Слова на букву П (1624) Словник іншомовнихслів
На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на букву П (1624)

< 1 2 3 4 5 6 7 >>
ПРОПОРЦІЯ
пропорція; ж. (лат., співвідношення, розмірність) 1. Співвідношення частин цілого між собою. 2. мат. ...
ПРОПРЕТОР
пропретор; ч. (лат., букв. - замість претора) в Стародавньому Римі особа, яка здійснювала вищу ...
ПРОПС
(англ., підпірки) кругла, очищена від кори колода певної довжини.
ПРОРЕКТОР
проректор; ч. (про... і ректор) заступник ректора вищого навчального закладу.
ПРОРОГАЦІЯ
пророгація; ж. (лат.,ргогодаііо - продовження, відстрочка) право глави держави (монарха або ...
ПРОСКРИПЦІЇ
(лат., об'ява) в Стародавньому Римі списки осіб, яких прилюдно оголошували поза законом. ...
ПРОСКРИПЦІЯ
проскрипція; ж. (лат.) у Стародавньому Римі - список осіб, яких прилюдно оголошували поза законом.
ПРОСОДІЯ
просодія; ж. (гр.) 1. Система вимови наголошених і ненаголошених, довгих і коротких складів у ...
ПРОСОДИЧНИЙ
просодичний (гр.) той, що стосується явищ висоти, довготи й сили інтонації або співвідношення ...
ПРОСОПОПЕЯ
(гр.) уособлення, втілення; стилістичний зворот, у якому предмет наділяють властивостями, що йому ...
ПРОСПЕКТ
проспект; ч. (лат., вид, погляд) 1. Широка і пряма міська вулиця. 2. Докладний план, короткий зміст ...
ПРОСПЕРИТІ
проспериті; с. (англ., букв. - процвітання) вживана назва нетривалого періоду часткового ...
ПРОСТАТА
простата; ж. (гр., той, що попереду) непарний орган чоловічого статевого апарата. Інша назва - ...
ПРОСТАТИТ
простатит; ч. запалення простати.
ПРОСТИГМІН
(гр., раніше, перед і рана, виразка) мед. лікарський препарат. Застосовують при міастенії, ...
ПРОСТИТУЦІЯ
проституція; ж. (лат., осквернення, збезчещення) 1. Продаж свого тіла для статевих зносин з метою ...
ПРОСТРАЦІЯ
прострація; ж. (лат., повалення) стан надзвичайної фізичної і нервово-психічної кволості в людини. ...
ПРОСЦЕНІУМ
просценіум; ч. (лат.) театр. передня частина сцени, розташована перед порталом і трохи висунута в ...
ПРОТІЙ
протій; ч. (гр., перший) найлегший (масове число дорівнює 1) і найпоширеніший ізотоп водню, атомне ...
ПРОТАГОНІСТ
протагоніст; ч. (гр.) мист. 1. У давньогрецькому театрі - актор, який виконував головні ролі. 2. ...
ПРОТАКТИНІЙ
протактиній; ч. (гр., перший і актиній) радіоактивний хімічний елемент, символ Pa, ат. н. 91; ...
ПРОТАМІНИ
(гр., перший і аміни) прості білки, що мають чітко виявлену лужну реакцію. Найбільше П. у спермі й ...
ПРОТАНДРІЯ
(гр., перший, попередній і ...андрія) більш раннє порівняно з приймочками маточок достигання ...
ПРОТАРІОЛ
(прот(еїни), лат., срібло і ...ол) мед. лікарський препарат; в'яжучий, антисептичний і протизапальний ...
ПРОТЕЇДИ
(протеїн) складні білки, утворені із звичайних білків і речовин небілкової природи. До П. належать ...
ПРОТЕЇНИ
(гр., перше місце) прості білки - основна складова частина всіх живих організмів.
ПРОТЕЇНОЇДИ
(протеїни і ...оїд) білки, що входять до складу кісток, хрящів, волосся, шерсті.
ПРОТЕЇНОТЕРАПІЯ
протеїнотерапія; ж. (протеїни і терапія) введення в організм людини й тварин білкових речовин з ...
ПРОТЕЇНУРІЯ
(протеїни та ...урія) те саме, що й альбумінурія. Див. також: альбумінурія
ПРОТЕАЗИ
(протеїн) ферменти, що розщеплюють поліпептиди й дипептиди. Містяться в організмі людини, тварин ...
