Слова на букву С (1254) Словник іншомовнихслів
На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на букву С (1254)

< 1 2 3 4 5 6 > >>
СЕЛЕКТОР НЕЙТРОНІВ
прилад, що виділяє нейтрони з певною енергією з пучка нейтронів різних енергій;
СЕЛЕКЦІЯ
селекція; ж. (лат., добір) 1. Виведення нових або поліпшення існуючих порід свійських тварин і ...
СЕЛЕН
селен; ч. (гр., Місяць) хімічний елемент, символ Se, ат. н. 34; існує в кількох модифікаціях, з яких ...
СЕЛЕНІДИ
хім. сполуки селену з металами. Застосовують головним чином у техніці напівпровідників.
СЕЛЕНІТ
селеніт; ч. (гр., місячний камінь) мін. мінерал класу сульфатів, волокнистий різновид ...
СЕЛЕНА
(гр.) у давньогрецькій міфології - богиня, уособлення Місяця.
СЕЛЕНОГРАФІЯ
селенографія; ж. (гр., Місяць і ...графія) розділ астрономії, в якому облічують, описують і ...
СЕЛЕНОДЕЗІЯ
селенодезія; ж. (гр., Місяць і поділяю) розділ астрономії, що досліджує форму й розміри Місяця в ...
СЕЛЕНОЛОГІЯ
селенологія; ж. (гр., Місяць і ...логія) наука, що досліджує рельєф, будову й історію розвитку ...
СЕЛЕНОЦЕНТРИЧНИЙ
селеноцентричний (гр., Місяць і центр) навколомісяцевий (напр., селеноцентрична орбіта).
СЕЛЕРА
селера; ж. (іт., гр., петрушка) дворічна овочева городня рослина родини зонтичних, коріння і листя ...
СЕЛЬ
ч. (араб., сейль - бурхливий потік) короткочасні бурхливі паводки на гірських річках з дуже ...
СЕЛЬВА
сельва; ж. (ісп., від лат., ліс) вологоекваторіальні ліси в Південній і Центральній Америці.
СЕЛЬВАСИ
сельваси; мн. (ісп., від лат., ліс) вологоекваторіальні ліси в Південній і Центральній Америці; ...
СЕЛЬСИН
сельсин; ч. (англ., від сам і гр., одночасний) самосинхронізувальна електрична машина для плавного ...
СЕМІНАР
семінар; ч. (лат., розсадник) 1. Форма групових занять з якого-небудь предмета або теми студентів ...
СЕМІНАРІЯ
семінарія; ж. (лат., розсадник) 1. Середній духовний навчальний заклад. 2. Середній педагогічний ...
СЕМІОТИКА
семіотика; ж. (гр., пов'язаний із знаком, від знак) 1. Наука про різні системи знаків, які ...
СЕМІРАМІДА
Семіраміда; ж. (гр.) міфічна, легендарна правителька Ассірії, якій приписують ряд загарбницьких ...
СЕМІРАМІС
(гр.) міфічна, легендарна правителька Ассірії, якій приписують ряд загарбницьких походів у ...
СЕМА
ж. (гр., знак, ознака) смислова одиниця, в математичній лінгвістиці - семантичний множник. Див. ...
СЕМАНТИКА
семантика; ж. (гр., означальний) 1. Розділ мовознавства, що вивчає значення слів та виразів і зміну ...
СЕМАСІОЛОГІЯ
семасіологія; ж. (гр., значення, смисл і ...логія) розділ мовознавства, що вивчає лексичні значення ...
СЕМАФОР
семафор; ч. (гр., знак, сигнал і ...фор) 1. Сигнальний пристрій на залізничній колії, положення крила ...
СЕМЕСТР
семестр; ч. (лат., піврічний, від шість і місяць) половина навчального року у вищих і спеціальних ...
СЕМИСЕН
японський щипковий музичний інструмент; сямисен.
СЕН
розмінна монета: Японії, 1/100 ієни; Індонезії, 1/100 індонезійської рупії; Камбоджі, 1/100 рієля.
СЕНІТІ
розмінна монета Тонги, 1/100 паанги.
СЕНАТ
сенат; ч. (лат., від старий) 1. У Стародавньому Римі - рада старійшин, найвищий орган державної ...
