Слова на букву Т (883) Словник іншомовнихслів
На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на букву Т (883)

< 1 2 3 4 > >>
ТЕМПЕРА
темпера; ж. (іт.) 1. Фарби для живопису, в яких сполучною речовиною є натуральні або штучні ...
ТЕМПЕРАМЕНТ
темперамент; ч. (лат., узгодженість, устрій) 1. Сукупність психічних особливостей, з яких ...
ТЕМПЕРАТУРА
температура; ж. (лат., потрібна міра, правильне співвідношення) 1. Ступінь нагрівання чого-небудь, ...
ТЕМПЕРАЦІЯ
темперація; ж. (лат., правильне співвідношення) муз. вирівнювання інтервальних співвідношень між ...
ТЕНІС
теніс; ч. (англ.) спортивна гра, що полягає в перекиданні ракеткою невеликого м'яча через низьку ...
ТЕНАКЛЬ
тенакль; ч. (нім., від лат., затискач) підставка для кріплення на друкарській касі сторінок ...
ТЕНАРДИТ
тенардит; ч. мінерал класу сульфатів, прозорий, переважно безбарвний. Використовують при ...
ТЕНДЕНЦІЙНИЙ
тенденційний 1. Той, що проводить певну тенденцію. 2. Той, що містить упереджену ідею.
ТЕНДЕНЦІЯ
тенденція; ж. (лат., від прагну, прямую) 1. Напрям розвитку чого-небудь. 2. Прагнення, намір, властиві ...
ТЕНДЕР
тендер; ч. (англ., від обслуговувати) 1. техн., заст. Причіпна частина паровоза, де містяться запаси ...
ТЕНЗИМЕТРІЯ
тензиметрія; ж. (лат., напружений і ...метрія) сукупність методів вимірювання тиску насиченої пари.
ТЕНЗОМЕТР
тензометр; ч. (лат., напружений і ...метр) прилад для вимірювання деформацій, спричинених ...
ТЕНЗОР
тензор; ч. (лат., напружений) узагальнення понять скаляра, вектора (напр., тензор напруження, ...
ТЕНОР
тенор; ч. (іт., від лат., тримаю) муз. 1. В середньовічній багатоголосій музиці - основний голос ...
ТЕНСІОМЕТР
(лат., натяг і ...метр) прилад, яким вимірюють поверхневий натяг рідини.
ТЕНТ
тент; ч. (гол.,англ.) навіс для захисту від сонця, інколи від дощу.
ТЕОБРОМІН
теобромін; ч. (лат., чай і бром) мед. лікарський препарат, алкалоїд. Застосовують як ...
ТЕОГОНІЯ
теогонія; ж. (гр., від бог і народження, походження) сукупність міфів про походження і родовід ...
ТЕОДИЦЕЯ
теодицея; ж. (фр., гр., бог і справедливість) "боговиправдання"; релігійно-філософське вчення, яке ...
ТЕОДОЛІТ
теодоліт; ч. (гр., розглядаю і довгий) геодезичний прилад для вимірювання на місцевості ...
ТЕОКРАТІЯ
теократія; ж. (гр., бог і ...кратія) форма державного правління, за якої політична влада в країні ...
ТЕОЛОГІЯ
теологія; ж. (гр., від бог і слово) те саме, що богослов'я, богослів'я; теоретичний виклад, ...
ТЕОРІЯ
теорія; ж. (гр., розгляд, дослідження) 1. Логічне узагальнення досвіду, суспільної практики, яке ...
ТЕОРЕМА
теорема; ж. (гр., від розглядаю) 1. мат. Твердження, правильність якого встановлюється ...
ТЕОРЕТИЗУВАТИ
теоретизувати 1. Створювати теорію, міркувати над теоретичними питаннями. 2. Міркувати загально, ...
ТЕОРЕТИЧНИЙ
теоретичний (гр.) 1. Властивий теорії, той, що стосується теорії. 2. Добутий шляхом логічних ...
