Слова на букву С (1254) Словник іншомовнихслів
На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на букву С (1254)

< 1 2 3 4 5 6 > >>
СТЕРЕОІЗОМЕРИ
(стерео... та ізомери) ізомери з різним просторовим розміщенням атомів у молекулах.
СТЕРЕОБАТ
стереобат; ч. (гр.) у давньогрецькій архітектурі - підвалина, цоколь храму, колонади (звичайно ...
СТЕРЕОГРАФІЯ
стереографія; ж. (стерео... і ...графія) перспективне зображення поверхні сфери або іншого ...
СТЕРЕОЕКРАН
стереоекран; ч. (стерео... і екран) екран, на якому глядач сприймає зображення як об'ємне. Див. ...
СТЕРЕОЕФЕКТ
стереоефект; ч. (стерео... і ефект) об'ємне сприймання навколишніх предметів. Інша назва - ...
СТЕРЕОКІНО
стереокіно; с. (стерео... і кіно) різновид кінематографії, що створює у глядача враження об'ємності ...
СТЕРЕОКАРДІОГРАФ
(стерео. гр., серце і ...граф) прилад для дослідження серця; просторовий кардіограф.
СТЕРЕОКОМПАРАТОР
стереокомпаратор; ч. (стерео... і компаратор) прилад для промірювання за двома фотознімками всіх ...
СТЕРЕОМІКРОСКОП
(стерео... і мікроскоп) мікроскоп, який дає просторове зоближення предмета.
СТЕРЕОМЕТР
стереометр; ч. (стерео... і ...метр) прилад для стереоскопічного зображення рельєфу за ...
СТЕРЕОМЕТРІЯ
стереометрія; ж. (стерео... і ...метрія) розділ геометрії, в якому вивчають просторові фігури.
СТЕРЕОМЕХАНІКА
стереомеханіка; ж. (стерео... і механіка) вчення про деформації та напруження в деталях ...
СТЕРЕОПАРА
(гр., спец.) сукупність двох зображень одного й того ж об'єкта, одержаних з двох різних точок зору ...
СТЕРЕОПРОЕКТОР
стереопроектор; ч. (стерео... і проектор) прилад, що дає можливість за парою фотознімків відновити ...
СТЕРЕОСКОП
стереоскоп; ч. (стерео... і ...скоп) оптичний прилад для розглядання з об'ємним сприйманням двох ...
СТЕРЕОСКОПІЧНИЙ
стереоскопічний (стерео... і ...скопічний) пов'язаний з утворенням зображень у перспективі в трьох ...
СТЕРЕОСКОПІЯ
стереоскопія; ж. (стерео... і ...скопія) метод одержання зображень, що створюють враження об'ємності ...
СТЕРЕОТАКСІЙ
(стерео... і гр., впорядковане розміщення) метод введення електродів у тканини мозку для ...
СТЕРЕОТИП
стереотип; ч. (стерео... і ...тип) 1. Пластина, плита з металу, гуми або пластмаси з точним ...
СТЕРЕОТИПІЯ
стереотипія; ж. (стерео... і ...типія) процес виготовлення точних копій (стереотипів).
СТЕРЕОТИПНИЙ
стереотипний той, що стосується стереотипу; С-е видання - повторне видання -книги, надруковане без ...
СТЕРЕОФІЛЬМ
стереофільм; ч. (стерео... і фільм) фільм із ефектом просторового зображення, для перегляду ...
СТЕРЕОФОН
(стерео... і ...фон) прилад для записування і відтворення звуку із збереженням відчуття ...
СТЕРЕОФОНІЯ
стереофонія; ж. (стерео... і ...фонія) спосіб передавання і відтворення звуків, який забезпечує ...
СТЕРЕОФОТОГРАММЕТРІЯ
стереофотограмметрія; ж. (стерео... і фотограмметрія) аерофотознімання земної поверхні на двох ...
СТЕРЕОФОТОГРАФІЯ
стереофотографія; ж. (гр.) (стерео... і фотографія) фотографування за допомогою спеціального ...
СТЕРЕОХІМІЯ
стереохімія; ж. (стерео... і хімія) розділ хімії, в якому вивчають залежність властивостей сполук ...
