Слова на букву М (1182) Словник іншомовнихслів
На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на букву М (1182)

< 1 2 3 4 5 6 > >>
МІРРА
(гр.) ароматична смола деяких тропічних дерев. Ефірна олія М. має антисептичні властивості. В ...
МІС
міс; ж. (англ.) 1. Ввічлива назва дівчини в англійців та американців. 2. розм., заст.Вихователька, ...
МІСІОНЕР
місіонер; ч. (фр., від лат., посилка, відправлення) проповідник, якого посилає церква для ...
МІСІОНЕРСТВО
місіонерство; с. форма релігійно-політичної діяльності релігійних організацій та церков, ...
МІСІС
місіс; ж. (англ.) форма звертання до нетитулованої одруженої жінки в англомовних країнах; ...
МІСІЯ
медкомісія; ж. (лат., посилка, доручення) 1. Важливе завдання, доручення тощо. 2. Високе призначення, ...
МІСТЕР
містер; ч. (англ.) форма звертання до нетитулованого чоловіка в англомовних країнах, пан; ...
МІСТЕРІЇ
(гр., таємниця, таїнство) 1. В країнах античного світу (Греція, Рим) та Стародавнього Сходу (Єгипет, ...
МІСТИК
містик; ч. (гр., таємничий) людина, що вірить у надприродне, в чудеса; забобонна людина.
МІСТИКА
містика; ж. (гр., таємничі обряди) 1. Віра в існування надприродних, таємничих сил та в здатність ...
МІСТИФІКАЦІЯ
містифікація; ж. (гр., таємничий і ...фікація) 1. Витівка, вигадка з метою ввести когось в оману ...
МІСТИФІКУВАТИ
містифікувати (гр.) вводити в оману; замилювати очі, забивати баки, пускати блахмана.
МІСТИЦИЗМ
містицизм; ч. (гр., таємничий) релігійно-ідеалістичний світогляд, заснований на містиці; ...
МІСТРАЛЬ
містраль; ч. (фр., від лат., керівний) сильний, холодний північно-західний вітер на ...
МІТЕЛЬ
мітель; ч. (нім., середній (у складних словах)) друкарський шрифт, середній між цицеро і терцією ...
МІТЕЛЬШПІЛЬ
мітельшпіль; ч. (нім., середина гри) середня стадія шахової партії, коли основні сили обох сторін ...
МІТЕЛЬШТРЕКЕР
(нім., від середня дистанція) бігун на середні дистанції.
МІТЕНКИ
(фр.) жіночі рукавички без пальців; напіврукавички.
МІТИНГ
мітинг; ч. (англ., від зустрічатися, збиратися) масові збори з приводу обговорення якихось ...
МІТКАЛЬ
міткаль; ч. (перс., мітакалі) бавовняна тканина полотняного переплетення. Після обробки - ситець, ...
МІТОЗ
мітоз; ч. (гр., нитка, тканина) складний (або непрямий) поділ клітин, найпоширеніший спосіб ...
МІТОХОНДРІЇ
(гр., нитка, тканина і зернятко) органоїди клітин рослин, тварин і людини, які забезпечують ...
МІТРА
в давньоіранській і ведичній міфології бог сонця, чистоти й правди. Див. також: ведизм
МІТРАЇЗМ
мітраїзм; ч. релігійний культ бога Мітри, поширений в Малій Азії, а з 1 ст. до н. е. - в Римській ...
МІТРАЛЬЄЗА
мітральєза; ж. (фр., від картеч) старовинна багатоствольна вогнепальна зброя.
МІФ
міф; ч. (гр., слово, сказання) 1. Легенда, сказання про вірування давніх народів щодо походження ...
МІФІЧНИЙ
міфічний (гр.) пов'язаний з міфами; вигаданий, казковий.
МІФОЛОГІЯ
міфологія; ж. (гр., оповідь, переказ і ...логія) 1. Сукупність міфів того чи іншого народу. 2. Наука ...
МІЦЕЛІЙ
міцелій; ч. (гр., гриб) вегетативне тіло грибів, що складається з розгалужених найтонших ниток, або ...
