Слова на букву Т (883) Словник іншомовнихслів
На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на букву Т (883)

1 2 3 4 > >>
...ТЕКА
(гр., вмістище, сховище) у складних словах відповідає поняттю "сховище", напр., фільмотека.
...ТЕРІЙ
(гр., звір) у складних словах відповідає поняттю "викопна тварина" анхітерій
...ТЕРАПІЯ
(гр.) друга частина складних слів, що означають спосіб лікування, вказаний у першій частині.
...ТЕРМ
(гр., тепло, жар) у складних словах вказує на зв'язок з поняттями "тепло", "жар" напр., ізотерми.
...ТЕРМІЯ
(гр., тепло, жар) у складних словах вказує на зв'язок з поняттями "тепло", "жар" гіпотермія
...ТЕРМНИЙ
(гр., тепло, жар) у складних словах вказує на зв'язок з поняттями "тепло", "жар" пойкілотермний
...ТИП
(гр., слід, відбиток) у складних словах вказує на зв'язок з поняттями "відбиток", "друк" монотип
...ТИПІЯ
(гр., слід, відбиток) у складних словах вказує на зв'язок з поняттями "відбиток", "друк" фототипія
...ТОМІЯ
(гр., відрізування, відсікання) в складних словах відповідає поняттю "розтин" нефротомія
...ТОНІЯ
(гр., напруження) у складних словах означає напругу, тиск, напр., ізотонія.
...ТОП
(гр.,голос, - місце) у складних словах вказує на зв'язок з поняттям "місце" біотопи, ізотопи
...ТРОПІЯ
(гр., поворот, зміна, напрям) у складних словах вказують на зв'язок з поняттями "зміна", ...
...ТРОПИ
(гр., поворот, зміна, напрям) у складних словах вказують на зв'язок з поняттями "зміна", ...
...ТРОПНИЙ
(гр., поворот, зміна, напрям) у складних словах вказують на зв'язок з поняттями "зміна", ...
...ТРОФІЯ
(гр., їжа, живлення) в складних словах вказує на зв'язок з поняттями "їжа", "живлення" гіпертрофія
...ТРОФИ
(гр., їжа, живлення) в складних словах вказує на зв'язок з поняттями "їжа", "живлення" автотрофи
...ТРОФНИЙ
(гр., їжа, живлення) в складних словах вказує на зв'язок з поняттями "їжа", "живлення" гетеротрофний
ТІАМІН
тіамін; ч. (гр., сірка і аміни) вітамін В1; в організмі людини й тварин бере участь у вуглеводному ...
ТІАРА
тіара; ж. (гр.) 1. Головний убір давніх персидських і ассірійських царів. 2. Трійчаста корона папи ...
ТІОКОЛ
тіокол; ч. (гр., сірка) 1. Лікарський препарат для дезинфекції й очищення дихальних шляхів. 2. ...
ТІОСПИРТИ
(гр., сірка і спирти) те саме, що й меркаптани.
ТІОСУЛЬФАТИ
(гр., сірка і сульфати) солі тіосірчаної кислоти, стійкі, безбарвні речовини. Практично важливим є ...
ТАБЕЛЬ
табель; ч. (гол., від лат., дощечка) 1. Список, перелік предметів разом з даними щодо них, ...
ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАР
табель-календар; ч. (гол.) таблиця, в якій записані всі тижні, місяця й числа року.
ТАБЕС
табес; ч. (лат., тяжка хвороба, розлад) хронічне захворювання нервової системи (уражається ...
ТАБЛИЦЯ
таблиця; ж. (пол., від лат., дошка) 1. Відомості, цифрові дані, розташовані в певному порядку за ...
ТАБЛО
табло; с. (фр., від лат., дошка) сигнальний щит зі світловими чи електромагнітними показниками, що ...
ТАБЛЬДОТ
табльдот; ч. (фр., загальний стіл) порядок харчування за спільним столом у пансіонах, курортних ...
ТАБОРИТИ
представники революційного селянсько-плебейського табору під час гуситських воєн (1419 - 34 рр.) у ...
ТАБУ
табу; с. (полінезійське) 1. У первісних народів релігійна заборона певних дій, порушення якої ...
