Слова на букву М (1182) Словник іншомовнихслів
На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на букву М (1182)

1 2 3 4 5 6 > >>
...МІКСИС
(гр., змішування, суміш, зв'язок) у складних словах відповідає поняттям "змішування", ...
...МІЦЕТИ
(гр., гриб) у складних словах відповідає поняттю "гриби" базидіоміцети
...МІЦИН
(гр., гриб) у складних словах відповідає поняттю "грибковий" ауреоміцин Див. також: ауреоміцин
...МАН
(гр.) друга частина складного слова, що означає особу чоловічої статі, яка має пристрасть до того, ...
...МАНІЯ
(гр., безумство, захоплення) у складних словах означає надмірний потяг до чогось, напр., наркоманія.
...МЕР
(гр., частина, частка) в складних словах вказує на їхній зв'язок з поняттями "склад", "будова", ...
...МЕРІЯ
гр., частина, частка
...МЕТР
(гр., вимірюю) у складних словах відповідає поняттю "вимірювач" барометр
...МЕТРІЯ
(гр., вимірюю) у складних словах відповідає поняттю "вимірювання" гравіметрія
...МОРФІЗМ
(гр., вид, форма) у складних словах відповідає поняттям "форма", "вид" метаморфізм
...МОРФІЯ
(гр., вид, форма) у складних словах відповідає поняттям "форма", "вид" ізоморфія
...МОРФИ
(гр., вид, форма) у складних словах відповідає поняттям "форма", "вид" тероморфи
...МОРФНИЙ
(гр., вид, форма) у складних словах відповідає поняттям "форма", "вид" антропоморфний
...МОРФОЗ
(гр., вид, форма) у складних словах відповідає поняттям "форма", "вид" катаморфоз
М'ЯКИЙ ШАНКЕР
самостійне венеричне захворювання, спричинюване стрептобацилою Феррарі-Петерсена.
МІ
(лат.) третій ступінь головного музичного (до-мажорного діатонічного) звукоряду.
МІЄЛІН
мієлін; ч. (гр., м'який) жироподібна речовина, що становить головну частину м'якушевої оболонки ...
МІЄЛІТ
мієліт; ч. (гр., спинний мозок) запалення спинного мозку у людини, що спричинюється вірусами; може ...
МІЄЛОЇДНИЙ
мієлоїдний (гр., кістковий мозок і ...оїд) той, що стосується кісткового мозку; М-а тканина - тканина ...
МІЄЛОГРАФІЯ
(гр., спинний мозок і ...графія) метод рентгенологічного дослідження спинного мозку і ...
МІЄЛОЗ
мієлоз; ч. (гр., кістковий мозок) поява і надмірна кількість мієлоцитів у периферичній крові.
МІЄЛОЦИТИ
(гр., кістковий мозок і ...цити) клітини кісткового мозку, з яких утворюються всі форми ...
МІАЗИ
(гр., муха) захворювання людини й тварин, що виникають внаслідок потрапляння й перебування в ...
МІАЗМИ
міазми; мн. (гр., скверна, погань) 1. Отруйні випаровування, гази, що утворюються під час гниття. 2. ...
МІАЛЬГІЯ
міальгія; ж. (гр., м'яз і біль, страждання) біль у м'язах внаслідок тривалого охолодження, порушення ...
МІАСТЕНІЯ
міастенія; ж. (гр., м'яз і астенія) захворювання людини, що характеризується слабкістю і швидким ...
МІГМА
мігма; ж. (гр., суміш) силікатний розплав, який утворився в земній корі з гірських порід.
МІГМАТИТИ
(гр., суміш, мішанина) складні гірські породи, які виникають внаслідок проникнення магми в ті ...
МІГРАЦІЯ
міграція; ж. (лат., від переселяюсь) 1. Переселення народів, людей (мігантів) у межах країни або з ...
МІГРЕНЬ
мігрень; ж. (фр., гр., біль, що охоплює половину голови) захворювання людини, що проявляється в ...
МІДЕЛЬ
(гол., англ., найбільша ширина судна) поперечний переріз судна в найширшому місці.
МІДЛЬ
(гол., англ., найбільша ширина судна) поперечний переріз судна в найширшому місці; мідель.
