Слова на букву П (1624) Словник іншомовнихслів
На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на букву П (1624)

< 1 2 3 4 5 6 7 > >>
ПЕРЛЮСТРАЦІЯ
перлюстрація; ж. (лат., оглядаю, переглядаю) розпечатування й перегляд поштової кореспонденції ...
ПЕРМАЛОЙ
(англ., від проникність і сплав) залізонікелевий сплав великої магнітної проникності, ...
ПЕРМАНГАНАТИ
(лат., понад, над і марганець) солі марганцевої кислоти. Застосовують як окислювачі, ...
ПЕРМАНГАНАТОМЕТРІЯ
(перманганати і ...метрія) метод кількісного хімічного аналізу, при якому основним реагентом є ...
ПЕРМАНЕНТ
перманент; ч. (лат., постійний, незмінний) електрична або хімічна завивка волосся, яка ...
ПЕРМАНЕНТНИЙ
перманентний (лат.) який триває безперервно; постійний, неперервний.
ПЕРМЕАМЕТР
пермеаметр; ч. (лат., проникаю і ...метр) прилад для вимірювання напруженості магнітного поля, ...
ПЕРМУТИТИ
(лат., змінюю) речовини (алюмосилікати натрію і калію), за допомогою яких змінюють якість ...
ПЕРНІЦІОЗНИЙ
(лат., згубний) злоякісний; П-а анемія - злоякісне недокрів'я.
ПЕРНАЧ
пернач; ч. (лат.) старовинна зброя - коротка палиця з металевим наконечником на зразок оперення; ...
ПЕРОКСИДАЗИ
(лат., понад і оксидами) ферменти, що каталізують окислення різних органічних сполук, нітритів та ...
ПЕРОН
перон; ч. (фр., букв. - кам'яний ґанок) 1. Платформа, збудована вздовж колії, біля якої зупиняється ...
ПЕРПЕНДИКУЛЯР
перпендикуляр; ч. (лат., прямовисний) пряма лінія, що утворює прямий кут з даною прямою або ...
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНИЙ
перпендикулярний (лат.) той, що утворює прямий кут з прямою або площиною.
ПЕРПЕТУУМ-МОБІЛЕ
перпетуум-мобіле; с. (лат., безперервно, вічно рухливе) вічний двигун, тобто машина, що ніби могла б ...
ПЕРСЕІДИ
(лат.) потік метеорів, радіант якого міститься в сузір'ї Персея.
ПЕРСЕВЕРАЦІЯ
(лат., вперто роблю, наполягаю) психічний стан, який характеризується невідступним або частим ...
ПЕРСЕЙ
Персей; ч. (гр.) 1. У давньогрецькій міфології один з героїв, що швидко виріс у богатиря і ...
ПЕРСЕПТРОН
(лат., сприймання, пізнання і (елек)трон) електронний пристрій для розпізнавання зорових образів.
ПЕРСЕФОНА
(гр.) у давньогрецькій міфології - богиня підземного царства і родючості землі, символ щорічного ...
ПЕРСИ
(гр.) народ, що становить основне населення Ірану (Персії).
ПЕРСОНІФІКАЦІЯ
персоніфікація; ж. (персона і ...фікація) надання предметам, явищам природи та поняттям ...
ПЕРСОНА
персона; ж. (лат.) 1. Особа, людина як окрема особистість; поважна знатна особа. 2. Одна людина, їдець ...
ПЕРСОНА НОН ҐРАТА
персона нон ґрата; ж. (лат., небажана особа) 1. Особа, що її кандидатура як дипломатичного ...
ПЕРСОНА ҐРАТА
персона ґрата; ж. (лат., бажана особа) 1. Особа, що її кандидатура як дипломатичного представника не ...
ПЕРСОНАЖ
персонаж; ч. (фр., від лат., особа) дійова особа в художньому творі.
ПЕРСОНАЛ
персонал; ч. (лат., особистий) особовий склад, колектив працівників певної установи, підприємства ...
ПЕРСОНАЛІЗМ
персоналізм; ч. (лат., особа) релігійно-ідеалістична течія в сучасній філософії, за якою світ є ...
ПЕРСОНАЛІЯ
персоналія; ж. (лат.) короткий нарис життя і творчості кого-небудь.
