Слова на букву О (468) Словник іншомовнихслів
На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на букву О (468)

1 2 > >>
...ОЇД
(гр., вигляд) у складних словах вказує на схожість з чимось або походження від чогось, напр., ...
...ОДОНТ
(гр., зуб) у назвах викопних тварин вказує на те, що вони класифікуються за будовою зубів, напр., ...
...ОЛ
(лат., олія) у складних словах вказує на зв'язок з поняттями "олія", "масло", "мастило" напр., нігрол.
...ОМА
(гр., пухлина) кінцева частина в назвах пухлин фіброма
ОІДІЇ
(гр., яєчко) 1. Овальні спори нестатевого розмноження (конідії) деяких грибів. 2. Заокруглені ...
ОЇДІУМ
оїдіум; ч. (лат., назва паразитичного гриба, гр., яєчко) грибна хвороба винограду, що уражає всі ...
ОАЗА
оаза; ж. 1. Ділянка в пустелі, напівпустелі, що завдяки наявності води різко виділяється серед ...
ОАЗИС
оазис; ч. 1. Ділянка в пустелі, напівпустелі, що завдяки наявності води різко виділяється серед ...
ОБ'ЄКТ
об'єкт; ч. (лат., предмет) 1. філос. Пізнавана дійсність, що існує поза свідомістю людини і незалежно ...
ОБ'ЄКТИВ
об'єктив; ч. (лат., предметний) частина оптичного приладу (одна чи декілька лінз), обернена до ...
ОБ'ЄКТИВІЗМ
об'єктивізм; ч. принцип тлумачення явищ суспільного життя, який обмежується констатуванням ...
ОБ'ЄКТИВІСТСЬКИЙ
об'єктивістський той, що стоїть на позиціях об'єктивізму, стосується об'єктивізму, притаманний ...
ОБ'ЄКТИВНІСТЬ
об'єктивність; ж. 1. Існування об'єкта незалежно від свідомості; належність до об'єктивної ...
ОБ'ЄКТИВНИЙ
об'єктивний (лат., предметний) 1. Який існує поза людською свідомістю і незалежно від неї; ...
ОБАХТА
(нім.) гауптвахта, військова сторожівля; абахта. Див. також: гауптвахта
ОБЕЛІСК
обеліск; ч. (гр.) гранчастий кам'яний стовп, що звужується догори і має пірамідально загострену ...
ОБЕР-ПРОКУРОР
обер-прокурор; ч. (обер- і прокурор) 1. Службова особа, яка очолювала департамент в сенаті в ...
ОБЕР...
(нім.) у складних словах означає "вищий", "старший" (за посадою).
ОБЕРТОН
обертон; ч. (нім., від верхній і звук) складовий тон основного звука, що має більше коливань, ніж ...
ОБЛІГАТ
(іт.) інструмент або голос, що виконує головну мелодію п'єси.
ОБЛІГАЦІЯ
облігація; ж. (лат., зобов'язання, порука) 1. Цінний папір, що дає його власникові прибуток у вигляді ...
ОБЛІГО
обліго; с. (іт., від лат., зобов'язую) 1. Сума заборгованості по векселях. 2. Банківські книги ...
ОБЛІТЕРАЦІЯ
облітерація; ж. (лат., згладжування, забуття, від згладжую) 1. Закриття просвіту порожнистого чи ...
ОБЛАТКА
облатка; ж. (лат.) у католицькій і лютеранській церкві - тоненький коржик для причастя.
ОБМУНДИРУВАННЯ
обмундирування; с. (нім.) формений одяг.
ОБОЛ
обол; ч. (гр.) вагова одиниця; срібна, а пізніше мідна монета в Стародавній Греції (дорівнювала 1/6 ...
ОБРИ
(слов.) літописна назва аварів.
ОБРОҐАЦІЯ
(лат.) пропозиція змінити або скасувати закони.
ОБСЕКВЕНТНИЙ
(лат.) запобігливий, слухняний.
ОБСЕРВАТОР
обсерватор; ч. (лат.) спостережник, спостерігач.