ТАБУЛЮВАННЯ
табулювання; с. (лат., дошка, таблиця) складання математичних таблиць.
ТАБУЛЯГРАМА
табуляграма; ж. (лат., дошка, таблиця і ...грама) паперова стрічка, що містить буквений або цифровий ...
ТАБУЛЯТОР
табулятор; ч. (лат., дошка, таблиця) 1. Електромеханічна лічильно-перфораційна обчислювальна ...
ТАБУЛЯТУРА
табулятура; ж. (нім., від лат., дошка, таблиця) 1. Старовинна літерна або цифрова система запису ...
ТАБУН
табун; ч. (1) (англ.) 1. Гурт копитних тварин (коней, оленів, верблюдів і т. ін.); стадо, стаднина. 2. ...
ТАВЕРНА
таверна; ж. (іт., від лат., хатина, приміщення) невеликий шинок, корчма в Італії, Швейцарії та деяких ...
ТАВТОГРАМА
(гр., те саме і ...грама) вірш, усі рядки якого починаються однією й тією самою буквою.
ТАВТОЛОГІЯ
тавтологія; ж. (гр., те саме й ...логія) 1. Визначення, що повторює в іншій формі раніше сказане. 2. ...
ТАГЕТЕС
рід однорічних трав'янистих рослин родини складноцвітих. Поширені переважно в Америці. В Україні ...
ТАЕЛЬ
(англ., з малайського) грошова одиниця Китаю до 1933 р.; лян(2).
ТАЙМ
тайм; ч. (англ., букв. - час) частина спортивної гри, що відбувається протягом певного часу (у ...
ТАЙМ-АУТ
тайм-аут; ч. (англ., букв. - поза часом, тобто вилучене з основного часу) перерва в спортивній грі на ...
ТАЙМ-ЧАРТЕР
тайм-чартер; ч. (англ., від строк і привілей, закон) договір про оренду морського судна на певний ...
ТАЙМ-ШИТ
тайм-шит; ч. (англ., від час і аркуш, відомість) судновий документ на вантажні операції, що його ...
ТАЙМЕНЬ
таймень; ч. (фін.) рід риб родини лососевих. Поширені в басейні Дунаю та на схід від басейну Волги ...
ТАЙМОГРАФ
таймограф; ч. (англ., від час і гр., пишу) прилад, що реєструє час виникнення і тривалість процесів ...
ТАЙПІНИ
(кит., велике благоденство) повстанці, учасники селянської антифеодальної війни в Китаї 1850 - 64 рр. ...
ТАЙПОТРОН
тайпотрон; ч. (англ., відбиток, зображення і (елек)трон) електронно-променева трубка для ...
ТАЙФУН
тайфун; ч. (англ., з кит. тай-фунг або гр., вихор) сильний вітер із зливою, що виникає в тропічних ...
ТАКЕЛАЖ
такелаж; ч. (гол.) загальна назва всіх снастей на судні.
ТАКИР
такир; ч. (тюрк., рівний, голий) плескаті зниження в пустелях і напівпустелях Середньої Азії та ...
ТАКСІ
таксі; с. (фр., від лат., оцінюю) автомобіль громадського користування з оплатою проїзду за ...
ТАКСА
такса; ж. (1) (нім., від лат., оцінюю) офіційно визначена стабільна розцінка на товари чи ...
ТАКСАЦІЯ
таксація; ж. (лат., оцінювання) 1. Оцінка, встановлення такси. 2. Т. лісу - оцінка лісу; визначення ...
ТАКСИСИ
(гр., будова, розташування, розміщення) рухові реакції здатних вільно пересуватися нижчих рослин ...
ТАКСОДІЙ
(гр., тис і вид, вигляд) рід хвойних деревних рослин. Поширені у південно-східній частині Південної ...
ТАКСОМЕТР
таксометр; ч. (такса і ...метр) лічильник на автомобілі (таксі), який показує вартість проїзду ...
ТАКСОМОТОР
таксомотор; ч. (таксі й мотор) те саме, що й таксі.
ТАКСОНИ
(гр., порядок, розміщення) класифікаційні одиниці в систематиці рослинних і тваринних організмів. ...