МІЦЕЛИ
(лат., від крихта) частинки в колоїдних системах, що складаються з нерозчинного в даному ...
МІЧМАН
мічман; ч. (англ., морський кадет) військове звання військовослужбовців надстрокової служби, до ...
МА
ж. (сир.) міф. в міфології багатьох давніх народів Малої Азії богиня землі й родючості.
МАЇС
маїс; ч. (ісп.) однорічна зернова рослина родини злакових; важлива кормова та продовольча ...
МААР
маар; ч. (нім., кратер згаслого вулкану) лійкоподібна або циліндрична западина на земній поверхні, ...
МАВЗОЛЕЙ
мавзолей; ч. (гр.) монументальна поховальна споруда; усипальня, нагробок. Від назви гробниці ...
МАВРИ
(гр.) 1. Застаріла назва представників корінного населення історичної області в Північній Африці - ...
МАВРИТАНСЬКИЙ СТИЛЬ
архітектурний стиль, що його створили араби й маври в 7-15 ст. Характерні риси: підковоподібні арки, ...
МАГ
маг; ч. (гр., з перс., магуш - чаклун) 1. У країнах Стародавнього Сходу - жрець, який виконував ...
МАГІСТР
магістр; ч. (лат., начальник, вчитель) 1. У Стародавньому Римі титул деяких службовців. 2. У Візантії ...
МАГІСТРАЛЬ
магістраль; ж. (лат., головний) 1. Головний напрям, основна лінія у шляхах сполучення. 2. Головний ...
МАГІСТРАНТ
магістрант; ч. (лат., від навчаю) особа, що склала екзамени на звання магістра, але не захистила ...
МАГІСТРАТ
магістрат; ч. (лат.) 1. У Стародавньому Римі державна посада, представник влади. 2. В Литві, Польщі й ...
МАГІСТРАТУРА
магістратура; ж. (лат.) 1. У Стародавньому Римі - почесні державні посади і сукупність осіб, що їх ...
МАГІЧНИЙ
магічний (гр.) 1.ТоЙ, що стосується магії. 2. Чудодійний, чарівний. 3. М-і ядра - атомні ядра, що ...
МАГІЯ
магія; ж. (гр., ворожба)
МАГАЗИН
магазин; ч. (гр.) 1. Приміщення для роздрібної торгівлі; крамниця. 2. Приміщення для зберігання ...
МАГАРАДЖА
магараджа; ч. (санскр., великий володар) титул князя високого рангу в Індії. Існував до ліквідації ...
МАГДЕБУРЗЬКИЙ
магдебурзький (нім.) Магдебурзьке право - феодальне право м. Магдебурга на самоврядування, що ...
МАГМА
магма; ж. (гр., густа мазь) природна розплавлена силікатна маса з домішкою летких речовин, що ...
МАГНІЙ
магній; ч. (гр., магніт) хімічний елемент, символ Mg, ат. н. 12; легкий сріблясто-білий ...
МАГНІТ
магніт; ч. (гр., від магнесійський (камінь)) намагнічене тіло (здебільшого із сталі або ...
МАГНІТНА АНОМАЛІЯ
різке збільшення впливу земного магнетизму на будь-якій ділянці земної кори, зумовлене, як ...
МАГНІТНИЙ
магнітний той, що стосується магніту і має властивості магніту; М-а антена - приймальна антена у ...
МАГНІТНИЙ ЕКВАТОР
лінія, що з'єднує точки на земній поверхні, в яких магнітне нахилення дорівнює нулеві.
МАГНІТО...
(гр., магніт) у складних словах відповідає поняттю "магнітні явища".
МАГНІТОБІОЛОГІЯ
магнітобіологія; ж. (магніто... й біологія) розділ біології, що вивчає вплив магнітного поля на ...
МАГНІТОГІДРОДИНАМІКА
магнітогідродинаміка; ж. (магніто... і гідродинаміка) розділ фізики, що вивчає взаємодію рідких ...
МАГНІТОГРАМА
магнітограма; ж. (магніто... і ...грама) графічний запис змін у часі магнітного поля Землі, що його ...
МАГНІТОГРАФ
магнітограф; ч. (магніто... і ...граф) прилад, який автоматично й неперервно реєструє числові ...