СЕНАТОР
сенатор; ч. (лат.) член сенату.
СЕНБЕРНАР
сенбернар; ч. порода свійських собак. Розводять як вартових собак. Назва пов'язана з ...
СЕНЕ
розмінна монета Західного Самоа, 1/100 тала.
СЕНЕГА
(англ.) багаторічна трав'яниста рослина родини китяткових. Росте в Північній Америці. Корені ...
СЕНЖА
розмінна монета Заїру, 1/10000 заїре.
СЕНС
ч. (лат., смисл, від вважаю) 1. Суть чого-небудь, зміст. 2. Розумна підстава, рація, доцільність, ...
СЕНСІМОНІЗМ
сенсімонізм; ч. концепція утопічного соціалізму, висунута французьким мислителем А.-К. ...
СЕНСАЦІЙНИЙ
сенсаційний 1. Розрахований на сенсацію; той, що стосується сенсації. 2. перен. Вражаючий, той, що ...
СЕНСАЦІЯ
сенсація; ж. (фр., від лат., відчуття) 1. (тільки одн.) Сильне, приголомшливе враження, яке справляє на ...
СЕНСИБІЛІЗАТОР
сенсибілізатор; ч. (фр.) речовина, що підвищує світлочутливість кіно-, фотоплівок, фотографічних ...
СЕНСИБІЛІЗАЦІЯ
сенсибілізація; ж. (фр., від лат., чутливий) 1. фізіол. Біологічний процес, унаслідок якого ...
СЕНСИБЕЛЬНИЙ
(лат., чуттєвий) той, що осягається за допомогою відчуттів. Протилежне - інтелігібельний.
СЕНСИТОМЕТРІЯ
сенситометрія; ж. (лат., чутливий і ...метрія) вимірювання світлочутливості й контрастності ...
СЕНСОРНИЙ
сенсорний (лат., орган чуттів, від відчуття) відчуваючий, чутливий.
СЕНСУАЛІЗМ
сенсуалізм; ч. (фр., від лат., почуття, відчуття) напрям у теорії пізнання, який визнає відчуття ...
СЕНТАВО
сентаво; с. (ісп., порт., сотий) розмінна монета: Аргентіни, 1/100 аргентінського песо; Бразілії, 1/100 ...
СЕНТЕНЦІЯ
сентенція; ж. (лат., думка, судження) вислів морально-повчального змісту, коротке напучення.
СЕНТЕСИМО
(ісп., сотий) розмінна монета: Панами, 1/100 бальбоа; Уругваю, 1/100 уругвайського песо; Чілі, 1/100 ...
СЕНТИМЕНТАЛІЗМ
сентименталізм; ч. (фр., від почуття) літературний напрям 2-ї половини 18 - початку 19 ст., що ...
СЕНТИМЕНТАЛЬНИЙ
сентиментальний (фр.) 1. Стосується сентименталізму (у знач. 1) 2. Здатний легко розчулитися; ...
СЕНТИМО
сентимо; с. (ісп., сотий) розмінна монета: Іспанії, 1/100 іспанської песети; Венесуели, 1/100 болівара; ...
СЕНЬЙОР
сеньйор; ч. (1) (лат., старший) за середньовіччя в Західній Європі великий землевласник, феодал, ...
СЕНЬЙОРА
сеньйора; ж. (ісп.) звертання до жінки в іспаномовних країнах.
СЕНЬЙОРАЖ
сеньйораж; ч. (ісп., від лат., старший) доход, одержуваний державою в результаті випуску в обіг ...
СЕНЬЙОРЕН-КОНВЕНТ
сеньйорен-конвент; ч. (лат., старший і збори) 1. В ряді країн збори представників делегацій на ...
СЕНЬЙОРИТА
сеньйорита; ж. (ісп., від сеньйора) звертання до дівчини в іспаномовних країнах.
СЕПІЯ
сепія; ж. (гр., каракатиця) 1. Морський головоногий молюск, у тілі якого виробляється коричневий ...
СЕПАРАТИЗМ
сепаратизм; ч. (фр., лат., відокремлення) 1. Прагнення до відокремлення, відособлення. 2. У ...