МІЗАНСЦЕНА
мізансцена; ж. (фр., постановка на сцені) розташування акторів на сцені в окремі моменти вистави.
МІЗАНТРОП
мізантроп; ч. (гр., людиноненависник) людина, яка уникає спілкування з іншими людьми, ненавидить, ...
МІЗАНТРОПІЯ
мізантропія; ж. (гр.) відчуження від людей, людиноненависництво.
МІЗЕРІЯ
мізерія; ж. (лат.) 1. Дуже мала кількість чогось; дріб'язкові господарські речі, майно, манатки, ...
МІЗЕРНИЙ
мізерний (лат., бідний) 1. Незначний за розміром; дуже малий; манюній. 2. Який не має істотного ...
МІКАДО
мікадо; ч. (яп., букв. - висока брама) давньояпонська й сучасна європейська назва японського ...
МІКАЛЕКС
мікалекс; ч. (лат., слюда і добірний) пластмаса із слюди й цементуючих речовин. Використовують як ...
МІКАНІТ
міканіт; ч. (лат., слюда) шаруватий ізоляційний матеріал, що його виготовляють з листків слюди, ...
МІКАФОЛІЙ
мікафолій; ч. (лат., слюда і лист) електроізоляційний матеріал з шарів паперу і слюди.
МІКОБАКТЕРІЇ
(гр., гриб і бактерії) родина нижчих організмів класу актиноміцетів. Поширені в грунті, воді, на ...
МІКОЗИ
(гр., гриб) хвороби людини і тварин, що спричиняються паразитичними грибами - дріжджовими ...
МІКОЛОГІЯ
мікологія; ж. (гр., гриб і ...логія) розділ ботаніки, що вивчає гриби.
МІКОРИЗА
мікориза; ж. (гр., гриб і корінь) співжиття (симбіоз) грибів з вищими рослинами.
МІКОТРОФНИЙ
мікотрофний (гр., гриб і ...трофний) той, що існує разом з мікоризою; М-і рослини - вищі ...
МІКРО...
(гр., малий) у складних словах означає: дуже малий, найдрібніший; пов'язаний з вивченням або ...
МІКРОІНДИКАТОР
(мікро... та індикатор) прилад для точного вимірювання довжин та для перевірки правильності форми ...
МІКРОІНТЕРФЕРОМЕТР
(мікро... та інтерферометр) прилад для контролю точності оброблювання поверхонь, вимірювання ...
МІКРОАВТОБУС
мікроавтобус; ч. (мікро... і автобус) автобус малих розмірів, розрахований на перевезення до 10 ...
МІКРОАМПЕР
мікроампер; ч. (мікро... і ампер) одиниця сили електричного струму, мільйонна частка ампера.
МІКРОАНАЛІЗ
мікроаналіз; ч. (мікро... і аналіз) сукупність методів і прийомів, за допомогою яких можна ...
МІКРОБ
мікроб; ч. (гр.) 1. Мікроскопічний одноклітинний організм, видимий лише під мікроскопом; бактерія, ...
МІКРОБІОЛОГІЯ
мікробіологія; ж. (мікро... та біологія) наука, що вивчає мікроби з метою керування їхньою ...
МІКРОБАР
мікробар; ч. (мікро... та бар ) одиниця вимірювання тиску, мільйонна частка бара.
МІКРОБАРОГРАФ
мікробарограф; ч. (мікро... та барограф) прилад для реєстрації малих коливань атмосферного тиску.
МІКРОБИ
(мікро... і гр., життя) загальна назва тваринних і рослинних організмів (крім мікроскопічних ...
МІКРОБУС
мікробус; ч. автобус малих розмірів, розрахований на перевезення до 10 пасажирів; мікроавтобус.
МІКРОВОЛЮМЕТР
(мікро... і волюметр) вимірювальний прилад для визначення питомої ваги друкарських фарб.
МІКРОГЕОМЕТРІЯ
(мікро... і геометрія) геометрія тривимірного простору, мінімальні розміри якого обмежені малими ...
МІКРОГЛОСАРІЙ
(мікро... і глосарій) словник з однієї вузької галузі (техніки, науки), складений з метою машинного ...
