Слова на букву Р (802) Словник іншомовнихслів
На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на букву Р (802)

< 1 2 3 4 > >>
РЕВІЗІЯ
ревізія; ж. (лат., перегляд) 1. Перевірка правильності і законності діяльності підприємства, ...
РЕВІЗОР
ревізор; ч. (лат., той, що перевіряє) 1. Службова особа, обов'язком якої є проведення ревізій, ...
РЕВАКЦИНАЦІЯ
ревакцинація; ж. (ре... і вакцинація) повторне щеплення вакциною.
РЕВАЛОРИЗАЦІЯ
(ре... і валоризація) те саме, що й ревальвація. Див. також: ревальвація
РЕВАЛЬВАЦІЯ
ревальвація; ж. (ре... і вальвація) вид грошової реформи з метою стабілізації валюти: підвищення ...
РЕВАНШ
реванш; ч. (фр., помста, відплата) 1. Відплата за поразку (у війні, спортивній боротьбі, грі). 2. ...
РЕВАНШИЗМ
реваншизм; ч. (реванш) політика переможеної у війні держави або певних суспільних кіл цієї ...
РЕВАНШИСТ
реваншист; ч. той, що прагне до реваншу після поразки у війні, прихильник реваншизму.
РЕВЕРАНС
реверанс; ч. (фр., букв. - повага) 1. Шанобливий уклін з присіданням. 2. перен. Перебільшений вираз ...
РЕВЕРБЕРАЦІЯ
реверберація; ж. (лат., відбиваю, відкидаю) повільне згасання звуку в закритих приміщеннях після ...
РЕВЕРС
реверс; ч. (англ., від лат., зворотний) 1. Зворотний бік монети або медалі. 2. техн. Пристосування для ...
РЕВЕРСІЯ
реверсія; ж. (лат., повернення) 1. У праві - повернення майна, зокрема маєтку, колишньому ...
РЕВЕРСИВНИЙ
реверсивний здатний до реверсування; - реверсивний двигун - реверсивний гвинт
РЕВЕРСИВНИЙ ГВИНТ
тех. повітряний гвинт з поворотними лопатями, здатними створювати зворотну тягу.
РЕВЕРСИВНИЙ ДВИГУН
тех. машина з пристроєм (напр., кулісою), який дає можливість змінювати напрям обертання її вала
РЕВЕРСУВАННЯ
реверсування; с. (лат., зворотний) зміна напряму руху робочих частин машини на зворотний.
РЕВМАТИЗМ
ревматизм; ч. (гр., розтікання, від потік) загальне інфекційно-алергічне захворювання людини, в ...
РЕВМАТОЛОГІЯ
ревматологія; ж. (ревмат(изм) і ...логія) розділ медицини, який вивчає ревматизм, займається його ...
РЕВМОКАРДИТ
ревмокардит; ч. (ревма(тизм) і кардит) захворювання серця, спричинюване ревматизмом.
РЕВОКАЦІЯ
ревокація; ж. (лат., відкликання) 1. Скасування вже даного розпорядження. 2. Відкликання ...
РЕВОЛЬВЕР
револьвер; ч. (англ., від лат., обертаюсь) 1. Багатозарядна барабанна нарізна ручна вогнепальна ...
РЕВОЛЬВЕРНИЙ
револьверний той, що стосується револьвера; - револьверний верстат
РЕВОЛЬВЕРНИЙ ВЕРСТАТ
токарний верстат з повертальним пристроєм, де закріплюється кілька інструментів для послідовної ...
РЕВОЛЮЦІЙНИЙ
революційний той, що стосується революції, властивий їй, пов'язаний з нею.
РЕВОЛЮЦІОНЕР
революціонер; ч. (фр.) 1. Активний учасник революційного руху, діяч революції. 2. Той, хто здійснює ...
РЕВОЛЮЦІЯ
революція; ж. (фр., від лат., розгортання, переворот) 1. Докорінний переворот у житті суспільства, ...
РЕВЮ
ревю; с. (фр., огляд) естрадне або театральне видовище-огляд, що складається з невеликих сцен, ...
РЕГІСТР
регістр; ч. (лат., список, перелік) 1. спец. Список, перелік чого-небудь; книга для записування, ...
РЕГАЛІЇ
(лат., царський) 1. Предмети, що символізують монархічну владу (корона, скіпетр і т. ін.). 2. Предмети ...
