Слова на букву Р (802) Словник іншомовнихслів
На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на букву Р (802)

< 1 2 3 4 > >>
РЕОЕНЦЕФАЛОГРАФІЯ
(гр., течу і енцефалографія) графічний метод дослідження стану кровообігу в судинах мозку.
РЕОЛОГІЯ
реологія; ж. (гр., течу і ...логія) наука про текучість і деформацію суцільних середовищ (напр., ...
РЕОМЕТР
реометр; ч. (гр., течу і ...метр) прилад, яким вимірюють витрату газів.
РЕОРГАНІЗАЦІЯ
реорганізація; ж. (ре... і організація) перебудова, перетворення, зміна структури, форм ...
РЕОСТАТ
реостат; ч. (гр., течу і ...стат) електричний прилад, яким регулюють струм або напругу в ...
РЕОТРОПІЗМ
реотропізм; ч. (гр., течу і тропізми) здатність деяких рослин набувати певного положення відносно ...
РЕОХОРД
реохорд; ч. (гр., течу і ...хорд) прилад (натягнутий дріт і повзунок-струмознімач), за допомогою ...
РЕПАНЕЦЬ
репанець; ч. (гр.) плід або хліб, що тріснув.
РЕПАРАЦІЇ
(лат., відновлюю, знов одержую) повне або часткове відшкодування збитків (за мирним договором або ...
РЕПАТРІАНТ
репатріант; ч. (лат.) особа, яка повернулась на батьківщину внаслідок репатріації.
РЕПАТРІАЦІЯ
репатріація; ж. (лат., повернення на батьківщину) 1. Повернення емігрантів на батьківщину з ...
РЕПАТРІЮВАТИ
репатріювати (лат., повертаюсь на батьківщину) здійснювати репатріацію.
РЕПЕЛЕНТИ
(англ., від лат., той, що відганяє) хімічні речовини, які відлякують комах, кліщів, пацюків, мишей.
РЕПЕЛЕР
(англ., від лат., відштовхую, відбиваю) 1. Відбивний електрод у відбивному клістроні. 2. Вітроколесо ...
РЕПЕР
репер; ч. (фр., геод.) 1. Закріплений на місцевості знак у вигляді стовпчика, рейки і т. ін., що ...
РЕПЕРТУАР
репертуар; ч. (фр., від лат., список, опис) 1. Сукупність музичних і драматичних творів, які ...
РЕПЕРФОРАТОР
реперфоратор; ч. (ре... і перфоратор) електромеханічний апарат, що відповідно кодовій комбінації ...
РЕПЕТИР
репетир; ч. (нім., повторювати) годинниковий механізм, що відбиває час (години, чверті години), а ...
РЕПЕТИРУВАТИ
репетирувати (нім., від лат., знов починаю, повторюю) 1. Розучувати що-небудь, готуючись до ...
РЕПЕТИТОР
репетитор; ч. (лат., той, що повторює) 1. Особа, що допомагає учневі у навчанні; домашній учитель. 2. ...
РЕПЕТИЦІЯ
репетиція; ж. (лат., повторення) проба. 1. Розучування або пробне виконання спектаклю, п'єси і т. ін. ...
РЕПЛІКА
репліка; ж. (фр., від лат., повертаю назад, відбиваю) 1. Коротке висловлювання, зауваження одного ...
РЕПЛІКАЦІЯ
реплікація; ж. (англ., копіювання, від лат., відбиття) подвоєння молекул дезоксирибонуклеїнової ...
РЕПЛАНТАЦІЯ
реплантація; ж. (ре... і лат., висадження) 1. Зворотна пересадка органа або тканини в організм. 2. ...
РЕПОЗИЦІЯ
репозиція; ж. (лат., відновлення, від ставлю на місце) вправлення зміщеного уламка кістки при ...
РЕПОРТ
репорт; ч. (фр., від лат., несу назад, передаю) фін. 1. Спекулятивна угода - продаж цінних паперів з ...
РЕПОРТАЖ
радіорепортаж; ч. (фр.) жанр публіцистики; інформація, повідомлення, розповідь про поточні події, ...