ПРОТЕГУВАТИ
протегувати (фр.) сприяти комусь, чомусь, підтримувати когось, бути покровителем; опікувати ...
ПРОТЕЖЕ
протеже; ч. або ж. (фр., той, що перебуває під захистом, ставленик) особа, що користується ...
ПРОТЕЗ
протез; ч. (фр., гр., додання, приєднання) механічний пристрій і апарат, що застосовують для ...
ПРОТЕЗА
(фр. від гр., приєднання) лінгв. поява додаткового звуку на початку слова, напр., розмовне "воко" ...
ПРОТЕЗУВАННЯ
протезування; с. система медичних і технічних заходів, спрямованих на відновлення втрачених ...
ПРОТЕЙ
протей; ч. (гр.) у давньогрецькій міфології морське божество-віщун, яке мало здатність змінювати ...
ПРОТЕЙОВІ
(Протей) родина хвостатих земноводяних. Мають зовнішні зябра. Живуть у підземних водах та прісних ...
ПРОТЕКТОР
протектор; ч. (1) (лат., охоронець, захисник) 1. Покровитель, захисник, опікун. 1. Потовщена зовнішня ...
ПРОТЕКТОРАТ
протекторат; ч. (лат.) 1. Форма залежності, коли одна держава визначає і здійснює зовнішні ...
ПРОТЕКЦІОНІЗМ
протекціонізм; ч. (лат., прикриття, захист) 1. Економічна політика держав, спрямована на захист ...
ПРОТЕКЦІЯ
протекція; ж. (лат., прикриття, захист, від захищаю) заступництво, впливова підтримка, ...
ПРОТЕРАНДРІЯ
протерандрія; ж. більш раннє порівняно з приймочками маточок достигання пиляків у двостатевих ...
ПРОТЕРОГІНІЯ
протерогінія; ж. (гр., попередній, більш ранній і ...гінія) достигання приймочок раніше від пиляків ...
ПРОТЕРОЗОЙСЬКА ЕРА
(гр., попередній, більш ранній і ...зой) друга ера в геологічній історії Землі; розпочалася 2600 млн. ...
ПРОТЕСТ
протест; ч. (нім., від лат., публічно доводжу) 1. Рішуче заперечення чогось, категорична заява про ...
ПРОТЕСТАНТ
протестант; ч. (нім., від лат., той, що прилюдно доводить) 1. Прихильник протестантизму. 2. Особа, що ...
ПРОТЕСТАНТИЗМ
протестантизм; ч. (нім.) один а трьох (поряд з католицизмом і православ'ям) головних напрямів ...
ПРОТИСТИ
протисти; мн. (гр., найперший) об'єднана назва всіх одноклітинних організмів.
ПРОТИСТОЛОГІЯ
протистологія; ж. (протисти і ...логія) розділ зоології, що вивчає тварин типу найпростіших. Інша ...
ПРОТО...
(гр., перший) у складних словах означає: першість, первинність чого-небудь. Наприклад, протодерма, ...
ПРОТОЄРЕЙ
(гр.) священик, ієрей найвищого чину.
ПРОТОІЄРЕЙ
(гр.) священик, ієрей найвищого чину.
ПРОТОГІНІЯ
(прото... і ...гінія) те саме, що й протерогінія.
ПРОТОГІПУС
(прото... і гр., - кінь) вимерлий трипалий кінь.
ПРОТОГРАФ
протограф; ч. (прото... і ...граф) первісний рукопис, покладений в основу пізніших списків, копій, ...
ПРОТОДЕРМА
(прото... і ...дерма) шар малодиференцінованих клітин, який вкриває зародок рослин.
ПРОТОДИЯКОН
протодиякон; ч. (гр.) старіший диякон.
ПРОТОЗОА
(прото... і гр., життя) одноклітинні тваринні організми. Інша назва - найпростіші.
ПРОТОЗООЛОГІЯ
протозоологія; ж. (прото... і зоологія) те саме, що й протистологія.
ПРОТОКОЛ
протокол; ч. (гр., від перший і приклеюю) 1. Документ, який містить запис усього, про що йшлося на ...
ПРОТОН
протон; ч. (гр., перший) стабільна позитивно заряджена елементарна частинка кожного атомного ядра ...
ПРОТОНЕМА
протонема; ж. (прото... і гр., нитка) початкова стадія розвитку мохів, П. розвивається із спори, має ...