ТАКСОНОМІЯ
таксономія; ж. (таксони і ...номія) розділ біологічної науки - систематики, завданням якого є ...
ТАКСОФОН
таксофон; ч. (такса і (теле)фон) телефон-автомат, що діє після опускання монети.
ТАКТ
такт; ч. (1) (нім., від лат., дотик, дія) 1. Метрична музична одиниця - кожна з рівних за тривалістю ...
ТАКТИКА
тактика; ж. (гр., мистецтво командування військом) 1. Складова частина військового мистецтва, що ...
ТАКТИЛЬНИЙ
тактильний (лат.) той, що сприймається дотиком; Т-е відчуття - відчуття дотику.
ТАКТИЧНИЙ
тактичний (гр.) той, що належить до тактики, випливає з принципів й правил тактики; Т-а одиниця - ...
ТАКТОВНИЙ
тактовний (такт) той, що володіє почуттям міри, вміє поводитеся, дотримуючись відповідних норм.
ТАЛІЙ
талій; ч. (гр., пагін, зелена гілка) хімічний елемент, сямвол Tl, ат. в. 81; блакитно-сірий метал. ...
ТАЛІОН
(лат., помста) в кримінальному праві рабовласницьких і ранньофеодальних держав принцип, за яким ...
ТАЛІЯ
талія; ж. (1) (гр.) у давньогрецькій міфології одна з дев'яти муз, покровителька комедії.
ТАЛІЯ
талія; ж. (гр.) 1. Найвужча частина тулуба, місце, де носять пояс; стан. 2. Частина тулуба від пахв до ...
ТАЛА
тала; ж. грошова одиниця Західного Самоа, поділяється на 100 сене.
ТАЛАНТ
талант; ч. (гр., букв. - терези) 1. У Стародавній Греції вагова в грошово-вагова одиниця. 2. Видатні ...
ТАЛАСОЇДИ
(гр., море і ...оїд) круглі впадини, що лежать у т. зв. поясі долин на Місяці.
ТАЛАСОКРАТИЧНІ ПЕРІОДИ
(гр., море і володію, паную, захоплюю) періоди в геологічній історії Землі, коли значна частина ...
ТАЛАСОКРАТОН
(гр., море і сила) малорухлива асейсмічна область ложа океану.
ТАЛАСОТЕРАПІЯ
таласотерапія; ж. (гр., море і терапія) комплексне лікування морським кліматом і морськими ...
ТАЛЕР
талер; ч. (1) (нім.) старовинна срібна монета, яку вперше почали карбувати в Чехії. Назва "талер" з ...
ТАЛМУД
талмуд; ч. (давньоєвр., від ламейд - навчання, вивчення) збірка релігійних, правових і побутових ...
ТАЛМУДИЗМ
талмудизм; ч. (талмуд) 1. Іудейська казуїстика, яка виводить з віршів П'ятикнижжя (Тори) будь-які ...
ТАЛОМ
(гр., гілка, пагін) нерозчленоване на корінь, стебло й листки вегетативне тіло нижчих та деяких ...
ТАЛОН
талон; ч. (фр., від лат., п'ята) 1. Документ у вигляді невеличкого контрольного аркуша, що дає право ...
ТАЛРЕП
талреп; ч. (гол.) пристрій для натягування снастей такелажу.
ТАЛЬ
Таль (гол.) підйомний механізм (система блоків) для переміщення підвішених до нього вантажів на ...
ТАЛЬВЕГ
тальвег; ч. (нім., від долина і дорога) лінія, що сполучає найнижчі точки дна річкової долини, яру, ...
ТАЛЬЙОН
(лат., помста) в кримінальному праві рабовласницьких і ранньофеодальних держав принцип, за яким ...
ТАЛЬК
тальк; ч. (нім., з іт., ісп., від араб., талк) мінерал класу силікатів, блідо-зеленого, білого ...
ТАМАДА
тамада (груз., тамадоба - старшинство на бенкеті) господар, розпорядник товариської вечері, ...
ТАМАРИКС
тамарикс; ч. (лат.) рід деревних і кущових рослин. Поширені переважно в пустелях, напівпустелях і ...
ТАМАРИНД
тамаринд; ч. (нім., від араб., тамр - індійський фінік, з гінді) рід вічнозелених дерев родини ...
