Слова на букву М (1182) Словник іншомовнихслів
На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на букву М (1182)

< 1 2 3 4 5 6 > >>
МЕЛЬДОМЕТР
(гр., розплавлюю і ...метр) прилад для визначення температур плавлення тугоплавких речовин.
МЕЛЬПОМЕНА
(гр., співаюча) 1. В давньогрецькій міфології одна з дев'яти муз, яка опікала й надихала творців ...
МЕЛЬХІОР
мельхіор; ч. (нім., з фр.) назва сплавів міді (80% ) з нікелем (20% ), іноді з домішками інших ...
МЕМІСТОР
(англ., пам'ять і той, що чинить опір) електрохімічний керований опір, здатний запам'ятовувати ...
МЕМБРАНА
мембрана; ж. (лат., оболонка, перетинка) 1. Гнучка, закріплена по замкненому контуру перетинка, що ...
МЕМОРІАЛ
меморіал; ч. (лат., пам'ятний) 1. Архітектурно-скульптурний комплекс, що увічнює пам'ять видатних ...
МЕМОРІАЛЬНИЙ
меморіальний (лат.) той, що увічнює пам'ять.
МЕМОРІЯ
меморія; ж. (лат., пам'ять, згадка) виписка, запис з коротким викладом суті, змісту якоїсь справи.
МЕМОРАНДУМ
меморандум; ч. (лат., те, про що слід пам'ятати) 1. Доповідна записка, пояснювальна письмова довідка, ...
МЕМУАРИ
мемуари; мн. (фр., спогади) твір у формі записок-спогадів про минулі події, в яких автор брав ...
МЕНІНГІТ
менінгіт; ч. (гр., мозкова оболонка) запалення мозкових оболонок головного й спинного мозку ...
МЕНІСК
меніск; ч. (гр., місячний серп, півколо) 1. Опукла або угнута поверхня рідини в місці дотику її до ...
МЕНАДА
менада; ж. (гр., шалена, несамовита) в Стародавній Греції жриця Вакха, вакханка. Див. ...
МЕНГІРИ
(кельт., від теп і довгий) один з видів мегалітів; неотесані довгасті камені, поставлені ...
МЕНДЕЛІЗМ
менделізм; ч. учення про закономірності спадковості, яке поклало початок генетиці. Від імені ...
МЕНЕДЖЕРИ
(англ., від керувати) специфічний соціальний прошарок сучасного суспільства, включає найманих ...
МЕНЕДЖЕРИЗМ
менеджеризм; ч. (англ.) теорія управління виробництвом, яка намагається поєднати ...
МЕНЕДЖМЕНТ
менеджмент; ч. (англ.) 1. Політика забезпечення прийнятих рішень в сфері бізнесу на основі ...
МЕНЕСТРЕЛЬ
менестрель; ч. (фр., від лат., той, що перебуває на службі) 1. Професійний співець і музикант у ...
МЕНЗУЛА
мензула; ж. (лат., невеликий стіл) польовий креслярський столик, який використовують під час ...
МЕНЗУРА
мензура; ж. (лат., міра, вимірювання) 1. Міра тривалості звуку, такту в середньовічній ...
МЕНЗУРКА
мензурка; ж. (лат., міра, вимірювання) аптекарська або лабораторна посудина з позначеними на ній ...
МЕНОНІТИ
члени християнської релігійної секти, що виникла в 30-х рр. 16 ст. в Нідерландах як відгалуження ...
МЕНСТРУАЦІЯ
менструація; ж. (лат., щомісячний, місячний) кров'янисті виділення з матки, що циклічно ...
МЕНТОЛ
ментол; ч. (лат., м'ята і ...ол) органічна сполука, безбарвні кристали. Застосовують у харчовій, ...
МЕНТОР
ментор; ч. (гр.) 1. Ім'я наставника Телемака, сина Одіссея, в поемі Гомера "Одіссея". 2. Керівник, ...
МЕНТОРСЬКИЙ
менторський (лектор) повчальний, моралізаторський.
МЕНУЕТ
менует; ч. (фр., від і малий) 1. Старовинний французький танець з повільними і плавними рухами. 2. ...
МЕНЮ
меню; с. (фр.) 1. Набір страв для сніданку, обіду, вечері. 2. Листок з переліком страв і напоїв (у ...