СТЕРЕОХРОМІЯ
стереохромія; ж. (стерео... і ...хромія) малюнки на стінах фарбами, змішаними з розчинним склом.
СТЕРИГМИ
(гр., підпора) вирости на органах спороношення у багатьох грибів. На С. розвиваються спори.
СТЕРИДИ
(гр., твердий і ...оїд) група органічних речовин рослинного й тваринного походження (стерини, ...
СТЕРИЛІЗАТОР
стерилізатор; ч. (лат.) 1. Апарат, пристрій для стерилізації. 2. Робітник харчової промисловості, ...
СТЕРИЛІЗАЦІЯ
стерилізація; ж. (лат., безплідний) 1. Знищення або знешкодження мікробів на хірургічній або ...
СТЕРИЛІЗУВАТИ
стерилізувати (лат., безплідний) 1. Звільняти від мікробів, знезаражувати. 2. Знепліднювати, ...
СТЕРИЛЬНИЙ
стерильний (лат., безплідний) 1. Звільнений від організмів, здатних заражати. 2. Знепліднений, ...
СТЕРИНИ
(гр., твердий) органічні речовини з групи стероїдів. Містяться в організмі тварин і рослин, ...
СТЕРЛІНІОВА ЗОНА
валютне угруповання держав, очолюване Великобританією, грошові системи та зовнішні розрахунки ...
СТЕРЛІНГ
стерлінг; ч. (англ.) 1. Середньовічна англійська срібна монета, англійський динар або пенні. 2. ...
СТЕРОЇДИ
(гр., твердий і ...оїд) група органічних речовин рослинного й тваринного походження (стерини, ...
СТЕРОЛИ
(гр., твердий і ...ол) те саме, що й стерини. Див. також: стерини
СТЕТОСКОП
стетоскоп; ч. (гр., груди і ...скоп) спеціальна трубка для вислуховування серця, легень тощо.
СТЕТОФОНОГРАФІЯ
стетофонографія; ж. (гр., груди, звук і ...графія) графічний запис шумів серця й легень людини за ...
СТЕХІОМЕТРІЯ
стехіометрія; ж. (гр., елемент, основа і ...метрія) галузь хімії, пов'язана з вивченням вагових і ...
СТИБНІТ
стибніт; ч. (гр., сурма, з єгип.) те саме, що й антимоніт.
СТИВІДОР
стивідор; ч. (англ., з ісп., від укладати вантаж) особа (представник фірми), що відає завантаженням і ...
СТИГМАТИПІЯ
(гр., крапка, цятка і ...типія) один із способів виготовлення без растра напівтонових кліше.
СТИГМИ
(гр., наколота мітка, тавро, пляма) 1. У Стародавній Греції клеймо на тілі раба або злочинця. 2. ...
СТИЛІЗАЦІЯ
стилізація; ж. (лат.) 1. Надання творові мистецтва характерних рис якого-небудь стилю, ...
СТИЛІЗУВАТИ
стилізувати (лат.) 1. Надавати чому-небудь характерних рис певного стилю. 2. Говорити або писати, ...
СТИЛІСТИКА
стилістика; ж. (лат.) 1. Розділ мовознавства, що вивчає в межах національної мови суть і специфіку ...
СТИЛЕТ
стилет; ч. (фр., з іт.) невеликий кинджал з дуже тонким і гострим клинком (звичайно тригранним); ...
СТИЛЕТКИ
(стилет) лат., кінчик, лезо
СТИЛОБАТ
стилобат; ч. (гр., архіт.) 1. У давньогрецькій архітектурі - підніжжя колонади, верхня частина ...
СТИЛЬ
стиль; ч. (1) (лат.) 1. Сукупність ознак, які характеризують мистецтво певного часу та напряму або ...
СТИЛЬБ
стильб; ч. (гр., блищу, сяю) одиниця яскравості. С. - яскравість поверхні, сила світла, 1 см2 якої в ...
СТИЛЬБЕН
стильбен; ч. (гр., блищу, сяю) органічна сполука, ароматичний вуглеводень. Застосовують кристали ...
СТИМУЛ
стимул; ч. (лат., букв. - загострена палиця, якою підганяли тварин) 1. Причина, що спонукає до дії. 2. ...