ПРОТОНЕОЛІТ
протонеоліт; ч. (прото... і неоліт) те саме, що й мезоліт. Див. також: мезоліт
ПРОТОПЛАЗМА
протоплазма; ж. (прото... і плазма) найменша одиниця живої речовини; вміст клітини, включаючи її ...
ПРОТОПЛАСТ
протопласт; ч. (прото... і ...пласт) вміст рослинної клітини без целюлозно-пектинової оболонки.
ПРОТОРЕНЕСАНС
проторенесанс; ч. (прото... і ренесанс) етап в історії італійського мистецтва (зародився в 11 - 12 ст., ...
ПРОТОТИП
прототип; ч. (гр., прообраз) 1. Конкретна особа, факти життя або риси характеру якої покладені в ...
ПРОТОТРОФИ
(прото... і ...трофи) організми, що живляться за рахунок вуглекислоти повітря або карбонатів. До П. ...
ПРОТРАКТОР
протрактор; ч. (про... і лат., тягну) морський прилад, за допомогою якого на карті позначають ...
ПРОТРОМБІН
протромбін; ч. (про... і тромбін) білкова речовина, з якої утворюється тромбін, що спричиняє ...
ПРОТУБЕРАНЦІ
(нім., від лат., здуваюсь) утворення з розжарених газів, що спостерігаються у вигляді яскравих ...
ПРОФІЛАКТИКА
профілактика; ж. (гр., запобіжний) 1. Заходи, що запобігають виникненню й поширенню хвороб, ...
ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
профілактичний (гр.) запобіжний.
ПРОФІЛАКТОРІЙ
профілакторій; ч. (гр.) 1. Лікувально-профілактичний заклад санаторного типу. 2. Приміщення для ...
ПРОФІЛОГРАФ
профілограф; ч. (профіль і ...граф) 1. Прилад (профілометр), який записує на графіку характеристику ...
ПРОФІЛОМЕТР
профілометр; ч. (профіль і ...метр) прилад (переважно рухома котушка з голкою), яким визначають ...
ПРОФІЛЬ
профіль; ч. (фр., від іт., обрис) 1. Вид, обрис обличчя чи предмета збоку. 2. Вертикальний переріз ...
ПРОФІЛЮВАТИ
профілювати (фр.) 1. Надавати правильного, потрібного профілю чомусь (дорозі, площадці, деталі, ...
ПРОФІТ
профіт; ч. (фр., від лат., успіх) вигода, прибуток, зиск.
ПРОФАЗА
профаза; ж. (гр., попереду і фаза) перша фаза поділу клітини, під час якої хромосоми стають ...
ПРОФАН
профан; ч. (лат.) 1. У Стародавньому Римі - непосвячений; той, хто не має права ходити до храму. 2. ...
ПРОФАНАЦІЯ
профанація; ж. (лат., від оскверняю) 1. Початкове значення - неповага до святині, наруга над ...
ПРОФЕРМЕНТИ
(про... і ферменти) неактивна (недіюча) форма ферментів. Переходить в активну під впливом інших ...
ПРОФЕСІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
об'єднання працівників певної професії професійний революціонер особа, яка має політичний і ...
ПРОФЕСІЙНИЙ
професійний 1. Пов'язаний з професією; - професійна організація 2. Пов'язаний з діяльністю ...
ПРОФЕСІОНАЛ
професіонал; ч. (лат., спеціальність) той, хто зробив якесь заняття предметом своєї постійної ...
ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ
професіоналізація; ж. (лат.) оволодіння якою-небудь професією.
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ
професіоналізм; ч. (лат.) високе (професійне) володіння певним фахом, справою (професією). Див. ...
ПРОФЕСІЯ
професія; ж. (лат., офіційно зазначене заняття, спеціальність) рід занять, трудової діяльності, що ...
ПРОФЕСОР
професор; ч. (лат., викладач, вчитель) 1. Найвище вчене звання, що надається найбільш ...
ПРОФЕСУРА
професура; ж. (нім., від лат., викладач) 1. Звання й посада професора, професорська кафедра з ...
ПРОФОРМА
проформа; ж. (лат.) виконання чого-небудь лише заради форми.
ПРОФУНДАЛЬ
(лат., безодня) частина водних басейнів (озер, морів, океанів), якої не досягають хвильові рухи та ...