МАГНІТОЛА
магнітола; ж. (магніто(фон) і (радіо)ла) об'єднані в одному футлярі радіоприймач і магнітофон.
МАГНІТОМЕТР
магнітометр; ч. (магніто... і ...метр) прилад для вимірювання напруженості магнітного поля та інших ...
МАГНІТОМЕТРІЯ
магнітометрія; ж. (магніто... і ...метрія) сукупність методів вимірювання характеристик магнітного ...
МАГНІТООПТИКА
магнітооптика; ж. (магніто... і оптика) розділ оптики, в якому вивчають вплив магнітного поля на ...
МАГНІТОПАУЗА
(магніто... і пауза) межа магнітосфери Землі, тобто межа між земним і міжпланетним магнітними ...
МАГНІТОРІУМ
прилад, за допомогою якого досліджують магнітне поле Землі.
МАГНІТОСТАТИЧНЕ ПОЛЕ
(магніто... і гр., нерухомий) магнітне поле нерухомих постійних магнітів.
МАГНІТОСТРИКЦІЯ
магнітострикція; ж. (магніто... і лат., натягування) зміна форми або розмірів тіл (з нікелю, ...
МАГНІТОСФЕРА
магнітосфера; ж. (магніто... і сфера) магнітна оболонка Землі чи якоїсь іншої планети.
МАГНІТОФОН
магнітофон; ч. (магніто... і ...фон) радіотехнічний апарат для магнітного записування звуку ...
МАГНАТ
магнат; ч. (лат., багата, знатна людина) 1. В ряді країв Західної Європи, зокрема в Польщі й Угорщині, ...
МАГНЕЗІЯ
магнезія; ж. окис магнію; білий порошок. Застосовують у медицині, у виробництві вогнетривів, ...
МАГНЕЗИТ
магнезит; ч. (гр., магнесійський) мінерал класу карбонатів, білого, сіруватого, жовтуватого ...
МАГНЕСИН
магнесин; ч. (гр., магніт і одночасний) пристрій для керування механізмами на віддалі та ...
МАГНЕТИЗМ
магнетизм; ч. (гр., магнесійський) сукупність властивостей і явищ (притягування, відштовхування ...
МАГНЕТИКИ
(гр., магніт) тіла, що намагнічуються в магнітному полі, тобто навколо них утворюється додаткове ...
МАГНЕТИТ
магнетит; ч. (гр., магнесійський) мінерал класу окисів та гідроокисів, чорний з металевим блиском. ...
МАГНЕТО
магнето; с. (фр., гр., магніт) магнітоелектричний генератор змінного струму для запалювання від ...
МАГНЕТОДІЕЛЕКТРИКИ
(гр., магніт і діелектрики) речовини (суміш феромагнітних порошків з діелектриками), спресовані ...
МАГНЕТОН
магнетон; ч. (гр., магніт) одиниця виміру магнітного моменту, застосовувана в атомній і ядерній ...
МАГНЕТОХІМІЯ
магнетохімія; ж. (гр., магніт і хімія) розділ фізичної хімії, який вивчає залежність магнітних ...
МАГНЕТРОН
магнетрон; ч. (гр., магніт і (елек)трон) двоелектродна електронна лампа, що працює в полі ...
МАГНОЛІЯ
магнолія; ж. (фр.) рід деревних та кущових рослин. З квіток, листя та молодих гілок добувають ...
МАГО
маго; ч. (фр.) вид вузьконосих, безхвостих мавп роду макак. Поширений у Південно- Західній Африці, ...
МАГОМЕТАНСТВО
магометанство; с. (від вл.) релігія, яку, за арабськими легендами, заснував пророк Магомет у 7 ст.; ...
МАДІЯ
(ісп., з інд.) рід однорічних трав'янистих рослин родини складноцвітих. Розводять у Чілі, ...
МАДАМ
мадам; ж. (фр., букв. - моя пані) форма звертання до одруженої жінки у Франції та деяких інших ...
МАДАПОЛАМ
мадаполам; ч. бавовняна тканина. Від назви селища Мадаполама в Індії.