РЕГАТА
регата; ж. (іт., від ряд, смуга, лінія) великі змагання, перегони на гребних, вітрильних або ...
РЕГБІ
регбі; с. (англ.) спортивна командна гра з м'ячем овальної форми. Від назви м. Регбі в Англії, де ...
РЕГБІСТ
регбіст; ч. (англ.) гравець у регбі.
РЕГЕНЕРАТ
регенерат; ч. (лат., відновлений) матеріал або речовина з відновленими (після використання) ...
РЕГЕНЕРАТИВНИЙ
регенеративний (лат., відновлюючий) пов'язаний з відновленням чого-небудь; - регенеративний ...
РЕГЕНЕРАТИВНИЙ ПРИЙМАЧ
радіоприймач, де позитивний зворотний зв'язок спричинює підсилення (відновлення) вхідних ...
РЕГЕНЕРАТОР
регенератор; ч. (лат., відновлюю) 1. Відновник. 2. Теплообмінний апарат періодичної дії для ...
РЕГЕНЕРАЦІЯ
регенерація; ж. (лат., відновлення) 1. Відновлення цінних вихідних властивостей матеріалів, що ...
РЕГЕНТ
регент; ч. (лат.) 1. Тимчасовий правитель монархічної держави, який призначається в разі ...
РЕГЕНТСТВО
регентство; с. у монархічних державах тимчасове правління одного чи кількох осіб, коли престол ...
РЕГЛАМЕНТ
регламент; ч. (фр., від лат., правило) 1. Сукупність правил, постанов, що регулюють роботу установи, ...
РЕГЛАМЕНТАЦІЯ
регламентація; ж. (фр.) встановлення певних правил.
РЕГЛАН
реглан; ч. (англ.) 1. Фасон верхнього одягу, в якому рукав з плечем становлять одне ціле. 2. Пальто, ...
РЕГЛЕТ
реглет; ч. (фр., від лінувати) друкарський пробільний матеріал: металева пластинка, товща (6-16 ...
РЕГМАГЛІПТИ
(гр., тріщина і вирізьблений) заглиблення на поверхні метеоритів, утворені внаслідок ...
РЕГРЕДІЄНТ
(лат., той, що повертається) те саме, що й регресант.
РЕГРЕС
регрес; ч. (лат., зворотний рух) 1. Рух назад, повернення до старих, віджилих форм; деградація, ...
РЕГРЕСІЯ
регресія; ж. (лат., від повертаюсь) 1. Відступання моря від берегів внаслідок підняття суходолу, ...
РЕГРЕСАНТ
регресант; ч. (лат., повернення) особа, що пред'являє вимогу за правом регресу до особи, з вини якої ...
РЕГРЕСАТ
регресат; ч. особа, проти якої звернено право регресанта.
РЕГРЕСИВНИЙ
регресивний (лат., зворотний рух) той, що йдє назад у своєму розвитку; - регресивний метаморфоз
РЕГРЕСИВНИЙ МЕТАМОРФОЗ
біол. перетворення, що призводить до спрощення форми й функції організму. Найчастіше ...
РЕГРЕСУВАТИ
регресувати (лат., зворотний рух, від відступаю) рухатися назад у своєму розвитку, занепадати, ...
РЕГТАЙМ
регтайм; ч. (англ., від рваний і ритм) 1. Танцювальна музика американських негрів, попередник ...
РЕГУЛА
регула; ж. (лат.) правило.
РЕГУЛИ
(лат., правило, норма) те саме, що й менструація.
РЕГУЛЮВАТИ
регулювати (лат., впорядковую) 1. Упорядковувати, вносити порядок, систему в якусь діяльність, ...
РЕГУЛЯРНИЙ
регулярний (лат., рівномірний, правильної форми) 1. Який відбувається, здійснюється, проводиться ...
РЕГУЛЯТИВНИЙ
регулятивний (лат., норма, правило) той, що регулює, визначає напрям, спрямовує розвиток ...
РЕГУЛЯТОР
регулятор; ч. (лат., впорядковую) 1. Механічний або інший автоматичний пристрій, що підтримує ...
РЕДІЯ
одна з личинкових стадій розвитку паразитичних червів класу дигенетичних присиснів; організм на ...
РЕДАГУВАТИ
редагувати (фр.) 1. Опрацьовувати, виправляти, готувати до друку літературну працю. 2. Бути ...