МІКРОГРАВІРУВАННЯ
гравірування, при якому зображення подано у зменшеному вигляді і його можна розглядати лише за ...
МІКРОДИНА
(мікро... і дина) одиниця сили, мільйонна частка дини.
МІКРОДИСЕКЦІЯ
мікродисекція; ж. (мікро... і лат., розтин) те саме, що й мікрургія.
МІКРОЕВОЛЮЦІЯ
(мікро... і еволюція) еволюційний процес, що відбувається всередині популяцій. Призводить до ...
МІКРОЕКОНОМІКА
(мікро... та економіка) економічна наука, що вивчає взаємозв'язки і пропорції в межах окремої ланки ...
МІКРОЕЛЕКТРОД
(мікро... і електрод) тонкий електрод наприкінці ділянки електричного кола, переріз якого менший ...
МІКРОЕЛЕКТРОНІКА
(мікро... і електроніка) напрям у радіоелектроніці, що охоплює комплекс фізичних, радіотехнічних і ...
МІКРОЕЛЕМЕНТИ
(мікро... і елементи) хімічні елементи, що містяться в рослинних і тваринних організмах у малих ...
МІКРОКІНЕМАТОГРАФІЯ
(мікро... і кінематографія) кінематографічне знімання з використанням мікроскопа.
МІКРОКАТОР
(мікро... та (інди)катор) прилад для вимірювання зовнішніх розмірів виробів.
МІКРОКЕФАЛ
(гр.) людина з ненормально малим розміром голови.
МІКРОКЕФАЛІЯ
мікрокефалія; ж. (гр.) ненормально малий розмір черепа і мозку, хворобливо недорозвинена ...
МІКРОКЛІМАТ
мікроклімат; ч. (мікро... і клімат) клімат невеликої ділянки всередині певного географічного ...
МІКРОКЛІН
мікроклін; ч. (мікро... і гр., нахиляю) породоутворюючий мінерал класу силікатів, білого, рожевого, ...
МІКРОКОКИ
(мікро... і коки) рід кулястих бактерій. Більшість видів - сапрофіти; виявлені в повітрі, грунті або ...
МІКРОКОМАНДА
(мікро... і команда) код однієї чи кількох мікрооперацій, виконуваних за один елементарний такт ...
МІКРОКОСМ
мікрокосм; ч. (гр.) світ дуже малих розмірів (атомів, електронів і т. ін.).
МІКРОКОСМОС
мікрокосмос; ч. (мікро... і космос) світ малих величин (атомів, молекул) на відміну від світу ...
МІКРОЛІТ
мікроліт; ч. (мікро... і ...літ) 1. Дрібні голчасті або пластинчасті кристали, властиві основним ...
МІКРОМІНІАТЮРИЗАЦІЯ
мікромініатюризація; ж. (мікро... і мініатюризація) значне зменшення розмірів елементів і схем ...
МІКРОМАНІПУЛЯТОР
мікроманіпулятор; ч. (мікро... і маніпулятор) прилад, з допомогою якого під контролем мікроскопа ...
МІКРОМАНОМЕТР
мікроманометр; ч. (мікро... і манометр) прилад для вимірювання малих різниць тиску.
МІКРОМЕТР
мікрометр; ч. (мікро... і ...метр) прилад для вимірювання лінійних розмірів невеликих тіл.
МІКРОМЕТРІЯ
мікрометрія; ж. (мікро... і...метрія) сукупність методів вимірювання лінійних розмірів тіл.
МІКРОМОДУЛЬ
мікромодуль; ч. (мікро... і модуль) блок радіоелектронної апаратури в мініатюрному виконанні.
МІКРОН
мікрон; ч. (гр., мало) застаріла назва одиниці довжини мікрометра - мільйонної частки метра.
МІКРОНІВЕЛІР
(мікро... і нівелір) вимірювальний прилад (у вигляді накладного рівня) для дуже точного визначення ...
МІКРООПЕРАЦІЯ
(мікро... і операція) елементарна операція переробки інформації цифровою обчислювальною машиною.
МІКРООРІАНІЗМИ
(мікро... і організм) тваринні й рослинні організми, які можна побачити лише під мікроскопом.