МАДЕМУАЗЕЛЬ
мадемуазель; ж. (фр., букв. - моя дівчина) форма звертання до дівчини і незаміжньої жінки у Франції ...
МАДЛЕНСЬКА КУЛЬТУРА
найпізніша палеолітична культура, поширена в південно-західних районах Європи. Від назви ...
МАДОННА
мадонна; ж. (іт., моя пані; богородиця) 1. У католицькій релігії назва Богородиці, а також її ...
МАДРИГАЛ
мадригал; ч. (фр., з іт.) 1. Спочатку італійська пісня; пізніше - невеликий ліричний вірш з ...
МАЕСТОЗО
маестозо (іт., букв. - величний) муз. величний, урочистий характер виконання.
МАЕСТРО
маестро; ч. (іт., букв. - вчитель, майстер) 1. заст. Шаноблива назва видатного музиканта, композитора, ...
МАЖОР
мажор; ч. (фр., від іт., більший) 1. Музичний лад, акорд якого складається з великої та малої терцій і ...
МАЖОРДОМ
мажордом; ч. (фр., від лат., старший і дім) 1. Вища службова особа у Франкській державі (кінець 5 - ...
МАЖОРИТАРНИЙ
мажоритарний (фр., від більшість) той, що належить до більшості, заснований на більшості; М-а ...
МАЖОРНИЙ
мажорний (фр., від іт., більший, старший, вищий) 1. муз. Той, що стосується мажору. 2. перен. Бадьорий, ...
МАЗАР
мазар; ч. (араб.) місце, яке мусульмани вшановують як святе; здебільшого гробниця або могила із ...
МАЗДАЇЗМ
маздаїзм; ч. стародавня релігія, поширена в 1-му тис. до н. е. в Мідії, Персії. За віровченням М., ...
МАЗДАКІЗМ
1. Народний, головним чином селянський, рух в Ірані в 488 - 528 рр. проти аристократії та вищого ...
МАЗДЕЇЗМ
маздеїзм; ч. релігія Ірану та Середньої Азії, що грунтується на культі божества світла і добра - ...
МАЗЕР
мазер; ч. (англ., від підсилення мікрохвиль за допомогою індукованого випромінювання) прилад, за ...
МАЗОХІЗМ
мазохізм; ч. 1. Статеве збочення, при якому для досягнення оргазму необхідно відчувати фізичний ...
МАЗУРКА
мазурка; ж. (пол., мазовецький танок) 1. Польський народний танок. 2. Музичний твір у ритмі й ...
МАЗУТ
мазут; ч. (тюрк. з араб., відходи) густі маслянисті залишки, що залишаються після перегонки нафти. ...
МАЙОЛІКА
майоліка; ж. (іт.) вироби декоративно-ужиткового мистецтва з кольорової випаленої глини, вкриті ...
МАЙОНЕЗ
майонез; ч. (фр.) 1. Соус з яєчних жовтків, олії, оцту, солі й прянощів. 2. Заправлена М. холодна ...
МАЙОР
майор; ч. (ісп., від лат., старший, вищий) 1. Офіцерський чин у більшості армій країн світу. 2. Серед ...
МАЙОРАН
майоран; ч. (іт., від лат.) багаторічна запашна трав'яниста рослина родини губоцвітих з білими або ...
МАЙОРАТ
майорат; ч. (лат., від старший) 1. Порядок успадкування нерухомого майна, за яким воно передається ...
МАЙОРИЗУВАТИ
майоризувати (нім., від лат., більший) використати більшість голосів для відхилення пропозицій ...
МАЙЯ
Майя; ж. (1) (санскр.) 1. В індійській міфології богиня обману. 2. У ведичній релігії Стародавньої ...
МАЙЯ
майя; збірн. (санскр.) група споріднених за мовою індіанських племен, що створили у давнину високу ...
МАКІ
макі; ч. (фр.) французькі партизани, учасники Руху Опору, які боролися в 1940-44 рр. проти ...
МАКІАВЕЛЛІЗМ
макіавеллізм; ч. політика, яка здійснюється підступними методами, не гребує нічим заради ...
МАКІМОНО
(яп.) малюнок на папері або шовку, що зображує якийсь історичний або релігійний сюжет, з ...