ОБСЕРВАТОРІЯ
обсерваторія; ж. (лат., спостерігаю, уважно слідкую) наукова установа, яка веде астрономічні та ...
ОБСЕРВАЦІЙНИЙ
обсерваційний (обсервація) спостережний.
ОБСЕРВАЦІЯ
обсервація; ж. (лат., від спостерігаю) 1. Спостереження. 2. Медичний нагляд за особами, тимчасово ...
ОБСЕРВУВАТИ
обсервувати (лат.) спостерігати, обстежувати, вивчати, зауважувати, стежити, мати на оці.
ОБСИДІАН
обсидіан; ч. склувата силікатна вулканічна гірська порода темного кольору. Використовують у ...
ОБСКУРАНТ
обскурант; ч. захисник обскурантизму; реакціонер, мракобіс.
ОБСКУРАНТИЗМ
обскурантизм; ч. (лат., той, що затемнює) вкрай вороже ставлення до науки, освіти, прогресу взагалі.
ОБСТРУКЦІЯ
обструкція; ж. (лат., перешкода, від завалюю, нагромаджую) демонстративна дія, що застосовується з ...
ОБТУРАТОРИ
(лат., затикаю) протези, які застосовують при дефектах твердого чи м'якого піднебіння.
ОБТЮРАТОР
обтюратор; ч. (фр., від лат., закупорюю) 1. Пристрій у затворах гармат роздільного заряджання для ...
ОВІСТИ
одповісти (лат., яйце) біологи 17 - 18 ст., які помилково вважали, що в яйці міститься сформований ...
ОВАЛ
овал; ч. (лат.) 1. Довгоокруглість, довгасте круглої форми. 2. Продовгувасто кругла лінія.
ОВАЦІЯ
овація; ж. (лат., малий тріумф, від торжествую) 1. У давніх римлян - прилюдне пошанування героя; ...
ОВЕРАРМ
(англ., букв. - рука зверху) спосіб плавання на боці.
ОВЕРШОТ
(англ.) інструмент для захоплення бурильних труб, які залишилися в свердловині.
ОВЕРШТАГ
(гол.) поворот вітрильного судна, що переходить на другий галс проти вітру.
ОВОЇД
(лат., яйце і ...оїд) плоска крива яйцеподібного перерізу (овал) з однією віссю симетрії.
ОВОГЕНЕЗ
(лат., яйце і ...генез) процес розвитку жіночих статевих клітин (яйцеклітин) у яєчнику людини, а ...
ОВОСКОП
овоскоп; ч. (лат., яйце і ...скоп) електричний прилад для визначення якості яєць просвічуванням або ...
ОВУЛЯЦІЯ
овуляція; ж. (лат., яєчко) фізіологічне явище виходу готової до запліднення яйцеклітини з яєчника ...
ОГОН
огон (гол., букв. - очі) петля на кінці або на середині троса, утворена з цього самого троса.
ОДІН
Одін у давньоскандінавській міфології найвище божество, творець всесвіту, богів і людей, пізніше ...
ОДІОЗНИЙ
одіозний (лат., ненависний) який викликає негативне ставлення до себе; небажаний, неприйнятний.
ОДІССЕЯ
одіссея; ж. 1. Давньогрецька епічно-героїчна поема, творцем якої вважають Гомера. В "О." ...
ОДА
ода; ж. (гр., пісня) у давніх греків урочистий ліричний вірш для хору. Пізніше - хвалебна, урочиста ...
ОДАЛІСКА
одаліска; ж. (фр., з тур., від кімната) 1. Рабиня, служниця в гаремі. 2. Наложниця, коханка.
ОДЕКОЛОН
одеколон; ч. (фр., букв. - кельнська вода) спирто-водяний розчин запашних ефірних масел, що є ...
ОДЕЛЬСТИНГ
(норв.) нижня палата норвезького парламенту - стортингу.
ОДЕОН
одеон; ч. (гр.) іст. у Стародавній Греції кругле приміщення для музичних вистав і змагань; пізніше ...