СТИМУЛЮВАТИ
стимулювати (лат., збуджую, заохочую) 1. Створювати, давати стимул або бути стимулом до ...
СТИМУЛЯТОРИ
(лат., збуджую, заохочую) речовини, здатні прискорювати або підсилювати певні процеси в ...
СТИМУЛЯЦІЯ
стимуляція; ж. (лат.) активізація яких-небудь процесів, дій явищ або чиєї-небудь діяльності, ...
СТИПЕНДІЯ
стипендія; ж. (лат., платня) регулярна грошова допомога, яку надають тим, хто навчається в учбових ...
СТИПЛ-ЧЕЗ
(англ.) біг або скачки з перешкодами.
СТИПЛЕР
стиплер; ч. (англ.) кінь, спеціально підготовлений для скачок з перешкодами.
СТИРАКС
стиракс; ч. (гр.) 1. Ароматичний бальзам, що виділяється з стовбурів дерев ліквідамбар, ...
СТИРОЛ
стирол; ч. (гр., ароматична смола і ...ол) ароматичний вуглеводень, безбарвна рідина приємного ...
СТИХІЙНИЙ
стихійний (стихія) 1. Викликаний діями сил природи, непідвладних людині. 2. перен. Нездоланний, ...
СТИХІЯ
стихія; ж. (гр., елемент) 1. В античній філософії - одна з матеріальних першооснов буття (повітря, ...
СТОЇК
стоїк; ч. (гр.) 1. Послідовник стоїцизму. 2. перен. Людина, яка стійко, мужньо переносить життєві ...
СТОЇЦИЗМ
стоїцизм; ч. (гр., від портик в Афінах, де збиралися стоїки) 1. Одна з головних течій елліністичної і ...
СТОКС
одиниця кінематичної в'язкості в СГС системі одиниць. Стокс - в'язкість рідини густиною 1 г/см3, яка ...
СТОЛОН
столон; ч. (лат., кореневий пагін) видовжений підземний пагін без додаткових коренів, на кінцях ...
СТОМАТИТ
стоматит; ч. (гр., рот) запалення слизової оболонки порожнини рота у людини й тварин. Виникає при ...
СТОМАТОЛОГІЯ
стоматологія; ж. (гр., рот і ...логі'я) наука, яка вивчає хвороби органів порожнини рота, зубів, щелеп ...
СТОН
стон; ч. (англ., букв. - камінь) міра ваги в англійській системі мір, дорівнює 6,35 кг.
СТОПІН
стопін; ч. (іт., від клоччя) вогнепровідний шнур, застосовуваний в піротехніці.
СТОПІНГ
стопінг; ч. (англ.) камера в гірських породах, в якій обвалюють (з уступів) руду.
СТОПЕР
стопер; ч. (англ., від зупиняти) 1. Машина для буріння свердловин, спрямованих уверх, тобто різновид ...
СТОПОР
стопор; ч. (англ., від зупиняти, затикати) 1. Пристрій для зупинення або закріплення в певному ...
СТОРНО
сторно; с. (іт., від переводити назад) спосіб виправлення помилок у бухгалтерському обліку, ...
СТОРТИНГ
стортинг; ч. (норв., від великий і народні збори) парламент у Норвегії.
СТОТИНКА
стотинка; ж. (болг.) у Болгарії - грошова одиниця - одна сота лева, а також дрібна монета такої ...
СТОХАСТИЧНИЙ
стохастичний (гр., здогадка) випадковий, імовірнісний.
СТРАБІЗМ
страбізм; ч. (гр., косоокий) косоокість; розлад координованого руху очей у людини.
СТРАДИВАРІ
страдиваріус; страдиварі; ч. (іт.) скрипка досконалої форми і краси звуку, зроблена знаменитим ...
СТРАДИВАРІУС
страдиваріус; страдиварі; ч. (іт.) скрипка досконалої форми і краси звуку, зроблена знаменитим ...
СТРАНГУЛЯЦІЯ
странгуляція; ж. (лат., від душу, давлю) задушення, защемлення, задавлення петлею.
СТРАТЕГ
стратег; ч. (гр.) 1. Полководець, керівник великих воєнних операцій, знавець стратегії, воєвода. 2. ...
СТРАТЕГІЧНИЙ
стратегічний (гр.) 1. Той, що стосується стратегії. 2. Той, що має значення з погляду здійснення ...