МАКІНТОШ
макінтош; ч. (англ.) плащ з непромокальної прогумованої тканини. Від прізвища винахідника ...
МАКІЯ
(фр., чагарник, гущавина) зарості вічнозелених чагарників і невисоких дерев, характерні для країн ...
МАКАКА
макака; ж. (мовою банту макаокоо - мавпа) рід вузьконоспх мавп родини мартишковнх. Поширені в ...
МАКАМ
(араб.) музичний лад у професіональній музиці арабів та іранців.
МАКАМА
(араб., макаме - зустріч) жанр класичної арабської прози - коротке римоване гуморестично-сатиричне ...
МАКАРОНІЗМ
макаронізм; ч. (іт., макарони) 1. Запозичені зі збереженням граматичних форм іноземні слова. 2. ...
МАКАРОНІЧНИЙ СТИЛЬ
жартівливий літературний стиль, у якому змішуються слова і речення різних мов. Напр.: Енеус ностер ...
МАКВІС
(фр., чагарник, гущавина) зарості вічнозелених чагарників і невисоких дерев, характерні для країн ...
МАКЕТ
макет; ч. (фр., модель, ескіз) 1. Просторове зображення, модель будь-чого (виробу, споруди, декорації ...
МАККАРТИЗМ
маккартизм; ч. реакційна течія в політичному житті США початку 50-х років 20 сторіччя, спрямована на ...
МАКЛЕР
маклер; ч. (нім., з гол.) професіональний посередник при укладанні торговельних і біржових угод; ...
МАКЛЮРА
маклюра; ж. рід дерев'янистих рослин родини шовковицевих. Батьківщина - Північна Америка. В ...
МАКОМ
(тадж., узб.) музичний лад у традиційній професіональній музиці таджиків та узбеків. 2. Музичний ...
МАКРЕЛЬ
макрель; ж. (гол.) те саме, що й скумбрія. Див. також: скумбрія
МАКРО...
(гр.) перша частина складних слів, що означає "великий", "пов'язаний з вивченням величин.
МАКРОГЛІЯ
(макро... і гр., клей) один з видів нервової тканини тваринних організмів, складова частина ...
МАКРОГРАФІЯ
(макро... і ...графія) метод дослідження поверхні металу за допомогою фотографій чи малюнків у ...
МАКРОЕВОЛЮЦІЯ
макроеволюція; ж. (макро... і еволюція) процес еволюції організмів всередині роду, родини та інших ...
МАКРОЕКОНОМІКА
(макро... і економіка) економічна наука, що вивчає взаємозв'язки і пропорції розвитку економіки в ...
МАКРОКІНЕТИКА
(макро... і кінетика) розділ хімічної кінетики, що вивчає вплив процесів переносу речовини і тепла ...
МАКРОКЕФАЛ
макрокефал; ч. (лат.) великоголовий; макроцефал.
МАКРОКЕФАЛІЯ
макрокефалія; ж. (лат.) великоголовість, аномальні розміри голови при нормальних розмірах інших ...
МАКРОКЛІМАТ
макроклімат; ч. (макро... і клімат) клімат великого географічного регіону, зони, області або навіть ...
МАКРОКОСМ
макрокосм; ч. (гр.) Всесвіт, світ дуже великих величин.
МАКРОЛІТИ
(макро... і ...літ) великі за розмірами, здебільшого прикріплювані до дерев'яних або кістяних ...
МАКРОМОЛЕКУЛА
макромолекула; ж. (макро... і молекула) велика молекула, молекула полімера. Побудована за ...
МАКРОПОДИ
(макро... і ...поди) рід тропічних і субтропічних риб підряду лабіринтових; деякі види розводять в ...
МАКРОПРОГРАМУВАННЯ
(макро... і програмування) спосіб складання й використовування макро-програм.
МАКРОРЕЛЬЄФ
макрорельєф; ч. (макро... і рельєф) форми рельєфу земної поверхні, що визначають загальний ...
МАКРОСЕЙСМІЧНІ КОЛИВАННЯ
(макро... і сейсмічний) коливання земної поверхні під час землетрусів, що їх безпосередньо ...