ПРОЦЕДУРА
процедура; ж. (фр., від лат., просуваюсь, проходжу) 1. Офіційно встановлений чи узвичаєний порядок ...
ПРОЦЕНТ
процент; ч. (лат., на сто) 1. Сота частка числа, яке приймається за ціле, за одиницю (позначається %); ...
ПРОЦЕНТНИЙ
процентний обчислюваний із ста; виражений в процентах; той, що приносить проценти; П-і папери - ...
ПРОЦЕС
процес; ч. (лат., проходження, просування вперед) 1. Послідовна зміна предметів і явищ, що ...
ПРОЦЕСІЯ
процесія; ж. (лат., просування вперед) урочистий масовий похід.
ПРОЦЕСОР
процесор; ч. (англ., від лат., просуваюсь) 1. Частина цифрової обчислювальної машини, що реалізує ...
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ
процесуальний той, що належить до судового процесу, до судочинства взагалі; П-е право - галузь ...
ПРУДОНІЗМ
течія соціалізму та анархізму, в основу якої покладено філософські й соціологічні погляди П.-Ж. ...
ПРУСТИТ
прустит; ч. мінерал класу сульфосолей, червоного кольору. Руда срібла. Від прізвища французького ...
ПРЮНЕЛЬ
прюнель; ж. (фр.) тонка цупка бавовняна або шовкова тканина. Використовують для верху жіночого ...
ПРЯМИЙ КРУГОВИЙ КОНУС
тіло, утворене від обертання прямокутного трикутника навколо одного з катетів.
ПСІХЕЯ
(гр.) у давньогрецькій міфології втілення людської душі. Зображували її чарівною дівчиною, врода ...
ПСАЛОМ
псалом; ч. (гр., від оспівую) 1. Релігійна пісня, молитва, що як складова частина входить у псалтир; ...
ПСАЛТИР
Псалтир; ч. (гр.) 1. (Псалтир). Одна з біблійних книг Старого Завіту, що складається із 150 псалмів; ...
ПСАМОФІТИ
(гр., пісок і ...фіти) рослини, що пристосувалися до життя на пісках (напр., саксаул, астрагал ...
ПСЕВДО...
(гр., обман, вигадка, помилка) у складних словах відповідає поняттям "несправжній", "неправильний".
ПСЕВДОАКТИНОМІКОЗ
(псевдо... і актиномікоз) те саме, що й актинобацильоз.
ПСЕВДОАРТРОЗ
(псевдо... і гр., суглоб) рухоме з'єднання частин патологічно зміненої трубчастої кістки. Утворення ...
ПСЕВДОГАМІЯ
псевдогамія; ж. (псевдо... і ...гамія) 1. У багатьох вищих грибів, статевий процес. 2. У ...
ПСЕВДОГОТИКА
псевдоготика; ж. (псевдо... і готика) умовна назва стилістичної течії в західноєвропейській ...
ПСЕВДОДУПЛЕКС
(псевдо... і дуплекс) спосіб двофарбової репродукції напівтонового оригіналу.
ПСЕВДОКЛАСИЦИЗМ
псевдокласицизм; ч. (псевдо... і класицизм) штучний стиль італійської, французької та російської ...
ПСЕВДОМОРФІЗМ
псевдоморфізм; ч. (псевдо... і ...морфізм) властивість мінералів набирати кристалічної форми, яка ...
ПСЕВДОНІМ
псевдонім; ч. (гр., несправжньо іменований) 1. Прибране ім'я, прізвище або авторський знак, яким ...
ПСЕВДОПОДІЇ
(псевдо... і ...події) тимчасові випини цитоплазми у деяких одноклітинних організмів (напр., амеб) та ...
ПСЕВДОТУБЕРКУЛЬОЗ
псевдотуберкульоз; ч. (псевдо... і туберкульоз) інфекційна хвороба свійських тварин. ...
ПСИЛОМЕЛАН
псиломелан; ч. (гр., голий і чорний) мінерал класу окисів і гідроокисів, чорного кольору. ...
ПСИЛОФІТИ
(гр., голий і ...фіти) найдавніші вищі рослини. Існували з силурійського до кінця девонського ...
ПСИТАКОЗ
(гр., папуга) те саме, що й орнітоз. Див. також: орнітоз
ПСИХ...
(гр., душа) в складних словах відповідає поняттям "психіка", "психічний".