ПЕРСОНАЛЬНИЙ
персональний (лат.) особистий, особовий.
ПЕРСПЕКТИВІЗМ
філософ. суб'єктивно-ідеалістичний напрям у теорії пізнання, за яким пізнання зумовлене позицією ...
ПЕРСПЕКТИВА
перспектива; ж. (фр., від лат., бачу наскрізь, уважно розглядаю) 1. Спосіб зображення на площині або ...
ПЕРСПЕКТИВНИЙ
неперспективний 1. Той, що стосується перспективи. 2. Той, що належить до майбутнього, передбачає ...
ПЕРСУЛЬФАТИ
(лат., понад і сульфати) солі надсірчаної кислоти. Застосовують здебільшого в хімічних аналізах.
ПЕРТУРБАЦІЯ
пертурбація; ж. (лат., хвилювання, збудженість) 1. Раптове порушення нормального ходу чогось. 2. ...
ПЕРТУСИН
(лат., прохідний) мед. лікарський препарат. Застосовується як відхаркувальний засіб при ...
ПЕРУКА
перука; ж. (фр.) штучний головний покрив з чужого або синтетичного волосся, прикріплених на якусь ...
ПЕРФЕКТ
перфект; ч. (лат., завершений) дієслівна форма в індоєвропейських мовах, що виражає дію, закінчену ...
ПЕРФОКАРТА
перфокарта; ж. (лат., просвердлюю і карта) картка з цупкого картону для записування (кодування) ...
ПЕРФОРАТОР
перфоратор; ч. (лат., той, що пробиває, просвердлює) 1. Машина для пробивання отворів у папері ...
ПЕРФОРАЦІЯ
перфорація; ж. (лат., просвердлювання) 1. мед. Порушення цілісності стінки якого-небудь ...
ПЕРФУЗІЯ
(лат., обливання, наповнення) пропускання рідини штучним способом через порожнину органа або ...
ПЕРХЛОРАТИ
(лат., понад і хлорати) солі хлорної кислоти. Застосовують для виготовлення вибухових і ...
ПЕРЦЕПІЄНТ
перцепієнт; ч. (лат., той, що сприймає) в телепатії - людина, що сприймає мислені сигнали, які ...
ПЕРЦЕПТРОН
(лат., сприймання, пізнання і (елек)трон) електронний пристрій для розпізнавання зорових образів; ...
ПЕРЦЕПЦІЯ
перцепція; ж. (лат., сприймання, пізнавання) безпосереднє відображення предметів та явищ ...
ПЕРШ
(фр., жердина) дерев'яна або металева довга жердина, яку застосовують в акробатичних вправах.
ПЕРШЕРОН
першерон; ч. порода ваговозних коней. Виведена у Франції в провінції Перш.
ПЕРШИЙ ІНТЕРНАЦІОНАЛ
міжнародне товариство робітників (1864 - 76 рр.)
ПЕСЕВА
розмінна монета Гани, 1/100 нового седі.
ПЕСЕТА
песета; ж. (ісп.) грошова одиниця Іспанії, поділяється на 100 сентимо.
ПЕСИМІЗМ
песимізм; ч. (лат., найгірший) світосприймання, перейняте смутком, безнадією, зневірою в успіх, ...
ПЕСИМІСТ
песиміст; ч. особа, схильна бачити все в темному світлі; той, хто пройнятий песимізмом.
ПЕСИМУМ
(лат., найгірше) послаблення діяльності органа при надмірно сильному чи частому подразненні його.
ПЕСО
песо; пезо (ісп., букв. - вага) 1. Старовинна іспанська срібна монета вартістю 8, пізніше 20 реалів. 2. ...
ПЕСТИЦИДИ
(лат., зараза, чума і ...циди) хімічні засоби боротьби з шкідливими організмами: комахами ...
ПЕТАРДА
петарда; ж. (фр.) 1. Старовинний розривний снаряд (жерстянка), наповнений порохом; застосовувався ...
ПЕТИТ
петит; ч. (фр., маленький) дрібний друкарський шрифт, розмір якого дорівнює 8 пунктам, що ...
ПЕТИЦІЯ
петиція; ж. (лат., від прошу) письмове, переважно колективне прохання, клопотання, звернене до ...
ПЕТРИФІКАЦІЯ
петрифікація; ж. (гр., камінь, скеля і ...фікація) скам'яніння.