МАКРОСИСТЕМА
(макро... і система) фізична система, що складається з макротіл, доступних для сприймання органами ...
МАКРОСКОПІЧНИЙ
макроскопічний (макро... і ...скопічний) видимий неозброєним оком.
МАКРОСПОРА
макроспора; ж. (макро... і спори) те саме, що й мегаспора.
МАКРОСПОРАНГІЙ
(макроспора і гр., судина) орган розмноження вищих різноспорових рослин, в якому розвиваються ...
МАКРОСПОРОФІЛ
(макроспора і гр., листок) видозмінений листок, на якому розвиваються макроспорангії.
МАКРОСТРУКТУРА
макроструктура; ж. (макро... і структура) будова твердих тіл, зокрема металу, яку людина бачить ...
МАКРОФАГИ
(макро... і ...фаг) клітини сполучної тканини тваринних організмів, здатні схоплювати і ...
МАКРОФАУНА
макрофауна; ж. (макро... і фауна) рештки викопних тваринних організмів, які можна розглянути ...
МАКРОФЛОРА
(макро... і флора) рештки викопних рослинних організмів, які можна розглянути неозброєним оком.
МАКРОФОТОГРАФІЯ
(макро... і фотографія) фотографічне знімання структури об'єкта, видимої неозброєним оком ...
МАКРОЦЕФАЛ
макроцефал; ч. (макро... і ...цефал) великоголовий.
МАКРОЦЕФАЛІЯ
макроцефалія; ж. (макро... і ...цефалія) великоголовість, аномальні розміри голови при нормальних ...
МАКРОЦИТОЗ
(макро... і ...цитоз) підвищена кількість макроцитів (еритроцитів, які розміром більші за нормальні) ...
МАКСІ
максі (англ.) скорочене від максимальний. Протилежне - міні.
МАКСВЕЛ
максвел одиниця магнітного потоку. Від прізвища англійського фізика Д.-К. Максвелла.
МАКСИМА
максима; ж. (лат., основне правило, принцип) 1. Правило, основний принцип, яким керується людина у ...
МАКСИМАЛІЗМ
максималізм; ч. (лат., найбільший) впадання в крайність при вимозі чогось надмірного.
МАКСИМАЛЬНИЙ
максимальний (лат.) найбільший, найвищий серед інших; граничний.
МАКСИМУМ
максимум; ч. (лат., найбільше) 1. Найбільша кількість, найвищий ступінь. 2. мат. Найбільше значення ...
МАКУЛАТУРА
макулатура; ж. (лат., пляма) 1. Бракована друкарська продукція, а також ні на що не придатний, ...
МАКУТА
розмінна монета Заїру, 1/100 заїре.
МАЛІГНІЗАЦІЯ
(лат., шкідливий, згубний) злоякісне переродження тканин.
МАЛАКОЗООЛОГІЯ
(гр., м'який і (зоо)логія) розділ зоології, що вивчає молюсків; малакологія.
МАЛАКОЛОГІЯ
малакологія; ж. (гр., м'який і (зоо)логія) розділ зоології, що вивчає молюсків.
МАЛАХІТ
малахіт; ч. (гр., мальва) крихкий метал яскраво-зеленого кольору з металевим відблиском, що ...
МАЛЕЇНОВА КИСЛОТА
(лат., яблуко) органічна сполука, двоосновна кислота; безбарвні кристали. Використовують для ...
МАЛЬВА
мальва; ж. (лат.) багаторічна декоративна рослина з високим стеблом і великими яскравими ...
МАЛЬПОСТ
мальпост; ч. (фр., заст.) 1. Поштова карета для перевезення пасажирів і пошти в 15 - 18 ст. 2. Дитяча ...
МАЛЬСЕКО
мальсеко; с. (іт., букв. - хвороба всихання) грибкове захворювання цитрусових; спричинює всихання ...
МАЛЬТІЙСЬКИЙ ОРДЕН
духовно-лицарський орден, що з 1530 р. розташувався на о. Мальта (звідси й назва).
МАЛЬТОЗА
мальтоза; ж. (англ., від солод) вуглевод групи дисахаридів. Виявлений у багатьох рослинах та в ...