РЕДАКТОР
літредактор; ч. (фр., від лат., впорядкований) 1. Особа, яка виправляє, опрацьовує, готує до друку ...
РЕДАКЦІЙНИЙ
редакційний той, що стосується редакції, редагування.
РЕДАКЦІЯ
редакція; ж. (фр., від лат., знову і дія) 1. Опрацювання, підготовка тексту, рукопису до друку. 2. ...
РЕДАН
редан; ч. (фр.) 1. Уступ на днищі швидкохідного катера, літаючого човна або поплавка гідролітака, що ...
РЕДЕМАРКАЦІЯ
редемаркація; ж. (ре... і демаркація) перевірка визначеної раніше (на підставі міжнародних ...
РЕДИНГОТ
редингот; ч. (фр., від англ., сюртук для верхової їзди) довгий сюртук широкого покрою; особливий ...
РЕДИФ
(араб., букв. - той, що сидить позаду вершника) форма римування в східній поезії. Полягає в тому, що ...
РЕДРЕСАЦІЯ
редресація; ж. (фр., випрямляти, вирівнювати) виправлення деформацій тіла, переважно кінцівок, ...
РЕДУБЛЕМАН
(фр., подвоєння, посилення) у фехтуванні - повторна атака.
РЕДУКТОР
редуктор; ч. (лат., той, що відводить назад) 1. Механізм (зубчаста чи черв'ячна передача), який змінює ...
РЕДУКУВАТИ
редукувати (лат., відводжу) ослабляти артикуляцію звука, скорочувати довготу його звучання.
РЕДУКЦІЙНИЙ
редукційний той, що стосується редукції; - редукційний клапан
РЕДУКЦІЙНИЙ КЛАПАН
тех. автоматичний клапан - редуктор редукційний поділ біол. перший етап мейозу, наслідком якого є ...
РЕДУКЦІЯ
редукція; ж. (лат., повернення, відновлення) 1. Процес або дія, що призводить до зменшення, ...
РЕДУПЛІКАЦІЯ
редуплікація; ж. (лат., подвоюю) 1. мовозн. Повторення, подвоєння кореня або цілого слова (напр., ...
РЕДУТ
редут; ч. (фр.) зімкнуте квадратне або багатокутне польове земляне укріплення, здатне до ...
РЕДЮЇТ
редюїт; ч. (фр., букв. - зменшений) укріплений пункт всередині фортеці або польового укріплення, ...
РЕЕВАКУАЦІЯ
реевакуація; ж. (ре... і евакуація) повернення населення, підприємств, установ, майна у місцевість, ...
РЕЕКСПОРТ
реекспорт; ч. (ре... і експорт) вивезення з країни раніше імпортованих нею товарів для перепродажу ...
РЕЕМІГРАНТ
реемігрант; ч. (ре. .. і емігрант) особа, яка повернулась на батьківщину з еміграції. Див. ...
РЕЕМІГРАЦІЯ
рееміграція; ж. (ре... і еміграція) повернення емігрантів на батьківщину. Див. ...
РЕЖИМ
режим; ч. (фр., від лат., правління) 1. Державний лад, спосіб правління. 2. Точно встановлений ...
РЕЖИСЕР
режисер; ч. (фр., від лат., керую) постановник спектаклю, кінофільму, естрадно-концертної програми, ...
РЕЖИСУРА
режисура; ж. (фр.) 1. Режисерська діяльність, керівництво постановкою спектаклю, кінофільму, ...
РЕЗЕКЦІЯ
резекція; ж. (лат., зрізання) операція видалення частини органа (шлунка, кишок, суглоба) при його ...
РЕЗЕРВ
резерв; ч. (фр., запас, від лат., зберігаю) 1. Запас чого-небудь, який спеціально зберігається для ...
РЕЗЕРВІСТ
резервіст; ч. (фр.) військовозобов'язаний, який перебуває в резерві.
РЕЗЕРВАЦІЯ
резервація; ж. (лат., зберігання) 1. Зберігання чого-небудь, залишення в запасі, в резерві. 2. ...
РЕЗЕРВНИЙ
резервний запасний, той, що зберігається в резерві (напр., резервний капітал, резервний фонд, ...