СТРАТЕГІЯ
стратегія; ж. (гр.) 1. Мистецтво підготовки і ведення війни та великих воєнних операцій. Наука про ...
СТРАТЕГЕМА
(гр., від командую) воєнна хитрість, винахідливість під час проведення бойових дій, яка вводить в ...
СТРАТИГРАФІЯ
стратиграфія; ж. (лат., настил, шар і ...графія) розділ геології, що вивчає процеси відкладання й ...
СТРАТИМЕТР
стратиметр; ч. (лат., настил, шар і ...метр) прилад, яким визначають напрям падіння або нахилу порід, ...
СТРАТИФІКАЦІЯ
стратифікація; ж. (лат., настил, шар і ...фікація) 1. Розміщення чогось шарами, шаруватість. 2. ...
СТРАТОДИРИЖАБЛЬ
(лат.) дирижабль, призначений для польотів у стратосферу.
СТРАТОНАВТ
стратонавт; ч. (страто (сфера) і ...навт) спеціально підготовлена людина, що на стратостаті ...
СТРАТОПАУЗА
стратопауза; ж. (лат., шар і пауза) перехідний шар атмосфери, що лежить між стратосферою й ...
СТРАТОПЛАН
стратоплан; ч. (страто (сфера) і ...план) літак, пристосований для польотів у стратосферу.
СТРАТОСТАТ
стратостат; ч. (страто(сфера) і ...стат) літальний апарат, що являє собою повітряну кулю, наповнену ...
СТРАТОСФЕРА
стратосфера; ж. (лат., шар і сфера) шар атмосфери на висоті від 8-16 до 45-55 км, характеризується ...
СТРАУС
страус; ч. (нім., з гр.) рід птахів ряду страусоподібних. Живуть у степах і пустелях Африки й ...
СТРЕНГА
стренга; ж. (гол., англ.) мотузок, з якого скручують трос.
СТРЕНЕР
стренер; ч. (англ., від проціджувати) фільтр, яким очищають від піщинок викачувану з глибини ...
СТРЕПТОКОКИ
(гр., ланцюжок і коки) бактерії кулястої форми, з'єднані між собою у вигляді ланцюжка. Можуть ...
СТРЕПТОМІЦИН
стрептоміцин; ч. (стрепто(коки) і ...міцин) мед. лікарський препарат, антибіотик. Застосовують при ...
СТРЕПТОЦИД
стрептоцид; ч. (стрепто(коки) і ...цид) мед. лікарський препарат з групи сульфаніламідних ...
СТРЕС
стрес; ч. (англ., напруга) стан організму, що виникає у відповідь на дію несприятливих зовнішніх ...
СТРЕСОР
стресор; ч. несприятливий фактор зовнішнього або внутрішнього середовища (холод, голодування, ...
СТРЕТО
стрето (іт., букв. - стискання) 1. Тісне проведення теми кількома голосами у фузі. 2. Заключний ...
СТРИКТУРА
стриктура; ж. (лат., від стискаю) органічне звуження просвіту каналу або протоки (стравоходу, ...
СТРИНГЕР
стрингер; ч. (англ.) одна з поздовжніх в'язей корпуса судна або літака, що проходить через всю ...
СТРИПЕР
стрипер; ч. (англ., від знімати, роздягати) машина, якою сталеві зливки виймають з виливниць або ...
СТРИХНІН
стрихнін; ч. (гр., блювотний горішок) мед. лікарський препарат, алкалоїд. Застосовують при ...
СТРОБІЛІС
(гр., соснова або ялинова шишка) спороносний колосок (пагін) у багатьох вищих рослин (плауновидних, ...
СТРОБІЛА
(гр., соснова або ялинова шишка) 1. Тіло стьожкових червів, що складається з члеників. 2. Стадія ...
СТРОБІЛЯЦІЯ
процес утворення стробіли.
СТРОБОСКОП
стробоскоп; ч. (гр., кружляння і ...скоп) демонстраційний і контрольно-вимірювальний прилад для ...
СТРОБОСКОПІЧНИЙ ЕФЕКТ
(стробоскоп і ефект) позірне злиття швидко змінюваних зображень окремих фаз руху об'єкта у ...