ПЕТРО...
(гр., камінь, скеля) у складних словах відповідає поняттям "камінь", "гірська порода".
ПЕТРОГЕНЕЗИС
(петро... і генезис) утворення й походження гірських порід.
ПЕТРОГЛІФИ
(петро... і гр., різьблення) стародавні зображення на скелях, каменях, стінах печер; джерела для ...
ПЕТРОГРАФІЯ
петрографія; ж. (петро... і ...графія) наука, що вивчає гірські породи, їхній мінералогічний та ...
ПЕТРОЛЕУМ
петролеум; ч. (англ., гр., камінь і лат., олія) назва нафти в англомовних країнах (США, Англії та ...
ПЕТРОЛОГІЯ
петрологія; ж. (петро... і ...логія) наука, що вивчає гірські породи, їхній мінералогічний та ...
ПЕТРОФІТИ
(петро... і ...фіти) рослини скель і кам'янистих осипів.
ПЕТРУРГІЯ
петрургія; ж. (петро... і гр., робота) кам'яне литво. Застосовують для дорожнього покриття, ...
ПЛІКАТИВНІ ДИСЛОКАЦІЇ
порушення в заляганні верств гірських порід, що не супроводяться розривом їх суцільності.
ПЛІКАТИВНИЙ
плікативний (лат., від складаю, згортаю) складчастий; - плікативні дислокації
ПЛІМУТРОК
плімутрок; ч. (англ.) порода курей м'ясного напряму. Від назви північноамериканського м. Плімута.
ПЛІНТ
плінт; ч. (гр., цеглина, плитка) 1. архіт. Квадратна плита, нижня частина бази колони або стовпа. 2. ...
ПЛІНТУС
плінтус; ч. (гр.) 1. Вузька профільована дерев'яна, пластмасова і т.ін. рейка для закривання щілин на ...
ПЛІОПІТЕК
пліопітек; ч. (гр.) Викопна людиноподібна мавпа, предок сучасних гібонів; рештки знайдено у ...
ПЛІОЦЕНОВА ЕПОХА
(гр., найдовший, найбільший і ...цен) остання епоха неогену. Див. також: неоген
ПЛІСЕ
плісе (фр., від робити складки) 1. Дрібні паралельні складки на тканині (переважно жіночого ...
ПЛАГІАТ
плагіат; ч. (лат.) привласнення авторства на чужий твір науки, літератури, мистецтва або на чуже ...
ПЛАГІОКЛАЗИ
(гр., навскісний і заломлення) мін., геол. група породоутворюючих мінералів класу силікатів, ...
ПЛАГІОТРОПІЗМ
плагіотропізм; ч. (гр., навскісний і тропізми) бот. орієнтація ростучих органів рослин - бічних ...
ПЛАЗ
плаз; ч. (фр., місце) приміщення на суднобудівному заводі, де на підлозі в натуральну величину ...
ПЛАЗМА
плазма; ж. (гр., виліплене, створене) 1. Рідка частина крові. 2. заст. Протоплазма. 3. Газоподібне ...
ПЛАЗМОГАМІЯ
плазмогамія; ж. (плазма і ...гамія) злиття цитоплазми чоловічої і жіночої статевих клітин при ...
ПЛАЗМОГЕНИ
(плазма і ...ген) спадкові фактори, що локалізовані в цитоплазмі.
ПЛАЗМОДІЙ
плазмодій; ч. (плазма) 1. Вегетативне тіло слизистих грибів-слизовиків. Складається з ...
ПЛАЗМОДЕСМИ
плазмодесми; мн. (плазма і гр., зв'язка) цитоплазматичні тяжі, що з'єднують протопласти сусідніх ...
ПЛАЗМОЛІЗ
плазмоліз; ч. (плазма і ...ліз) стиснення вмісту (протопласта) живої клітини з наступним його ...
ПЛАЗМОН
(плазма) сукупність позахромосомних спадкових елементів клітини, що містяться в цитоплазмі на її ...
ПЛАЗМОТИП
(плазма й тип) те саме, що й плазмон.
ПЛАЗМОТОМІЯ
(плазма і ...томія) те саме, що й цитокінез.
ПЛАЗМОТРОН
(плазма і (елек)трон) пристрій для утворення стаціонарної струмини плазми (температури до 20 000 ...