МІКРОПІЛЕ
мікропіле; с. (мікро... і гр., ворота, прохід) 1. Отвір в оболонці яєць комах, павукоподібних, деяких ...
МІКРОПАЛЕОНТОЛОГІЯ
(мікро.. . і палеонтологія) розділ палеонтології, який вивчає мікроскопічні викопні рештки.
МІКРОПОРИТ
мікропорит; ч. (мікро... і гр., отвір) силікатний дрібно-пористий теплоізоляційний матеріал.
МІКРОПРИНТУВАННЯ
(мікро... і англ., друк) поліграфічне відтворення мікрозображень (зображень, утворених ...
МІКРОПРОГРАМА
(мікро... і програма) послідовність макрокоманд в обчислювальній машині, що реалізує заданий ...
МІКРОПРОГРАМУВАННЯ
(мікро... і програмування) складання мікропрограм.
МІКРОПРОЦЕС
(мікро... і процес) процес, що має невелике поширення та недовго триває.
МІКРОРАЙОН
мікрорайон; ч. (мікро... і район) первинна структурна одиниця сельбищної частини міста, селища, де, ...
МІКРОРЕЛЬЄФ
мікрорельєф; ч. (мікро... і рельєф) дрібні форми рельєфу, що є деталями тієї чи іншої ділянка земної ...
МІКРОСЕЙСМИ
мікросейсми; мн. (мікро... і гр., землетрус) коливання земної поверхні незначної амплітуди. ...
МІКРОСИСТЕМА
мікросистема; ж. (мікро... і система) матеріальна система з мікрочастинок (атомів, нуклонів).
МІКРОСКАЙНЕР
(мікро... і англ., швидко переглядати) кишеньковий апарат для читання мікрофотографічного знімка ...
МІКРОСКОП
мікроскоп; ч. (мікро... і ...скоп) оптичний прилад для розглядання дрібних невидимих неозброєним ...
МІКРОСКОПІЧНИЙ
мікроскопічний 1. Дуже малий, видимий лише в мікроскопі. 2. Той, що його роблять за допомогою ...
МІКРОСКОПІЯ
мікроскопія; ж. (мікро... і ...скопія) сукупність методів застосування мікроскопа і способи ...
МІКРОСОМИ
(мікро... і гр., тіло) субмікроскопічні білковоліпоїдні тільця клітини. Багаті на рибонуклеїнову ...
МІКРОСОЦІОЛОГІЯ
мікросоціологія; ж. (мікро... і соціологія) один з розділів сучасної соціології, який вивчає ...
МІКРОСПОРА
мікроспора; ж. (мікро... і спори) менша спора у різноспорових вищих рослин. М. відповідає пилковому ...
МІКРОСТРУКТУРА
мікроструктура; ж. (мікро... і структура) будова твердих тіл (металів, гірських порід та ін.), що її ...
МІКРОСХЕМА
мікросхема; ж. (мікро... і схема) елемент, вузол чи пристрій (або його частина) радіоелектронної ...
МІКРОТЕЛЕФОН
мікротелефон; ч. (мікро(фон) і телефон) телефонна трубка з вмонтованими в ній мікрофоном і ...
МІКРОТИПІЯ
мікротипія; ж. (мікро... і ...типія) репродукція (відбиток) з фотографії, знятої через мікроскоп.
МІКРОТОМ
мікротом; ч. (мікро... і гр., різальний) інструмент, за допомогою якого роблять тонкий зріз тканини ...
МІКРОТРОН
мікротрон; ч. (мікро... і (елек)трон) один з типів прискорювачів заряджених мікрочастинок.
МІКРОФІЛЬМ
мікрофільм; ч. (мікро... і фільм) репродукція рукописного, друкованого або графічного документа, ...
МІКРОФЛОРА
мікрофлора; ж. (мікро... і флора) сукупність рослинних мікроорганізмів у певному середовищі ...
МІКРОФОН
мікрофон; ч. (мікро... і ...фон) перетворювач звукових коливань на електричні коливання такої самої ...
МІКРОФОТОГРАФІЯ
мікрофотографія; ж. (мікро... і фотографія) фотографія (знімок), утворена фотографуванням з ...
