідками протилежної сторони. 2. перен. ...
КОНФУЗ
конфуз; ч. (лат., зніяковілий) 1. Зніяковілість, соромливість, невправність, неприємне, незручне ...
КОНФУЦІАНСТВО
конфуціанство; с. 1. Етико-політичне вчення давньокитайського мислителя 6 ст. до н. е. Кун Фу-цзи ...
КОНХІЛІОЛОГІЯ
конхіліологія; ж. (гр., черепашка і ...логія) розділ зоології, що вивчає раковини сучасних і ...
КОНХІОЛОГІЯ
конхіологія; ж. (гр., черепашка і ...логія) розділ зоології, що вивчає раковини сучасних і вимерлих ...
КОНХА
конха; ж. (гр., черепашка) півкупол для перекриття півциліндричних частин (апсид, ніш) будівлі.
КОНХОЇДА
конхоїда; ж. (гр., черепашка і ...оїд) плоска крива, одержана при збільшенні або зменшенні ...
КОНЦЕНТРАТ
концентрат; ч. (кон... і лат., середина) 1. Продукт з високим вмістом корисних речовин; продукт ...
КОНЦЕНТРАЦІЙНИЙ ТАБІР
спеціальне місце з найжорстокішим режимом для ізоляції та репресування небажаних для правлячих ...
КОНЦЕНТРАЦІЯ
концентрація; ж. (кон... і лат., середина) 1. Зосередження, скупчення чогось в одному місці або ...
КОНЦЕНТРАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
процес укрупнення виробництва, зосередження його на великих підприємствах.
КОНЦЕНТРАЦІЯ КАПІТАЛУ
збільшення розмірів капіталу нагромадженням його, тобто перетворенням частини додаткової ...
КОНЦЕНТРИ
(кон... і центр) кола, які мають спільний центр, але різні радіуси.
КОНЦЕНТРИЗМ
концентризм; ч. (кон... і лат., середина) педагогічний принцип шкільного навчання, що передбачає ...
КОНЦЕНТРИЧНИЙ
концентричний (кон... і лат., середина) 1. Той, що має спільний центр з чим-небудь; концентричні кола ...
КОНЦЕНТРОВАНИЙ
концентрований (кон... і лат., середина) той, що не має побічних домішок, відібраний, ...
КОНЦЕНТРУВАТИ
концентрувати (кон... і лат., середина) 1. Збирати в одному місці. 2. Згущувати (напр., концентрувати ...
КОНЦЕПТ
концепт; ч. (лат., думка, поняття) 1. В логіці - смисл знака (імені). 2. філос. Формулювання, загальне ...
КОНЦЕПТУАЛІЗМ
концептуалізм; ч. (лат., думка, поняття) напрям у середньовічному номіналізмі, представники якого ...
КОНЦЕПЦІЯ
концепція; ж. (лат., сприйняття) 1. Система поглядів на певне явище; спосіб розуміння, тлумачення ...
КОНЦЕРН
концерн; ч. (англ., букв. - об'єднання) об'єднання різних галузей промисловості, банків і т. ін. під ...
КОНЦЕРТ
концерт; ч. (іт., від лат., змагаюся) 1. Виконання музичних та вокальних творів, а також естрадних, ...
КОНЦЕРТИНА
концертина; ж. (іт.) муз. язичковий пневматичний музичний інструмент, шестигранна гармонь з ...
КОНЦЕРТИНО
концертино; с. (іт., зменш. від концерт) муз. 1. Музичний твір віртуозного характеру (менший і ...
КОНЦЕРТМЕЙСТЕР
концертмейстер; ч. (нім.) муз. 1. Той, хто керує групою виконавців в оркестрі; перший скрипаль, ...
КОНЦЕСІОНЕР
концесіонер; ч. (фр.) юр. особа або організація, що одержала концесію. Див. також: концесія
КОНЦЕСІЯ
концесія; ж. (лат., уступка, дозвіл, згода) юр., ек. 1. Договір, на підставі якого уряд або місцеві ...
КОНЦИНІЗМ
(лат., правильно поєдную) напрям у традиційній логіці, представники якого намагалися злити логіку ...
КООПЕРАТИВ
кооператив; ч. (нім., від лат., той, що співробітничає) добровільне об'єднання людей, які на пайових ...
КООПЕРАЦІЯ
кооперація; ж. (лат., від співробітничаю) 1. Особлива форма організації праці, при якій певна ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>

© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.019 c.