ПЛАЗМОХІМІЯ
плазмохімія; ж. (плазма і хімія) галузь хімії, що вивчає низькотемпературну плазму та її ...
ПЛАЗМОЦИД
плазмоцид; ч. (плазмо(дій) і ...цид) мед. лікарський препарат. Разом з акрихіном і бігумалем входить ...
ПЛАКАТ
плакат; ч. (нім., з фр., об'ява, афіша) 1. Вид образотворчого мистецтва, що служить завданням наочної, ...
ПЛАКЕ
плаке (фр., букв. - накладений) металевий виріб, покритий листками благородного металу, або ...
ПЛАН
моноплан; ч. (лат., рівне місце, площина) 1. Кресленик, що зображує на площині в умовних знаках і в ...
ПЛАНІМЕТР
планіметр; ч. (лат., площина і ...метр) прилад для вимірювання площ по картах, планах та інших ...
ПЛАНІМЕТРІЯ
планіметрія; ж. (лат., площина і ...метрія) розділ геометрії, в якому вивчають властивості плоских ...
ПЛАНІСФЕРА
планісфера; ж. (лат, площина й сфера) зображення земного або небесного глобусів на плоскій карті.
ПЛАНГЕРД
(нім.) пристрій (стіл з рухомою поверхнею), де збагачують дрібнозернистий рудний матеріал.
ПЛАНЕР
планер; ч. (фр., від ширяти, літати) безмоторний важчий за повітря літальний апарат, який ...
ПЛАНЕРОДРОМ
планеродром; ч. (планер і ...дром) площадка для зльоту планерів.
ПЛАНЕТ
планет; ч. (фр., струг) кінне або ручне знаряддя для розпушування грунту, підгортання й знищення ...
ПЛАНЕТА
планета; ж. (гр., блукаючий) 1. Небесне тіло кулястої форми, яке обертається навколо Сонця і ...
ПЛАНЕТАРІЙ
планетарій; ч. (гр.) 1. Пристрій, за допомогою якого демонструють розташування і рух планет та ...
ПЛАНЕТАРНА ПЕРЕДАЧА
механізм передачі обертання зубчастими колесами, серед яких є колеса-сателіти.
ПЛАНЕТАРНА ТУМАННІСТЬ
газова туманність дископодібної форми
ПЛАНЕТАРНИЙ
планетарний 1. Той, що нагадує планети або їхній рух навколо Сонця; - планетарна туманність - ...
ПЛАНЕТАРНИЙ МЕХАНІЗМ
механізм з зубчастими колесами, що обертаються навколо своєї осі і водночас - осі іншого колеса
ПЛАНЕТОЇДИ
(планета і ...оїд) те саме, що й астероїди. Див. також: астероїди
ПЛАНЕТОГРАФІЯ
(планета і ...графія) галузь астрономії, завданням якої є опис планет Сонячної системи.
ПЛАНЕТОЛОГІЯ
планетологія; ж. (планета і ...логія) наука про планети, їхні фізичні особливості, хімічний склад, ...
ПЛАНКТОН
планктон; ч. (гр., блукаюче) сукупність організмів, що населяють товщу водойм і пасивно ...
ПЛАНТАЖ
плантаж; ч. (фр., від лат., висаджую) глибокий обробіток грунту під виноградники, плодові та інші ...
ПЛАНТАЦІЯ
плантація; ж. (лат., насадження рослин) 1. Велике господарство, в якому вирощують спеціальні ...
ПЛАНШАЙБА
планшайба; ж. (нім.) верстатний пристрій (диск з пазами або круглий стіл), на якому закріплюють ...
ПЛАНШЕТ
планшет; ч. (фр., букв. - дощечка) 1. Дошка з натягнутим на неї папером, на який наносять план ...
ПЛАНШИР
планшир; ч. (англ.) заокруглений брус, що проходить по верхньому краю борту шлюпки або поверх ...
ПЛАСИРУВАТИ
пласирувати (англ., класти, розміщувати) спрямовувати м'яч під час гри в теніс або пінг-понг у ...
ПЛАСТ
ч. (гр.) 1. Суцільний шар якої-небудь однорідної маси. Горизонтальна ущільнена маса осадової ...