РЕЗЕРВУАР
резервуар; ч. (фр., від лат., зберігаю) споруда або інше вмістище для зберігання рідин і газів (бак, ...
РЕЗЕРПІН
резерпін; ч. лікарський препарат; алкалоїд. Застосовують для зниження кров'яного тиску, як ...
РЕЗЕРФОРД
Резерфорд одиниця радіоактивності. Радіоактивність дорівнює 1 Р, якщо за 1 сек відбувається 106 ...
РЕЗИДЕНТ
міністр-президент; ч. (фр., від лат., той, що залишається на місці) 1. За часів середньовіччя - ...
РЕЗИДЕНЦІЯ
резиденція; ж. (лат., місцеперебування, від залишаюся на місці, перебуваю) місце перебування ...
РЕЗИНОЗИС
(лат., смола) виділення смоли з стовбура або гілок хвойних дерев. Інша назва - смолотеча.
РЕЗИСТАНС
(фр., нім., від лат., протистою, чиню опір) активний омічний опір змінному електричному струмові, ...
РЕЗИСТЕНТНІСТЬ
радіорезистентність; ж. (лат., протидіючий) опірність.
РЕЗИСТИВНИЙ
(англ.) той, що стосується опору; - резистивний підсилювач
РЕЗИСТИВНИЙ ПІДСИЛЮВАЧ
електронний пристрій, або йго частина, навантаженням в анодному колі якого є омічний опір.
РЕЗИСТИН
резистин; ч. (лат., чиню опір) сплав міді, марганцю й заліза. Застосовують у виробництві опорів ...
РЕЗИСТОР
резистор; ч. (англ., від лат., чиню опір, протидію) нерегульований електричний активний опір, ...
РЕЗНАТРОН
(рез(о)на(нс) і (елек)трон) електронна лампа для генерування і підсилювання потужних коливань ...
РЕЗОЛ
резол; ч. (лат., смола і ...ол) рідинна суміш дьогтю, спирту та їдкого калію; застосовують для ...
РЕЗОЛЬВЕНТА
резольвента; ж. (лат., той, що розв'язує, вирішує) рівняння, функція чи оператор, які дають ...
РЕЗОЛЬВОМЕТР
резольвометр; ч. (лат., подрібнюю і ...метр) прилад, яким визначають роздільну здатність (здатність ...
РЕЗОЛЮТИВНИЙ
резолютивний (лат.) письмовий чи усний виклад, що містить у собі остаточні висновки.
РЕЗОЛЮЦІЯ
резолюція; ж. (лат., розв'язання, дозвіл) 1. Рішення, постанова, прийняті, ухвалені з'їздом, зборами і ...
РЕЗОН
резон; ч. (фр., від лат., доказ, підстава, причина) розумна підстава, доказ, рація, доцільність.
РЕЗОНАНС
резонанс; ч. (фр., від лат., той, що звучить у відповідь) відзвук, відголос, відлуння, луна. 1. спец. ...
РЕЗОНАТОР
резонатор; ч. (лат., звучу у відповідь, відгукуюсь) 1. спец. Пристрій або прилад для відтворення і ...
РЕЗОНЕР
резонер; ч. (фр.) 1. Літературний персонаж, що дає моральну оцінку вчинкам інших дійових осіб. 2. ...
РЕЗОННИЙ
резонний (резон) розумний, розсудливий, обгрунтований, слушний.
РЕЗОРЦИН
резорцин; ч. (фр., англ.) органічна сполука, двоатомний фенол: безбарвні кристали. Застосовують у ...
РЕЗУЛЬТАНТ
результант; ч. (лат., той, що відображує) алгебричний вираз, який застосовують, знаходячи спільні ...
РЕЗУЛЬТАТ
результат; ч. (лат.) наслідки, висновки; остаточний, кінцевий підсумок якого-небудь заняття, ...
РЕЗУС
резус; ч. (лат.) вузьконоса мавпа породи макак, у крові якої в 1940 р. був виявлений резус-фактор. ...
РЕЗУС-ФАКТОР
резус-фактор; ч. специфічна речовина, що міститься в еритроцитах крові мавп резус та більшості ...
РЕЗЮМЕ
резюме; с. (фр.) короткий висновок з основними положеннями доповіді, промови, наукової праці, ...
РЕЙБЕР
(нім., від терти) дерев'яний брусок, яким притискують папір до друкарської форми, коли її ...