ТЕОСОФІЯ
теософія; ж. (гр., бог і ...софія) 1. Містичне богопізнання. На відміну від теології, Т. будується не ...
ТЕОФІЛІН
теофілін; ч. (лат., чай і гр., листок) мед. лікарський препарат; алкалоїд. Застосовують як ...
ТЕОФЕДРИН
теофедрин; ч. (лат., чай та ефедрин) мед. лікарський препарат. Застосовують при бронхіальній ...
ТЕР'ЄРИ
(англ., від фр., нора) група порід домашніх собак. Найбільше практичне значення мають фокстер'єри, ...
ТЕРІОДОНТИ
(гр., звір і ...одонт) підряд викопния плазунів, відомих з відкладів пермського (палеозой) і ...
ТЕРІОЛОГІЯ
теріологія; ж. (гр., звір і ...логія) те саме, що й мамаліологія.
ТЕРА
японський буддійський храм.
ТЕРАКОТА
теракота; ж. (іт., від земля і випалена) 1. Випалена кольорова високоякісна гончарна глина. 2. ...
ТЕРАМАРИ
(іт., букв. - гірка земля) укріплені поселення бронзового віку в Північній Італії , що будувалися на ...
ТЕРАПІЯ
таласотерапія; ж. (гр., лікування) 1. Лікування внутрішніх хвороб лікарськими засобами або ...
ТЕРАРІЙ
терарій; ч. (лат., земля) приміщення для утримування дрібних наземних хребетних тварин.
ТЕРАСА
тераса; ж. (фр., від лат., земля) 1. Горизонтальний або трохи похилий майданчик у формі уступу вздовж ...
ТЕРАТОГЕНЕЗ
(гр., потвора, виродок і ...генез) виникнення виродливостей у тварин і людини. Виродливості в ...
ТЕРАТОЛОГІЯ
тератологія; ж. (гр., потвора, виродок і ...логія) розділ медицини, зоології і ботаніки, що вивчає ...
ТЕРАТОМА
тератома; ж. (гр., потвора, виродок і ...ома) пухлинний утвір у людини чи у тварини; виникає ...
ТЕРАФЛЕКС
скло, яке пропускає світло, затримуючи теплову частину електромагнітного проміння.
ТЕРБІЙ
тербій; ч. хімічний елемент, символ Tb, ат. н. 65: блискучий метал, належить до ...
ТЕРЕНКУР
теренкур; ч. (фр., місцевість і нім., лікування) лікування дозованим (щодо часу, довжини й кута ...
ТЕРИКОН
терикон; ч. (фр., від відвал породи і конічний) конусоподібний насип з порожніх (без корисної ...
ТЕРИЛЕН
терилен; ч. (англ.) назва в Англії синтетичного волокна і тканини з нього, яке в Україні називають ...
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ
територіальний пов'язаний з певним простором, територією; Т-і води - смуга моря чи океану вздовж ...
ТЕРИТОРІЯ
територія; ж. (лат., від земля) 1. Частина земної кулі (суходіл, води й повітряний простір над ними), ...
ТЕРМІДОР
термідор; ч. (фр., гр., тепло і дар) 1. Одинадцятий місяць (з 19 - 20 липня до 17 - 18 серпня) ...
ТЕРМІН
термін; ч. (1) (лат.) 1. Відтинок, проміжок часу, визначений, установлений для чого-небудь; строк, ...
ТЕРМІНАЛЬНИЙ
термінальний (лат., від межа, край) кінцевий, конечний.
ТЕРМІНАТОР
термінатор; ч. (1) (лат., обмежую, визначаю) межа між освітленою Сонцем і темною частинами ...
ТЕРМІНОЛОГІЯ
термінологія; ж. (термін і ...логія) 1. Розділ лексики, що охоплює терміни різних галузей знань. 2. ...
ТЕРМІСТОР
термістор; ч. (гр., тепло і активний опір) напівпровідниковий опір, що його величина залежить ...
ТЕРМІТ
терміт; ч. (гр., жар, тепло) горюча порошкувата суміш алюмінію з окислом металу, що її застосовують ...