СТРОМА
строма; ж. (гр., підстилка) 1. Сполучнотканинна основа органів та тканинних утворів в організмі ...
СТРОНЦІАНІТ
стронціаніт; ч. мінерал класу карбонатів, безбарвний або жовтуватих, зеленуватих та сіруватих ...
СТРОНЦІЙ
стронцій; ч. (гр.) хімічний елемент, символ Sr, ат. н. 38; сріблясто-білий метал, ковкий і пластичний. ...
СТРОП
строп; ч. (англ.) 1. Канат, трос для підвішування гондоли до дирижабля, аеростата, для утримання ...
СТРОПИ
(англ., ремінь) 1. Пристрій у вигляді кільця або петлі з дроту чи з тросу для підіймання вантажів ...
СТРОФІКА
строфіка; ж. (гр.) 1. Розділ поетики, що вивчає закони поєднання віршованих рядків у строфи, їх ...
СТРОФА
строфа; ж. (гр., поворот, зміна) 1. Повторюване у вірші поєднання кількох віршових рядків, зв'язаних ...
СТРОФАНТ
строфант; ч. (гр., сповивач і квітка) 1. Тропічна витка рослина барвінкових. 2. Настойка з насіння ...
СТРУБЦИНА
струбцина; ж. (нім., від гвинт і лещата) затискальний пристрій у вигляді п-подібної скоби з гвинтом ...
СТРУКТУРА
структура; ж. (лат., побудова, розміщення, від будую, зводжу) 1. Взаєморозміщення та взаємозв'язок ...
СТРУКТУРАЛІЗМ
структуралізм; ч. (лат.) 1. Конкретно наукова методологія, що головним завданням висуває ...
СТРУМА
струма; ж. (лат., залозова пухлина) пухлиноподібне доброякісне збільшення щитовидної залози. Інші ...
СТУДІЯ
студія; ж. (іт., від лат., ретельно вивчаю) 1. Майстерня живописця або скульптора. 2. Школа, що готує ...
СТУПОР
ступор; ч. (лат., заціпеніння) стан нечутливості, отупіння, нерухомості. Спостерігається при ...
СТЮАРД
стюард; ч. (англ.) 1. Буфетник, офіціант на пасажирському морському судні, на літаку. 2. В Англії - ...
СТЮАРДЕСА
стюардеса; ж. (англ.) бортпровідниця на літаках.
СУ
су; с. (фр.) 1. Старовинна французька грошова й лічильна одиниця. Французька монета в 5 сантимів. 2. ...
СУЇНГ
(англ., букв. - коливання, розмах, ритм) джазовий стиль, характерною особливістю якого є сольна ...
СУБ'ЄКТ
суб'єкт; ч. (лат., підкладене) 1. філос. Істота, здатна до пізнання навколишнього світу, об'єктивної ...
СУБ'ЄКТИВІЗМ
суб'єктивізм; ч. (лат., підметовий) 1. Напрям у філософії, який заперечує існування об'єктивної ...
СУБ'ЄКТИВНІСТЬ
суб'єктивність; ж. 1. Індивідуальна особливість у поглядах на речі. 2. Оригінальність, властива ...
СУБ'ЄКТИВНИЙ
суб'єктивний (лат.) 1. Той, що стосується суб'єкта, людини. 2. Властивий лише даному суб'єкту; ...
СУБ'ЄКТИВНИЙ ІДЕАЛІЗМ
філософський напрям, представники якого заперечують існування об'єктивного світу, основою всіх ...
СУБ...
(лат.) префікс, що означає розміщення під чимсь чи біля чогось, підпорядкованість.
СУБАКВАЛЬНИЙ
субаквальний (суб... і лат., вода) підводний; С-а ванна - лікувальна процедура, що полягає у ...
СУБАЛТЕРН
субалтерн; ч. (суб... і лат., інший) підлеглий, несамостійний; С.- офіцер - у російській ...
СУБАЛЬТЕРНАЦІЯ
(суб... і лат., чергування, зміна) підпорядкованість.
СУБАНТАРКТИЧНИЙ
субантарктичний (суб... і антарктичний) підантарктичний; - субантарктичний пояс - ...