СЕПАРАТИСТ
сепаратист; ч. (фр.) прихильник сепаратизму.
СЕПАРАТНИЙ
сепаратний (лат.) окремий, відособлений; - сепаратний мир
СЕПАРАТНИЙ МИР
у міжнародному праві договір про мир чи перемир'я у війні, укладений однією державою (або групою ...
СЕПАРАТОР
сепаратор; ч. (лат., відокремлювач) 1. Апарат для відокремлення однієї речовини від іншої або для ...
СЕПАРАЦІЯ
сепарація; ж. (лат., від відокремлюю) 1. Відокремлення, поділ на складові частини. 2. Відокремлення ...
СЕПСИС
сепсис; ч. (гр., гниття) тяжке інфекційне захворювання людини й тварин, спричинюване проникненням ...
СЕПТАКОРД
септакорд; ч. (лат., сьомий і акорд) музичний акорд з чотирьох різнойменних звуків, що складається ...
СЕПТЕТ
септет; ч. (нім., від лат., сім) 1. Музичний твір для семи голосів або інструментів із самостійними ...
СЕПТИМА
септима; ж. (лат., сьома) 1. Сьомий ступінь діатонічної гами. 2. Інтервал між першим і сьомим ...
СЕПТИЦЕМІЯ
септицемія; ж. (гр., гнильний і ...емія) токсична форма сепсису; гнильний.
СЕПТОЛЬ
(нім., від лат., сьомий) ритмічна фігура, аналогічна квінтолі, але складається з семи музичних ...
СЕПТОН
септон; ч. друкарська фотонабірна машина для набору ієрогліфами.
СЕР
ч. (англ.) 1. В Англії - титул баронета, а також особа, яка має цей титул. 2. В Англії, США та в деяких ...
СЕРІЯ
серія; ж. (фр., від лат., ряд) 1. Ряд однорідних або споріднених за спільною ознакою предметів; ...
СЕРАДЕЛА
серадела; ж. (ісп., порт., від ісп., порт., зубчастий) вид однорічних трав'янистих рослин родини ...
СЕРАЛЬ
сераль; ч. (фр., з перс., сарай - палац) 1. У країнах Сходу - палац і його внутрішні покої. 2. Жіноча ...
СЕРАПІС
(гр.) головний бог у релігії елліністичного Єгипту, вшанування якого було введене царем Птолемеєм ...
СЕРАСКИР
сераскир; ч. (тюрк., з перс.) в Османській Туреччині в 16 - 18 ст. головнокомандуючий військами, з 19 ст. ...
СЕРАФИМ
Серафим; ч. (тур.) в іудейській та християнській релігії - ангел вищого рангу, якого зображували з ...
СЕРВІЗ
сервіз; ч. (фр., від подавати на стіл) повний набір столового або чайного посуду, розрахований на ...
СЕРВІЛІЗМ
сервілізм; ч. (лат., рабський) раболіпство, прислужництво; рабська підлесливість.
СЕРВІРУВАННЯ
сервірування; с. (фр., накривати стіл) приготування столу для обіду, вечері тощо; сукупність ...
СЕРВІРУВАТИ
сервірувати (фр.) накривати стіл для обіду, вечері і т. ін., розставляючи у певному порядку посуд, ...
СЕРВІС
сервіс; ч. (англ., від служити) 1. Обслуговування населення, забезпечення його побутових потреб; ...
СЕРВІТУТ
сервітут; ч. (лат., підпорядкованість, повинність) 1. В античному, феодальному суспільствах ...
СЕРВАЖ
серваж; ч. (фр., від лат., раб) вид феодальної залежності селянства в ряді країн Західної Європи за ...
СЕРВАЛ
сервал; ч. (порт.) вид хижих тварин родини котячих. Поширені в Африці. Має деяке промислове ...
СЕРВАНТ
сервант; ч. (порт.) низький буфет для зберігання посуду і столової білизни.
СЕРВЕР
сервер; ч. (англ., від служити) 1. Комп'ютер разом з програмним забезпеченям, що використовується ...
СЕРВИ
спецконсерви; мн. (фр., кріпак, від лат., раб, невільник) за середньовіччя в ряді країн Західної ...
СЕРВО...
(англ., обслуговувати, від лат., служу) у складних словах відповідає поняттям "той, що автоматично ...