ОДОГРАФ
(гр., дорога і ...граф) прилад, що автоматично прокладає на навігаційній карті курс судна. Інша ...
ОДОМЕТР
одометр; ч. (гр., дорога і ...метр) прилад для вимірювання пройденого судном шляху.
ОДОНТОГРАФІЯ
(гр., зуб і ...графія) те саме, що й одонтологія.
ОДОНТОЛІТ
одонтоліт; ч. (гр., зуб і ...літ) 1. Зубний камінь. 2. Бивні деяких викопних тварин (мамонта, ...
ОДОНТОЛОГІЯ
одонтологія; ж. (гр., зуб і ...логія) 1. Розділ стоматології, який охоплює питання лікування та ...
ОДОРАНТИ
(лат., пахучий) пахучі речовини, що їх застосовують для одоризації.
ОДОРИЗАЦІЯ
(лат., роблю пахучим) 1. Додавання до газу пахучих речовин, які б сигналізували про його витікання з ...
ОДР
(гр.) ложе, постеля.
ОЖРАГІС
(лит., букв. - козиний ріг) старовинний литовський і латиський духовий музичний інструмент. ...
ОЗИ
ози; мн. (швед.) невисокі вузькі вали з льодовикових відкладів (піску, гравію, гальки тощо).
ОЗОКЕРИТ
озокерит; ч. (гр., пахну і віск) мінерал групи нафтових бітумів, білого, жовтого, бурого, ...
ОЗОН
озон; ч. (гр., пахучий) газ синього кольору з різким запахом - алотропічна видозміна кисню, що має ...
ОЗОНАТОР
озонатор; ч. прилад для одержання озону з повітря діянням тихого електричного розряду.
ОЗОНОСФЕРА
(гр., пахучий і ...сфера) шар атмосфери з найбільшою концентрацією озону на висотах 20-25 км. Озонова ...
ОЗОНУВАННЯ
озонування; с. проведення хімічних реакцій діянням озону. В техніці використовують головним ...
ОЙКОСНИЙ
(гр., дім, майно) майновий; О-не господарство - господарство, в якому виробництво й споживання ...
ОЙКУМЕНА
ойкумена; ж. (гр., вся земля, від населяю) 1. За уявленням давніх греків, населена територія Землі з ...
ОКАЗІОНАЛІЗМ
оказіоналізм; ч. (лат., випадковий) релігійно-ідеалістичний напрям західноєвропейської ...
ОКАЗІЯ
оказія; ж. (лат., випадок, привід) 1. Дивний випадок, незвичайна подія, пригода. 2. Зручний момент, ...
ОКАПІ
окапі; ж. (з мови мбуба) вид парнокопитних ссавців родини жирафових. Поширені в Африці. Об'єкт ...
ОКАРИНА
окарина; ж. (іт.) духовий музичний інструмент з глиняним або фарфоровим корпусом і свистовим ...
ОКЕАН
океан; ч. (гр.) 1. У давньогрецькій міфології - світова ріка, потік, що оточує землю, кордон між ...
ОКЕАНІДИ
(гр.) у давньогрецькій міфології німфи, дочки Океана. Див. також: німфа, океан
ОКЕАНАВТ
океанавт; ч. (океан і ...навт) спеціально підготовлена людина, яка досліджує океанські глибини.
ОКЕАНАРІЙ
(океан) природна водойма, басейн, обладнаний для утримування морських тварин з метою наукових ...
ОКЕАНОГРАФІЯ
океанографія; ж. (океан і ...графія) 1. Одна з океанологічних наук, що вивчає гідрологічний режим ...
ОКЕАНОЛОГІЯ
океанологія; ж. (океан і ...логія) наука, що вивчає фізичні, хімічні, геологічні та біологічні ...
ОКЛЮЗІЯ
(лат., замкнений, прихований) 1. хім. Поглинання газів мікроскопічними порожнинами у металах, ...
ОКСАЛАТИ
(гр., кислий і сіль) солі щавлевої кислоти.
ОКСАФЕНАМІД
(гр., кислий, свічу і амід) мед. лікарський препарат; жовчогінний засіб. Застосовують при ...