ПЛАСТИДИ
(гр., виліплений) особливі безбарвні або забарвлені тільця (органоїди) в цитоплазмі більшості ...
ПЛАСТИК
пластик; ч. (англ., гр., пластичний) те саме, що й пластмаса.
ПЛАСТИКА
пластика; ж. (гр., скульптура) 1. Вид образотворчого мистецтва, твори якого мають об'ємну, ...
ПЛАСТИКАТ
один з видів пластмаси, пластифікований каучук.
ПЛАСТИКАЦІЯ
механічна й термічна обробка каучуку, внаслідок якої підвищується його пластичність.
ПЛАСТИЛІН
пластилін; ч. (іт., гр., ліплю) пластична різноколірна маса з глини й деяких домішок для ліплення ...
ПЛАСТИР
пластир; ч. (гр., мазь, пластир) 1. Лікувальний засіб для зовнішнього застосування. Має вигляд маси, ...
ПЛАСТИЧНІСТЬ
пластичність; ж. 1. Властивість твердих тіл під впливом зовнішніх сил змінювати, не руйнуючись, ...
ПЛАСТИЧНИЙ
пластичний (гр.) 1. Здатний набирати й зберігати надану форму (про матеріал). 2. Гнучкий, виразний ...
ПЛАСТМАСА
пластмаса; ж. (пласт(ична) і маса) матеріал, створений на основі природних та синтетичних ...
ПЛАСТОГАМІЯ
пластогамія; ж. (гр., виліплений і ...гамія) об'єднання одноклітинних особин шляхом злиття ...
ПЛАСТОН
сукупність спадкових структурних елементів (плазмогенів), що містяться в пластидах і є фактором ...
ПЛАСТРОН
пластрон; ч. (фр., від іт., нагрудник) туго накрохмалена погрудна частина верхньої чоловічої ...
ПЛАТІОПСИ
(гр., широкий, плоский і обличчя) викопні земноводяні з групи лабіринтодонтів. Відомі з ...
ПЛАТАН
платан; ч. (гр., від широкий) рід рослин родини платанових. Широколисті дерева. Поширені у ...
ПЛАТИКЕФАЛІЯ
платикефалія; ж. (гр., плоский і ...цефалія) плоскоголовість; малий розвиток черепа у висоту. Див. ...
ПЛАТИНІТ
платиніт; ч. нікелевий сплав, замінник платини в електровакуумних пристроях.
ПЛАТИНА
платина; ж. (ісп., від срібло) хімічний елемент, символ Pt, ат. н. 78; блискучий сірувато-білий ...
ПЛАТИФІЛІН
(гр., широкий і листок) мед. лікарський препарат; судинорозширювальний і болезаспокійливий засіб. ...
ПЛАТО
плато; с. (фр., від плоский) 1. Підвищена рівнина з плескатою або слабохвилястою поверхнею, ...
ПЛАТОНІЗМ
платонізм; ч. 1. Вчення давньогрецького філософа 5 - 4 ст. до н. е. Платона (звідси й назва), засновника ...
ПЛАТОНІЧНИЙ
платонічний 1. Той, що стосується платонізму. 2. перен. Ідеальний, духовний, заснований на суто ...
ПЛАТФОРМА
платформа; ж. (фр., букв. - плоска форма) 1. Рівний підвищений майданчик. заст. Підвищення, звичайно ...
ПЛАФОН
плафон; ч. (фр., стеля) 1. Стеля, оздоблена живописом, ліпленням або мозаїкою, а також стеля взагалі. ...
ПЛАЦ
плац; ч. (нім., з гр., вулиця) 1. Площа для військових парадів і стройових занять. 2. діал. Майдан.
ПЛАЦДАРМ
плацдарм; ч. (фр., букв. - місце для збору війська) 1. Місцевість, район, де готується і розгортається ...
ПЛАЦЕНТА
плацента; ж. (лат., пиріг) 1. Орган зв'язку зародка з організмом матері. Властивий вищим ссавцям і ...
ПЛАЦКАРТА
плацкарта; ж. (нім., від місце і квиток) додаток до проїзного документа, що дає право пасажирові ...
ПЛАШКОУТ
плашкоут; ч. (гол., від плоский і човен) плоскодонне безпалубне судно для перевезення вантажів, ...