МАЛЬТУЗІАНСТВО
мальтузіанство; с. теорія народонаселення, висунута англійським священиком і економістом Т.-Р. ...
МАМАЛІОЛОГІЯ
мамаліологія; ж. (лат., ссавці, груди і ...логія) розділ зоології, що вивчає ссавців. Інша назва - ...
МАМАЛОГІЯ
(лат., ссавці, груди і ...логія) розділ зоології, що вивчає ссавців. Інша назва - мамаліологія, ...
МАМЕЛЮКИ
(араб., білі раби, невільники) воїни-раби тюркського й кавказького походження в Єгипті, з яких ...
МАМОНА
мамона; ж. (гр., багатство, з сір.) 1. У давніх сірійців і халдеїв бог наживи й багатства. 2. У ...
МАМУРА
(фін.) вид трав'янистих багаторічних рослин родини розових. Поширена в тундровій і лісовій зонах. ...
МАНІАКАЛЬНИЙ
маніакальний пов'язаний з манією; М-о-депресивний психоз - психічне захворювання людини, що ...
МАНІОК
маніок; ч. (мовою тупі-гуарані) рід рослин родини молочайних. Дерева, кущі, трави. Деякі види - ...
МАНІПУЛА
(лат., букв. - жменька, пучок) тактичний підрозділ піхоти у Стародавньому Римі.
МАНІПУЛЯТОР
маніпулятор; ч. (фр.) 1. Машина чи пристрій для виконання допоміжних операцій, пов'язаних із зміною ...
МАНІПУЛЯЦІЯ
маніпуляція; ж. (фр.) 1. Рухи руки чи обох рук для виконання певного завдання , що вимагає ...
МАНІТОЛ
манітол; ч. лікарський препарат. Застосовують як сильний діуретичний засіб при захворюваннях, що ...
МАНІФЕСТ
маніфест; ч. (лат., явний, очевидний) 1. Урочисте писане звернення верховної влади до народу з ...
МАНІФЕСТАНТ
маніфестант; ч. (лат., той, що показує, розкриває) учасник маніфестації.
МАНІФЕСТАЦІЯ
маніфестація; ж. (лат., вияв, виявлення, від виявляю) 1. Масовий політичний виступ для вираження ...
МАНІЯ
манія; ж. (гр., безумство, захоплення) 1. Хворобливий стан психіки, для якого характерне ...
МАНІЯК
маніяк; ч. (фр., з лат., гр., безумство) психічно хвора людина з нав'язливими ідеями, охоплена якоюсь ...
МАНГАНІН
манганін; ч. (нім., марганець) електротехнічний сплав на основі міді з домішками марганцю та ...
МАНГАНІТ
манганіт; ч. (нім., марганець) мінерал класу окисів та гідроокисів, чорного, темно-бурого кольору. ...
МАНГО
манго; с. (тамільське) 1. Тропічне дерево з повітряним корінням, що йде від стовбура й гілок у ...
МАНГОЛЬД
мангольд; ч. (нім.) підвид буряка звичайного. Овочева і декоративна рослина. Листки й черешки ...
МАНГОСТАН
мангостан; ч. (малайське) вид тропічних плодових дерев родини звіробійних. Плоди їстівні. ...
МАНГРИ
мангри; мн. (англ.) рослинність припливно-відпливної смуги мулистих тропічних узбереж відкритих, ...
МАНГУСТА
мангуста; ж. (фр.) невеликий тропічний хижий ссавець родини віверових, один з видів якого знищує ...
МАНДАРИН
мандарин; ч. (1) (фр., від ісп., китайський сановник) 1. Південне вічнозелене плодове цитрусове ...
МАНДАТ
мандат; ч. (лат., від доручаю) 1. Повноваження, доручення, наказ. 2. Документ, що стверджує ...
МАНДАТАРІЙ
мандатарій; ч. (лат.) уповноважений; особа, держава, що одержала мандат.
МАНДАТНИЙ
мандатний пов'язаний з мандатом; М-а комісія - виборний орган, що перевіряє повноваження ...
МАНДОЛІНА
мандоліна; ж. (іт., від мандола) струнний щипковий музичний інструмент з овальним корпусом і ...