ОКСИ...
(гр., кислий) у складних словах означає присутність кисню в сполуках або сумішах.
ОКСИГЕМОГЛОБІН
оксигемоглобін; ч. (окси... і гемоглобін) органічна речовина, що утворюється в органах дихання при ...
ОКСИГЕМОМЕТР
(окси... гр., кров і ...метр) прилад для вимірювання ступеня насиченості киснем артеріальної крові ...
ОКСИГЕМОМЕТРІЯ
(окси.... гр., кров і ...метрія) фотометричний метод вимірювання ступеня насиченості артеріальної ...
ОКСИГЕН
(лат., від гр., кислий і народження) латинська назва кисню, що її застосовують у назвах його сполук, ...
ОКСИГЕНІУМ
(лат., від гр., кислий і народження) латинська назва кисню, що її застосовують у назвах його сполук, ...
ОКСИГЕНАТОР
апарат, що замінює легені під час хірургічної операції.
ОКСИД
оксид; ч. (фр.) сполука хімічного елемента з киснем; окисел.
ОКСИДАЗИ
(гр., кислий) ферменти, що містяться в тканинах людини, тварин і рослин і беруть участь в окисленні ...
ОКСИДАЦІЯ
оксидація; ж. 1. Штучне окислення поверхні металевих виробів, щоб запобігти корозії і надати їм ...
ОКСИДИ
(фр., окис, гр., кислий) хімічні сполуки елементів з киснем. Інша назва - окисли.
ОКСИДИМЕТРІЯ
оксидиметрія; ж. (оксиди і ...метрія) метод кількісного аналізу, оснований на застосуванні реакцій ...
ОКСИДОРЕДУКТАЗИ
(оксиди і лат., відводжу назад) клас ферментів, що прискорюють або сповільнюють окисно-відновні ...
ОКСИДУВАННЯ
оксидування; с. 1. Штучне окислення поверхні металевих виробів, щоб запобігти корозії і надати їм ...
ОКСИКОРТ
(окси... і лат., кора, шкіра) мед. лікарський препарат, антибіотик. Застосовують як протизапальний ...
ОКСИЛІКВІТИ
(окси... і лат., рідкий) вибухові суміші рідкого кисню з горючими пористими матеріалами (вугілля, ...
ОКСИЛІТ
оксиліт; ч. (гр., кислий) технічна назва чистого або з добавками (напр., солі нікелю, міді) перекису ...
ОКСИЛОФІТИ
(гр., кислий і ...фіти) рослини, що зростають на дуже кислих грунтах, здебільшого на сфагнових ...
ОКСИМОРОН
оксиморон; ч. (гр., букв. - дотепно-безглузде) літературно-поетичний прийом; поєднання протилежних ...
ОКСИПРОЛІН
(окси... і пролін) органічна речовина з групи амінокислот. Входить до складу білків рослинних і ...
ОКСИТОЦИН
(гр., тут - швидкий і пологи) гормон нижнього мозкового придатку (гіпофіза), що спричинює ...
ОКСЮМОРОН
оксюморон; ч. (гр., букв. - дотепно-безглузде) літературно-поетичний прийом; поєднання протилежних ...
ОКТ....
(лат, гр., вісім) у складних словах означає "вісім".
ОКТА...
(лат, гр., вісім) у складних словах означає "вісім".
ОКТАВА
октава; ж. (лат., восьма) 1. муз. Восьмий тон діатонічної гами, однорідний з першим за звучанням, але ...
ОКТАГОН
(окта... і ...гон) восьмикутник.
ОКТАЕДР
октаедр; ч. (гр., від вісім і грань) 1. Восьмигранник; тіло, обмежене вісьмома трикутниками. 2. У ...
ОКТАЕДРИТ
(гр., восьмигранний) мінерал класу окисів і гідроокисів, двоокис титану, чорно-синього, бурого, ...
ОКТАН
(гр., вісім) органічна сполука, вуглеводень. Нормальний О.- безбарвна рідина з слабким ...
ОКТАНТ
октант; ч. (лат.) 1. мат. Одна з восьми частин простору, поділеного трьома взаємно ...