СЕРВОКОМПЕНСАТОР
сервокомпенсатор; ч. (серво... і компенсатор) пристрій, який дає пілотові можливість прикладати ...
СЕРВОМОТОР
сервомотор; ч. (серво... і мотор) допоміжний двигун для дистанційного автоматичного керування або ...
СЕРДАР
сердар; ч. (перс., від сар - голова і дара - той, що володіє) 1. Начальник місцевих ...
СЕРДОЛІК
сердолік; ч. (гр.) мінерал класу силікатів, різновид халцедону, блідо-рожевого, червоного кольору. ...
СЕРЕНАДА
серенада; ж. (фр., ісп., з іт., вечір) 1. У середньовічній поезії трубадурів - вечірня віншувальна ...
СЕРЖАНТ
сержант; ч. (фр., від лат., службовець) військове звання молодшого командного складу Збройних Сил ...
СЕРИГРАФІЯ
(гр., шовк і ...графія) трафаретний друк, при якому фарба протискується ракелем крізь тонку сітку, ...
СЕРИН
(гр., шовк) одна з найпоширеніших природних амінокислот, входить до складу майже всіх білків. Див. ...
СЕРИЦИТ
серицит; ч. (гр., шовковий) мінерал класу силікатів, різновид мусковіту; безбарвний, часто з ...
СЕРЙОЗНИЙ
серйозний (лат.) 1. Який відзначається вдумливістю, розважливістю у своїх думках і вчинках, у ...
СЕРОЗНІ ЗАЛОЗИ
залози ротової порожнини, що виділяють серозний, або білковий, секрет.
СЕРОЗНІ ПОРОЖНИНИ
замкнені порожнини тіла (черевна та грудна), вкриті серозною оболонкою;
СЕРОЗНА ОБОЛОНКА
зовнішня оболонка зародка ссавців, що міститься безпосередньо біля яйцевої оболонки; тонка ...
СЕРОЗНА РІДИНА
рідина, що її виділяють серозні оболонки;
СЕРОЗНИЙ
серозний (лат., сироватка) водянистий, сироватковий, схожий на сироватку крові й походить з ...
СЕРОЛОГІЯ
серологія; ж. (лат., сироватка і ...логія) наука, що вивчає властивості сироватки крові та їхні ...
СЕРОТЕРАПІЯ
серотерапія; ж. (лат., сироватка і терапія) лікування хворих на інфекційні захворювання шляхом ...
СЕРПАНТИН
серпантин; ч. (фр., від змія) 1. Згорнута у рулончик довга вузька стрічка з кольорового паперу, яку ...
СЕРПЕНТИН
серпентин; ч. (лат., змія) мінерал класу силікатів, зеленого кольору; використовують як ...
СЕРСО
серсо; с. (фр., обруч, від лат., коло) гра з тонким легким обручем, який підкидають і ловлять ...
СЕРТИФІКАТ
сертифікат; ч. (фр., від лат., вірний і роблю) 1. Документ, що засвідчує склад, якість продукції, а ...
СЕРФІНГ
серфінг; ч. (англ., від прибій) 1. Водний спорт, який полягає в тому, що спортсмен на спеціальній ...
СЕСІЯ
сесія; ж. (лат., сидіння, засідання, від сиджу) 1. Періодичні засідання представницького органу, ...
СЕСАЛЬ
(ісп.) жорстке, грубе натуральне текстильне волокно, що його одержують з листків агави. ...
СЕСТЕРЦІЙ
сестерцій; ч. (лат.) давньоримська дрібна розмінна монета, що її карбували спочатку з срібла, а ...
СЕСТИНА
(лат., шостий) віршована форма з шести строф по шість переважно неримованих віршів-рядків, яку ...
СЕТ
сет; ч. (1) один з головних богів у давньоєгипетській релігії, бог пустелі й зла, брат і вбивця ...
СЕТ-БОЛ
(сет і англ., м'яч) становище під час гри в теніс, коли одній стороні не вистачає лише одного м'яча ...
СЕТАР
народний струнний інструмент типу лютні, поширений в Індії і країнах Середньої Азії; ситар.
СЕТЕР
сетер; ч. (англ.) порода мисливських лягавих собак з довгою шерстю.