МЕР
ч. (фр., від лат., старший) у ряді країн виборна службова особа, що очолює місцеві органи ...
МЕРІЯ
мерія; ж. (фр.) 1. Муніципальне місцеве управління, очолюване мером. 2. Приміщення, будинок ...
МЕРГЕЛЬ
мергель; ч. (нім., від лат., рухляк) осадочна гірська порода, яка складається переважно з вапняку та ...
МЕРИДІАН
меридіан; ч. (лат., полуденний) 1. М. географічний - уявна лінія від перетину земної кулі площиною, ...
МЕРИДІАННЕ КОЛО
(лат., полуденний) астрономічний прилад для визначення моменту проходження небесних світил через ...
МЕРИНОСИ
(фр., з ісп.) породи овець з однорідною тонкою вовною переважно білого кольору.
МЕРИСТЕМА
меристема; ж. (гр., подільний) тканина у рослин, з якої утворюються всі постійні тканини ...
МЕРКАНТИЛІЗМ
меркантилізм; ч. (фр., від іт., торговець, купець) 1. Напрям у політичній економії і політика ряду ...
МЕРКАНТИЛЬНИЙ
меркантильний (фр., від іт., торговець) 1. Торговельний, комерційний. 2. перен. Своєкорисливий, ...
МЕРКАПТАНИ
(лат., ртуть і той, що хапає) органічні сполуки, сірчисті аналоги спиртів неприємного ...
МЕРКУРІЙ
Меркурій; ч. (лат.) 1. У давньоримській міфології бог красномовства, торгівлі та розбою на шляхах (у ...
МЕРЛАН
мерлан; ч. (фр.) вид риб родини тріскових. Поширений біля берегів Європи. Інша назва - чорноморська ...
МЕРОКРИНОВИЙ
(гр., частина, частка і відділяю) той, що виділяє частки; М-і залози - залози, секреторні продукти ...
МЕРОЛОГІЯ
(гр., частина, частка і ...логія) в антропології вивчення розмірів і форм окремих органів людини, ...
МЕРОСТОМОВІ
(гр., частина, частка і рот) клас водяних тварин типу членистоногих. Дихають зябрами. До сучасних М. ...
МЕРСЕРИЗАЦІЯ
мерсеризація; ж. обробка бавовни, бавовняних тканин міцним розчином лугу для надання міцності, ...
МЕРТЕЛЬ
мертель; ч. (нім.) суміш піску і паленого вапна. Застосовують для скріплення цегли під час ...
МЕСІАНІЗМ
месіанізм; ч. (євр.) 1. Вчення про пришестя на землю рятівника - Месії, що виконує волю Божу. 2. ...
МЕСІАНСТВО
месіанство; с. (євр.) 1. Вчення про пришестя на землю рятівника - Месії, що виконує волю Божу. 2. ...
МЕСІЯ
месія; ч. (давньоєвр., помазаник) в ряді релігійних учень (передусім в іудаїзмі та християнстві) ...
МЕСА
меса; ж. (фр., з лат., від посилаю) 1. Церковна відправа у католиків. 2. Багатоголосий циклічний ...
МЕСИДОР
(фр., від лат., жнива і гр., дарунок) десятий місяць року (з 19 - 20 червня до 18 - 19 липня) за французьким ...
МЕССАЛІНА
(лат.) 1. Дружина римського імператора Клавдія, відома своїм розгульним життям. 2. перен. Розбещена ...
МЕСУР
(нім.) прилад для вимірювання малих деформацій при випробуванні матеріалів.
МЕТІОНІН
метіонін; ч. (ме(тил)і гр., сірка) сірковмісна амінокислота. Входить до складу тваринних і ...
МЕТА
мета; ж. (іт., половина) угода, що передбачає поділ витрат і риск навпіл.
МЕТА...
(гр.) префікс, що означає проміжне становище, рух у просторі або часі, зміну, перетворення, ...
МЕТАБІОЗ
метабіоз; ч. (мета... та ...біоз) форма взаємовідношень між мікроорганізмами, коли одні з них ...
МЕТАБОЛІЗМ
метаболізм; ч. (гр., зміна, перетворення) перетворення речовин і енергії, які становлять основу ...