РЕЙД
ч. (1) (гол.) прибережний водний простір поблизу порту, придатний для стоянки суден на ...
РЕЙДЕР
рейдер; ч. (англ., від нападати) військовий корабель, що виконує самостійні завдання з метою ...
РЕЙНДЖЕРСИ
(англ., від гасати, нишпорити) в армії США - підрозділи для диверсійно-розвідувальних дій у тилу ...
РЕЙС
ч. (1) (нім., подорож) завершена операція щодо переміщення вантажів або пасажирів транспортними ...
РЕЙСМУС
рейсмус; ч. (нім., від креслити і міра, розмір) розмічальний інструмент для прокреслювання ліній ...
РЕЙСФЕДЕР
рейсфедер; ч. (нім., від креслити і перо) креслярський інструмент для проведення ліній тушшю ...
РЕЙСШИНА
рейсшина; ж. (нім., від креслити і стрижень) креслярський інструмент (довга лінійка з нерухомою та ...
РЕЙТАРИ
(нім., вершник) наймана кіннота в арміях Західної Європи в 16 - 17 ст. В Росії рейтарські полки ...
РЕЙТЕР
рейтер; ч. (нім., вершник) 1. Невеликий тягарець, який пересувають на коромислі терезів, щоб ...
РЕЙХСВЕР
рейхсвер; ч. (нім., від держава, імперія і оборона) збройні сили Німеччини, що були створені за ...
РЕЙХСКАНЦЛЕР
рейхсканцлер; ч. (нім., від держава, імперія і канцлер) імперський канцлер, назва глави уряду в ...
РЕЙХСРАТ
рейхсрат; ч. (нім., від держава, імперія і рада) 1. В Баварії (1818-1918 рр.) верхня палата ландтагу; титул ...
РЕЙХСТАГ
рейхстаг; ч. (нім., від держава, імперія і збори) 1. За часів середньовіччя у т. зв. "Священній ...
РЕКАПІТУЛЯЦІЯ
рекапітуляція; ж. (ре... і лат., глава, відділ) 1. біол. Повторення організмами в процесі ...
РЕКВІЄМ
реквієм; ч. (лат., зн. в. спокій) 1. Католицьке богослужіння над померлими. 2. Багатоголосий ...
РЕКВІЗИТ
реквізит; ч. (лат., необхідне, потрібне, від потребую) 1. Сукупність справжніх чи бутафорських ...
РЕКВІЗИЦІЯ
реквізиція; ж. (лат., вимога) примусове вилучення державою майна у власника в державних або ...
РЕКВІРЕНТ
реквірент; ч. (лат., той, що вимагає) векселедержатель, який звертається до нотаріального або ...
РЕКЕТ
рекет; ч. (англ., від мучити, катувати) великий шантаж, здирство шляхом залякування чи грубого ...
РЕКЛАМА
реклама; ж. (фр., від лат., вигукую, кличу) 1. Заохотливе оповіщення. 2. Популяризація товарів, ...
РЕКЛАМАЦІЯ
рекламація; ж. (лат., несхвалення, протест) 1. Скарга, претензії, незадоволення чимось. 2. Заява про ...
РЕКОГНОСЦИРОВКА
рекогносцировка; ж. (нім., від лат., оглядаю, обслідую) 1. військ. Розвідка, що провадиться перед ...
РЕКОМБІНАЦІЯ
рекомбінація; ж. (ре... і лат., з'єднання) 1. Взаємодія позитивних іонів з негативними іонами або з ...
РЕКОМЕНДАЦІЯ
рекомендація; ж. (лат., доручення) представлення. 1. Позитивний усний або письмовий відзив про ...
РЕКОМЕНДУВАТИ
рекомендувати (лат., доручаю, довіряю) пропонувати, радити, представляти, характеризувати. 1. ...
РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦІЯ
реконвалесценція; ж. (ре... і лат., одужання) період видужання від будь-якої хвороби після ...
РЕКОНВЕРСІЯ
реконверсія; ж. (ре... і лат., обернення) переведення економіки країни після закінчення війни на ...
РЕКОНКІСТА
реконкіста; ж. (ісп., від відвойовувати, повертати) відвоювання іспанцями і португальцями на ...
РЕКОНСЕРВАЦІЯ
(ре... і консервація) введення в дію чогось після консервації; поновлення чогось.