ОКТЕТ
октет; ч. (іт., від лат., вісім) 1. муз. Інструментальний музичний твір для восьми виконавців. 2. ...
ОКТО...
(лат, гр., вісім) у складних словах означає "вісім".
ОКТОЇХ
октоїх; ч. (гр.) книга церковних пісень для восьми голосів у православному богослужінні.
ОКТОД
(окта... і (електр)од) електронна лампа з вісьмома електродами (катодом, анодом і шістьма ...
ОКТРОЇРУВАНА КОНСТИТУЦІЯ
(фр., дарувати) 1. Конституція, вироблена без участі парламенту та інших представницьких органів і ...
ОКТРУА
(фр., подарування, надання) за середньовіччя у Франції ввізне мито на користь феодала або міста; в ...
ОКУЛІРУВАННЯ
окулірування; с. (лат., око) один із способів щеплення рослин, що полягає в приживленні бруньки ...
ОКУЛЬТИЗМ
окультизм; ч. (лат., прихований, таємний) містичне вчення, яке визнає існування надприродних, ...
ОКУЛЯР
окуляр; ч. (лат., очний) частина оптичного приладу (одна чи декілька лінз), обернена до ока ...
ОКУЛЯРИ
окуляри; мн. (лат.) 1. Оптичний прилад з двох скелець на дужках, який використовують при вадах зору ...
ОКУПАНТ
окупант; ч. (лат., загарбник) той, хто бере участь в окупації; загарбник, займанець, наїзник, ...
ОКУПАЦІЙНИЙ
окупаційний той, що стосується окупації; - окупаційний корпус - окупаційнна армія - окупаційнна ...
ОКУПАЦІЙНИЙ КОРПУС
війська, які тимчасово перебувають на завойованій або зайнятій ними території іншої держави
ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ
спеціальний режим, запроваджений на час окупації
ОКУПАЦІЙННІ ГРОШІ
спеціальні паперові гроші, що їх випускає окупаційна влада на окупованій території іншої держави ...
ОКУПАЦІЙННА АДМІНІСТРАЦІЯ
органи управління окупованою територією;
ОКУПАЦІЙННА АРМІЯ
війська, які тимчасово перебувають на завойованій або зайнятій ними території іншої держави
ОКУПАЦІЯ
окупація; ж. (лат., від загарбую, оволодіваю) 1. Тимчасове зайняття збройними силами однієї держави ...
ОЛІВІН
олівін; ч. (лат., маслина) породоутворюючий мінерал класу силікатів, переважно зеленого, ...
ОЛІВОМІЦИН
(лат., маслина і ...міцин) мед. лікарський препарат; антибіотик. Застосовують при пухлинах ...
ОЛІГ...
(гр., малий) у складних словах відповідає поняттям "малий", "нечисленний", "зменшений".
ОЛІГАРХІЯ
олігархія; ж. (гр., букв. - влада небагатьох) 1. Політичне та економічне панування невеликої групи ...
ОЛІГЕМІЯ
(оліг... і ...емія) зменшення загальної кількості (маси) крові в організмі (при кровотечах, згущенні ...
ОЛІГО...
(гр., малий) у складних словах відповідає поняттям "малий", "нечисленний", "зменшений".
ОЛІГОКЛАЗ
(оліго... і гр., заломлення) породоутворюючий мінерал класу силікатів, різновид плагіоклазу.
ОЛІГОМЕРІЯ
(оліго... і ...мерія) зменшення кількості гомологічних органів, що повторюються. Відбувається в ...
ОЛІГОМЕРИ
(оліго... і ...мер) полімери низького ступеня полімеризації.
ОЛІГОПОЛІЯ
олігополія; ж. (оліго... і гр., продаю) ринкова структура, яка складається з невеликого числа фірм, ...
ОЛІГОСАХАРИДИ
(оліго... і гр., цукор) полімерні вуглеводи. Поширені в природі у вільному стані та у вигляді ...
ОЛІГОТРОФИ
(оліго... і ...трофи) рослини, що ростуть на неродючих грунтах (напр., верес, сосна звичайна).