РЕПОРТЕР
репортер; ч. (фр.) співробітник газети, радіо, телебачення і т. ін., який пише репортажі про факти ...
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ
репрезентація; ж. (лат., наочне зображення) представництво.
РЕПРЕЗЕНТУВАТИ
репрезентувати (лат.) 1. Бути представником кого-, чого-небудь і від когось, чогось; представляти, ...
РЕПРЕСІЯ
репресія; ж. (лат., придушення) утиск, гоніння, переслідування; захід державного примусу, ...
РЕПРЕСАЛІЇ
(лат., від затримую) примусові заходи, що застосовуються однією державою у відповідь на ...
РЕПРЕСИВНИЙ
репресивний (репресія) каральний; той, що має на меті придушення, припинення чогось.
РЕПРИВАТИЗАЦІЯ
реприватизація; ж. (ре... і лат., особистий, приватний) те саме, що й денаціоналізація.
РЕПРИЗА
реприза; ж. (фр., відновлення, повторення) 1. Повторення одного з розділів музичного твору. 2. ...
РЕПРОГРАФІЯ
репрографія; ж. (репро(дукція) і ...графія) виготовлення копії (репродукції) документів, зокрема ...
РЕПРОДУКТОР
радіорепродуктор; ч. (ре... і лат., створюю) прилад для перетворення електричних коливань на ...
РЕПРОДУКУВАТИ
репродукувати робити репродукцію чогось; відтворювати.
РЕПРОДУКЦІЯ
репродукція; ж. (ре... і лат., створюю) відбиток, копія. 1. Фотографічне або поліграфічне ...
РЕПС
ч. (англ.) цупка бавовняна, шерстяна або шовкова тканина з дрібними рубчиками.
РЕПТИЛІЇ
(лат., повзаючий) зоол. клас хребетних тварин. До Р. належать черепахи, дзьобоголові, лускаті та ...
РЕПУТАЦІЯ
репутація; ж. (фр., від лат., міркування, роздум) загальна, громадська думка про кого, що-небудь.
РЕСИВЕР
ресивер; ч. (англ., від одержувати) 1. Сталева посудина для нагромадження газів, пари чи повітря, а ...
РЕСКОНТРО
ресконтро; с. (іт., зустріч, перевірка) допоміжна бухгалтерська книга, що складається з окремих ...
РЕСКРИПТ
рескрипт; ч. (лат., від відповідаю у письмовій формі) 1. У Стародавньому Римі письмова відповідь ...
РЕСЛІНГ
реслінг; ч. (англ., спортивна боротьба) різновидність професіональної боротьби, в якій ...
РЕСОРА
ресора; ж. (фр.) пружна частина підвіски між віссю і кузовом вагона, машини, воза і т. ін., ...
РЕСОРБЦІЯ
(лат., поглинаю, всмоктую) проникнення речовин в організм тварин і людини через поверхню шкіри, ...
РЕСОРДЖИМЕНТО
(іт.) відродження, воскресіння.
РЕСПІРАТОР
респіратор; ч. (лат., дихаю) прилад для захисту органів дихання, зору й слуху від дії шкідливого ...
РЕСПІРАТОРНА ІНФЕКЦІЯ
зараження через дихальні шляхи;
РЕСПІРАТОРНИЙ
реанімаційно-респіраторний (лат., дихаю) дихальний; - респіраторна інфекція - респіраторний ...
РЕСПІРАТОРНИЙ КОЕФІЦІЄНТ
дихальний коефіцієнт.
РЕСПІРАЦІЯ
респірація; ж. (лат.) дихання, процес газообміну в людини та тварини.
РЕСПЕКТ
респект; ч. (фр., від лат., повага) пошана, повага. Див. також: адорація, пієтет, фетишизм
РЕСПЕКТАБЕЛЬНИЙ
респектабельний (фр.) поважний, гідний, солідний.
РЕСПУБЛІКА
республіка; ж. (лат., від справа і суспільний, всенародний) 1. Одна з форм державного правління, при ...