СУБАНТАРКТИЧНИЙ КЛІМАТ
клімат; властивий субантарктичному поясові. Холодний, з сильними вітрами, туманами.
СУБАНТАРКТИЧНИЙ ПОЯС
географічний пояс Південної півкулі, що охоплює частини Тихого, Атлантичного й Індійського ...
СУБАРКТИЧНИЙ
субарктичний (суб... і арктичний) підарктичннй; - субарктичний пояс - субарктичний клімат
СУБАРКТИЧНИЙ КЛІМАТ
клімат, властивий субарктичному поясові. Холодний, кількість опадів більша від випаровування, ...
СУБАРКТИЧНИЙ ПОЯС
географічний пояс Північної півкулі між 60 - 65° і 67 - 73° пн. ш.
СУБАТОМНІ ЧАСТИНКИ
частинки, з яких складається атом.
СУБАТОМНИЙ
субатомний (суб... і атом) дрібніший за атом; - субатомні частинки
СУБВЕНЦІЯ
субвенція; ж. (лат., приходжу на допомогу) форма фінансової допомоги держави окремим галузям ...
СУБДОМІНАНТА
субдомінанта; ж. (суб... і домінанта) муз. четвертий ступінь мажору або мінору; акорд, побудований ...
СУБЕРИН
суберин; ч. (лат., корок) органічна речовина, що відкладається в оболонках рослинних клітин при ...
СУБКОНТИНЕНТ
субконтинент; ч. (суб... і континент) географічно чітко обмежена частина континенту.
СУБКОРТИКАЛЬНИЙ
(суб... і лат., кора) анат. підкірковий; той, що розташований нижче від кори головного мозку.
СУБЛІМАТ
сублімат; ч. (лат., піднятий, піднесений) 1. хім. Продукт сублімації. 2. геолог. Мінеральні ...
СУБЛІМАЦІЯ
сублімація; ж. (лат., від підіймаю, підношу) 1. Перехід речовини з кристалічного стану ...
СУБЛІТОРАЛЬ
сублітораль; ж. (суб... і літораль) прибережна частина дна океанів і морів, розташована нижче від ...
СУБМІКРОННИЙ
субмікронний (суб... і мікрон) пов'язаний з частками, розмір яких менший за мікрон.
СУБМІКРОСКОПІЧНИЙ
субмікроскопічний (суб... і мікроскопічний) невидимий у оптичний мікроскоп; об'єкт, розміри якого ...
СУБМІЛІМЕТРОВИЙ
субміліметровий (суб... і міліметр) менший за міліметр; С-і радіохвилі - хвилі, довжина яких менша ...
СУБМАРИНА
субмарина; ж. (англ., від лат., під і морська) підводний човен.
СУБОРДИНАТУРА
субординатура; ж. (суб... і ординатура) первинна спеціалізація студентів медичних інститутів, під ...
СУБОРДИНАЦІЯ
субординація; ж. (лат., від під і призначаю, керую) службова підлеглість молодшого старшому ...
СУБОРЕНДА
суборенда; ж. (лат.) угода, за якою майно, орендоване певною особою, передається за відповідну ...
СУБРЕПЦІЯ
(лат., від підкрадаюсь) аргументація, що грунтується на хибних засновках.
СУБРЕТКА
субретка; ж. (фр.) театральне амплуа жвавої, спритної, лукавої служниці.
СУБСИДІЯ
субсидія; ж. (лат., допомога, підтримка) грошова або натуральна допомога.
СУБСТАНТИВАЦІЯ
субстантивація; ж. (лат.) перехід слів якої-небудь граматичної категорії в іменники.
СУБСТАНТИВНИЙ
субстантивний (лат., іменник) 1. лінгв. Головним членом або стрижневим словом є іменник. 2. лінгв. ...
СУБСТАНЦІЯ
субстанція; ж. (лат., наявність; сутність) 1. У філософії - єдина основа всього існуючого, основа ...
СУБСТИТУТ
субститут; ч. (лат.) 1. Замінник або новий промисловий матеріал, виріб, який заміняє існуючий. 2. ...
СУБСТИТУЦІЯ
субституція; ж. (лат., від підставляю, замінюю) заміщення одного іншим, звичайно функціонально ...
СУБСТРАТ
субстрат; ч. (лат., підстилка) 1. Те, що лежить в основі яких-небудь утворень. 2. Предмет або ...