СЕТЕРИ
(англ., від робити стойку) породи мисливських лягавих собак з довгою шерстю.
СЕТЛМЕНТ
(англ., від оселятися) в 40-х рр. 19 - 40-х рр. 20 ст. спеціальні райони в ряді міст Китаю, що здавалися ...
СЕЦЕСІОН
(нім., від лат., відхід убік, відділення) назва художніх об'єднань кінця 19 - початку 20 ст. в Німеччині ...
СЕЦЕСІЯ
сецесія; ж. (лат., від відокремлююсь) 1. Відпадання, відступництво. 2. В Стародавньому Римі вихід ...
СИБІЛА
(гр., пророчиця) у давніх греків і римлян та інших народів жінка-пророкувальниця; сивіла.
СИБІЛЯНТИ
(лат., той, що свистить) передньоязичні приголосні - свистячі й шиплячі звуки (с, з, ш).
СИБАРИТ
сибарит; ч. зніжена, розбещена розкошами, неробством людина, що живе чужою працею; розкошелюб, ...
СИВІЛА
сивіла; ж. (гр., пророчиця) у давніх греків і римлян та інших народів жінка-пророкувальниця.
СИВАПІТЕК
рід викопних людиноподібних мавп. Рештки С. (нижні щелепи й зуби) виявлено в міоценових відкладах ...
СИГІЛОГРАФІЯ
сигілографія; ж. (лат., печать і ...графія) те саме, що й сфрагістика.
СИГІЛЯРІЯ
сигілярія; ж. (лат., відбитки) рід вимерлих деревоподібних рослин класу плауновидних. Були ...
СИГАРА
сигара; ж. (фр., з ісп.) щільно скручені в товсту трубку листки тютюну для куріння.
СИГНІТИВНИЙ
сигнітивний (лат., знак) виражений за допомогою символів (знаків).
СИГНІФІКА
(лат., подаю знак, виражаю) напрям дослідження значення слів, предметом якого є не мова як така (що ...
СИГНАЛ
сигнал; ч. (нім., від лат., знак) 1. Зоровий або слуховий умовний знак для передачі якого-небудь ...
СИГНАЛІЗАЦІЯ
сигналізація; ж. сукупність умовних знаків (сигналів, гасел) та засобів їхнього передавання й ...
СИГНАТУРА
сигнатура; ж. (лат., , від визначаю, позначую) 1. Копія рецепта лікаря, яка додається в аптеці до ...
СИГУРАНЦА
сигуранца; ж. (рум., букв. - охорона) політична поліція у колишній монархічній Румунії, охранка.
СИДЕРАЦІЯ
сидерація; ж. (фр.) агротехнічний прийом, що полягає в заорюванні в грунт спеціально вирощених на ...
СИДЕРИТ
сидерит; ч. (гр., залізний) мінерал, карбонат заліза, жовтувато-сірого або сіруватого кольору. ...
СИДЕРИЧНИЙ
сидеричний (лат., небесне світило, зоря) зоряний; - сидеричний місяць - сидеричний період ...
СИДЕРИЧНИЙ МІСЯЦЬ
проміжок часу, за який Місяць робить повний оберт по своїй орбіті (дорівнює приблизно 27,32 доби)
СИДЕРИЧНИЙ ПЕРІОД ОБЕРТАННЯ
проміжок часу, за який тіло Сонячної системи (планета, комета тощо) робить повний оберт навколо ...
СИДЕРИЧНИЙ РІК
проміжок часу між двома послідовними поверненнями Сонця, при його русі по екліптиці, в те саме ...
СИДЕРОЛІТ
сидероліт; ч. (гр., залізо і ...літ) залізокам'яний метеорит.
СИДЕРОСТАТ
сидеростат; ч. (лат., небесне світило, зірка і ...стат) пристрій з рухомим плоским дзеркалом, яке ...
СИДР
сидр; ч. (фр., гр., хлібне або фруктове вино, з давньоєвр.) слабоалкогольний, насичений ...
СИЗАЛЬ
сизаль; ч. (ісп.) жорстке, грубе натуральне текстильне волокно, що його одержують з листків агави. ...