РЕСПУБЛІКАНЕЦЬ
республіканець; ч. 1. Прихильник республіканської форми правління в державі. 2. Член ...
РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ
республіканський той, що стосується республіки; (напр., республіканський лад, республіканська ...
РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ КАЛЕНДАР
нове числення часу, запроваджене замість григоріанського календаря Конвентом у Франції 5.Х 1793 р. ...
РЕСТАВРАТОР
реставратор; ч. (лат., відновлюю) 1. Спеціаліст по реставрації. 2. Реакціонер, прибічник ...
РЕСТАВРАЦІЯ
реставрація; ж. (лат., відновлення) 1. Відновлення в первісному вигляді творів мистецтва, будівель ...
РЕСТАНТ
(лат., той, що залишається) 1. Лишок заборгованості на час складання балансу. 2. Неходовий товар або ...
РЕСТИТУЦІЯ
реституція; ж. (лат., відновлення) 1. юр. Повернення кожною зі сторін усього, що вона одержала за ...
РЕСТРИКЦІЯ
рестрикція; ж. (лат., від стягую, обмежую) 1. Застосування будь-яких обмежень (напр., кредитна Р.). 2. ...
РЕСУРСИ
(фр., від лат., підіймаюсь, виникаю знову) 1. Запаси чого-небудь, які можна використати в разі ...
РЕТАРДАЦІЯ
ретардація; ж. (лат., затримання, зупинка) 1. Затримка, загайка, зменшений темп динамічності в ...
РЕТИКУЛЯРНИЙ
ретикулярний (лат., сітка) сітчастий; Р-а тканина - різновидність сполучної тканини, головним ...
РЕТИНІТ
ретиніт; ч. запалення сітчастої оболонки (ретини) ока; розвивається в зв'язку з яким-небудь ...
РЕТИНА
ретина; ж. (лат., від сіті) світлочутлива оболонка ока. Інша назва - сітківка.
РЕТИРАДА
ретирада; ж. (фр., від відступати) 1. заст. Відступ. 2. Укріплене місце в кріпосних спорудах і ...
РЕТИРУВАТИСЯ
ретируватися (фр.) відступати, зникати.
РЕТОРСІЯ
реторсія; ж. (лат., зворотна дія) обмежувальні заходи, застосовувані однією державою щодо іншої ...
РЕТОРТА
реторта; ж. (лат., повернутий назад) 1. Скляна, фосфорова або металева лабораторна хімічна посудина ...
РЕТРАНСЛЯТОР
ретранслятор; ч. (ре... і транслятор) проміжна радіо- або телевізійна станція у мережі ...
РЕТРАНСЛЯЦІЯ
ретрансляція; ж. (ре... і трансляція) проміжне приймання сигналів у системі радіомовного чи ...
РЕТРАНШЕМЕНТ
(фр., букв. - відсікання) військове укріплення, яке розміщувалося позаду головної позиції того, хто ...
РЕТРАТА
ретрата; ж. (іт., від лат., тягну назад) поворотний переказний вексель. Інша назва - ретурт.
РЕТРОАКТИВНІСТЬ
ретроактивність; ж. (лат., назад і активність) зворотна сила закону.
РЕТРОГРАД
ретроград; ч. (лат., той, хто задкує) ворог прогресу, реакціонер; той, хто прагне повернення ...
РЕТРОГРАДНИЙ
ретроградний (лат., книжн.) 1. Ворожий прогресові, всьому передовому; реакційний. 2. Спрямований ...
РЕТРОМЕТР
ретрометр; ч. (лат., назад і ...метр) прилад, що передає повідомлення на великі віддалі за допомогою ...
РЕТРОСПЕКТИВА
(лат., назад і дивлюсь) 1. Звернення до минулого; аналіз минулих подій, вражень тощо. 2. Демонстрація ...
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ
ретроспективний (ретроспекція) звернений у минуле, присвячений розгляду минулого.
РЕТРОСПЕКЦІЯ
ретроспекція; ж. (лат., назад і дивлюсь) 1. Погляд у минуле, аналіз минулих подій, вражень тощо. 2. ...