ПСИХІАТРІЯ
психіатрія; ж. (псих... та ...іатрія) розділ медицини, що вивчає захворювання центральної нервової ...
ПСИХІКА
психіка; ж. (гр., душа) функція мозку, що полягає у відображенні об'єктивної дійсності; душевна ...
ПСИХІЧНИЙ
психічний (гр.) той, що належить до психіки. Див. психіка
ПСИХАСТЕНІЯ
психастенія; ж. (псих... і астенія) захворювання людини, що характеризується нерішучістю, ...
ПСИХО...
(гр., душа) в складних словах відповідає поняттям "психіка", "психічний".
ПСИХОАНАЛІЗ
психоаналіз; ч. (психо... і аналіз) 1. Метод лікування неврозів, що полягає у виявленні підсвідомих ...
ПСИХОГЕНЕЗ
психогенез; ч. (психо... і ...генез) виникнення й розвиток у людини психічного життя - почуттів, мови, ...
ПСИХОГЕНЕЗИС
психогенезис; ч. (психо... і ...генез) виникнення й розвиток у людини психічного життя - почуттів, ...
ПСИХОГЕННИЙ
психогенний (психо... і ...генний) той, що виникає внаслідок впливу психіки. Напр., П-ні хвороби ...
ПСИХОЗИ
(гр., душа) розлади діяльності головного мозку людини, що виявляються в порушенні психічної (вищої ...
ПСИХОЛІНГВІСТИКА
психолінгвістика; ж. (психо... і лінгвістика) галузь мовознавства, що вивчає процеси мови з ...
ПСИХОЛАМАРКІЗМ
(психо... і ламаркізм) ідеалістична течія неоламаркізму, представники якої вважали джерелом ...
ПСИХОЛОГ
психолог; ч. 1. Фахівець, який займається психологією. 2. перен. Будь-який фахівець, який володіє ...
ПСИХОЛОГІЗМ
психологізм; ч. (психо... і ...логізм) 1. Суб'єктивно-ідеалістичний напрям у філософії, що психологію ...
ПСИХОЛОГІЯ
психологія; ж. (психо... і ...логія) 1. Наука про закономірності, розвиток і форми психічної ...
ПСИХОМЕТРІЯ
психометрія; ж. (психо... і ...метрія) розділ психології, пов'язаний з застосуванням у ній ...
ПСИХОМОТОРНІ ЦЕНТРИ
(психо... лат., той, що рухає, і центр) відділи кори півкуль головного мозку, які під час подразнення ...
ПСИХОНЕВРОЗ
психоневроз; ч. (психо... і невроз) захворювання центральної нервової системи функціонального ...
ПСИХОПАТІЯ
психопатія; ж. (психо... і ...патія) психічний розлад, ненормальність психіки.
ПСИХОПАТОЛОГІЯ
психопатологія; ж. (психо... і патологія) розділ психіатрії, що вивчає загальні питання, що ...
ПСИХОСОМАТИКА
психосоматика; ж. (психо... і гр., тілесний) суб'єктивно-ідеалістична медико-психологічна теорія, ...
ПСИХОТЕРАПІЯ
психотерапія; ж. (психо... і терапія) метод лікування людини за допомогою психічного впливу на неї ...
ПСИХОФАРМАКОЛОГІЯ
психофармакологія; ж. (психо... і фармакологія) розділ фармакології, який вивчає вплив лікарських ...
ПСИХРОМЕТР
психрометр; ч. (гр., холодний і ...метр) прилад для вимірювання температури і відносної вологості ...
ПСИХРОФІТИ
(гр., холодний і ...фіти) рослини холодних і вологих грунтів. Напр., кедровий сланець, рододендрон ...
ПСОРІАЗ
псоріаз; ч. (гр., сверблячка) хронічне з періодичними загостреннями захворювання шкіри в людини. ...
ПТЕРАНОДОН
птеранодон; ч. (гр., крило і беззубий) викопний літаючий плазун з групи птерозаврів. Відомий з ...
ПТЕРОДАКТИЛЬ
птеродактиль; ч. (гр., крило і палець) підряд викопних плазунів ряду птерозаврів. Відомий з ...
ПТЕРОЗАВРИ
(гр., крило і ...завр) ряд викопних плазунів, пристосованих до польоту. Відомі з відкладів ...
ПТИФУР
(фр., від маленький і піч) дрібне печиво до чаю.