СИЗИГІЇ
(гр., з'єднання, зв'язок) спільна назва молодика та повного Місяця; з ними пов'язані особливо великі ...
СИКАТИВ
сикатив; ч. (лат., той, що висушує) речовина, що прискорює процес висихання олій, фарб, лаків з ...
СИКОЗ
сикоз; ч. (гр., бородавка) гнійне запалення волосяних мішечків (переважно на обличчі).
СИКОФАНТ
сикофант; ч. (гр., від інжир і доношу) 1. В Стародавній Греції спочатку - людина, що доносила владі ...
СИКХИ
(санскр., сікх - учень) члени релігійної громади, що виникла в Пенджабі (Індія) на початку 16 ст., як ...
СИЛІКАГЕЛЬ
силікагель; ч. (лат., кремінь і застигаю) порувата біла маса, за складом - двоокис кремнію, сорбент. ...
СИЛІКАЛЬЦИТ
силікальцит; ч. (лат., кремінь і кальцит) різновид вапняно-піщаного бетону.
СИЛІКАТИ
(лат., кремінь) солі кремнієвих кислот, дуже поширені серед природних мінералів (напр., слюда, ...
СИЛІКАТИЗАЦІЯ
силікатизація; ж. насичення чого-небудь (напр., грунтів) розчинами силікатів.
СИЛІКАТОБЕТОН
силікатобетон; ч. (силікати та бетон) будівельний матеріал, виготовлений з вапна й кварцового ...
СИЛІКОЗ
силікоз; ч. (лат., кремінь) професійне хронічне захворювання легень, що виникає при тривалому ...
СИЛІКОЛЬ
(лат., кремінь) сплав кремнію (до 98%) з невеликою кількістю домішок, що його застосовують для ...
СИЛІКОН
силікон; ч. (лат., кремінь) синтетична кремнійорганічна сполука; надає гідрофобності тканинам, ...
СИЛІКОТЕРМІЯ
(лат., кремінь і ...термія) одержання металів і сплавів відновленням їх з різних сполук кремнієм ...
СИЛІМАНІТ
силіманіт; ч. мінерал класу силікатів, сірого, світло-бурого й блідо-зеленого кольору; ...
СИЛІЦІЙ
силіцій; ч. (лат., від кремінь) те саме, що й кремній.
СИЛІЦІЮВАННЯ
силіціювання; с. (силіцій) насичення поверхневих шарів сталі кремнієм, щоб підвищити стійкість ...
СИЛІЦИДИ
(силіцій) сполуки кремнію з металами. Застосовують як вогнетривкі матеріали, в хімічному ...
СИЛІЦИФІКАЦІЯ
силіцифікація; ж. (силіцій і ...фікація) збагачення гірських порід кремнеземом.
СИЛАБІЗМ
силабізм; ч. (гр.) віршування, в основу якого покладено однакову кількість складів у віршованих ...
СИЛАБІЧНИЙ
силабічний (гр., від звукосполучення, склад) складовий; С-е віршування - система віршування, в ...
СИЛАБО-ТОНІКА
силабо-тоніка; ж. (гр., склад і тонічний) система віршування, де чергуються наголошені й ...
СИЛАБОТОНІЗМ
силаботонізм; ч. (гр.) віршування, в якому побудова вірша визначається кількістю складів і ...
СИЛЕНИ
(гр.) у римській міфології - людина із свити Бахуса з кінськими вухами, хвостом, копитами. Див. ...
СИЛОГІЗМ
силогізм; ч. (гр., від міркую, роблю висновок) дедуктивний умовивід, у якому з двох суджень, що ...
СИЛОГІСТИКА
силогістика; ж. (гр., той, що робить висновок) 1. Розділ формальної логіки, що вивчає силогізми. 2. ...
СИЛОКСИД
силоксид; ч. (лат., кремінь і гр., кислий) сорт кварцового скла. Застосовують переважно для ...
СИЛОН
силон; ч. (чес.) чеська назва синтетичного волокна з полікапролактаму, яке в Україні називають ...
СИЛОС
силос; ч. (ісп., від гр., зерносховище) 1. Соковитий корм для сільськогосподарських тварин, ...
СИЛУЕТ
силует; ч. (фр.) 1. Однобарвне контурне зображення кого-, чого-небудь, намальоване на однотонному ...