МЕТАБОЛІТИ
(гр., зміна) речовини, що утворюються в організмі внаслідок обміну речовин. М. називають також усі ...
МЕТАБОЛІЯ
метаболія; ж. (гр., зміна) те саме що й метаморфоз.
МЕТАГАЛАКТИКА
метагалактика; ж. (мета... і галактика) гігантська космічна система, до якої входить уся ...
МЕТАГЕНЕЗ
метагенез; ч. (мета... і ...генез) закономірна зміна у деяких організмів двох поколінь, з яких одне ...
МЕТАЗОА
метазоа; с. (мета... і гр., тварина) загальна назва всіх багатоклітинних тварин.
МЕТАКІНЕЗ
(мета... і ...кінез) період поділу клітини, під час якого відбувається переміщення хромосом у ...
МЕТАЛ
метал; ч. (лат., з гр., від видобуваю з землі, викопую) хімічно проста речовина або сплав, ознаками ...
МЕТАЛІЗАЦІЯ
металізація; ж. (метал) нанесення металевого покриття на поверхню виробів.
МЕТАЛІМНІОН
(мета... і гр., озерце) шар води у водоймах, у межах якого температура влітку різко знижується зі ...
МЕТАЛОЇДИ
(метал і ...оїд) прості речовини неметалевого характеру - неметали.
МЕТАЛОІЗОЛ
металоізол; ч. (метал та ізол(яція)) водонепроникний матеріал, тонка металева фольга, вкрита з ...
МЕТАЛОГІКА
металогіка; ж. (мета... і логіка) теорія, що досліджує системи й поняття сучасної формальної логіки.
МЕТАЛОГЕНІЯ
металогенія; ж. (метал і ...генія) розділ геології, що вивчає закономірності розподілу рудних ...
МЕТАЛОГРАФІЯ
металографія; ж. (метал і ...графія) 1. Наука про будову й фізичні властивості металів і сплавів; ...
МЕТАЛОКЕРАМІКА
металокераміка; ж. (гр.) 1. Галузь металургії, що виготовляє порошки металів і неметалів, а також ...
МЕТАЛООПТИКА
металооптика; ж. (метал і оптика) розділ оптики, де вивчають оптичні властивості металів, зокрема ...
МЕТАЛОПЛАСТ
металопласт; ч. (метал і пласт(маса)) біматеріал, що являє собою металевий лист з полімерним ...
МЕТАЛОТЕРМІЯ
металотермія; ж. (метал і ...термія) одержання металів (і сплавів) відновленням (виділенням) їх з ...
МЕТАЛОФІЗИКА
металофізика; ж. (метал і фізика) розділ фізики, в якому вивчають природу, будову та фізичні ...
МЕТАЛОФОН
металофон; ч. (метал і ...фон) музичний інструмент, в якому джерелом звуку є підібрані в лад ...
МЕТАЛУРГІЯ
металургія; ж. (гр., рудник, копальня) 1. Галузь важкої промисловості, що займається добуванням ...
МЕТАМАТЕМАТИКА
(мета... і математика) наука, що вивчає формалізовані математичні теорії.
МЕТАМЕРІЯ
метамерія; ж. (мета... і ...мерія) 1. Тип будови тіла тварини чи органів рослин, при якому воно ...
МЕТАМОРФІЗМ
метаморфізм; ч. (мета... і ...морфізм) перетворення гірських порід від дії внутрішніх процесів у ...
МЕТАМОРФОЗА
метаморфоза; ж. (гр., перетворення) 1. Перетворення однієї форми на іншу, видозмінення чогось, що ...
МЕТАН
метан; ч. (фр., гр., вино, брага) болотний або рудниковий газ; найпростіша органічна сполука вуглецю ...
МЕТАН-АНАЛІЗАТОР
прилад, яким визначають (аналізують) вміст метану в атмосфері.
МЕТАНЕФРИДІЇ
(мета... і гр., нирка) різні за походженням органи виділення у безхребетних тварин.
МЕТАНЕФРОС
(мета... і гр., нирка) парний орган видільної системи у плазунів, птахів, ссавців і людини. те саме, ...
МЕТАНОЛ
метанол; ч. (метан і (алког)оль) те саме, що й метиловий спирт.
МЕТАНТАНК
метантанк; ч. (метан і англ., бак) резервуар для біологічної переробки (метанового зброджування) ...