МІКРОФОТОКОПІЯ
мікрофотокопія; ж. (мікро.... фото... і копія) зменшена фотокопія будь-якого документа.
МІКРОФОТОМЕТР
мікрофотометр; ч. (мікро... і фотометр) прилад для вимірювання оптичної густини почорнінь на дуже ...
МІКРОХІМІЯ
мікрохімія; ж. (мікро... і хімія) наука про способи хімічного синтезу і аналізу, що їх провадять з ...
МІКРОХРОНОМЕТР
(мікро... і хронометр) прилад для вимірювання дуже малих відрізків часу.
МІКРОЦИД
мікроцид; ч. (мікро(би) і ...цид) мед. лікарський препарат; протимікробний засіб. Застосовують для ...
МІКРОЦИТИ
(мікро... і ...цити) еритроцити малої (порівняно з нормальною) величини.
МІКРОЦИТОЗ
(мікро... і ...цитоз) поява в периферичній крові мікроцитів. Спостерігається при гемолітичній ...
МІКРОШПОН
(мікро... і шпон) тонкий (менше за 0,1 мм) деревинний матеріал (шпон) для облицьовування поверхонь, ...
МІКРУРІГЯ
(мікр(о)... і (хі)рургія) проведення під мікроскопом операцій над дуже дрібними об'єктами - ...
МІКСБОРДЕР
міксбордер; ч. (англ., від змішувати і край, межа) багаторядна (іноді гніздова) посадка ...
МІКСЕДЕМА
мікседема; ж. (гр., слиз і пухлина, набряк) захворювання людини, що виникає внаслідок порушення ...
МІКСЕР
міксер; ч. (англ., від змішувати) 1. Циліндрична або бочкоподібна сталева посудина, в яку приймають ...
МІКСИНИ
міксини; мн. (гр., слиз) ряд морських тварин класу круглоротих. Поширені в помірних і субтропічних ...
МІКСОБАКТЕРІЇ
(гр., слиз і бактерії) клас бактерій, що відрізняються рядом ознак від класу справжніх бактерій. ...
МІКСОМІЦЕТИ
міксоміцети; мн. (гр., слиз і ...міцети) відділ нижчих безхлорофільних рослин. Розвиваються на ...
МІКСТ
мікст; ч. (англ., від лат., змішаний) 1. муз. Змішаний регістр співочого голосу, перехідний між ...
МІКСТУРА
мікстура; ж. (лат., суміш) рідинна лікарська форма для внутрішнього вживання. Суміш кількох ...
МІЛ
таміл; ч. (англ.) одиниця довжини в англійській системі мір; дорівнює 1/1000 дюйма. Див. ...
МІЛІ...
(лат.) перша частина складних слів, що означає тисячну частину одиниці виміру: міліграм, міліметр ...
МІЛІАМПЕР
міліампер; ч. (мілі... і ампер) одиниця сили електричного струму, 0,001 а.
МІЛІАМПЕРМЕТР
міліамперметр; ч. (мілі... і амперметр) прилад для вимірювання сили електричного струму в ...
МІЛІАРІЙ
міліарій; ч. (лат.) 1. Міра довжини в Стародавньому Римі, що дорівнювала 1,4835 км. 2. Назва кам'яних ...
МІЛІАРНИЙ
міліарний (лат., просяний) просовидний; термін, уживаний для позначення дрібних множинних вогнищ ...
МІЛІБАР
мілібар; ч. (мілі... і бар) одиниця тиску, тисячна частка бара.
МІЛІВОЛЬТ
мілівольт; ч. (мілі... і вольт) одиниця електричної напруги і електрорушійної сили, 0,001 в.
МІЛІВОЛЬТМЕТР
мілівольтметр; ч. (мілі... і вольтметр) прилад для вимірювання напруги електричного струму в ...
МІЛІКЮРІ
(мілі... і кюрі) одиниця радіоактивності, 0,001 кюрі.
МІЛІМ
розмінна монета Тунісу, 1/1000 туніського динара.
МІЛІМЕТР
мікроміліметр; ч. (мілі... і метр) одиниця довжини, 0,001 м.