СИЛУМІН
силумін; ч. (сил(іцій) і (ал)юмін(ій)) група легких кислотостійких, протикорозійних алюмінієвих ...
СИЛУР
силур; ч. третій період палеозойської ери геологічної історії Землі. Розпочався 440 млн. років ...
СИЛЬВІН
сильвін; ч. мінерал класу хлоридів, прозорий, безбарвний; використовують для одержання калійних ...
СИЛЬФ
сильф; ч. (фр.) у кельтській і германській міфології, у повір'ях багатьох європейських народів - ...
СИЛЬФІДИ
(фр., від гр., міль) 1. У кельтській та германській міфології, у повір'ях багатьох європейських ...
СИЛЬФИ
(фр., від гр., міль) 1. У кельтській та германській міфології, у повір'ях багатьох європейських ...
СИЛЬФОН
сильфон; ч. (сильфи) трубка або камера з гофрованою (хвилеподібною) поверхнею, застосовувана в ...
СИМБІОЗ
симбіоз; ч. (гр., співжиття) 1. Форма співжиття організмів різних видів, яка забезпечує їм взаємну ...
СИМБІОНТИ
(гр., живу разом) організми, які перебувають у симбіозі.
СИМВОЛ
символ; ч. (гр., знак, прикмета, ознака) 1. Умовне позначення якогось предмета, поняття або явища; ...
СИМВОЛІЗАЦІЯ
символізація; ж. (фр.) зображення, позначення чого-небудь за допомогою символів.
СИМВОЛІЗМ
символізм; ч. (фр., від символ) напрям у літературі та мистецтві кінця 19 - початку 20 ст., що ...
СИМВОЛІКА
символіка; ж. (гр., той, що передається знаком) 1. Вираження ідей, понять або почуттів за допомогою ...
СИМЕНС
сименс; ч. одиниця електричної провідності в Міжнародній системі одиниць. 1 С. - електрична ...
СИМЕНТАЛ
симентал; ч. порода великої рогатої худоби м'ясо-молочної продуктивності, виведена у Швейцарії (в ...
СИМЕТРІЯ
симетрія; ж. (гр.) гармонія, розмірність; розміщення точок або частин предмета в просторі, коли ...
СИМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ
функції кількох змінних, які не змінюються від перестановки цих змінних.
СИМЕТРИЧНА МАТРИЦЯ
квадратна матриця, у якій будь-які два елементи, розміщені симетрично щодо головної діагоналі, ...
СИМЕТРИЧНИЙ
симетричний (гр.) той, що має симетрію; - симетричний вібратор - симетрична матриця - симетричні ...
СИМЕТРИЧНИЙ ВІБРАТОР
приймально-передавальна антена у вигляді двох провідників однакової довжини, розгорнутих на 180°
СИММАХІЯ
(гр., від б'юся разом, допомагаю) у Стародавній Греції - військовий союз між рабовласницькими ...
СИМОНІЯ
симонія; ж. купівля-продаж церковних посад або духовного сану в католицькій та інших церквах, ...
СИМПАТІЯ
симпатія; ж. (гр., співчуття) 1. Почуття приязності, прихильності, доброзичливості до кого-, ...
СИМПАТИЗУВАТИ
симпатизувати (гр.) відчувати симпатію, ставитися з симпатією.
СИМПАТИНИ
(гр., чутливий) речовини, що виділюються в організмі людини й тварин при подразненні закінчень ...
СИМПЛІФІКАЩЯ
(латпростий і ...фікація) спрощення.
СИМПЛЕКС
симплекс; ч. (лат., простий) 1. Спосіб телефонного чи телеграфного зв'язку, при якому даним каналом ...
СИМПЛОКА
(гр., сплетіння, з'єднання) стилістична фігура, в якій дві частини фрази мають подібні початок і ...
СИМПОЗІУМ
симпозіум; ч. (гр., бенкет) 1. У давніх греків та римлян бенкет з музикою, розвагами й бесідами. 2. ...
СИМПТОМ
симптом; ч. (гр., збіг обставин, ознака) 1. Характерний вияв або ознака якого-небудь захворювання; ...