МЕТАПЛАЗМА
метаплазма; ж. (мета... і плазма) складова частина цитоплазми. Здебільшого до М. належать ...
МЕТАСОМАТИЗМ
метасоматизм; ч. (мета., і гр., тіло) процес заміни одних мінералів гірської породи іншими зі ...
МЕТАСОМАТОЗ
метасоматоз; ч. (мета., і гр., тіло) процес заміни одних мінералів гірської породи іншими зі зміною ...
МЕТАСТАЗ
метастаз; ч. (гр., переміщення) 1. Перенесення певного патологічного матеріалу з ураженої частини ...
МЕТАТЕЗА
метатеза; ж. (гр., переміщення, перестановка) перестановка приголосних звуків у середині ...
МЕТАТЕОРІЯ
метатеорія; ж. (мета... і теорія) логічна теорія, яка вивчає закономірність якоїсь іншої ...
МЕТАТРАНСЛЯТОР
(мета... і транслятор) у кібернетиці транслятор, орієнтований на клас вхідних мов цифрових ...
МЕТАФІЗИКА
метафізика; ж. (гр., та після фізики) 1. Спосіб мислення, що розглядає предмети і явища поза їх ...
МЕТАФІЗИЧНИЙ
метафізичний 1. Той, що грунтується на метафізиці, антидіалектичний. 2. перен. Умоглядний, ...
МЕТАФАЗА
метафаза; ж. (мета... і фаза) друга фаза, етап непрямого поділу клітин (мітозу). Див. також: мітоз
МЕТАФЛОЕМА
(мета... і флоема) провідна тканина молодих органів рослин; складова частина первинного лубу ...
МЕТАФОРА
метафора; ж. (гр., переміщення, віддалення) художній засіб, що полягає у переносному вживанні ...
МЕТАФОС
метафос; ч. (мета... і фос(фор)) фосфорорганічний препарат, що його застосовують для боротьби з ...
МЕТАФРАЗА
метафраза; ж. (гр., переклад, тлумачення) точно дослівна передача змісту поезії прозою (без ...
МЕТАЦЕЙНЕРИТ
(мета... і цейнерит) мінерал, що відрізняється від цейнериту меншою кількістю води й оптичними ...
МЕТАЦЕНТР
метацентр; ч. (мета... і центр) точка перетину прямовисної лінії, яка проходить через центр ваги, ...
МЕТГЕМОГЛОБІН
метгемоглобін; ч. (мет(а)... і гемоглобін) продукт окислення гемоглобіну деякими отрутами (нітрати, ...
МЕТЕКИ
(гр., переселенці, чужоземці) в Стародавній Греції особисто вільні, але політично безправні й ...
МЕТЕМПСИХОЗ
метемпсихоз; ч. (гр., переселення душ) релігійно-містичне вчення про перехід душі померлого ...
МЕТЕО...
(гр.) перша частина складних слів, що означає "метеорологічний".
МЕТЕОР
метеор; ч. (гр., той, що перебуває зверху, в повітрі) 1. Явище спалаху в атмосфері, зумовлене ...
МЕТЕОРАКЕТА
метеоракета; ж. (метео... і ракета) літальний апарат для дослідження параметрів (температури, ...
МЕТЕОРИЗМ
метеоризм; ч. (гр., підняття) скупчення газів у травному тракті людини й тварин, спостерігається ...
МЕТЕОРИТ
метеорит; ч. (гр., той, що перебуває вгорі, в повітрі) тіло космічного походження, що досягло ...
МЕТЕОРИТИКА
метеоритика; ж. розділ астрономії, що вивчає метеорити.
МЕТЕОРОГРАФ
метеорограф; ч. (метеоро(логія) і ...граф) прилад для автоматичної реєстрації змін станів повітря. ...
МЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ
метеорологічний пов'язаний з метеорологією: М-і елементи - характеристики стану повітря та ...
МЕТЕОРОЛОГІЯ
метеорологія; ж. (гр., міркування про небесні явища) 1. Наука, що вивчає земну атмосферу та процеси, ...
МЕТЕОСТАНЦІЯ
метеостанція; ж. (метео... і станція) установ, де провадить регулярні метеорологічні ...