ТЕРМІТИ
(фр., від лат., шашіль) ряд комах з неповним перетворенням. Поширені переважно в тропіках і ...
ТЕРМІЧНІ СТАЛІ
(хімічних елементів) температура плавлення - кипіння, теплоємність, теплопровідність.
ТЕРМІЧНИЙ
термічний (гр., тепло) тепловий, той, що належить до тепла, температури; - термічний аналіз - ...
ТЕРМІЧНИЙ АНАЛІЗ
один з основних методів фізико-хімічного аналізу, за допомогою якого визначають температуру ...
ТЕРМІЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ РОБОТИ
кількість тепла в теплових одиницях, еквівалентна роботі в джоулях, кілограмометрах
ТЕРМИ
терми; мн. (лат., гр., тепло) 1. Давньоримські громадські лазні, до складу яких входили також ...
ТЕРМО...
(гр., жар, тепло) у складних словах відповідає поняттям "температура", "тепло".
ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ
термоізоляція; ж. (термо... та ізоляція) захист різних споруд і апаратури від втрат тепла. Інша ...
ТЕРМОАНЕМОМЕТР
термоанемометр; ч. (термо... і анемометр) прилад для вимірювання швидкості вітру, дія якого ...
ТЕРМОАНТРАЦИТ
термоантрацит; ч. (термо... і антрацит) антрацит, підданий тепловій обробці. Застосовують як ...
ТЕРМОБАРОКАМЕРА
термобарокамера; ж. (термо... й барокамера) герметична камера, в якій можна змінювати температуру ...
ТЕРМОБАРОМЕТР
термобарометр; ч. (термо... й барометр) те саме, що й гіпсотермометр.
ТЕРМОБАТАРЕЯ
термобатарея; ж. (термо... й батарея) кілька з'єднаних послідовно або паралельно термоелементів.
ТЕРМОБАТИГРАФ
термобатиграф; ч. (термо.... гр., глибина і ...граф) судновий прилад для реєстрації розподілу ...
ТЕРМОГРАФ
термограф; ч. (термо... і ...граф) самописний прилад, що реєструє зміни температури повітря, води або ...
ТЕРМОДИНАМІКА
термодинаміка; ж. (термо... і динаміка) розділ фізики, що вивчає закономірності теплового руху і ...
ТЕРМОДИФУЗІЯ
(термо... і дифузія) дифузія складових частин розчину або газової суміші, зумовлена різницею ...
ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ
термоелектричний (термо... і електричний) той, що стосується термоелектрики; термоелектричний ...
ТЕРМОЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОР
термоелектрогенератор; ч. (термо.... електри(чний) і генератор) пристрій для безпосереднього ...
ТЕРМОЕЛЕКТРОНИ
(термо... і електрон) електрони, що їх висилають дуже нагріті металеві тіла.
ТЕРМОЕЛЕМЕНТ
термоелемент; ч. (термо... і елемент) пристрій (спай дротинок або стрічок з різних матеріалів), де ...
ТЕРМОЕМІСІЙНИЙ
термоемісійний той, що пов'язаний з термоелектронною емісією.
ТЕРМОЗИТ
термозит; ч. (гр., теплий) пористий штучний (з розплавлених шлаків) матеріал, який застосовують у ...
ТЕРМОЗИТОБЕТОН
(термозит та бетон) різновид легкого бетону (наповнювач - термозит, або шлакова ...
ТЕРМОКАМЕРА
(термо... і камера) випробувальний пристрій, головним елементом його є резервуар, всередині якого ...
ТЕРМОКАРСТ
(термо... і карст) процес просідання грунту, утворення западин, улоговин тощо внаслідок танення ...
ТЕРМОКОМПРЕСІЯ
(термо... і компресія) зварювання металевих виробів тиском при високій температурі (напр., у ...
ТЕРМОКОПІР
(термо... і нім., копіювати) апарат для виготовлення копій документів на термочутливому папері.
ТЕРМОЛАБІЛЬНИЙ
термолабільний (термо... й лабільний) нестійкий проти діяння тепла.
ТЕРМОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ
термолюмінесценція; ж. (термо... і люмінесценція) люмінесценція тіл від нагрівання їх.
ТЕРМОМЕТР
телетермометр; ч. (термо... і ...метр) прилад для вимірювання температури. Дія Т. заснована на зміні ...
ТЕРМОМЕТРІЯ
термометрія; ж. (термо... і ...метрія) методи вимірювання температури й прилади, що для цього ...
ТЕРМОНАСТІЯ
(термо... і настія) рух органів рослин, який спричинено зміною температури.
ТЕРМОПАУЗА
(термо... і пауза) шар атмосфери, в якому температура не змінюється з висотою; шар над термосферою.
ТЕРМОПЛАСТИКИ
(термо... і пласт(маса)) пластмаси, які багаторазово при нагріванні переходять з твердого стану в ...
ТЕРМОПСИС
(грец., люпин і вид) рід багаторічних трав'янистих рослин родини бобових. Поширені в Азії і ...
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ
(термо... і регулятор) прилади для автоматичного підтримування температури будь-якого середовища ...
ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ
терморегуляція; ж. (термо... і лат., впорядковую) сукупність фізіологічних процесів, що ...
ТЕРМОС
термос; ч. (гр., теплий, гарячий) різновид термостата; посудина з подвійними скляними стінками ...
ТЕРМОСИФОН
термосифон; ч. (термо... і сифон) система охолодження двигунів, у якій циркуляція води в оболонках ...
ТЕРМОСКОП
термоскоп; ч. (термо... і ...скоп) прилад, яким визначають різницю температур, не вимірюючи кожну з ...
ТЕРМОСТАТ
термостат; ч. (гр., спец.) 1. Прилад, в якому підтримується постійна температура за допомогою ...
ТЕРМОСФЕРА
(термо... і сфера) шар атмосфери (80 - 1000 км), у якому температура збільшується з висотою.
ТЕРМОТАНК
термотанк; ч. (термо... і танк) пристрій на судні для вентиляції з одночасним підігріванням або ...
ТЕРМОТЕРАПІЯ
термотерапія; ж. (термо... і терапія) застосування тепла з лікувальною метою.
ТЕРМОТРОПІЗМ
термотропізм; ч. (термо... і тропізми) вигини окремих ростучих частин рослин (кінчиків коренів або ...
ТЕРМОФІКСАЦІЯ
термофіксація; ж. (термо... і фіксація) те саме, що й декатирування.
ТЕРМОФІЛИ
(термо... і ...філ) організми, які розвиваються при високій (іноді до 100°) температурі. В широкому ...
ТЕРМОФІЛЬНИЙ
термофільний (термофіли) той, що любить спеку, тепло.
ТЕРМОФОБИ
(термо... і ...фоб) організми, які не розвиваються при відносно високих температурах (для більшості ...
ТЕРМОФОБНИЙ
термофобний (термофоби) той, що боїться спеки, тепла.
ТЕРМОФОР
термофор; ч. (термо... і ...фор) прилад для теплолікування (електрична грілка).
ТЕРМОФОСФАТИ
(термо... і фосфати) фосфорні добрива, які утворюють спіканням природних фосфатів з сполуками ...
ТЕРМОХІМІЯ
термохімія; ж. (термо... і хімія) розділ хімії, який вивчає теплові явища, що супроводять хімічні ...
ТЕРМОЯДЕРНИЙ
термоядерний (гр.) 1. Який грунтується на зіткненні ядер атома в їх безладному русі при надвисокій ...
ТЕРОМОРФИ
(гр., звір і ...морфи) підклас викопних плазунів, рештки яких відомі з відкладів пермського ...
ТЕРОР
терор; ч. (фр., лат., страх, жах) форма боротьби проти політичних супротивників із застосуванням ...
ТЕРОРИЗМ
тероризм; ч. (фр.) здійснення терору, діяльність і тактика терористів.
ТЕРОРИСТ
терорист; ч. (фр.) той, хто здійснює терористичний акт, є учасником терористичної організації.