ТАМАРИСК
тамариск; ч. (лат.) рід деревних і кущових рослин. Поширені переважно в пустелях, напівпустелях і ...
ТАМБУР
тамбур; ч. (1) (фр., букв. - барабан, з араб.) 1. Прибудова біля входу в приміщення; сіни. 2. Циліндрична ...
ТАМБУРИН
тамбурин; ч. (фр., іт.) 1. Ударний музичний інструмент, різновид барабана. 2. Назва бубна в ...
ТАМПОН
тампон; ч. (фр., затичка, корок) стрічка або шматок стерильної марлі, що її вводять у рану або ...
ТАМПОНАДА
(нім., від фр., тампон) введення в рану або порожнину (суглоба, плеври тощо) тампонів для спинення ...
ТАМПОНАЖ
тампонаж; ч. (фр., від затичка) закупорювання водонепроникним матеріалом пустот, тріщин тощо, щоб ...
ТАМПОНАЦІЯ
тампонація; ж. (нім., від фр., тампон) введення в рану або порожнину (суглоба, плеври тощо) тампонів ...
ТАМТАМ
тамтам; ч. (фр., з малайської) ударний музичний інструмент, різновид гонга.
ТАНІДИ
(танін) дубильні речовини (дубителі), які одержують з дубильних рослин (дуб, каштан, ялина, береза ...
ТАНІН
танін; ч. (фр., від дубити шкіру) органічна дубильна речовина; білий або жовтуватий порошок, ...
ТАНАГРИ
давньогрецькі теракотові статуетки, знайдені при розкопках некрополя м. Танагри та інших ...
ТАНАГРОВІ
(з мови тупі-гуарані) родина птахів ряду горобцеподібних. Поширені в Центральній та Південній ...
ТАНАТОЛОГІЯ
танатологія; ж. (гр., смерть і ...логія) розділ медицини, що вивчає процеси, які відбуваються в ...
ТАНАТОФОБІЯ
(гр., смерть і ...фобія) психічний розлад, який полягає в тому, що людина патологічно боїться смерті.
ТАНГІР
тангір; ч. (нім.) желатинова плівка з рельєфним крапковим або іншим малюнком, яку застосовують для ...
ТАНГЕНС
тангенс; ч. (лат., дотичний) функція кута, позначається tg. Т. гострого кута прямокутного трикутника ...
ТАНГЕНС-БУСОЛЬ
тангенс-бусоль; ж. (тангенс і бусоль) гальванометр, в якому величину струму визначають за ...
ТАНГЕНСОЇДА
тангенсоїда; ж. (тангенс і ...оїд) графік тригонометричної функції у = tg х.
ТАНГЕНЦІАЛЬНИЙ
тангенціальний (лат., дотичний) напрямлений по дотичній до даної кривої лінії.
ТАНГО
танго; с. (ісп.) 1. Повільний танець чотиричасткового такту з рядом складних па, що довільно ...
ТАНДЕМ
тандем; ч. (англ., від лат., у довжину) 1. Послідовне розташування однакових машин або їхніх частин в ...
ТАНК
танк; ч. (1) (англ., букв. - бак, цистерна) бойова броньована всюдихідна машина на гусеницях, ...
ТАНКА
танка; ж. (яп., букв. - коротка пісня) жанр японської поезії.
ТАНКЕР
танкер; ч. (англ., від бак, цистерна) судно для перевезення рідких вантажів без тари.
ТАНКОДРОМ
танкодром; ч. (танк і ...дром) ділянка, обладнана для навчання водінню танків, самохідних ...
ТАНТАЛ
тантал; ч. (1) (гр.) 1. У давньогрецькій міфології цар Лідії, який нібито викрав у богів амброзію і ...
ТАНТАЛІТ
танталіт; ч. мінерал класу окисів і гідроокисів, чорного, бурувато-чорного кольору. Руда танталу.
ТАНТАЛО-НІОБАТИ
(тантал і ніобати) те саме, що й ніобати.
ТАНТЬЄМА
тантьєма; ж. (фр., букв. - частка, частина, від стільки) одна з форм додаткової винагороди членів ...