МЕТИЛ
метил; ч. (фр., від гр., вино, брага) одновалентний радикал , залишок метану, один з алкілів. Див. ...
МЕТИЛАМІН
метиламін; ч. (метил і аміни) органічна сполука, газ з різким неприємним запахом. Застосовують ...
МЕТИЛБЕНЗОЛ
метилбензол; ч. (метил та бензол) толуол; органічна сполука, похідна від бензолу; безбарвна рідина ...
МЕТИЛВІОЛЕТ
метилвіолет; ч. (метил і фр., фіолетовий) органічний барвник, кристалічний порошок з зеленим ...
МЕТИЛЕН
метилен; ч. (фр.) двовалентний радикал, залишок метану. Див. також: радикал (2), 2, метан
МЕТИЛЕНБЛАУ
метиленблау; ч. (метилен і нім., синій) органічна речовина, барвник, застосовують також у медицині ...
МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ
метилметакрилат; ч. органічна сполука, метиловий ефір метакрилової (метилакрилової) кислоти; ...
МЕТИЛОВИЙ
метиловий той, що містить метил; - метиловий спирт
МЕТИЛОВИЙ СПИРТ
деревний спирт, безбарвна, легкорухома, дуже отруйна рідина. Застосовують у виробництві ...
МЕТИЛОРАНЖ
метилоранж; ч. (метил і фр., апельсиновий) органічний барвник. Водний розчин М. застосовують як ...
МЕТИЛТІОУРАЦИЛ
(метил, гр., сірка, сеча і лат., оцет) мед. лікарський препарат. Застосовують при лікуванні ...
МЕТИЛТЕСТОСТЕРОН
метилтестостерон; ч. (метил і тестостерон) мед. лікарський препарат, синтетичний замінник ...
МЕТИС
метис; ч. (фр., з ісп. від лат., змішаний) 1. Тварина або рослина, виведена схрещуванням різних видів ...
МЕТОД
метод; ч. (гр., шлях дослідження, спосіб пізнання) 1. Спосіб пізнання явищ природи та суспільного ...
МЕТОДИЗМ
методизм; ч. (метод) послідовність у роботі, навчанні, викладі чогось тощо.
МЕТОДИКА
методика; ж. (гр.) 1. Сукупність взаємопов'язаних способів і прийомів доцільного й ефективного ...
МЕТОДИСТИ
(англ.) члени протестантської секти, що виникла в англіканстві на початку 18 і наприкінці 19 ст. ...
МЕТОДИЧНИЙ
методичний (гр.) той, що діє згідно з правилами методики, пов'язаний або належить до неї.
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ
методологічний той, що стосується методології.
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ РЕЇЗМ
пропонує таку реконструкцію мови, щоб будь-який її вираз можна було перекласти іншим виразом, в ...
МЕТОДОЛОГІЯ
методологія; ж. (метод і ...логія) 1. Вчення про методи пізнання й перетворення світу. 2. Сукупність ...
МЕТОЛ
метол; ч. (мет(ил) і (амінофен)ол) органічна сполука, безбарвні кристали, легкорозчинні у ...
МЕТОНІМІЯ
метонімія; ж. (гр.) один з основних тропів у поетичній і звичайній мові, в основі якого лежить ...
МЕТОПА
метопа; ж. (гр., чоло, фасад) архіт. прямокутна кам'яна плита, часто прикрашена рельєфними ...
МЕТР
ч. (1) (фр., гр., міра) 1. Одиниця довжини в Міжнародній системі одиниць. М. дорівнює довжині 1650763,73 ...
МЕТРАЖ
метраж; ч. (фр.) 1. Довжина чогось у метрах. 2. Розмір, площа чогось у квадратних метрах.
МЕТРАНПАЖ
метранпаж; ч. (фр., букв. - той, що вкладає в сторінку) старший складальник, що верстає полоси ...
МЕТРДОТЕЛЬ
метрдотель; ч. (фр.) 1. Розпорядник у ресторані. 2. Старший лакей у панському домі, що відав столом, ...
МЕТРИКА
метрика; ж. (1) (гр., від міра) 1. Сукупність законів про будову вірша й віршування. 2. Сукупність ...
МЕТРИТ
метрит; ч. (гр., матка) запалення м'язового шару стінки матки у людини й свійських тварин, звичайно ...