РЕТУР
(фр., повернення) те саме, що й ретрата. Див. також: ретрата
РЕТУШ
ретуш; ж. (фр.) 1. Виправлення, підмальовування картин, фотознімків і т. ін. олівцями, фарбами або ...
РЕУТИЛІЗАЦІЯ
реутилізація; ж. (ре... і лат., придатний) повторне використання рослинами раніше засвоєних ...
РЕФАКЦІЯ
рефакція; ж. (фр., від лат., проти і дія) 1. Знижка з оптової ціни або ваги товару, якщо фактична ...
РЕФЕКТУРА
рефектура; ж. (лат.) право вивозу з лісу будівельного матеріалу.
РЕФЕРІ
рефері; ч. (англ., від лат., докладаю, повідомляю) суддя спортивних змагань з футболу, тенісу, хокею, ...
РЕФЕРАТ
реферат; ч. (нім., від лат., доповідаю) 1. Короткий усний або письмовий виклад наукової праці, ...
РЕФЕРЕНДУМ
референдум; ч. (лат., те, що має бути повідомлене) всенародний опит з найважливіших питань ...
РЕФЕРЕНТ
референт; ч. (лат., той, що доповідає) 1. Особа, яка складає або читає реферат. 2. Службова особа, що є ...
РЕФЕРЕНЦІЯ
референція; ж. (нім., від лат., доповідаю) 1. Довідка, відзив про колишню службу. 2. У державах - ...
РЕФЕРУВАННЯ
реферування; с. 1. Складання реферату про що-небудь. 2. Виконання обов'язків рефері під час ...
РЕФЛЕКС
рефлекс; ч. (лат., згин, вигин, звертання назад) відрух. 1. фізіол. Реакція живого організму людини ...
РЕФЛЕКСІЯ
рефлексія; ж. (лат.) відсвічування, відблискування. 1. Самоаналіз, роздуми людини над власним ...
РЕФЛЕКСАЦІЯ
рефлексація; ж. (лат., лінгв.) історично закономірна поява звука на місці давнього звука в певній ...
РЕФЛЕКСИ
(лат., вигин) реакції організму людини та тварин на подразнення рецепторів. Розрізняють Р. ...
РЕФЛЕКСОГЕННИЙ
рефлексогенний (рефлекси і ...генний) той, що спричинює рефлекс; Р-а зона - область розташування ...
РЕФЛЕКСОЛОГІЯ
рефлексологія; ж. (рефлекси і ...логія) механістичний напрям у психології початку 20 ст., ...
РЕФЛЕКТОМЕТР
рефлектометр; ч. (лат., відбиваю і ...метр) прилад для вимірювання коефіцієнта відбиття світла.
РЕФЛЕКТОР
радіорефлектор; ч. (лат., вигинаю, відбиваю) 1. Пристрій, що змінює напрям та інтенсивність ...
РЕФЛЕКТОРНИЙ
рефлекторний той, що стосується рефлексів; Р-а дуга - шлях, яким проходить рефлекторне збудження в ...
РЕФОРМІЗМ
реформізм; ч. правосоціалістична течія в робітничому русі, яка заперечує необхідність класової ...
РЕФОРМІСТ
реформіст; ч. прибічник реформізму.
РЕФОРМА
реформа; ж. (фр., від лат., перетворюю, поліпшую) 1. Перетворення, зміна, нововведення, яке не знищує ...
РЕФОРМАТИ
(лат., перетворений, поліпшений) прихильники однієї з течій кальвінізму.
РЕФОРМАТОР
реформатор; ч. (лат., перетворювач) особа, що здійснює реформу, перетворювач у будь-якій галузі ...
РЕФОРМАЦІЯ
реформація; ж. (лат., перетворення, поліпшення) широкий соціально-політичний рух проти феодалізму ...
РЕФРАКТЕРНИЙ
(фр., від лат., впертий, непокірний) несприйнятливий; - рефрактерний період
РЕФРАКТЕРНИЙ ПЕРІОД
період короткочасного різкого зниження збудливості живих тканин, що настає після кожного ...