ТЕРПІНГІДРАТ
терпінгідрат; ч. (терпен і гідрат) мед. лікарський препарат, що його добувають із скипидару, ...
ТЕРПЕНИ
(гр., терпентинове дерево) органічні речовини, вуглеводні, що їх добувають із смоли хвойних дерев, ...
ТЕРПЕНТИН
терпентин; ч. (нім., гр., терпентинний) в'язка прозора смола, яка виділяється з поранених хвойних ...
ТЕРПСІХОРА
(гр., "та, що зазнає насолоди від танців") 1. У давньогрецькій міфології - муза танців та хорового ...
ТЕРЦІЯ
терція; ж. (іт., третя) 1. муз. Третій ступінь діатонічної гами. 2. муз. Інтервал, вимірюваний трьома ...
ТЕРЦДЕЦИМА
(іт., від лат., тринадцята) 1. муз. Інтервал, що охоплює тринадцять ступенів діатонічної гами. 2. ...
ТЕРЦЕТ
терцет; ч. (іт., від лат., третій) 1. муз. Ансамбль з трьох виконавців. 2. Музичний твір або частина ...
ТЕРЦИНА
терцина; ж. (іт., від третій) віршова форма з трирядкових строф, у якій затримуються між собою ...
ТЕСЕЙ
(гр.) у давньогрецькій міфології один з найвидатніших героїв, що вчинив багато подвигів, зокрема ...
ТЕСИТУРА
теситура; ж. (іт., від ткати) висотне розміщення звуків у музичному творі, відповідно до діапазону ...
ТЕСЛА
тесла одиниця магнітної індукції в Міжнародній системі одиниць. Позначається Т. 1 Т - магнітна ...
ТЕСНІФ
тип пісенної творчості народів Близького Сходу.
ТЕСТ
тест; ч. (англ., випробування) коротке стандартне завдання, метод випробування, що застосовується ...
ТЕСТЕР
тестер; ч. (англ., від перевіряти, випробувати) універсальний вимірювальний прилад, за допомогою ...
ТЕСТИКУЛЯРНИЙ
тестикулярний (лат., чоловіче яєчко) той, що належить до яєчка, сім'яний.
ТЕСТИТ
тестит; ч. (лат., чоловіче яєчко) те саме, що й орхіт.
ТЕСТОСТЕРОН
тестостерон; ч. (лат., чоловіче яєчко і гр., твердий) чоловічий статевцй гормон. Утворюється в ...
ТЕСТУДИНІДИ
(дат., черепаха) родина плазунів підряду схованошиїх черепах. Поширені в тропічних, субтропічних ...
ТЕТ-А-ТЕТ
тет-а-тет (фр.) віч-на-віч, тільки вдвох.
ТЕТ-ДЕ-ПОН
(фр., від тут - початок і міст) позиція, обладнана на березі водної перешкоди для прикриття ...
ТЕТАНІЯ
тетанія; ж. (гр., заціпеніння, корчі) захворювання, що полягає у приступах загальних або місцевих ...
ТЕТАНУС
тетанус; ч. (лат., , гр., заціпеніння, корчі) 1. Тривале скорочення м'язів людини й тварин, яке ...
ТЕТРА...
(гр., чотири) у складних словах відповідає поняттю "чотири".
ТЕТРАГОН
тетрагон; ч. (гр., від чотири і кут) чотирикутник.
ТЕТРАЕДР
тетраедр; ч. (гр., від чотири і грань) чотиригранник.
ТЕТРАЕДРИТ
тетраедрит; ч. (тетраедр) мінерал класу сульфосолей, колір сірий до чорного. Разом з іншими ...
ТЕТРАКОКИ
(тетра... і коки) кулясті бактерії, що утворюють скупчення (таблички), які складаються з чотирьох ...
ТЕТРАЛІН
тетралін; ч. (тетра... і (нафта)лін) органічна сполука, безбарвна рідина. Застосовують як розчинник ...