МЕТРИЧНА СИСТЕМА МІР
десяткова система одиниці вимірювання фізичних величин, в основу якої покладено міри довжини - ...
МЕТРИЧНИЙ
метричний (гр., вимірюю) 1. Пов'язаний з поняттями метр і метрика. - метрична система мір - ...
МЕТРИЧНИЙ ВІРШ
твір, що належить до метричної системи віршування (чергування коротких і довгих складів), за якою ...
МЕТРО
метро; с. (фр.) скорочена назва метрополітену.
МЕТРОЛОГІЯ
метрологія; ж. (гр., міра і ...логія) 1. Наука про вимірювання з високою точністю. Завданнями М. є ...
МЕТРОНОМ
метроном; ч. (гр., міра і ...ном) прилад, за звуковими сигналами (стуканнями) якого відраховують ...
МЕТРОПОЛІТЕН
метрополітен; ч. (фр., букв. - столичний, гр., головне місто) міська швидкісна електрична залізниця, ...
МЕТРОПОЛІЯ
метрополія; ж. (гр., від мати і місто) 1. У Стародавній Греції - місто-держава (поліс) щодо заснованих ...
МЕФІСТОФЕЛЬ
Мефістофель; ч. (нім.) 1. Персонаж трагедії німецького поета Й.-В. Гете "Фауст". 2. перен. Злий дух, дух ...
МЕХАНІЗАЦІЯ
механізація; ж. (гр., знаряддя, пристрій) один з основних напрямів науково-технічного прогресу, ...
МЕХАНІЗМ
механізм; ч. (гр., знаряддя, пристрій) 1. Пристрій, що передає або перетворює рух; прилад. 2. перен. ...
МЕХАНІКА
механіка; ж. (гр., наука про машини) 1. Наука про механічний рух тіл і про взаємодію, що виникає при ...
МЕХАНІСТИ
1. Послідовники механіцизму. 2. Термін, який вживали у 20-30-х рр. для характеристики поглядів ряду ...
МЕХАНІЦИЗМ
механіцизм; ч. абсолютизація законів механіки, спроба пояснити за їх допомогою всі явища природи ...
МЕХАНІЧНИЙ
магнітомеханічний (гр.) 1. Належний до механіки або механізму. 2. Той, що діє за допомогою ...
МЕХАНОРЕЦЕПТОРИ
(механ(ічний) і рецептор) чутливі нервові закінчення в організмі, які сприймають механічні ...
МЕХАНОТЕРАПІЯ
механотерапія; ж. (механ(ічний) і терапія) те саме, що й кінетотерапія.
МЕХАНОТРОН
механотрон; ч. (механ(ічний) і (елек)трон) електронна лампа, в якій керування електричним струмом ...
МЕХАНОХІМІЯ
механохімія; ж. (механ(ічний) і хімія) вчення про полімери, що досліджує хімічні перетворення в ...
МЕХАНОХОРІЯ
(механ(ічний) і ...хорія) спосіб поширення насіння в деяких рослин. При М. стиглі плоди швидко ...
МЕХАРІ
(араб.) одногорбий верблюд; дромадер, мегарі.
МЕЦЕНАТ
меценат; ч. (лат.) 1. (Меценат) Римський політичний діяч 1 ст. до н. е., який уславився ...
МЕЦЦА-ВОЧЕ
(іт., букв. - впівголоса) тихе, неповне звучання голосу; один з відтінків виконання на музичних ...
МЕЦЦО-ПІАНО
(іт., букв. - напівтихий) один з відтінків динаміки в музиці; звучання середнє між форте й ...
МЕЦЦО-СОПРАНО
(іт., букв. - напівверхній) 1. Жіночий голос, середній за регістром між сопрано й контральто. 2. ...
МЕЦЦО-ТИНТО
(іт., букв. - відтінок) 1. Вид гравюри на металі, призначеної для глибокого друку; відрізняється ...
МЕЦЦО-ФОРТЕ
(іт., букв. - напівсильний) один з відтінків динаміки в музиці; помірно гучне звучання.
МЕЧЕТЬ
мечеть; ж. (араб., масджид - місце поклоніння) культова споруда, храм у мусульман.
МИГДАЛИКИ
(мигдаль) вузлоподібні утвори лімфаденоїдної тканини у слизовій оболонці верхніх дихальних ...