РЕФРАКТОМЕТР
рефрактометр; ч. (лат., заломлений і ...метр) прилад для вимірювання показника заломлення світла ...
РЕФРАКТОР
рефрактор; ч. (лат., від заломлюю) телескоп, в якому об'єктив складено з лінз.
РЕФРАКЦІЯ
рефракція; ж. (лат., заломлення) 1. фіз. Заломлення променів світла, що проявляється в уявному ...
РЕФРЕН
рефрен; ч. (фр.) 1. літ. Рядок або кілька рядків, які повторюються в кінці кожної строфи чи групи ...
РЕФРИЖЕРАТОР
рефрижератор; ч. (англ., лат., охолоджую) 1. Частина холодильної установки, в якій відбувається ...
РЕФУЛЕР
рефулер; ч. (фр.) землесосний снаряд з насосами для рефулювання.
РЕФУЛЮВАННЯ
(фр., нагнітати) перекачування суміші вичерпуваного грунту й води (пульпи) трубопроводами до ...
РЕЦЕДИВ
(лат.) 1. мед. Повернення або повторення хвороби в типовій формі зразу після одужання. 2. Повторний ...
РЕЦЕНЗІЯ
рецензія; ж. (лат., розгляд) аналіз, оцінка; стаття, що аналізує й оцінює який-небудь твір, ...
РЕЦЕНЗЕНТ
рецензент; ч. (лат., той, що переглядає, досліджує) автор рецензії.
РЕЦЕПТ
рецепт; ч. (лат., прийняте) 1. Письмова вказівка лікаря аптеці про виготовлення і застосування ...
РЕЦЕПТОР
рецептор; ч. (лат.) кінцевий утвір чутливих нервових волокон, який сприймає подразнення; орган ...
РЕЦЕПТОРИ
(лат., той, що сприймає) кінцеві утвори чутливих (аферентних) нервових волокон у більшості тварин і ...
РЕЦЕПТУРА
рецептура; ж. (нім., від лат., сприйняте) сукупність правил виписування та виготовлення ліків.
РЕЦЕПЦІЯ
рецепція; ж. (лат., прийняття) 1. Сприйняття. 2. спец. Запозичення і застосовування державою ...
РЕЦЕСИВНИЙ
рецесивний (лат., біолог.) неяскраво виражений, прихований; Р-а ознака - спадкова ознака ...
РЕЦИДИВ
рецидив; ч. (лат., той, що відновлюється) 1. Повернення хвороби, її повторення в типовій формі зразу ...
РЕЦИДИВІЗМ
рецидивізм; ч. (рецидив) повторюваність явища.
РЕЦИДИВІСТ
рецидивіст; ч. (рецидив) особа, яка раніше була засуджена за вчинення злочину і знову вчинила ...
РЕЦИПІЄНТ
реципієнт; ч. (лат., той, що одержує) 1. мед. Хворий, якому переливають кров, пересаджують тканину ...
РЕЦИПРОКНИЙ
(лат.) той, що повертається; Р-а іннервація - рефлекторний механізм, який забезпечує іннервацію ...
РЕЦИТАЦІЯ
рецитація; ж. (лат., читаю вголос) читання або декламування перед слухачами.
РЕЧИТАТИВ
речитатив; ч. (іт., від лат., читаю вголос, оголошую) 1. Форма вокально-музичного твору, яка ...
РЕЯ
ж. (гол.) металевий чи дерев'яний брус, прикріплюваний до щогли або стеньги судна.
РЕҐІОН
(лат., область, округ) певна територіальна одиниця (район, область, зона), що вирізняється з-поміж ...
РЕҐІОНАЛЬНІ ЦІНИ
в Україні роздрібні ціни, що їх встановлюють на деякі види продукції місцевої промисловості
РЕҐІОНАЛЬНИЙ
(лат., обласний) той, що належить до певної території (окремої країни або ряду сусідніх країн); - ...
РЕҐІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
дослідження розміщення економічної системи на території держави (або в світі) з точки зору ...
РЕҐІОНАРНИЙ
(лат., область) мед. місцевий напр., реґіонарна анестезія.