ОЛІГОФАГІЯ
(оліго... і ...фагія) живлення тваринних організмів лише небагатьма видами їжі (напр., певними ...
ОЛІГОФРЕНІЯ
олігофренія; ж. (оліго... і гр., розум) недоумкуватість, природжене або набуте в ранньому дитинстві ...
ОЛІГОФРЕНОПЕДАГОГІКА
(олігофренія і педагогіка) галузь педагогіки, що розробляє питання теорії і практики навчання й ...
ОЛІГОХЕТИ
(оліго... і гр., волосся) клас кільчастим червів. Відіграють велику роль у процесах ...
ОЛІГОЦЕН
олігоцен; ч. (гр., оліго... і ...цен) третя, остання епоха палеогенового періоду кайнозойської ери, що ...
ОЛІГУРІЯ
(оліг... і ...урія) зменшення кількості сечі, що виділяється нирками.
ОЛІМП
Олімп; ч. (гр.) 1. Гірський (висота - 2917 м) масив у Греції, 2. За давньогрецькою міфологією ...
ОЛІМПІЄЦЬ
олімпієць; ч. (гр.) 1. У старогрецькій міфології - бог. житель Олімпу. 2. перен. Надзвичайно ...
ОЛІМПІАДА
олімпіада; ж. (гр.) 1. У давніх греків чотирирічний період між двома олімпійськими іграми, що був ...
ОЛІМПІЙСЬКИЙ
олімпійський (гр.) 1. Той, що стосується Олімпу. 2. О-кі ігри - змагання на честь Зевса у Стародавній ...
ОЛІФА
оліфа; ж. (гр., олія) варена (лляна або конопляна) олія, плівкотвірна речовина, продукт згущення ...
ОЛЕЇН
олеїн; ч. (лат., олія) 1. Сполука гліцерину з олеїновою кислотою. Олеїн поширений разом з ...
ОЛЕЇНОВА КИСЛОТА
органічна сполука, безбарвна масляниста рідина. Застосовують у миловарінні, для одержання лаків, ...
ОЛЕАНДР
олеандр; ч. (фр., іт., від лат., лавр і гр., розове дерево) південна вічнозелена рослина - кущ або ...
ОЛЕАТИ
солі олеїнової кислоти.
ОЛЕО...
(лат., олія) у складних словах відповідає поняттю "пов'язаний з олією або мінеральним маслом".
ОЛЕОГРАФІЯ
олеографія; ж. (олео... і ...графія) 1. Спосіб хромолітографії, що давав змогу відтворювати тон ...
ОЛЕОНАФТ
олеонафт; ч. (олео... і нафта) мастило білого кольору з високоочищеної нафти.
ОЛЕОФІЛЬНІСТЬ
(лат., олія і гр., люблю) властивість деяких речовин змочуватися оліями.
ОЛЕТЕТРИН
(лат., олія і гр., чотири) мед. лікарський препарат; антибіотик. Застосовують для лікування ...
ОЛЕУМ
олеум; ч. (лат., олія) розчин сірчаного ангідриду в безводній сірчаній кислоті; масляниста димляча ...
ОЛЕФІНИ
(лат., олія і близький, суміжний) те гаме, що й алкени.
ОЛИВА
олива; ж. (лат.) 1. Вічнозелена субтропічна рослина родини маслинових з їстівними плодами, з яких ...
ОЛИМ-ШЮВИР
марійський духовий музичний інструмент типу кларнета.
ОЛЬДЕРМЕН
(англ., букв. - старійшина) у Великобританії кооптований член ради графства та органів міського ...
ОЛЬФАКТОМЕТРІЯ
(лат., нюх і ...метрія) метод вимірювання гостроти нюху.
ОМ
ч. одиниця електричного опору; опір провідника, в якому тече струм в 1 а при напрузі 1 в на кінцях ...
ОМІЧНИЙ
омічний той, що пов'язаний з дійсним (активним) електричним опором, в якому виділяється тепло при ...