ТЕТРАЛОГІЯ
тетралогія; ж. (гр., від чотири і слово) 1. Три трагедії і сатирична драма, що подавалися одночасно ...
ТЕТРАМЕТР
тетраметр; ч. (гр., від чотири і міра, віршовий розмір) чотиристопний вірш.
ТЕТРАНІТРОМЕТАН
тетранітрометан; ч. (тетра.... гр., селітра й метан) безбарвна рухлива рідина з різким запахом, ...
ТЕТРАРХІЯ
тетрархія; ж. (гр., від чотири і влада) 1. У Стародавній Греції - четверта частина області, якою ...
ТЕТРАХОРД
тетрахорд; ч. (гр., від чотири і струна) музичний чотириступеневий звукоряд.
ТЕТРАЦИКЛІН
тетрациклін; ч. (тетра... і гр., коло) мед. лікарський препарат, антибіотик. Застосовують при ...
ТЕТРИЛ
тетрил; ч. (тетра... і гр., речовина) вибухова речовина, кристали блідо-жовтого ...
ТЕТРОД
тетрод; ч. (тетра... і (електр)од) електронна лампа з чотирма електродами: катодом, анодом, керуючою ...
ТЕТРОЗИ
(гр., чотири) прості цукри, в молекулах яких є чотири атоми вуглецю.
ТЕУРГІЯ
теургія; ж. (гр., букв. - божественне діяння, чудо) вид магії; дії, за допомогою яких віруючі ...
ТЕФ
теф; ч. (амхарське) однорічна трав'яниста рослина родини злакових. Вирощують як хлібну рослину в ...
ТЕФЛОН
тефлон; ч. (англ.) назва в США одного з синтетичних волокон і тканини з нього. В Україні називають ...
ТЕХНІЗАЦІЯ
технізація; ж. (гр., засіб) оснащення технічними засобами, впровадження їх.
ТЕХНІК
теплотехнік; ч. (гр., досвідчений, майстерний) спеціаліст з середньою технічною освітою.
ТЕХНІКА
техніка; ж. (гр., вправний, досвідчений, від майстерність, мистецтво) 1. Сукупність засобів і ...
ТЕХНІКУМ
технікум; ч. (гр., вправний, майстерний) середній технічний або взагалі професійний навчальний ...
ТЕХНЕЦІЙ
технецій; ч. (гр., зроблений руками людини, штучний) радіоактивний хімічний елемент, символ Tc, ат. ...
ТЕХНО...
(гр., майстерність) у складних словах відповідає поняттю "технологічний".
ТЕХНОКЛІМАТОЛОГІЯ
(техно... і кліматологія) розділ кліматології, що вивчає вплив кліматичних умов на технічні засоби ...
ТЕХНОКРАТІЯ
технократія; ж. (гр.) сучасна концепція, яка, зосереджуючи головну увагу на проблемі управління ...
ТЕХНОЛОГІЯ
технологія; ж. (гр.) 1. Сукупність знань, відомостей про послідовність окремих виробничих операцій ...
ТЕХНОПОЛІС
(техно... і поліс) місто науки і технологій. Найбільш ефективний вид поєднання науки і виробництва, ...
ТЕХНОСФЕРА
(гр., мистецтво і куля) сукупність штучних обєктів у межах географічної оболонки Землі (будинки, ...
ТИГЕЛЬ
тигель; ч. (нім., гр., сковорода, каструля) 1. Посудина для плавлення або нагрівання різних ...
ТИГМОТРОПІЗМ
(гр., дотик і тропізми) те саме, що й гаптотропізм.
ТИК
ч. (1) (фр.) мимовільні одноманітні скорочення певних м'язів або груп м'язів (частіше ...
ТИКАЛЬ
(з мови таї) те саме, що й бат.
ТИКОНД
(ти(тан) і конд(енсатор)) ізоляційний матеріал. Виготовляють з двоокису титану в суміші з ...
ТИКСОТРОПІЯ
тиксотропія; ж. (гр., доторкання і ...тропія) 1. Здатність колоїдів і суспензій загусати, ...