РИБОНУКЛЕЇНОВА КИСЛОТА
(лат.) біологічно важлива сполука, яка входить до складу клітин усіх організмів і відіграє велику ...
РИБОСОМА
рибосома; ж. (лат.) складовий елемент рослинних і тваринних клітин, що відзначаються високим ...
РИБОФЛАВІН
рибофлавін; ч. вітамін В2; входить до складу ряду ферментів, що беруть участь в окисних процесах в ...
РИБСТУЛ
(сканд.) спортивний прилад, що нагадує ряд вертикально поставлених драбин. Інша назва - ...
РИВАНОЛ
риванол; ч. лікарський препарат; бактерицидний засіб, антисептик. Інша назва - акрицид.
РИГІДНІСТЬ
ригідність; ж. (лат., твердий, заціпенілий) закляклість, негнучкість, що викликається напруженням ...
РИГЕЛЬ
ригель; ч. (нім., букв. - засув, запор) горизонтальна коротка балка, розпірка, затяжка в будівельних ...
РИГЕНТ
(лат., правитель) 1. В монархічних державах тимчасовий правитель держави замість монарха. 2. ...
РИГОДОН
(фр.) старовинний французький парний танець.
РИГОРИЗМ
ригоризм; ч. (фр., від лат., твердість, суворість) 1. Надмірна суворість у дріб'язкових питаннях ...
РИГСДАГ
ригсдаг; ч. (дат.) парламент у Данії (1849-1953 рр.); складався з двох палат - фолькетингу (нижньої ...
РИДВАН
ридван; ч. (нім.) велика монета.
РИДЕР
(гол.) голландська монета, що дорівнює 2,5 гульдена.
РИДИКЮЛЬ
ридикюль; ч. (фр.) торбинка замість кишені, в якій жінки носять гроші; маленька жіноча сумочка.
РИЖ
ч. (лат.) рис.
РИЗА
риза; ж. (гр.) шата. 1. церк. Верхнє вбрання священика, яке вдягається під час богослужіння. 2. ...
РИЗАЛІТ
ризаліт; ч. (іт., виступ) частина будинку, що виступає за лінію центральної осі фасаду.
РИЗИК
ризик; ч. (фр.) звага, наражання себе на небезпеку.
РИЗОЇДИ
(гр., корінь і ...оїд) кореневидні утвори у вигляді волосків або ниток, за допомогою яких нижчі ...
РИЗОПОДИ
(гр., корінь і ...поди) клас тварин типу найпростіших. Пересуваються за допомогою виростів ...
РИЗОТТО
(іт.) італійська страва з рису, цибулі і масла.
РИКЕТСІЇ
бактерієподібні мікроорганізми, внутріклітинні паразити, які є збудниками ряду захворювань - ...
РИКОШЕТ
рикошет; ч. (фр., від відскакувати) 1. Відскакування, відлітання якого-небудь предмета під певним ...
РИКСТАГШВЕД
парламент у Швеції.
РИКША
рикша; ч. (яп., дзінрікіся, від дзін - людина, рікі - сила і ся - візок) 1. У деяких країнах Східної і ...
РИМЕСА
римеса; ж. (іт., передача, переказ) у міжнародних розрахунках різні форми платіжних засобів в ...
РИНІТ
риніт; ч. (гр., ніс) запалення слизової оболонки носа у людини й тварин.
РИНГ
ч. (англ., букв. - кільце, коло) 1. Огороджений канатом квадратний майданчик на помості, де ...
РИНК
ч. (англ., ковзанка) майданчик з дерев'яним або асфальтовим покриттям для катання на роликових ...
РИНОК
ринок; ч. (нім.) торг, торговиця, торжище. 1. Місце роздрібного продажу продуктів харчування та ...
РИНОЛОГІЯ
ринологія; ж. (гр., ніс і ...логія) розділ оториноларингології, який вивчає хвороби носа та його ...
РИНОПЛАСТИКА
ринопластика; ж. (гр., ніс і пластика) пластична операція, за допомогою якої відновлюють форму ...
РИНОСКЛЕРОМА
риносклерома; ж. (гр., ніс і склерома) ущільнення слизової оболонки носа інфекційного походження.