СУБСТРАТОСФЕРА
субстратосфера; ж. (лат.) шар атмосфери, який відділяє стратосферу від тропосфери.
СУБТИЛЬНИЙ
субтильний (лат., від тонкотканий) 1. Тендітної будови, уразливий, ніжний. 2. Делікатної поведінки, ...
СУБТИТР
субтитр; ч. (лат.) напис у нижній частині кадру кінофільму, переважно з перекладами тексту.
СУБТРОПІКИ
субтропіки; мн. (суб... і тропіки) географічні пояси Землі у Північній і Південній півкулях ...
СУБУРБАНІЗАЦІЯ
(суб... і міський) процес зростання і розвитку приміської зони великих міст, в результаті чого ...
СУВЕНІР
сувенір; ч. (фр., від лат., приходжу) подарунок на згадку або річ, пов'язана зі спогадами.
СУВЕРЕН
суверен; ч. (фр., від лат., правитель) носій верховної влади.
СУВЕРЕНІТЕТ
суверенітет; ч. (нім., фр.) незалежність держави, що полягає в її праві за власним розсудом ...
СУВЕРЕННИЙ
суверенний 1. Той, що здійснює верховну владу. 2. Той, що мав суверенітет. Див. також: суверен
СУГЕСТІЯ
сугестія; ж. (лат.) вплив на волю і почуття людини; навіювання.
СУГЕСТИВНИЙ
сугестивний (лат.) 1. Який впливає на кого-небудь, викликає у когось певні уявлення, настрій. 2. ...
СУДМАЛІНАС
(латис., від млин) латиський народний танець.
СУКРЕ
сукре (ісп.) грошова одиниця Еквадору, поділяється на 100 сентаво.
СУКУЛЕНТИ
(лат., соковитий) багаторічні рослини з товстими соковитими листками (алое, агава тощо) або ...
СУКЦЕСІЯ
сукцесія; ж. (лат., послідовність, зміна) ряд послідовних змін рослинного покриву з часом (напр., ...
СУЛТАН
султан; ч. (тюрк., з араб.) 1. Титул монарха у деяких країнах Сходу. 2. те саме, що й плюмаж.
СУЛЬСЕН
(лат., сірка і с(ел)ен) мед. лікарський препарат. Застосовують при себореї волосистої частини ...
СУЛЬФІДИ
одн. - сульфід; ч. (лат., сірка) сполуки сірки з металами, а також деякими неметалами. С. натрію ...
СУЛЬФІТАЦІЯ
сульфітація; ж. (лат., спец.) консервування ягід, фруктів і овочів за допомогою сірчистої кислоти.
СУЛЬФІТИ
одн. - сульфіт; ч. (лат., сірка) середні солі сірчистої кислоти, безбарвні кристалічні ...
СУЛЬФАНІЛАМІДИ
(лат., сірка, анілін і аміди) група лікарських протимікробних засобів, які є похідними сполуками ...
СУЛЬФАТИ
одн. - сульфат; ч. (лат., сірка) середні солі сірчаної кислоти, тобто солі, де обидва атоми водню ...
СУЛЬФАЦИЛ-НАТРІЙ
лікарський сульфаніламідний препарат. Застосовують в очній практиці, а також для лікування ...
СУМАХ
сумах; ч. (араб., суммак) рід деревних або кущових рослин родини сумахових. Поширені переважно в ...
СУМАЦІЯ
сумація; ж. (лат., сукупність) виникнення збудження в тканинах організмів внаслідок дії кількох ...
СУНІЗМ
сунізм; ч. основний напрям ісламу, що його вважають ортодоксальним (на відміну від шиїзму). Виник у ...
СУНА
(араб., букв. - поведінка, звичай) "священна книга" мусульман, доповнення до Корона. Складена ...
СУНЬЯТСЕНІЗМ
система поглядів китайського революціонера Сунь Ятсена.
СУПІНАТОР
супінатор; ч. (лат., перекидаю, відкидаю назад) ортопедична устілка, яку вкладають у звичайне ...
СУПІНАЦІЯ
супінація; ж. (лат., від перекидаю, перевертаю) 1. Поворот руки, при якому долоня обертається вперед ...