РЕКОНСТРУКЦІЯ
реконструкція; ж. (ре... і лат., побудова) 1. Докорінна перебудова чого-небудь з метою поліпшення, ...
РЕКОРД
рекорд; ч. (англ., запис, протокол, від лат., згадую, пам'ятаю) 1. Найвище досягнення, здобуте в ...
РЕКОРДЕР
рекордер; ч. (англ., від записувати) пристрій у звукозаписуючому апараті, який перетворює ...
РЕКОРДИСТ
рекордист; ч. (англ.) 1. Той, хто досягає найвищих показників у чому-небудь. 2. Домашня тварина, що ...
РЕКОРДСМЕН
рекордсмен; ч. (англ.) людина, яка досягла найвищих результатів і встановила рекорд.
РЕКРЕАТИВНИЙ
рекреативний (фр., від лат., відновлюю, підбадьорюю) той, що містить у собі розважальні елементи.
РЕКРЕАЦІЙНИЙ
рекреаційний (рекреація) призначений для користування під час відпочинку.
РЕКРЕАЦІЯ
рекреація; ж. (лат., відновлення) перерва для відпочинку між уроками, лекціями.
РЕКРЕДИТИВ
рекредитив; ч. (ре... і лат., довірене) 1. Відклична грамота уряду своєму дипломатичному ...
РЕКРИСТАЛІЗАЦІЯ
рекристалізація; ж. (ре... і кристалізація) процес росту одних зерен кристалічного тіла, що ...
РЕКТИФІКАТ
ректифікат; ч. (лат., випрямлений) спирт, очищений внаслідок його ректифікації. Див. ...
РЕКТИФІКАТОР
ректифікатор; ч. (лат., випрямляч) циліндричний апарат для ректифікації. Див. також: ректифікація
РЕКТИФІКАЦІЯ
ректифікація; ж. (лат., випрямлення) розділення рідких сумішей, що містять два або кілька ...
РЕКТО
(англ., праворуч, від лат., прямий) текст, надрукований лише на правій сторінці розгорнутої книги.
РЕКТОР
ректор; ч. (лат., управитель, керівник, від керую) 1. Особа, яка очолює вищий навчальний заклад. 2. ...
РЕКТОРАТ
ректорат; ч. (лат.) 1. Адміністративно-учбове управління вищого навчального закладу, ...
РЕКТОСКОП
(лат., пряма кишка і ...скоп) прилад з оптичною й освітлювальною системами, який використувують у ...
РЕКТОСКОПІЯ
ректоскопія; ж. (лат., пряма кишка і ...скопія) огляд за допомогою спеціального апарата - ректоскопа ...
РЕКУЛЬТИВАЦІЯ
рекультивація; ж. (ре... і лат., обробіток) 1. Повернення чогось до культурного стану. 2. Р. земель - ...
РЕКУПЕРАТОР
рекуператор; ч. (лат., зворотний одержувач) апарат, пристрій для рекуперації.
РЕКУПЕРАЦІЯ
рекуперація; ж. (лат., зворотне одержання) виділення і уловлювання з метою повторного ...
РЕКУРЕНТНИЙ
рекурентний (лат., той, що повертається) той, що дає змогу відшукувати значення якоїсь величини за ...
РЕЛІГІЯ
релігія; ж. (лат., побожність) 1. Погляди та уявлення, в основі яких лежить віра в існування ...
РЕЛІКВІЯ
реліквія; ж. (лат.) 1. Предмети, яким служителі культу приписують чудодійну силу, роблячи їх ...
РЕЛІКТ
релікт; ч. (лат., залишок) 1. Річ, явище, що збереглися як пережиток з давніх епох. 2. Рослинний або ...
РЕЛІКТОВИЙ
реліктовий (лат., залишок) той, що належить до минулого; Р-і грунти - грунти минулих часів ...
РЕЛАКСАНТИ
(лат., той, що зменшує, послаблює) те саме, що й міорелаксанти.
РЕЛАКСАЦІЙНИЙ
релаксаційний пов'язаний з релаксацією: Р-і коливання - стрибкоподібні коливання, які за формою ...
РЕЛАКСАЦІЯ
релаксація; ж. (лат., зменшення, ослаблення) поступовий перехід фізичної системи з нерівноважного ...
РЕЛЕ
радіореле; с. (фр., букв. - місце перевантаження) автоматичний пристрій, який реагує на зміну ...