МІЛІТАРИЗАЦІЯ
мілітаризація; ж. (лат., воєнний) 1. Здійснення мілітаризму. 2. Підпорядкування економічного, ...
МІЛІТАРИЗМ
мілітаризм; ч. (лат., воєнний) 1. Політика гонитви озброєнь, підготовки й розв'язання воєн. 2. ...
МІЛІТАРИСТ
мілітарист; ч. прихильник або провідник політики мілітаризму.
МІЛІЦІЯ
міліція; ж. (лат, військо) 1. В окремих країнах вид ополчення (військове добровільне формування ...
МІЛЕДІ
міледі; ж. (англ., букв. - моя пані) назва заміжньої жінки в аристократичних колах Англії; чемне ...
МІЛЕСИМО
(ісп., тисячний) дрібна розмінна монета Чілі, 1/1000 чілійського ескудо.
МІЛЕТСЬКА ШКОЛА
матеріалістична школа у давньогрецькій філософії, що виникла в 6 ст. до н. е. в м. Мілеті (звідси й ...
МІЛОРД
мілорд; ч. (англ., букв. - мій пане) 1. Найменування аристократа, лорда у Великобританії, а також ...
МІЛЬ
міль; ж. (1) (лат., тисяча) розмінна монета Кіпру, 1/100 кіпрського фунта. (2) (лат.) невеликий метелик, ...
МІЛЬЄРАНІЗМ
політика класового співробітництва лідерів соціалістичних партій з буржуазією. Від імені ...
МІЛЬДЬЮ
мільдью; ж. (англ., букв. - цвіль) хвороба рослин, зокрема винограду, спричинювана грибами родини ...
МІЛЬЙОН
мільйон; ч. (фр.) 1. Назва числа 1 000 000 та його цифрового позначення; тисяча тисяч. 2. перен. Велика ...
МІЛЬЙОНЕР
мільйонер; ч. (фр.) власник багатств, що оцінюються в мільйон чи більше певних грошових одиниць; ...
МІЛЬОМ
розмінні монети Арабської Республіки Єгипет і Судану, відповідно 1/1000 єгипетського і суданського ...
МІЛЬРЕЙС
(порт., від тисяча і рейс) колишня грошова одиниця Португалії до 1942 р. й Бразілії до 1911 р.
МІЛЬЯРД
мільярд; ч. (фр.) 1. Назва числа 1 000 000 000 та його цифрового значення; тисяча мільйонів, більйон. 2. ...
МІЛЬЯРДЕЇЗМ
форма прояву спадковості, коли в перших і наступних поколіннях гібридів ознаки одного з батьків ...
МІЛЬЯРДЕР
мільярдер; ч. (фр.) власник мільярдного багатства, капіталу.
МІМ
ч. (гр., наслідування, наслідувач) 1. В античному театрі комедійний жанр, який поєднує ...
МІМІКА
міміка; ж. (гр., наслідуваний) 1. Рух м'язів обличчя людини відповідно до її почуттів чи настрою. 2. ...
МІМІКРІЯ
мімікрія; ж. (англ., гр., наслідую) 1. Подібність одних тваринних чи рослинних організмів до інших ...
МІМАНСА
міманса; ж. (санскр., - дослідження) одна з систем давньоіндійської філософії, що містить окремі ...
МІМЕОГРАФ
мімеограф; ч. (гр., наслідую і ...граф) апарат для одержування незначної кількості відбитків з ...
МІМЕТИЗМ
міметизм; ч. (гр., наслідувач) вид мімікрії, що виявляється в подібності тварин одного виду до ...
МІМОДРАМА
мімодрама; ж. (гр., наслідування й драма) те саме, що й пантоміма.
МІМОЗА
мімоза; ж. (гр., наслідувач) 1. Рід тропічних і субтропічних рослин. Трави, ліани, кущі й дерева. М. ...
МІНІ
міні (англ.) скорочене від мінімальний. Протилежне - максі.
МІНІ-ФУТБОЛ
міні-футбол; ч. (міні і футбол) гра у футбол в закритому приміщенні при зменшених розмірах поля, ...