МИГДАЛИНА
мигдалина; ж. (гр.) 1. Ядро мигдалевого горіха. 2. геол. Мінеральне утворення круглої чи овальної ...
МИГДАЛЬ
мигдаль; ч. (гр.) 1. Південне невисоке дерево або кущ з ніжно-рожевими квітками та овальними ...
МИЛЯ
миля; ж. (англ., від лат., тисяча) міра віддалі, яка в різних країнах становить від 0,52 до 11,2 км. М. ...
МИРТ
мирт; ч. (гр.) рід субтропічних вічнозелених рослин. Дерева й кущі. Листки М. містять ефірну олію, ...
МИРТА
мирта; ж. (гр.) рід субтропічних вічнозелених рослин. Дерева й кущі. Листки М. містять ефірну олію, ...
МИТРА
митра; ж. (гр., східний капелюх) 1. Оздоблений прикрасами головний убір, який вище православне й ...
МИТРОПОЛІЯ
митрополія; ж. (гр.) церковно-адміністративний округ, яким відає митрополит.
МИТРОПОЛИТ
митрополит; ч. (гр., від столиця, метрополія) 1. Другий після патріарха сан у православній церкві. 2. ...
МНЕМОЗІНА
(гр.) у давньогрецькій міфології богиня пам'яті, мати дев'яти муз; Мнемосіна
МНЕМОНІКА
мнемоніка; ж. (гр., мистецтво запам'ятовування) система особливих способів, що полегшують ...
МНЕМОСІНА
(гр.) у давньогрецькій міфології богиня пам'яті, мати дев'яти муз; Мнемозіна.
МНЕМОТЕХНІКА
мнемотехніка; ж. (гр., мистецтво запам'ятовування) система особливих способів, що полегшують ...
МО
(зворотне від ом) одиниця електропровідності, обернена одиниці електричного опору - ому.
МОБІЛІ
(фр., рухома гвардія) особливі частини збройних сил Франції у 2-й половині і 19 ст., що їх ...
МОБІЛІЗАЦІЯ
мобілізація; ж. (фр., від лат., рухомий) 1. Зосередження сил, засобів для досягнення певної мети. 2. ...
МОБІЛЬНІСТЬ
мобільність; ж. (лат., рухомий) рухливість; здатність швидко щось виконувати.
МОВЕТОН
моветон; ч. (фр.) поганий тон, невихованість.
МОГІКАНИ
(англ., з інд., мо-гі-конніус) 1. Група індіанських племен, що жили в Північній Америці, були в 18-19 ст. ...
МОГАР
могар; ч. (угор.) однорічна трав'яниста рослина родини злакових. Вирощують у країнах з ...
МОДА
мода; ж. (фр., від лат., міра, правило) 1. Нетривале панування у суспільстві певних смаків, що ...
МОДАЛЬНІСТЬ
модальність; ж. (лат., спосіб) 1. Граматична категорія, що виражає відношення змісту висловлювання ...
МОДЕЛІЗМ
моделізм; ч. (фр.) конструювання і виготовлення авіаційних, автомобільних та інших моделей з ...
МОДЕЛЬ
модель; ж. (фр., від лат., міра) 1. Зразок, примірник чого-небудь; взірець. 2. Зменшене відтворення ...
МОДЕЛЬЄР
модельєр; ч. (фр.) фахівець, який виготовляє зразки, моделі виробів.
МОДЕЛЮВАННЯ
моделювання; с. (фр., ліпити, формувати) 1. Метод дослідження явищ і процесів, що грунтується на ...
МОДЕЛЮВАТИ
моделювати (фр.) 1. Створювати модель чого-небудь. 2. У скульптурі - обробляти поверхню, створюючи ...
МОДЕРАТО
модерато (іт., букв. - помірний) муз. помірний темп, середній між андантино й алеґрето. Див. ...
МОДЕРАТОР
модератор; ч. (лат., той, що стримує) пристрій в музичних клавішних інструментах для приглушення ...
МОДЕРН
модерн; ч. (фр.) 1. Напрям у мистецтві і літературі кінця 19-початку 20 ст., для якого характерні ...
МОДЕРНІЗАЦІЯ
модернізація; ж. (фр., оновлення) 1. Оновлення, удосконалення, надання будь-чому сучасного вигляду, ...