РЕЛЬЄФ
рельєф; ч. (фр., від лат., піднімаю) 1. Скульптурне зображення на площині (напр., барельєф, ...
РЕЛЬЄФНИЙ
рельєфний (рельєф) 1. Опуклий. 2. перен. Виразний, чіткий.
РЕЛЯТИВІЗМ
релятивізм; ч. (лат., відносний) 1. Принцип відносності людських знань. 2. Філософське вчення, яке ...
РЕЛЯТИВНИЙ
релятивний (лат.) який визначається, встановлюється у порівнянні, зіставленні з чим-небудь іншим; ...
РЕЛЯЦІЯ
реляція; ж. (лат., донесення) 1. заст. Письмове повідомлення командування про хід воєнних дій. 2. ...
РЕМІЗ
реміз; ч. (фр.) 1. Сплата грошей виписуванням переказного векселя на одержувача. 2. У фехтуванні ...
РЕМІЗА
реміза; ж. (фр.) пристрій (рамки або планки з міцними нитками) в ткацьких верстатах, яким ...
РЕМІЛІТАРИЗАЦІЯ
ремілітаризація; ж. (ре... і мілітаризація) відновлення воєнної могутності і воєнного потенціалу ...
РЕМІНІСЦЕНЦІЯ
ремінісценція; ж. (лат., спогад) спогад, пригадування пам'яттю. 1. Невиразний спогад, відгомін ...
РЕМІСІЯ
ремісія; ж. (лат., зниження, ослаблення) 1. мед. Тимчасове ослаблення проявів хвороби. 2. ек. Знижка, ...
РЕМІТЕНТ
ремітент; ч. (лат., відсилаючий) особа, на яку виписано вексель (трату) і якій має бути сплачена ...
РЕМІТУВАТИ
ремітувати (лат., відсилаю) пересилати кредиторові тратти чеки, телеграфні перекази, виписані в ...
РЕМАРКА
ремарка; ж. (фр., позначка, примітка) позначення, нотатка, примітка. 1. Авторська примітка в тексті ...
РЕМЕДІУМ
ремедіум; ч. (лат., ліки, засіб) межа допустимого відхилення ваги та проби монети від законної ...
РЕМЕЗ
ремез; ч. (пол., з нім., від очерет і синиця) рід птахів ряду горобцеподібних; болотна синиця. ...
РЕМОНТ
ремонт; ч. (фр., спочатку - поповнення кінського складу) направа, поправа. 1. Виправлення ...
РЕМОНТАНТНІСТЬ
ремонтантність; ж. (фр., букв. - той, що підіймається) здатність рослин протягом вегетаційного ...
РЕНІЙ
реній; ч. хімічний елемент, символ Re, ат. н. 75; сріблясто-білий тугоплавкий метал. Застосовують у ...
РЕНАТА
рената; ж. (лат., відроджений) гарнітура шрифтів, яка своїм малюнком наближається до латинської ...
РЕНАТУРАЛІЗАЦІЯ
ренатуралізація; ж. (ре... і натуралізація) відновлення у правах громадянства даної країни осіб, ...
РЕНД
ренд; ч. грошова одиниця Південно-Африканської Республіки і Намібії, поділяється на 100 центів.
РЕНЕГАТ
ренегат; ч. (лат., відступник, від зрікаюсь) 1. Той, хто поступився своїми переконаннями і перейшов ...
РЕНЕСАНС
проторенесанс; ч. (фр., від лат., відроджуюсь) 1. Епоха Відродження, період в ідеологічному й ...
РЕНЕТ
ренет; ч. (фр., від королева) група зимових сортів яблуні; ранет.
РЕНКЛОД
ренклод; ч. (фр., скор. від сливи королеви Клавдії) група сортів сливи з круглими зеленими або ...
РЕНТА
рента; ж. (нім., фр., від лат., повертаю, сплачую) 1. Доход з капіталу, землі або майна, який власники ...
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ
рентабельність; ж. узагальнюючий показник економічної ефективності роботи підприємств, галузей ...
РЕНТАБЕЛЬНИЙ
рентабельний (нім.) той, що дає прибуток, доход; доцільний з господарської точки зору.
РЕНТГЕН
рентген; ч. 1. Те саме, що рентгенівське проміння; просвічування цим промінням. 2. Апарат для ...