МІНІАТЮРА
мікромініатюра; ж. (фр., з іт., від лат., сурик) 1. Живописні зображення, що прикрашали й ілюстрували ...
МІНІАТЮРИЗАЦІЯ
мікромініатюризація; ж. (мініатюра) зменшення розмірів, ваги (приладів, пристроїв, виробів тощо).
МІНІАТЮРИСТ
мініатюрист; ч. (фр.) 1. Художник, який пише мініатюри. 2. Автор коротких літературних або ...
МІНІАТЮРНИЙ
мікромініатюрний 1. Властивий мініатюрі. 2. перен. Маленький; витончений.
МІНІМІЗАЦІЯ
мінімізація; ж. (лат., найменший) доведення чого-небудь до найменшого розміру.
МІНІМАКС
мінімакс; ч. (міні(мум) і макс(имум)) значення функції двох змінних (х, у), якого вона досягає, коли ...
МІНІМАЛЬНИЙ
мінімальний (лат.) найменший серед чогось; найменший з можливих.
МІНІМЕТР
мініметр; ч. (лат., найменший і ...метр) прилад для контролю зовнішніх розмірів точних деталей.
МІНІМУМ
мінімум; ч. (лат.) 1. Найменша кількість; найменша величина; нижча межа чогось. 2. Сукупність знань ...
МІНІСТЕРІАЛІЗМ
(міністр) у ряді країн форма політичного співробітництва лідерів соціалістичних партій з ...
МІНІСТЕРІАЛИ
(лат., від служба, посада) за середньовіччя в Західній Європі слуги короля або великого феодала.
МІНІСТЕРСТВО
міністерство; с. (лат., служу, управляю) 1. Центральна урядова установа, яка відає окремою галуззю ...
МІНІСТР
міністр; ч. (фр., від лат., слуга) службова особа, що є членом уряду і, як правило, очолює ...
МІНІТМЕНИ
(англ., букв. - люди, щохвилини готові до дії) члени фашистської військової організації в США, яка ...
МІНА
зміна; ж. (1) (фр.) вираз обличчя, гримаса. (2) (фр., від лат., підганяю) 1. Заряд вибухової речовини, що ...
МІНАРЕТ
мінарет; ч. (тюрк., від араб., манара - маяк) баштоподібна споруда при мечеті, з якої глашатай ...
МІНЕЗИНГЕР
мінезингер; ч. (нім.) німецький поет-співець, автор і виконавець творів лицарської лірики 12-15 ...
МІНЕР
мінер; ч. (фр.) 1. Військовослужбовець-фахівець, який встановлює міни й розміновує місцевість. 2. У ...
МІНЕРАГРАФІЯ
(мінерал і ...графія) метод вивчення руд і мінералів під мікроскопом шляхом дослідження їхньої ...
МІНЕРАЛ
мінерал; ч. (фр.) природна хімічна сполука або самородний елемент, приблизно однорідний за ...
МІНЕРАЛІЗАТОРИ
розчинені в магмі леткі речовини (хлор, бор, фтор та інші), які виділяються з неї під час ...
МІНЕРАЛІЗАЦІЯ
мінералізація; ж. 1. Відкладення мінералів з розчинів газових потоків або магматичних розплавів у ...
МІНЕРАЛІТ
(мінерал і ...літ) азбестовий цемент, застосовуваний у виробництві вогнетривких перекриттів, ...
МІНЕРАЛОГІЯ
мінералогія; ж. (мінерал і ...логія) наука, що вивчає мінерали, їхній склад, будову, фізичні ...
МІНЕРВА
(лат.) в давньоримській міфології богиня мудрості, наук, мистецтв і ремесел.
МІНОГИ
(нім.) безщелепні хребетні тварини класу круглоротих. Поширені в прісних водах та морях. Деякі ...
МІНОЙ
у давньогрецькій міфології цар о. Кріт, який після смерті став суддею в пеклі; Мінос.
МІНОР
мінор; ч. (іт., від лат., менший) 1. Музичний лад, стійкі звуки якого (І, III, V ступені) утворюють малий ...
МІНОРАТ
мінорат; ч. (лат., менший) 1. Порядок спадкування, коли майно передається молодшому за віком у роді ...