ТАОЇЗМ
(кит., дао - шлях, закон, принцип) 1. Один з основних напрямів давньокитайської філософії, за яким ...
ТАПІОКА
тапіока; ж. (мовою тупі-гуарані) 1. Крохмальна речовина, що її добувають з коренів маніока. 2. ...
ТАПІР
тапір; ч. (мовою тупі-гуарані) рід ссавців ряду непарнокопитих. Поширені в Південній Азії та ...
ТАПА
(полінезійське) тканина з лубу (внутрішньої частини деревної кори). Поширена у народів Індонезії, ...
ТАПЕР
тапер; ч. (фр., від стукати) піаніст, який грає за плату на танцювальних вечорах.
ТАРІ
1. Струнний щипковий музичний інструмент, поширений у народів Кавказу та Середньої Азії. 2. В ...
ТАРА
тара; ж. (іт., від араб. тарх - відходи) 1. Те, в що упаковується товар для зберігання або ...
ТАРАНТЕЛА
тарантела; ж. (іт.) італійський народний танок. Від назви міста Тараню.
ТАРАНТУЛ
тарантул; ч. (іт.) рід безхребетних тварин ряду павуків. Поширений у лісостеповій і степовій зонах ...
ТАРБАГАН
тарбаган; ч. (монг.) ссавець роду сурок ряду гризунів. Поширений переважно у Центральній Азії. ...
ТАРБОЗАВР
(гр., страх і ящір) гігантський хижий динозавр крейдяного періоду. Див. ...
ТАРИФ
тариф; ч. (іт., з араб.) система ставок, за якими оплачують виробничі й невиробничі послуги, працю ...
ТАРИФІКАЦІЯ
тарифікація; ж. визначення тарифу на основі певної класифікації об'єктів оподаткування або ...
ТАРОГАТО
(угор.) угорський музичний духовий інструмент.
ТАРПАН
тарпан; ч. (тюрк.) дикий кінь. До 16 - 19 ст. тарпан був досить поширений у степу й лісостепу Європи. ...
ТАРТАН
синтетичний матеріал, використовуваний для покриття бігових доріжок і секторів для стрибків та ...
ТАРТАР
тартар; ч. (гр.) в давньогрецькій міфології найглибші надра землі, які знаходяться на такій же ...
ТАРТЮФ
тартюф; ч. (фр.) тип лицеміра, святенника та ошуканця в однойменній комедії Ж.-Б. Мольєра.
ТАСНІФ
тип пісенної творчості народів Близького Сходу; тесніф.
ТАТУЮВАННЯ
татуювання; с. (фр., татуювати, з полінезійської) нанесення зображення (візерунку, напису) ...
ТАУ-САГИЗ
тау-сагиз; ч. (тюрк.) багаторічна напівкущова (у молодому віці трав'яниста) рослина родини ...
ТАУТОМЕРІЯ
таутомерія; ж. (гр., те саме і ...мерія) різновидність ізомерії, при якій ізомери можуть оборотно ...
ТАУТОХРОНІЗМ
(гр., те саме і час) властивість гармонічних коливань зберігати період коливання незалежно від ...
ТАФОНОМІЯ
тафономія; ж. (гр., могила, поховання і ...номія) галузь палеонтології, що вивчає умови захоронення ...
ТАФТА
тафта; ж. (фр., іт., від перс., тафте - тканина) тонка, блискуча щільна бавовняна або шовкова тканина.
ТАХІГЕНЕЗ
тахігенез; ч. (гр., швидкий і ...генез) явище скорочення й спрощення раннього етапу розвитку ...
ТАХІГРАФІЯ
тахіграфія; ж. (гр., швидкий і ...графія) те саме, що й стенографія.
ТАХІКАРДІЯ
тахікардія; ж. (гр., швидкий і ...кардія) збільшення числа серцевих скорочень. Може виникати при ...
ТАХІМЕТР
тахіметр; ч. (гр., швидкість і ...метр) 1. Застаріла назва тахеометра. 2. Прилад для вимірювання ...
ТАХЕОМЕТР
тахеометр; ч. геодезичний інструмент, застосовуваний у тахеометрії, для землемірних зйомок.