ПЛЕБІСЦИТ
плебісцит; ч. (лат., букв. - рішення народу) 1. В Стародавньому Римі рішення плебейських народних ...
ПЛЕБЕЇ
(лат., простонародний, від чернь, натовп) 1. Один із станів вільного населення в Стародавньому Римі, ...
ПЛЕВРА
плевра; ж. (гр., ребро, бік) вкрита одношаровим плоским епітелієм сполучнотканинна оболонка, що у ...
ПЛЕВРИТ
плеврит; ч. запалення плеври у людини й тварин. Виникає внаслідок захворювань легень, гострого ...
ПЛЕВРОПНЕВМОНІЯ
плевропневмонія; ж. (плевра і пневмонія) одночасне запалення легень і плеври.
ПЛЕД
плед; ч. (англ.) шерстяне або напівшерстяне покривало, переважно з торочками, яке використовують ...
ПЛЕЗІАНТРОП
плезіантроп; ч. (гр., близький і ...антроп) викопна людиноподібна мавпа, близька до австралопітека; ...
ПЛЕЗІОЗАВР
плезіозавр; ч. (гр., близький і ...завр) вимерлий морський ящір з довгою шиєю, невеликою головою та ...
ПЛЕЙБОЙ
плейбой; ч. (англ., від гра і хлопець) молодик, що розважається і залицяється до жінок.
ПЛЕЙОТРОПІЯ
(гр., більше і ...тропія) вплив одного спадкового фактора (гена) на розвиток кількох ознак організму.
ПЛЕЙСТОСЕЙСТИ
(гр., найбільший і струшений) ізолінії землетрусів найбільшої сили. Див. також: ізолінія
ПЛЕЙСТОЦЕН
(гр., найбільший і ...цен) перша епоха антропогену. Див. також: антропоген
ПЛЕКСИГЛАС
плексиглас; ч. (нім., від лат., переплетений і нім., скло) органічне прозоре скло, що його ...
ПЛЕКТР
(гр.) пластинка для гри на щипкових музичних інструментах .
ПЛЕНАРНИЙ
пленарний (лат., повний) повний, загальний, за участю всього складу якоїсь організації (про ...
ПЛЕНЕР
пленер; ч. (фр., букв. - вільне повітря) живопис на відкритому повітрі, що відтворює кольорове ...
ПЛЕНЕРИЗМ
пленеризм; ч. один з напрямів раннього імпресіонізму, що пропагував живопис на пленері.
ПЛЕНУМ
пленум; ч. (лат., повне) збори, засідання членів виборного керівного органу певної організації в ...
ПЛЕОНАЗМ
плеоназм; ч. (гр., надмірність, перебільшення) багатослів'я; стилістичний зворот мови з ...
ПЛЕОХРОЇЗМ
плеохроїзм; ч. (гр., більше і колір) те саме, що й дихроїзм.
ПЛЕРЕЗИ
плерези; мн. (фр., від плакати) 1. Білі нашивки на траурному жіночому платті. 2. Страусові пера для ...
ПЛЕСИМЕТР
плесиметр; ч. (гр., стукаю і ...метр) тонка металева чи з іншого матеріалу пластинка. Застосовують ...
ПЛЕТИЗМОГРАФІЯ
плетизмографія; ж. (гр., збільшення і ...графія) метод графічної реєстрації змін об'єму окремих ...
ПЛЕТОРА
плетора; ж. (гр., переповнення) збільшення загальної маси крові, що відбувається при деяких ...
ПЛЕЯДА
плеяда; ж. (гр.) 1. Група визначних діячів у якійсь галузі, об'єднана спільністю поглядів, завдань, ...
ПЛЕЯДИ
Плеяди; мн. (гр.) 1. В давньогрецькій міфології 7 сестер, що їх після смерті Зевс переніс на небо як ...
ПЛОМБІР
пломбір; ч. (фр.) вершкове морозиво, до якого додають смакові приправи (шоколад, горіхи, ягоди і т. ...
ПЛОМБА
пломба; ж. (нім., від лат., свинець) 1. На зачинених дверях приміщень, вагонів або на машинах, ...
ПЛУНЖЕР
плунжер; ч. (англ., від пірнати) тип поршня (видовжений циліндр) у насосах та інших пристроях.