ОМАР
омар; ч. (фр.) рід морських безхребетних тварин ряду десятиногих раків. Поширені в Атлантичному ...
ОМАТИДІЇ
(гр., око та зменш. суфікс) окремі частини (очки), що утворюють складне, т. зв. фасеткове, око деяких ...
ОМБРОМЕТР
(гр., злива і ...метр) прилад для вимірювання кількості атмосферних опадів. Інша назва - дощомір.
ОМБРОФІТИ
(гр., злива і ...фіти) рослини, що використовують лише ту вологу, яка надходить у грунт внаслідок ...
ОМЕГА
омега; ж. (гр.) 1. Остання літера грецького алфавіту. 2. перен. Альфа й омега - початок і кінець.
ОММЕТР
омметр; ч. (ом і ...метр) прилад для вимірювання електричного опору провідника. О. для вимірювання ...
ОМНІБУС
омнібус; ч. (лат., букв. - для всіх) старовинний багатомісний кінний екіпаж з платними місцями для ...
ОМНОПОН
(лат., весь, усякий і гр., опій) мед. лікарський препарат. Застосовують як болезаспокійливий ...
ОМОГРАФИ
(гр., однаковий і ...граф) слова чи форми слів, різні за значенням і звучанням, але однакові за ...
ОМОНІМИ
(гр., однойменний) слова або форми слів, що вимовляються однаково, але мають різне значення (напр., ...
ОМОФОНИ
(гр., однозвучний, однотонний) різновид омонімів; різні слова або сполучення слів, які звучать ...
ОМФАЛ
(гр.) у грецькій міфології - камінь, який упав з неба; його шанували як божество і вважали центром ...
ОНІКС
онікс; ч. (гр., букв. - ніготь) геол. мінерал класу силікатів, грубосмугастий різновид халцедону. ...
ОНІХІЯ
(гр., ніготь) мед. група захворювань нігтів. Вражається нігтьова пластинка, корінь нігтя й ...
ОНАГР
онагр; ч. (гр.) підвид дикого осла кулана. Поширений в Афганістані, Ірані та на півдні Туркменії.
ОНАНІЗМ
онанізм; ч. (від вл. за іменем біблейського персонажа Онана) задоволення статевого потягу шляхом ...
ОНДАТРА
ондатра; ж. (англ., фр., з алгонкінської) 1. зоол. Невеликий гризун, що веде напівводяний спосіб ...
ОНДИНА
(фр., русалка, від лат., хвиля) казкова істота, яка нібито живе в річках і озерах; русалка, ундина.
ОНДОГРАФ
ондограф; ч. (фр., хвиля і ...граф) прилад для записування коливань електричної напруги.
ОНДУЛЯТОР
ондулятор; ч. (фр., від лат., хвиля) телеграфний прилад для безперервного графічного записування ...
ОНКОЛОГІЯ
онкологія; ж. (гр., пухлина і ...логія) мед. розділ медицини, що вивчає причини виникнення в людини і ...
ОНКОЛЬ
онколь; ч. (англ., букв. - на вимогу) фін., банк. спеціальний поточний рахунок для оформлення позики, ...
ОНКОСФЕРА
(гр., пухлина і сфера) біол. личинка більшості видів стьожкових червів.
ОНКОТИЧНИЙ
(гр.) напружений, збільшений; - онкотичний тиск
ОНКОТИЧНИЙ ТИСК
частка осмотичного тиску розчину, спричинена колоїдами, що є в цьому розчині. Має важливе ...
ОНОМАЗІОЛОГІЯ
(гр., найменування, визначення і ...логія)
ОНОМАСІОЛОГІЯ
(гр., найменування, визначення і ...логія)
ОНОМАСТИКА
ономастика; ж. (гр., майстерність давати імена) лінгв. 1. Розділ мовознавства, що вивчає власні ...
ОНОМАТОЛОГІЯ
ономатологія; ж. (гр., ім'я і ...логія) лінгв. розділ мовознавства, що вивчає власні назви; те ж саме, ...
ОНОМАТОПЕЯ
(гр., словотворчість, звуконаслідування) лінгв. словоутворення через звуконаслідування (напр., ...