ТАХЕОМЕТРІЯ
тахеометрія; ж. (гр., швидкість і ...метрія) розділ геодезії, в якому вивчають методи визначення ...
ТАХОГРАМА
тахограма; ж. (гр., швидкість і ...грама) графічний запис змін швидкості обертання (напр., вала ...
ТАХОГРАФ
(гр., швидкість і ...граф) прилад, що фіксує зміну швидкості обертання деталей машин або механізмів ...
ТАХОМЕТР
тахометр; ч. (гр., швидкість і ...метр) прилад, яким вимірюють кутову швидкість обертового тіла.
ТАЦЕТ
тацет; ч. (іт., букв. - чашечка) культурний вид нарциса. Налічує багато сортів.
ТАЦИТРОН
(лат., таємний, тихий і (елек)трон) різновид тиратрона.
ТАШИЗМ
ташизм; ч. (фр., пляма) формалістична течія в живописі 20 ст., різновид абстракціонізму.
ТВІН
твін; ч. (англ., кручена нитка) напіввовняна тканина з крученими нитками основи для жіночих літніх ...
ТВІНДЕК
твіндек; ч. (англ.) міжпалубний простір на торговому судні з двома або більше палубами. На Т. ...
ТВІСТ
твіст; ч. (англ., букв. - закрут, поворот) 1. Парний танець американського походження. 2. Музика, ...
ТВІСТОР
(англ., від звивати, повертати, вигинати) запам'ятовувальний елемент - відрізок дроту з магнітною ...
ТВЕРДИЙ ШАНКЕР
перший видимий вияв захворювання на сифіліс
ТЕЇЗМ
теїзм; ч. (гр., бог) 1. Світогляд, в основі якого лежить розуміння бога як особи, що створила світ і ...
ТЕЇН
теїн; ч. (фр., від кит. те-чай) те саме, що й кофеїн.
ТЕАТР
театр; ч. (фр., гр., місце для видовищ) 1. Вид мистецтва, особливістю якого є художнє відображення ...
ТЕБАЇН
тебаїн; ч. органічна сполука, алкалоїд, міститься в опії. Т. - судорожна отрута. Застосовують як ...
ТЕЗЄЙ
(гр.) у давньогрецькій міфології один з найвидатніших героїв, що вчинив багато подвигів, зокрема ...
ТЕЗА
теза; ж. (гр., положення, твердження) 1. Положення, висловлене в книжці, доповіді, статті тощо, ...
ТЕЗАВРАЦІЯ
тезаврація; ж. (гр., скарб) приватне нагромадження золота як скарбу. В широкому розумінні включає ...
ТЕЗАУРУС
тезаурус; ч. (гр., скарб) сукупність понять з певної галузі науки, нагромаджених людиною чи ...
ТЕЙЛЕРІОЗИ
група протозойних хвороб великої і дрібної рогатої худоби та північних оленів. Спричинюються ...
ТЕЙЛОРИЗМ
тейлоризм; ч. система організації праці, метою якої в одержання підприємцем найбільшого прибутку ...
ТЕЙСИНТАЙ
(яп.) доброволець-смертник у збройних силах Японії під час 2-ї світової війни 1939 - 45 рр., що керував ...
ТЕЙЯРДИЗМ
напрям сучасної філософії, що його заснував французький теолог, палеонтолог П. Тейяр де ...
ТЕКА
тека; ж. (гр.) 1. Те саме, що папка, течка. 2. Те саме, що портфель.
ТЕКОМА
(від малайського) рід кущових рослин родини бігонієввх тропічного й субтропічного походження. В ...
ТЕКСТ
текст; ч. (лат., тканина, зв'язок, побудова) 1. Відтворені на письмі або друком авторська праця, ...
ТЕКСТОВІНІТ
текстовініт; ч. (лат., тканина і вініл) вид штучної шкіри; являє собою бавовняну тканину, поверхня ...
ТЕКСТОЛІТ
текстоліт; ч. (лат., тканина і ...літ) багатошаровий спресований пластичний матеріал. Являв собою ...
ТЕКСТОЛОГІЯ
текстологія; ж. (текст і ...логія) галузь філології, що займається історією і критикою текстів ...
ТЕКСТУАЛЬНИЙ
текстуальний буквальний, дослівний, ідентичний з текстом.