РЕНТГЕН-ЕКВІВАЛЕНТ
рентген-еквівалент; ч. (рентген і еквівалент) 1. Біологічний еквівалент рентгена (бер) кількість ...
РЕНТГЕНІВСЬКА ДЕФЕКТОСКОПІЯ
виявлення наявності, місця і розмірів дефектів у матеріалах і виробах просвічуванням ...
РЕНТГЕНІВСЬКА КІМОГРАФІЯ
фіксування на фотоплівках змін у фізіологічних процесах та патологічних змін в органах.
РЕНТГЕНІВСЬКА МІКРОСКОПІЯ
сукупність методів дослідження мікроскопічної будови об'єктів за допомогою рентгенівського ...
РЕНТГЕНІВСЬКА ТРУБКА
електровакуумний прилад (скляна трубка з впаяним катодом і анодом) для одержання рентгенівського ...
РЕНТГЕНІВСЬКЕ ПРОМІННЯ
короткохвильове електромагнітне проміння, довжина хвиль якого становить приблизно від 0,0001 А до ...
РЕНТГЕНІВСЬКИЙ
рентгенівський пов'язаний з рентгенівським промінням; рентгенівське проміння - невидиме ...
РЕНТГЕНІВСЬКИЙ АНАЛІЗ
метод дослідження атомного й молекулярного складу і структури речовин за допомогою ...
РЕНТГЕНІЗАЦІЯ
рентгенізація; ж. (нім.) просвічування з метою виявлення змін і дефектів у чому-небудь або ...
РЕНТГЕНО...
у складних словах відповідає поняттю "рентгенівське проміння".
РЕНТГЕНОГРАМА
рентгенограма; ж. (рентгено... і ...грама) зображення на рентгенівській плівці, утворене внаслідок ...
РЕНТГЕНОГРАФІЯ
рентгенографія; ж. (рентгено... і ...графія) 1. Метод дослідження речовини чи організму за допомогою ...
РЕНТГЕНОДІАГНОСТИКА
рентгенодіагностика; ж. (рентгено... і діагностика) розпізнавання захворювань тканин або органів ...
РЕНТГЕНОДЕФЕКТОСКОПІЧНИЙ АНАЛІЗ
метод дослідження матеріалів (зокрема, виявлення внутрішніх неоднорідностей і дефектів у них) ...
РЕНТГЕНОКІМОГРАФІЯ
рентгенокімографія; ж. (рентгено... і кімографія) різновидність рентгенографії; метод ...
РЕНТГЕНОКІНЕМАТОГРАФІЯ
(рентгено... і кінематографія) відтворення на кіноекрані зображень, одержаних за допомогою ...
РЕНТГЕНОЛОГІЯ
рентгенологія; ж. (рентгено... і ...логія) розділ медицини, що вивчає застосування з діагностичною й ...
РЕНТГЕНОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ
рентгенолюмінесценція; ж. (рентгено... і люмінесценція) свічення речовини від діяння ...
РЕНТГЕНОМЕТР
рентгенометр; ч. (рентгено... і ...метр) прилад для вимірювання кількості рентгенівського проміння ...
РЕНТГЕНОПАЛЕОПАТОЛОГІЯ
(рентгено... гр., стародавній і патологія) те саме, що й палеорентгенологія.
РЕНТГЕНОРАДІОЛОГІЯ
рентгенорадіологія; ж. (рентгено.... радіо... і ...логія) вивчення та використання дії ...
РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
метод, який дає можливість визначати хімічний склад та досліджувати природу хімічного зв'язку в ...
РЕНТГЕНОСТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ
метод визначення кристалічної структури речовини за допомогою рентгенівського проміння.
РЕНТГЕНОТЕРАПІЯ
рентгенотерапія; ж. (рентгено... і терапія) застосовування рентгенівського проміння з ...
РЕНТГЕНОТЕХНІКА
рентгенотехніка; ж. (рентгено... і техніка) сукупність методів і апаратури, за допомогою яких ...
РЕНТГЕНОФЛУОРОГРАФІЯ
(рентгено... і флуорографія) метод одержання фотографічних знімків рентгенівського зображення ...
РЕОГРАФІЯ
реографія; ж. (гр., течу і ...графія) метод реєстрування опору тіла людини змінному струмові. Р. ...

< 1 2 3 4 > >>

© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.008 c.