МАНДОЛА
мандола; ж. (іт., гр., цитра) 1. Середньовічний музичний щипковий інструмент, походить від лютні. 2. ...
МАНДРАГОРА
мандрагора; ж. (гр.) рід рослин родини пасльонових. Багаторічні трави, поширені в Середземномор'ї, ...
МАНДРИЛ
мандрил; ч. (ісп., з афр. мов) мавпа родини мартишкових з великою головою та коротким хвостом; живе ...
МАНЕВР
маневр; ч. (фр., букв. - робота рук) 1. Переміщення військ або флоту з метою створення ...
МАНЕВРИ
(фр.) 1. Навчання значної маси військ (флоту) на місцевості. 2. Пересування рухомого складу ...
МАНЕВРУВАТИ
маневрувати (фр.) 1. Здійснювати маневри. 2. перен. Пересувати, лавірувати; діяти не прямо, ...
МАНЕЖ
манеж; ч. (фр.) 1. Майданчик або закрите приміщення для тренувань з верхової їзди, виїздки коней і ...
МАНЕКЕН
манекен; ч. (фр.) 1. Людська фігура з дерева, пап'є-маше і т. ін. для примірювання або показу одягу ...
МАНЕРА
манера; ж. (фр., букв. - вправність рук) 1. Спосіб виконання дії, прийом; звичка діяти певним чином; ...
МАНЖЕТА
манжета; ж. (фр., від рукав) 1 . Вилога, закарваш рукава (сорочки, блузки тощо); чохла, чохолка, ...
МАНКІРУВАТИ
(фр.) легковажно, зневажливо ставитися до виконання своїх обов'язків, іноді перебільшувати ...
МАНКО
манко; с. (іт., букв. - менше) недовага товару, недостача в касових сумах.
МАННА
манна; ж. (гр., з давньоєвр.) 1. За біблійною легендою - їжа, що падала євреям з неба під час їх ...
МАНОДЕТАНДЕР
(гр., нещільний, рідкий і детандер) пристрій (клапан з мембраною), що знижує тиск газу, коли його ...
МАНОМЕТР
манометр; ч. (гр., нещільний, рідкий і ...метр) прилад для вимірювання тиску рідини, газу або пари.
МАНОР
(англ., від лат., залишаюсь, мешкаю) феодальний маєток у середньовічній Англії. Див. ...
МАНОЦИТИН
(гр., нещільний, рідкий і оболонка) антикорозійна речовина, суміш вовняного жиру з камфорною олією.
МАНСАРДА
мансарда; ж. (фр.) житлове приміщення, розташоване на горищі й утворене схилами високого даху.
МАНТІЯ
мантія; ж. (гр., покривало) 1. Довгий широкий одяг у вигляді плаща, що спадає до землі; порфіра. 2. ...
МАНТИЛЬЯ
мантилья; ж. (ісп., від лат., покривало, плащ) 1. В Іспанії мереживна біла або чорна жіноча накидка, ...
МАНТИСА
мантиса; ж. (лат., додаток) дробова частина логарифма числа.
МАНТО
манто; с. (фр.) широке жіноче пальто, переважно хутряне.
МАНУАЛЬ
мануаль; ж. (лат., ручний) у музичних інструментах (орган, фісгармонія, клавесин) клавіатура для ...
МАНУЛЬ
один із способів копіювання. Застосовують для виготовлення текстових офсетних друкованих форм ...
МАНУСКРИПТ
манускрипт; ч. (лат., від рука і пишу) 1. Давні й середньовічні рукописи на папірусі, пергаменті, ...
МАНУФАКТУРА
мануфактура; ж. (лат., від рука і обробіток, виготовлення) 1. Форма промислового виробництва, що ...
МАНЦИНЕЛА
(ісп., букв. - яблучко) вид тропічних деревних рослин родини молочайних. У листках і корі містить ...
МАНЦИПАЦІЯ
(лат., від передаю у власність) у римському праві спосіб передачі права власності в присутності ...
МАНЬЄРИЗМ
маньєризм; ч. (іт., букв. - примхливість, химерність, штучність) течія в образотворчому мистецтві ...

< 1 2 3 4 5 6 > >>

© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.010 c.