СИМПТОМАТИКА
симптоматика; ж. (гр.) наука про симптоми; симптоматологія.
СИМПТОМАТИЧНИЙ
симптоматичний оснований на зовнішніх ознаках; той, що є симптомом; показовий; С-е лікування - ...
СИМПТОМАТОЛОГІЯ
симптоматологія; ж. (гр., симптом і ...логія) наука про симптоми.
СИМУЛЮВАТИ
симулювати (лат.) 1. Удавати з себе хворого 2. Удаючи, обманюючи, створювати хибне уявлення про свій ...
СИМУЛЯЦІЯ
симуляція; ж. (лат., удавання) удаване вираження почуттів або певного фізичного стану (напр., ...
СИМФОНІЗМ
симфонізм; ч. симфонічне мистецтво, симфонічний стиль.
СИМФОНІЧНИЙ
симфонічний (гр., співзвучний) пов'язаний з симфонією; С. оркестр - оркестр із смичкових, духових і ...
СИМФОНІЯ
симфонія; ж. (гр., - співзвучність) 1. Жанр інструментальної музики; великий музичний твір для ...
СИНXРОНІЗАТОР
1. Пристрій, який забезпечує синхронізацію частин машин і механізмів. 2. Пристрій для безшумного й ...
СИНАЛАР
лікарський препарат. Застосовують при екземі, псоріазі, при свербіжі, алергічних станах шкіри й ...
СИНАНТРОП
синантроп; ч. (лат., Китай і ...антроп) стародавня викопна людина. За типом близька до пітекантропа. ...
СИНАПСИ
(гр., з'єднання, поєднання) мікроскопічні спеціалізовані утвори, через які передаються нервові ...
СИНГАМІЯ
(гр., з'єднаний шлюбом) з'єднання чоловічої й жіночої статевих клітин (гамет) з утвовенням ...
СИНГАРМОНІЗМ
сингармонізм; ч. (гр., разом і зв'язок, співзвучність) в деяких, переважно тюркських, мовах ...
СИНГЛ
(англ., один, єдиний) гра в теніс, коли кожна сторона представлена одним гравцем.
СИНГОНІЯ
(гр., споріднений) група видів симетрії, до якої належать кристали з одним або кількома подібними ...
СИНГУЛЯРНИЙ
сингулярний (лат.) окремий, одиничний, єдиний; С-а (або особлива) точка - точка на діаграмі стану ...
СИНДАКТИЛІЯ
синдактилія; ж. (гр., разом і палець) природжене повне або часткове зрощення між собою двох і ...
СИНДЕСМІЯ
(гр., зв'язок, поєднання) рід двостулкових морських молюсків. Поширені в Атлантичному океані, ...
СИНДЕСМОЗ
синдесмоз; ч. (гр., зв'язок, поєднання) з'єднання кісток між собою за допомогою зв'язок.
СИНДЕСМОЛОГІЯ
синдесмологія; ж. (гр., сухожилля і ...логія) розділ анатомії, що вивчає типи зчленування кісток і ...
СИНДЕТИКОН
синдетикон; ч. (гр., зв'язок, узи) напіврідкий клей для паперу й картону.
СИНДИК
синдик; ч. (гр., захисник, заступник) 1. У Стародавній Греції захисник на суді; в Стародавньому Римі ...
СИНДИКАЛІЗМ
синдикалізм; ч. (фр.) течія в робітничому русі. Синдикалісти вважають єдино можливим шляхом до ...
СИНДИКАТ
синдикат; ч. (фр., гр., захисник) 1. Одна з форм монополії, метою якої є одержання надприбутку шляхом ...
СИНДРОМ
синдром; ч. (гр., той, що разом біжить) сполучення ознак, симптомів, характерних для якого-небудь ...
СИНЕДРІОН
синедріон; ч. (гр., рада) 1. В Стародавній Іудеї 3-1 ст. до н. е. рада старійшин, що виконувала функції ...
СИНЕКДОХА
синекдоха; ж. (гр., від разом і переймання) один із засобів підсилення виразності художньої мови, ...
СИНЕКЛІЗА
синекліза; ж. (гр., разом і нахиляння) великий прогин земної кори в межах платформи.

< 1 2 3 4 5 6 > >>

© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.009 c.