ТЕКСТУРА
текстура; ж. (лат., тканина, зв'язок, будова) 1. Відносне розташування, орієнтування та розподіл ...
ТЕКТИТ
(гр., плавкий) невеликі оплавлені уламки скла метеоритного походження.
ТЕКТОГЕНЕЗ
(гр., будівельна справа і ...генез) сукупність процесів розвитку верхніх шарів Землі під впливом ...
ТЕКТОНІКА
тектоніка; ж. (гр., будівельна справа, від майструю, будую) 1. геол. Будова земної кори, процеси, які ...
ТЕКТОНІЧНИЙ
тектонічний (тектоніка) пов'язаний з структурою й розвитком верхніх твердих оболонок Землі; Т-і ...
ТЕКТОР
тектор; ч. (лат., штукатурка) те саме, що й торкрет.
ТЕЛІТОКІЯ
(гр., жіночий і потомство) явище, що спостерігається у деяких комах при партеногенезі, коли в ...
ТЕЛЕ...
(гр., далеко) у складних словах означає здійснюваний на відстані, той, що діє на далеку відстань, ...
ТЕЛЕАВТОМАТИКА
телеавтоматика; ж. (теле... й автоматика) галузь автоматики, що охоплює теорію й принципи побудови ...
ТЕЛЕАНТЕНА
телеантена; ж. (теле.. і антена) антена телевізора.
ТЕЛЕБІНОКЛЬ
телебінокль; ч. (теле... та бінокль) спеціальний бінокль, що дає можливість ясно бачити дуже ...
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
телебачення; с. (гр.) 1. Передавання зображень на відстань за допомогою засобів електро- або ...
ТЕЛЕВІЗОР
телевізор; ч. (теле... і лат., той, хто бачить) радіотехнічний пристрій для приймання телевізійних ...
ТЕЛЕГОНІЯ
(теле... і ...гонія) вплив чоловічих статевих елементів на організм жіночої особини. Проявляється в ...
ТЕЛЕГРАМА
телеграма; ж. (теле... і ...грама) 1. Повідомлення, передане телеграфом. 2. Аркуш або бланк з текстом ...
ТЕЛЕГРАФ
телеграф; ч. (теле... і ...граф) 1. Апарат, що забезпечує передавання й приймання на віддалі (по ...
ТЕЛЕГРАФІЯ
телеграфія; ж. (теле... і ...графія) галузь зв'язку, що займається швидким передаванням (і ...
ТЕЛЕЕКРАН
телеекран; ч. (теле... й екран) частина телевізора, на якій відтворюється прийняте зображення.
ТЕЛЕЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФ
(теле... і електрокардіограф) прилад для ранньої діагностики коронарної (вінцевої) недостатності ...
ТЕЛЕКАМЕРА
телекамера; ж. (теле... і камера) частина телевізійного обладнання, що приймає і передає ...
ТЕЛЕКОМПЛЕКС
(теле... і комплекс) комплекс телевізійних студій, приміщень для апаратури тощо.
ТЕЛЕКС
телекс; ч. (теле... і англ., обмін) 1. Абонентський телеграфний зв'язок, здійснюваний за допомогою ...
ТЕЛЕМЕТР
телеметр; ч. (теле... і ...метр) далекомір, оптичний прилад для вимірювання віддалей. Застосовують у ...
ТЕЛЕМЕТРІЯ
телеметрія; ж. (теле... і ...метрія) сукупність технічних засобів і методів вимірювання на віддалі ...
ТЕЛЕМЕХАНІЗАЦІЯ
телемеханізація; ж. (теле... і механізація) оснащення технічних об'єктів засобами телемеханіки ...
ТЕЛЕМЕХАНІКА
телемеханіка; ж. (теле... і механіка) наука про вимірювання, регулювання й контроль параметрів ...
ТЕЛЕНОМУС
теленомус; ч. (теле... і гр., місце проживання) рід перетинчастокрилих комах надродини хальцид. ...
ТЕЛЕОБ'ЄКТИВ
телеоб'єктив; ч. (теле... і об'єктив) складний об'єктив до фотоапарата, який дає змогу мати ...