СУПЕР...
(лат.) префікс, що означає зверхність, найвищу якість, посилену дію.
СУПЕРАРБІТР
суперарбітр; ч. (лат.) (супер... і арбітр) голова третейського суду, до складу якого входить кілька ...
СУПЕРВІЗОР
супервізор; ч. (англ., від спостерігати) частина керуючої програми операційної системи цифрової ...
СУПЕРГЕТЕРОДИН
супергетеродин; ч. (супер... і гетеродин) радіоприймач, в якому прийняті електромагнітні ...
СУПЕРЕЛІТА
супереліта; ж. (лат.) високоякісне насіння сільськогосподарських культур, яке використовують у ...
СУПЕРКАЛАНДР
(супер... і каландр) машина для обробки поверхні паперу.
СУПЕРКАРГО
суперкарго; ч. (англ., від лат., над та ісп., вантаження) довірена особа компанії, яка зафрахтувала ...
СУПЕРМАРКЕТ
супермаркет; ч. (англ., від лат., над і англ., ринок, продаж) одна з форм великого сучасного ...
СУПЕРМЕН
супермен; ч. (англ., від лат., над і англ., людина) 1. Людина, впевнена у своїй перевазі над іншими ...
СУПЕРМОДЕРНІЗМ
супермодернізм; ч. (супер... і модернізм) крайній модернізм.
СУПЕРНАТУРАЛІЗМ
супернатуралізм; ч. (лат., над і натуралізм) віра в надприродне; супранатуралізм.
СУПЕРОБКЛАДИНКА
суперобкладинка; ж. (лат.) паперова обкладинка, яка накладається поверх палітурки книжки.
СУПЕРОРТИКОН
суперортикон; ч. (супер... і ортикон) передавальна телевізійна трубка з вищою, ніж у ортикона, ...
СУПЕРПОЗИЦІЯ
суперпозиція; ж. (супер... і позиція) 1. Підстановка функцій у функцію або змінних величин у ...
СУПЕРРЕГЕНЕРАТОР
суперрегенератор; ч. (супер... і регенератор) радіоприймач, що працює при періодично змінюваному ...
СУПЕРСЕЛЕРИ
(англ.) книги типу бестселерів, видані в дорогому художньому оформленні. Мають високу ціну, ...
СУПЕРСТРАТ
(лат., верхній шар) нашарування мови зайшлого населення в мові корінних жителів.
СУПЕРТАНКЕР
супертанкер; ч. (супер... і танкер) танкер вантажопідйомністю понад 100 тис. т.
СУПЕРТИП
(супер... і ...тип) одноапаратна набірна буквовідливна машина, за конструкцією близька до ...
СУПЕРФОСФАТ
суперфосфат; ч. (супер... і фосфати) мінеральне фосфорне добриво, яке виготовляють з апатиту, ...
СУПЛЕТИВІЗМ
суплетивізм; ч. (лат., доповнювальний) утворення форм одного і того самого слова від різних ...
СУПОЗИТОРІЙ
супозиторій; ч. (лат., те, що міститься внизу) лікарська свічка (мильце) для введення лікувальної ...
СУПОЗИЦІЯ
(лат., від підставляю) припущення, здогад.
СУПОРТ
супорт; ч. (фр., підставка, від лат., підводжу) деталь деяких металорізальних і деревообробних ...
СУПРАЛІТОРАЛЬ
супралітораль; ж. (лат., над і літораль) зона узбережжя океану або моря, розташована вище від ...
СУПРАНАТУРАЛІЗМ
супранатуралізм; ч. (лат., над і натуралізм) віра в надприродне.
СУПРЕМАТИЗМ
супрематизм; ч. (лат., найвищий) формалістична течія в мистецтві початку 20 ст., різновидність ...
СУРДИНА
сурдина; ж. (фр., з іт., від лат., глухий) пристрій в струнних скрипкових і духових інструментах для ...
СУРДОКАМЕРА
сурдокамера; ж. (лат., глухий і камера) ізольована від зовнішнього середовища кімната для ...
СУРДОЛОГІЯ
сурдологія; ж. (лат., глухий і ...логія) галузь медицини, яка вивчає розлад слуху.

< 1 2 3 4 5 6 > >>

© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.009 c.