МОДЕРНІЗМ
модернізм; ч. (фр.) 1. Течія у мистецтві й літературі, суб'єктивізм в художній творчості, для якої ...
МОДЕРНІЗУВАТИ
модернізувати (фр.) робити сучасним, змінювати відповідно до вимог сучасності, вдосконалювати.
МОДИЛЬЙОН
модильйон; ч. (фр., з іт.) різновид консолі (звичайно у вигляді літери "S"), яка підтримує виносну ...
МОДИФІКАТОР
модифікатор; ч. (лат., встановлюю міру) 1. Пристрій, що змінює роботу, дію машини. 2. Добавка ...
МОДИФІКАЦІЯ
модифікація; ж. (лат.) 1. Видозміна предмета або явища, що характеризується появою у нього нових ...
МОДИФІКУВАННЯ
модифікування; с. (лат., встановлюю міру) напрямлена зміна властивостей об'єктів. М. металів - ...
МОДУЛОМЕТР
(модул(яція) і ...метр) прилад для вимірювання коефіцієнта амплітудної модуляції.
МОДУЛЬ
модуль; ч. (лат., міра) 1. фіз., техн. Назва деяких коефіцієнтів, мірил яких-небудь величин (напр., М. ...
МОДУЛЯТОР
модулятор; ч. (лат., той, що дотримується ритму) пристрій, що здійснює модуляцію сигналів.
МОДУЛЯЦІЯ
модуляція; ж. (лат., розмірність, гармонійність, ритм, від розмірюю) 1. муз. Перехід з однієї ...
МОДУС
модус; ч. (лат., міра, спосіб) 1. В політичній термінології - норма. 2. В філософії - властивість ...
МОДУС ВІВЕНДІ
модус вівенді; сполучен. (лат., букв. - спосіб життя) у міжнародному праві - тимчасова, звичайно ...
МОЗАЇКА
мозаїка; ж. (іт., з лат., гр., святилище муз) 1. Зображення або візерунок, зроблений з окремих, щільно ...
МОЗАЇЧНИЙ
мозаїчний 1. Виконаний мозаїкою, напр., М-а підлога. 2. Строкатий, той, що складається з різнорідних ...
МОЗАЗАВРОВІ
(лат., назва річки Маасу і гр., ящірка) родина викопних морських ящірок ряду лускатих. Існували за ...
МОЙРИ
(гр.) 1. В давньогрецькій міфології три богині долі (сестри Клото, Лахесіс і Атропос, дочки Зевса і ...
МОКАСИНИ
мокасини; мн. (англ., з алгонкінської) у північноамериканських індійців - м'яке взуття зі звіриної ...
МОККО
мокко; с. сорт кави з дрібними зернами; кава цього сорту. Від назви порту Мока в Йємені.
МОЛ
ч. (фр., іт., від лат., насип) захисна споруда в порту у вигляді стіни чи дамби, що виступає у море.
МОЛІБДЕН
молібден; ч. (гр., свинець) хімічний елемент, символ Мо, ат. н. 42; сріблясто-сірий тугоплавкий метал. ...
МОЛІБДЕНІТ
молібденіт; ч. мінерал класу сульфідів, свинцево-сірого кольору з металевим блиском. Руда ...
МОЛАСИ
(фр., від лат., м'який) потужні товщі уламкових гірських порід (пісковиків, конгломератів, мергелів, ...
МОЛЕКУЛА
молекула; ж. (фр., від лат., шматок) найменша частинка речовини, що здатна існувати самостійно, ...
МОЛЕКУЛЯРНІ СИЛИ
сили взаємодії між молекулами.
МОЛЕКУЛЯРНІ СИТА
поруваті адсорбенти, у яких розміри пор або вхід у пори близькі до розмірів молекул
МОЛЕКУЛЯРНІ СПЕКТРИ
спектри випромінювання і поглинання, а також комбінаційного розсіяння, що виникають внаслідок ...
МОЛЕКУЛЯРНА МАСА
сума атомних мас усіх атомів, що входять до складу молекули
МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА
розділ фізики, в якому вивчаються структура, сили міжмолекулярної взаємодії, характер теплового ...

< 1 2 3 4 5 6 > >>

© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.011 c.