МІНОС
(гр.) у давньогрецькій міфології цар о. Кріт, який після смерті став суддею в пеклі.
МІНОТАВР
мінотавр; ч. (гр.) у давньогрецькій міфології чудовисько тілом людини й головою бика, якого Мінос ...
МІНУС
мінус; ч. (лат., менше, за винятком) 1. Математичний знак для позначення дії віднімання та від'ємних ...
МІНУСКУЛИ
(лат., маленький) 1. Рядкові літери, переважно у текстах стародавньої писемності. 2. Письмо, шрифт, ...
МІНУТА
мінута; ж. (лат., зменшена) заст. одиниця довжини дуги (або величини кута), що дорівнює 1/60 частці ...
МІНЬЙОН
міньйон; ч. (фр., від малесенький) 1. Дрібний друкарський шрифт, середній між петитом і нонпареллю, ...
МІО...
(гр., м'яз) у складних словах означає "м'яз".
МІОБЛАСТИ
(міо... та ...бласти) молоді м'язові клітини у безхребетних і хребетних тварин та в людини.
МІОГЕН
(міо... і ...ген) група розчинних білків м'язів. Відіграє значну роль у вуглеводному обміні ...
МІОГЛОБІН
міоглобін; ч. (міо... і (гемо)глобін) складний білок м'язів людини й більшості тварин. За складом і ...
МІОГРАФ
міограф; ч. (міо... і ...граф) прилад, який застосовують для графічного зображення скоротливої ...
МІОЗИН
(гр., м'яз) найважливіший білок м'язів. Виконує функції скоротливого білка й ферменту, який ...
МІОЗИТ
(гр., ) м'яз
МІОКАРД
міокард; ч. (міо... і гр., серце) середній шар стінки серця. Складається з м'язових волокон, ...
МІОКАРДІЙ
(гр.) середній шар стінки серця. Складається з м'язових волокон, внаслідок скорочення яких ...
МІОКАРДИТ
міокардит; ч. запальне захворювання серцевого м'яза (міокарда); виникає найчастіше як ускладнення ...
МІОЛОГІЯ
міологія; ж. (міо... і ...логія) розділ анатомії, який вивчає скелетні м'язи.
МІОМА
міома; ж. (міо... і ...ома) доброякісна пухлина, що розвивається з м'язової тканини.
МІОНЕМИ
(міо... і гр., нитка) скоротні нитки в цитоплазмі деяких одноклітинних організмів.
МІОПІЯ
міопія; ж. (гр., короткозорий) розлад зору, при якому людина добре бачить близькі предмети й ...
МІОПАТІЯ
міопатія; ж. (міо... і ...патія) захворювання, яке характеризується первинною прогресуючою ...
МІОРЕЛАКСАНТИ
(міо... і релаксанти) речовини, що розслаблюють поперечносмугасту мускулатуру, проявом чого є ...
МІОЦЕН
міоцен; ч. (гр., менший, нижчий і ...цен) рання епоха неогену.
МІРІАДИ
міріади; мн. (гр., десять тисяч) незліченна кількість, сила-силенна, безліч. Поняття вживають ...
МІРАБІЛІТ
мірабіліт; ч. (лат., дивний, незвичайний) те саме, що й глауберова сіль.
МІРАБЕЛЬ
мірабель; ж. (фр.) жовтоплідні сорти сливи з дрібними плодами. Від назви містечка Мірабо на півдні ...
МІРАЖ
міраж; ч. (фр., від спостерігати) 1. Оптичне явище в атмосфері, при якому на горизонті з'являються ...
МІРАКЛЬ
міракль; ч. (фр., від лат., диво) жанр середньовічної драми релігійно-моралізаторського характеру, ...
МІРЗА
мірза; ч. або ж. (перс., амір-заде - син еміра, князя) 1. В Ірані титул членів правлячої династії, ...
МІРМЕКОФІЛІЯ
(гр., мурашка і ...філія) співжиття (симбіоз) вищих рослин і мурашок.
МІРМЕКОХОРІЯ
(гр., мурашка і ...хорія) поширення насіння та інших зачатків (діаспор) рослин мурашками.

1 2 3 4 5 6 > >>

© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.011 c.