ПТОЗ
птоз; ч. (гр., падіння) опущення верхньої повіки у людини або тварин внаслідок відсутності, ...
ПТОМАЇНИ
(гр., труп) органічні азотовмісні сполуки, що утворюються від гниття білків; більшість П. - отруйні ...
ПУАЗ
пуаз; ч. одиниця динамічного коефіцієнта в'язкості в СГС системі одиниць, що характеризує ...
ПУАНСОН
пуансон; ч. (фр., букв. - шило) 1. Робоча частина (звичайно металевий стрижень) деяких штампів та ...
ПУАНТИ
(фр., лезо, гострий кінець) у балеті - танець на кінчиках пальців ніг. Один з основних елементів ...
ПУАНТИЛІЗМ
пуантилізм; ч. (фр., від крапка) 1. Напрям у західноєвропейському живопису кінця 19 - початку 20 ст. ...
ПУБЕРТАТНИЙ
пубертатний (лат., статева зрілість) повязаний з статевим дозріванням; - пубертатний період
ПУБЕРТАТНИЙ ПЕРІОД
період статевого дозрівання.
ПУБЛІКА
публіка; ж. (лат., всенародний, громадський) 1. Люди, що перебувають де-небудь як глядачі, слухачі, ...
ПУБЛІКАЦІЯ
публікація; ж. (лат., оголошую всенародное) 1. Друкування, видання якого-небудь твору, тексту; ...
ПУБЛІЦИСТИКА
публіцистика; ж. (нім., від лат., суспільний, народний) рід літератури, що висвітлює актуальні ...
ПУБЛІЧНИЙ
публічний (лат., суспільний, народний) 1. Який відбувається у присутності публіки, людей; ...
ПУДЕЛЬ
пудель; ч. (нім., від плескатися у воді) порода кімнатних собак.
ПУДИНГ
пудинг; ч. (англ.) національна англійська страва - запіканка з рису або інших крупів, макаронів ...
ПУДРЕТ
пудрет; ч. (фр., від порошок) висушені і подрібнені людські екскременти; застосовують як добриво.
ПУЕБЛО
пуебло (ісп., народ, населення, селище) умовна назва осілих індіанських племен Північної Америки ...
ПУЕРАРІЯ
(здогадно від лат., хлопець) рід багаторічних тропічних дерев'янистих витких рослин родини ...
ПУЕРПЕРАЛЬНИЙ
(лат., породілля) післяпологовий.
ПУЛ
пул; ч. (1) (англ., спільний котел) одна з форм монополій, яка характеризується тим, що прибуток усіх ...
ПУЛОВЕР
пуловер; ч. (англ., від тягти і поверх, зверх) свер без коміра і застібок.
ПУЛОРОЗ
(лат., курча) інфекційна хвороба птахів, спричинювана мікроорганізмами сальмонелами. Інша назва - ...
ПУЛЬВЕРИЗАТОР
пульверизатор; ч. прилад для пульверизації, застосовують у техніці (напр., для фарбування), у ...
ПУЛЬВЕРИЗАЦІЯ
пульверизація; ж. (лат., пил, порошок) розпорошування рідини або порошку струменем повітря.
ПУЛЬМАН
пульман; ч. чотирьохосьовий пасажирський або товарний залізничний вагон. Від прізвища ...
ПУЛЬМОНОЛОГІЯ
пульмонологія; ж. (лат., легеня і ...логія) розділ медицини, що вивчає та лікує захворювання легень.
ПУЛЬМОТОР
(лат., легеня і рухаючий) апарат для штучного дихання, який нагнітає в легені кисень під тиском.
ПУЛЬПІТ
пульпіт; ч. запалення тканини, що заповнює порожнину зуба (пульпи).
ПУЛЬПА
пульпа; ж. (лат., м'якоть) 1. М'яка сполучна тканина в порожнині зуба; м'якоть селезінки. 2. Суміш ...
ПУЛЬС
пульс; ч. (лат., удар, поштовх) 1. Поштовхоподібні коливання стінок кровоносних судин у людини й ...
ПУЛЬСАРИ
(лат., поштовх) космічні об'єкти, радіовипромінювання яких мають характер коротких періодичних ...
ПУЛЬСАТОР
пульсатор; ч. (лат., той, що штовхає) 1. Машина для збагачення корисних копалин, де мінеральна ...