ПЛУТОКРАТ
плутократ; ч. (гр., багатство і ...крат) 1. Людина, яка користується впливом, політичною владою ...
ПЛУТОКРАТІЯ
плутократія; ж. (гр., від багатство і влада) 1. Панування багатіїв; політичний лад, за якого влада ...
ПЛУТОН
Плутон; ч. (гр.) 1. У давньогрецькій міфології бог земних надр. 2. Дев'ята за віддаленням від Сонця ...
ПЛУТОНІЗМ
плутонізм; ч. напрям у геології, послідовники якого вважали, що провідна роль у геологічних ...
ПЛУТОНІЙ
плутоній; ч. радіоактивний хімічний елемент, символ Pu, ат. н. 94; сріблясто-білий метал, належить до ...
ПЛЮВІАЛЬНИЙ
(лат., дощовий) той, що належить до дощу або взагалі до опадів (напр., П. період).
ПЛЮВІОГРАФ
плювіограф; ч. (лат., дощ і ...граф) прилад для вимірювання і автоматичної реєстрації кількості ...
ПЛЮВІОЗ
(лат., дощовий) п'ятий місяць (з 20 - 21 січня по 18 - 19 лютого) французького республіканського ...
ПЛЮМАЖ
плюмаж; ч. (фр., від перо) 1. Прикраса з пір'я чи кінського волосу на формених головних уборах у ...
ПЛЮР
плюр; ч. (фр., шкірка плода) тонкий прозорий літографічний папір, покритий з одного боку клейовою ...
ПЛЮРАЛІЗМ
плюралізм; ч. (лат., множинний) 1. Філософське вчення, світогляд, за яким в основі світу і його явищ ...
ПЛЮРАЛЬНИЙ
плюральний (лат.) множинний; - плюральний вотум
ПЛЮРАЛЬНИЙ ВОТУМ
у деяких країнах право виборця користуватися на виборах кількома голосами, відповідно до цензу ...
ПЛЮС
плюс; ч. (лат., більше) 1. Математичний знак для позначення дії додавання і додатних чисел, ...
ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТ
плюсквамперфект; ч. (лат., букв. - більше, ніж закінчене) дієслівна форма минулого часу, яка ...
ПЛЮШ
плюш; ч. (фр., нім., від лат., волос) шовкова, вовняна або бавовняна, схожа на оксамит тканина з м'яким ...
ПЛЯЖ
пляж; ч. (фр., узмор'я) прибережна смуга моря, озера, річки, зручна для купання, сонячних ванн.
ПНЕВМАТИЧНА ШИНА
надута повітрям шина.
ПНЕВМАТИЧНИЙ
пневматичний (гр., повітряний) той, що діє за допомогою стиснутого повітря, використовує його; П-а ...
ПНЕВМАТИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
переміщення матеріалів і вантажів трубами, де стискують або розріджують повітря
ПНЕВМАТОЛІЗ
пневматоліз; ч. (гр., подув, вітер і ...ліз) процес утворення мінералів внаслідок дії на гірські ...
ПНЕВМЕРКАТОР
(пнев(матичний) і нім., відмічати) апарат для дистанційного визначення рівня рідини в котлах, ...
ПНЕВМО...
(гр.) перша частина складних слів, що відповідає значенням: а) який діє за допомогою стисненого ...
ПНЕВМОАВТОМАТИКА
пневмоавтоматика; ж. (гр., подув, подих і автоматика) напрям в автоматиці, пов'язаний з ...
ПНЕВМОГРАМА
пневмограма; ж. (гр., легеня і ...грама) крива запису дихальних рухів, накреслена за допомогою ...
ПНЕВМОГРАФІЯ
(гр.) запис дихальних рухів у людини і тварин за допомогою пневмографа.
ПНЕВМОЕКТОМІЯ
(гр., легеня і виріз) повне видалення однієї легені при деяких захворюваннях (злоякісній пухлині, ...
ПНЕВМОЕНЦЕФАЛОГРАФІЯ
(гр., подув і енцефалографія) енцефалографія з введенням повітря в шлуночки головного мозку.
ПНЕВМОКОКИ
(гр., легеня і коки) бактерії з роду диплококів. Спричинюють у людини крупозне запалення легенів ...
ПНЕВМОКОНІОЗИ
(гр., легеня і пил) захворювання легень, що виникають внаслідок тривалого вдихання запиленого ...