ТЕЛЕОЛОГІЯ
телеологія; ж. (гр., мета, кінець і ...логія) 1. Філософське ідеалістичне вчення, за яким розвиток є ...
ТЕЛЕПАТІЯ
телепатія; ж. (гр.) психологічне явище безпосереднього передавання на відстані думок, почуттів ...
ТЕЛЕПЕРЕДАЧА
телепередача; ж. (гр.) 1. Передавання зображень за допомогою телебачення. 2. Те, що передається по ...
ТЕЛЕРАДІОЛА
(теле... і радіола) телевізор, радіоприймач та програвач, скомпоновані в одному апараті.
ТЕЛЕРЕКОРДИНГ
(теле... і англ., запис, реєстрація) 1. Телевізійне обладнання для записування телевізійних програм ...
ТЕЛЕРЕТРАНСЛЯТОР
(теле... і ретранслятор) ретранслятор для передавання телевізійних програм.
ТЕЛЕСАТЕЛІТ
(теле... і сателіт) штучний супутник Землі, призначений для ретрансляції телевізійних сигналів.
ТЕЛЕСИГНАЛ
телесигнал; ч. (теле... і сигнал) 1. Сигнал обумовленої структури, переданий каналами ...
ТЕЛЕСКОП
телескоп; ч. (гр., далекоглядний) 1. астр. Оптичний прилад для спостереження за небесними ...
ТЕЛЕСТЕРЕОСКОП
телестереоскоп; ч. (теле... і стереоскоп) оптичний прилад. Пейзаж через Т. виглядає рельєфніше, ніж ...
ТЕЛЕСТУДІЯ
телестудія; ж. (теле... і студія) спеціально обладнане й звукоізольоване приміщення, з якого ...
ТЕЛЕТАЙПСЕТЕР
(телетайп і англ., пристрій для регулювання) пристрій до наборного рядковідливного автомата, що ...
ТЕЛЕФІКАЦІЯ
телефікація; ж. (теле... і ...фікація) розвиток і розширення передавальної та приймальної мереж ...
ТЕЛЕФОН
телефон; ч. (гр.) 1. Вид електрозв'язку, що дає змогу передавати та приймати мовлення на великій ...
ТЕЛЕФОНІЗАЦІЯ
телефонізація; ж. (телефон) розвиток і розширення телефонної мережі внаслідок створення ...
ТЕЛЕФОНОГРАМА
телефонограма; ж. (телефон і ...грама) повідомлення, передане телефоном і записане на папері.
ТЕЛЕЦЕНТР
телецентр; ч. (теле... і центр) комплекс устаткування й споруд, призначених для підготовки та ...
ТЕЛОМЕРИЗАЦІЯ
(гр., кінець і (полі)меризація) хім. утворення полімерної сполуки, коли до кількох молекул ...
ТЕЛОФАЗА
(гр., кінець і фаза) остання (четверта) фаза непрямого поділу клітини (мітозу), при якій ...
ТЕЛУР
телур; ч. (лат., Земля) хімічний елемент, символ Те, ат. н. 52; сріблясто-сірий крихкий метал. ...
ТЕЛУРІЙ
телурій; ч. (лат., Земля) прилад, який наочно зображує рух Землі навколо Сонця.
ТЕЛЬФЕР
тельфер; ч. (англ., гр., далеко і несу) машина для підіймання й горизонтального переміщення ...
ТЕМА
тема; ж. (гр., положення, основа) 1. Предмет судження або викладу. 2. Коло життєвих явищ, що їх ...
ТЕМАТИКА
тематика; ж. (гр., тема) сукупність тем, їхня система.
ТЕМБР
тембр; ч. (фр., гр., барабан) характерне забарвлення звуку, за яким розрізняють звукові тони ...
ТЕМБР-КОМУЗ
киргизький щипковий музичний інструмент, різновид варгана. Див. також: варган
ТЕМЛЯК
темляк; ч. (тюрк.) петля з тасьми з китицею на рукоятці (ефесі) холодної зброї для зручності ...
ТЕМП
темп; ч. (іт., від лат., час) 1. Ступінь швидкості (руху, розвитку тощо). 2. Швидкість, з якою ...

1 2 3 4 > >>

© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.008 c.