ПУЛЬСАЦІЯ
пульсація; ж. (лат., удари, биття) 1. фізіол. Ритмічні розширення кровоносних судин, спричинювані ...
ПУЛЬТ
пульт; ч. (нім., від лат., підмостки) 1. Підставка для нот, книжок у вигляді похилої рамки, дошки ...
ПУЛЬЧИНЕЛА
пульчинела; ж. (іт.) персонаж слуги в італійській комедії масок.
ПУМА
пума; ж. (ісп., з мови кечуа) ссавець родини котячих; кугуар. Поширена в Америці. Може завдавати ...
ПУНА
пуна; ж. (мовою кечуа пустельний) тип високогірної рослинності в Центральних Андах Південної ...
ПУНКТ
лісопункт; ч. (нім., від лат., крапка) 1. Місце в просторі, що характеризується певними ознаками ...
ПУНКТБОЛ
пунктбол; ч. (лат., крапка і англ., м'яч) невеликий підвішений шкіряний м'яч, набитий кінським ...
ПУНКТИР
пунктир; ч. (нім., робити крапки, від лат., крапка) 1. Лінія, утворена з близько розташованих рисочок ...
ПУНКТУАЛЬНІСТЬ
пунктуальність; ж. (фр., точний, від лат., крапка) точність, акуратність, систематичність, ...
ПУНКТУАЦІЯ
пунктуація; ж. (нім., від лат., крапка) 1. Система правил вживання на письмі розділових знаків. 2. ...
ПУНКЦІЯ
пункція; ж. (лат., укол) прокол з діагностичною або лікувальною метою стінки будь-якої порожнини ...
ПУНШ
пунш; ч. (англ., від інд., панч - п'ять) міцний спиртний напій з рому, коньяку, вина тощо з цукром, ...
ПУПІНІЗАЦІЯ
підвищення дальності передач (включенням котушок самоіндукції) в лініях зв'язку. Від прізвища ...
ПУРИЗМ
пуризм; ч. (фр., від лат., чистий) 1. Показне прагнення до чистоти й суворості моралі. 2. Надмірне ...
ПУРИН
пурин; ч. (лат., чистий) органічна азотовмісна сполука, безбарвні кристали. Похідні П. поширені в ...
ПУРИТАНИ
(англ., від чистота) 1. Прихильники кальвінізму в Англії та Шотландії 16 - 17 ст., поділялися на ...
ПУРПУР
пурпур; ч. (лат., гр., багряниця) 1. Фарбувальна речовина червонувато-фіолетового кольору, що її ...
ПУРПУРА
пурпура; ж. (лат., червоний колір) висип у вигляді численних крововиливів у товщу шкіри та ...
ПУРПУРИН
пурпурин; ч. (лат., червоний колір) органічна сполука, жовті кристали. З алюмінієвою протравою ...
ПУСТУЛА
пустула; ж. (лат., пухир, гнійник) мед. один з поширених елементів деяких шкірних висипів, являє ...
ПУСТУЛЬОЗНИЙ
пустульозний мед. гноячковий; - пустульозний бактерид
ПУСТУЛЬОЗНИЙ БАКТЕРИД
мед. захворювання шкіри долоней та підошов, яке характеризується появою пустул.
ПУТЧ
путч; ч. (нім.) збройний виступ групи змовників з метою вчинити державний переворот.
ПУТЧИЗМ
путчизм; ч. політика путчів; організація путчів.
ПУФ
пуф; ч. (фр., англ.) 1. Низький ослінчик з м'яким (звичайно круглим) сидінням. 2. Помилкова, фальшива ...
ПУЦОЛАНИ
відклади вулканічного походження (попіл, пемза, туфи), що утворюються при виверженні лави, багатої ...
ПУШБОЛ
пушбол; ч. (англ., від штовхати та м'яч) командна спортивна гра з великим м'ячем (діаметр м'яча - 1,8 м; ...
ПФЕНІГ
пфеніг; ч. (нім.) фін., заст. розмінна монета Федеративної Республіки Німеччини до введення там ...
ПЮПІТР
пюпітр; ч. (фр.) пересувна підставка з похилою дошкою для нот або книг.
ПЮРЕ
пюре; с. (фр.) страва (або приправа до неї) з протертих овочів, а також фруктів або ягід.

< 1 2 3 4 5 6 7 >>

© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.010 c.