ОНТОБІОЛОГІЯ
(гр., єство та біологія) біол. галузь біології, що вивчає вікові особливості організму; біологія ...
ОНТОГЕНІЯ
онтогенез, ч.; онтогенія, ж. (гр., єство і породжую) біол. індивідуальний розвиток будь-якого ...
ОНТОГЕНЕЗ
онтогенез, ч.; онтогенія, ж. (гр., єство і породжую) біол. індивідуальний розвиток будь-якого ...
ОНТОЛОГІЧНИЙ РЕЇЗМ
виходить з того, що реально існують лише речі
ОНТОЛОГІЯ
онтологія; ж. (гр., суще і ...логія) вчення про буття, про об'єктивну діалектику матеріального світу, ...
ООГАМІЯ
оогамія; ж. (гр., яйце і ...гамія) біол. тип статевого процесу у тварин та багатьох рослин, що ...
ООГЕНЕЗ
оогенез; ч. (гр., яйце й ...генез) біол. процес розвитку жіночих статевих клітин (яйцеклітин) у ...
ООГОНІЙ
оогоній; ч. (гр., яйце і народження) біол. жіночий статевий орган багатьох видів водоростей та ...
ООЛІТИ
(гр., яйце і ...літ) геол. дрібні кулясті мінеральні утворення концентричної або ...
ООЛОГІЯ
оологія; ж. (гр., яйце і ...логія) орн. розділ орнітології, який вивчає яйця птахів.
ООМІЦЕТИ
ооміцети; мн. (гр., яйце і ...міцети) біол. підклас нижчих грибів класу фікоміцетів. Більшість видів ...
ООСПОРА
ооспора; ж. (гр., яйце і спори) біол. одноклітинна спора, що розвивається із заплідненої ...
ООФОРИТ
(гр., яєчник) запалення яєчника в жінок. Здебільшого оофорит поєднується із запаленням ...
ОП-АРТ
поп-арт; ч. (англ., скор. від оптичне мистецтво) течія абстрактного мистецтва, послідовники якої у ...
ОПІЙ
опій; ч. (1) (лат., з гр., від рослинний сік) засохлий на повітрі молочний сік з нестиглих головок ...
ОПІСТОРХОЗ
(гр., ззаду і шпалера) глистяна хвороба людини і м'ясоїдних тварин. Найпоширенішим є О., що його ...
ОПІУМ
опіум; ч. (лат., з гр., від рослинний сік) засохлий на повітрі молочний сік з нестиглих головок ...
ОПАК
опак; ч. (лат., темний, густий, непрозорий) 1. Сорт білої глини, що її використовують для ...
ОПАЛ
опал; ч. (лат., гр., від санскр. дорогоцінний камінь) мін. мінерал класу силікатів, переважно білого ...
ОПАЛІНИ
(лат., опал) біол. ряд найпростіших тварин класу джгутиконосців. Паразитують здебільшого у ...
ОПАЛЕСЦЕНЦІЯ
опалесценція; ж. (опал і лат, суфікс, що означає слабку дію) мін., фіз., хім. розсіяння світла ...
ОПАНЧА
опанча; ж. (тюрк.) 1. Старовинний широкий плащ. 2. Різновид тканини.
ОПЕРА
моноопера; ж. (іт., від лат., праця, твір) 1. Музично-драматичний твір, що поєднує інструментальну ...
ОПЕРА-БУФФ
(іт.) італійська комедійна опера на побутовий сюжет.
ОПЕРАТИВНИЙ
оперативний (лат., діяльний) 1. Який стосується хірургічної операції; хірургічний. 2. Пов'язаний з ...
ОПЕРАТОР
оператор; ч. (лат., виконавець) 1. Кваліфікований робітник, що керує роботою складного механізму і ...
ОПЕРАЦІЙНИЙ
операційний той, що стосується операції; - операційнна сестра - операційнна база - операційний ...
ОПЕРАЦІЙНИЙ РІК
фіз. річний період діяльності підприємства.

1 2 > >>

© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.009 c.