РИНОСКОП
риноскоп; ч. (гр., ніс і ...скоп) мед. дзеркало для огляду носової порожнини людини або тварини.
РИНОСКОПІЯ
риноскопія; ж. (гр., ніс і ...скопія) мед. метод дослідження носової порожнини людини або тварини за ...
РИПОСТ
(фр., швидка відповідь, рішуча відсіч) у фехтуванні - відповідний удар або укол після виконання ...
РИРПРОЕКЦІЯ
рирпроекція; ж. (англ., задній і проекція) спосіб кінознімання, за яким акторів знімають на фоні ...
РИСБЕРМА
рисберма; ж. (гол., від хворостина й вал, насип) кріплення русла потоку в межах гідротехнічної ...
РИСОРДЖИМЕНТО
(іт., букв. - відродження) 1. Національно-визвольний рух італійського народу за ліквідацію ...
РИТІВНИК
(пап.) майстер, митець, який вирізує малюнки, образи на металі, камені, дереві.
РИТАРДАНДО
(іт., уповільнюючи) поступове уповільнення музичного темпу.
РИТЕНУТО
ритенуто (іт., букв. - стриманий) поступове уповільнення музичного темпу, менше, ніж ритардандо.
РИТИНА
(пол.) малюнок, вирізаний на металі, камені або дереві і відтиснений на папері.
РИТМ
ритм; ч. (гр., розмірність, узгодженість) рівномірне чергування впорядкованих елементів ...
РИТМІКА
ритміка; ж. (гр., співрозмірний, рівномірний) 1. Вчення про ритм. 2. Сукупність усіх конкретних ...
РИТМІЧНИЙ
ритмічний (гр., розмірений) той, що додержує ритму.
РИТМОМЕЛОДИКА
ритмомелодика; ж. (ритм і мелодика) побудова речень мови за інтонаційними (пониження і підвищення ...
РИТОВИНА
(пол.) малюнок, вирізаний на металі, камені або дереві і відтиснений на папері; ритина.
РИТОР
ритор; ч. (гр., від виголошую промову) 1. У Стародавній Греції та Римі оратор і учитель ...
РИТОРИКА
риторика; ж. (гр., ораторське мистецтво) 1. Наука красномовства, ораторське мистецтво; підручник з ...
РИТОРИЧНИЙ
риторичний (гр.) 1. Той, що стосується риторики. 2. Ораторський. 3. Пишномовний.
РИТУАЛ
ритуал; ч. (лат., обрядовий.) церемонія, дійство. 1. Сукупність обрядів, що супроводжують релігійну ...
РИТУАЛЬНИЙ
ритуальний (лат., від обряд, звичай) пов'язаний з виконанням якого-небудь обряду.
РИТУРНЕЛЬ
ритурнель; ч. (фр., з іт., від повернення) 1. Інструментальний епізод на початку та в кінці кожної ...
РИФ
ч. (1) (нім., геолог.) пасмо підводних або невисоких надводних скель на мілководді, що утворюється ...
РИФИТИ
(гол.,англ.) брати рифи, зменшувати площу вітрила.
РИФЛІ
рифлі; мн. (англ., жолобок) борозенки, заглиблення та виступи на якій-небудь поверхні.
РИФОРМІНГ
риформінг; ч. (англ., віл лат., перетворюю) 1. Спосіб переробки нафти для одержання високоякісних ...
РИФТ
ч. (англ., букв. - розрив) круто опущені ділянки земної кори, великі грабени.
РИЦОТОМІЯ
(гр.) збирання лікарських рослин.
РИЧЕРКАР
(іт., розшукувати) твір поліфонічного складу на кілька розділів, які безперервно переходять один ...
РИШЕЛЬЄ
ришельє; с. ажурне вишивання, в якому краї малюнка обметані петельним швом, а просвіти заповнені ...
РОБІНІЯ
рід дерев або кущів родини бобових. Походить з Північної Америки. Культивують як декоративні ...
РОБІНЗОН
робінзон; ч. (англ.) людина, яка силою обставин позбавлена людського середовища, відірвана під ...