ПНЕВМОНІКА
(гр., подув, вітер) напрям у пневмоавтоматиці, пов'язаний з використанням ефектів, що виникають при ...
ПНЕВМОНІЯ
плевропневмонія; ж. (гр., від легеня) запалення легеневої тканини. Спричинюється головним чином ...
ПНЕВМОСКЛЕРОЗ
пневмосклероз; ч. (гр., легеня і склероз) розрощення сполучної тканини легень у людини й тварин. ...
ПНЕВМОТОРАКС
пневмоторакс; ч. (гр., легеня і торакс) скупчення повітря в плевральній порожнині людини й тварин. ...
ПНЕЙМОКОКИ
(гр., легеня і коки) бактерії з роду диплококів. Спричинюють у людини крупозне запалення легенів ...
ПОГОНОФОРИ
(гр., бородатий) тип морських безхребетних тварин групи вторинноротих. Поширені в різних районах ...
ПОДІУМ
подіум; ч. (лат., з гр., поміст, підвищення) 1. Підвищення навколо арени античного цирку з місцями ...
ПОДАГРА
подагра; ж. (гр., від нога і жертва, здобич) захворювання людини і тварин, яке виникає в результаті ...
ПОДЕСТА
(іт., від лат., влада) 1. Найвища адміністративна особа (глава виконавчої і судової влади) в багатьох ...
ПОЕЗІЯ
поезія; ж. (гр., творення, творчість) 1. Мистецтво слова, що художніми образами впливає на уяву й ...
ПОЕМА
поема; ж. (гр.) 1. Жанр віршованого оповідного твору. 2. Великий поетичний оповідний твір. Великий ...
ПОЕТ
поет; ч. (гр., творець, автор) 1. Автор літературних віршованих, прозових і драматичних поетичних ...
ПОЕТИЗАЦІЯ
поетизація; ж. (фр.) змалювання будь-чого поетичними засобами, з піднесенням, ідеалізацією.
ПОЕТИКА
поетика; ж. (гр., майстерність творення) 1. Наука про художню літературу, теорія літератури. 2. ...
ПОЕТИЧНИЙ
поетичний (гр., творчий, здатний творити) 1. Той, що належить до поезії, пройнятий поезією. 2. Той, що ...
ПОЗА
поза (фр., від класти, ставити) 1. Надана тілу постава умисно чи мимовільно. 2. Частина ...
ПОЗЕР
позер; ч. (фр.) нещира людина, що піклується про зовнішній ефект своєї поведінки і своїх промов, ...
ПОЗИТИВ
позитив; ч. (фр., від лат., умовний) 1. Фотографічне зображення (відбиток з негатива), де світлі та ...
ПОЗИТИВІЗМ
позитивізм; ч. (фр., від лат., умовний, позитивний) 1. Течія у філософії та соціології, що заперечує ...
ПОЗИТИВНИЙ
позитивний (лат.) 1. Який виражає, містить у собі згоду, стверджує що-небудь; ствердний, ...
ПОЗИТРОН
позитрон; ч. (пози(тивний) і (елек)трон) елементарна позитивно заряджена частинка, маса й величина ...
ПОЗИТРОНІЙ
короткоіснуюча (від 10-10 до 10-7 секунди) система з позитрона й електрона, подібна до атома водню ...
ПОЗИЦІЙНА БОРОТЬБА
(у шахах, шашках) боротьба суперників за краще, активніше розташування фігур на дошці.
ПОЗИЦІЙНА ВІЙНА
система ведення військових дій, в якій переважає малорухлива боротьба зі зміцнених і розвинутих ...
ПОЗИЦІЙНА СИСТЕМА
система числення, заснована на тому, що одна й та сама цифра набуває різних числових значень ...
ПОЗИЦІЙНИЙ
позиційний пов'язаний з позицією; - позиційна війна - позиційна система - позиційна боротьба
ПОЗИЦІЯ
позиція; ж. (лат., від розміщую, ставлю) 1. Положення, постава тіла; поза. У музикантів - певне ...
ПОЗУВАТИ
позувати (фр.) 1. Правити за модель художнику або бути об'єктом для кінофотознімання, набравши ...

< 1 2 3 4 5 6 7 > >>

© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.010 c.