РОБІНЗОНАДА
робінзонада; ж. (англ.) 1. Літературний твір про чию-небудь подорож з пригодами. 2. Пригоди, подібні ...
РОБІНЗОНАДИ
літературні твори, в яких зображено фантастичні морські подорожі з найрізноманітнішими ...
РОБА
роба; ж. (фр.) 1. Старомодна жіноча сукня зі шлейфом. 2. Мантія, яку вдягають під час виконання своїх ...
РОД
ч. (англ.) англійська міра довжини, що дорівнює 5.5 ярдам (5.029 м); інші назви - перч, поль. Див. ...
РОДІЙ
родій; ч. (гр., троянда) хімічний елемент, символ Rn, ат. н. 45; сріблястий метал, належить до ...
РОДІОЛОЗІД
лікарський препарат; стимулюючий засіб.
РОДАМІНИ
(гр., троянда й аміни) синтетичні барвники. Застосовують для фарбування шовку, шерсті, бавовни ...
РОДЗИНКИ
(іт.) сушений виноград, ізюм.
РОДОДЕНДРОН
рододендрон; ч. (гр., від троянда і дерево) рід вічнозелених, рідше листопадних рослин родини ...
РОДОМОНТАДА
(фр.) хвастощі, хвальба, хвалькуватіст, нахваляння.
РОДОНІТ
родоніт; ч. (гр., троянда) мінерал класу силікатів, рожевого, іноді рожево-сірого кольору. ...
РОДОХРОЗИТ
родохрозит; ч. (гр., троянда і колір) мінерал класу карбонатів, білого, сірого кольору. Руда ...
РОЗА
роза; ж. (лат.) 1. бот. Кущова рослина з гарними запашними квітами. 2. архіт. Вікно у вигляді квітки ...
РОЗА ВІТРІВ
мапа (карта), на якій визначено 32 напрямки вітрів.
РОЗАРІЙ
розарій; ч. (лат., від троянда) сад або розсадник, в якому розводять троянди.
РОЗЕОЛА
розеола; ж. (лат., від рожевий) червоні плями на шкірі людини, що виникають у зв'язку з порушеннями ...
РОЗЕТКА
розетка; ж. (фр., від троянда) 1. Пристрій для вмикання освітлювальних, нагрівальних та інших ...
РОЗМАРИН
розмарин; ч. (лат., морська роса) 1. бот. Вічнозелена запашна кущова рослина родини губоцвітих, з ...
РОК
ч. (англ., букв. - трястись) напрям в електронній музиці; рок-музика.
РОК-Н-РОЛ
рок-н-рол; ч. (англ., букв. - трястись і погойдуйся) парний танець американського походження, ...
РОКІРОВКА
рокіровка; ж. (фр., від перс., тура) шаховий хід, при якому туру переміщують до короля, а короля ...
РОКІРУВАННЯ
рокірування; с. (фр., від перс., тура) шаховий хід, при якому туру переміщують до короля, а короля ...
РОКАДА
рокада; ж. (фр.) залізничні, автомобільні й грунтові шляхи в прифронтовій смузі, паралельні лінії ...
РОКАЙЛЬ
рокайль; ж. (фр., букв. - дрібні камінці, черепашки) орнамент у вигляді стилізованої черепашки в ...
РОКАМБОЛЬ
рокамболь; ч. (фр.) 1. Старовинна гра в карти. 2. Багаторічна трав'яниста рослина родини лілійних. ...
РОКЕР
рокер; ч. (англ., від гойдатися, трястися) 1. У фігурному катанні на ковзанах - крюк, особлива ...
РОКОКО
рококо; с. (фр.) стилістичний напрям у західноєвропейському мистецтві 18 ст., пов'язаний з ...
РОКОШ
(пол., бунт, заколот) у Речі Посполитій 16 - 18 ст. заколоти шляхти проти королівської влади з метою ...
РОКСОЛАНИ
(гр., лат.) грецька і римська назва стародавніх мешканців між Доном і Дніпром.

< 1 2 3 4 > >>

© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.008 c.