ТИЛЬДА
тильда; ж. (ісп., від лат., напис) 1. Діакритичний знак, який показує м'якість приголосного або ...
ТИМІН
(гр., чебрець) органічна сполука, що належить до піримідинових основ. Входить до складу ...
ТИМОЛ
тимол; ч. (гр., чебрець і ...ол) мед. лікарський препарат. Застосовують як протиглистяний і ...
ТИМПАН
тимпан; ч. (гр., барабан) 1. Ударний музичний інструмент - вид мідних тарілок або невеликої ...
ТИМПАНІЧНИЙ
тимпанічний той, що стосується тимпанії, хворий на тимпанію.
ТИМПАНІЯ
тимпанія; ж. (гр., бубон) хвороба жуйних тварин; розширення газами передшлунків (рубця, сітки і ...
ТИМПАНАЛЬНІ ОРГАНИ
органи слуху в деяких комах, що містяться на передніх ніжках або сегментах черевця; складаються з ...
ТИМПАНАЛЬНИЙ
тимпанальний (гр., барабан) барабанний; - тимпанальні органи
ТИНКТУРА
тинктура; ж. (лат., від забарвлюю, зволожую) настойка лікарської речовини на воді, спирті чи ефірі.
ТИП
тип; ч. (фр., гр., відбиток, форма, зразок) 1. Зразок, модель, форма, яким відповідає певна група ...
ТИПІЗАЦІЯ
типізація; ж. 1. Художнє узагальнення певних життєвих явищ; одна з особливостей творчого методу ...
ТИПАЖ
типаж; ч. (фр.) 1. Особа з характерною зовнішністю, яка є моделлю для художника, скульптора, ...
ТИПОВИЙ
типовий 1. Той, що є зразком, взірцем, стандартом для ряду явищ, випадків або відповідає певному ...
ТИПОЛОГІЯ
типологія; ж. (тип і ...логія) вид наукової систематизації, класифікація чогось за спільними ...
ТИПОМЕТР
типометр; ч. (гр., відбиток і ...метр) 1. Інструмент для контрольного вимірювання кегля друкарських ...
ТИПОМОРФІЗМ
(тип і ...морфізм) властивість мінералів змінювати всі або деякі свої ознаки (кристалографічні ...
ТИР
тир; ч. (1) (фр., букв. - стрілянина) приміщення для стрільби з ручної вогнепальної і пневматичної ...
ТИРАДА
тирада; ж. (фр., з іт., від тягти) довга фраза, багатослівна репліка, монолог, виголошений ...
ТИРАЖ
тираж; ч. (1) (фр., від тягти) 1. Розіграш державної позички або лотереї; розигри. 2. Погашення ...
ТИРАН
тиран; ч. (гр.) 1. У Стародавній Греції та Римі, а також в Італії 13-15 ст. - правитель, що прийшов до ...
ТИРАНІЧНИЙ
тиранічний (гр.) жорстокий, деспотичний.
ТИРАНІЯ
тиранія; ж. (гр.) 1. Одноособове правління, що встановлюється внаслідок насильницького захоплення ...
ТИРАНА
тирана; ж. (ісп.) іспанський (андалузький) танець.
ТИРАНОЗАВР
тиранозавр; ч. (гр., тиран і ...завр) викопний плазун з підряду хижих динозаври. Рештки відомі з ...
ТИРАТА
(іт., затягування) муз. гамоподібний пасаж.
ТИРАТРОН
тиратрон; ч. (гр., двері, вхід і (елек)трон) іонний електровакуумний прилад з катодом, анодом і ...
ТИРЕОЇДИН
тиреоїдин; ч. (гр., щитовидний) мед. лікарський препарат, що містить тироксин. Застосовують при ...
ТИРЕОЗ
(гр., щит) розлад секреції щитовидної залози.
ТИРЕОТОКСИКОЗ
тиреотоксикоз; ч. (гр., щит і токсикоз) захворювання людини, що виникає при підвищеній секреторній ...
ТИРИСТОР
тиристор; ч. (англ.) керований напівпровідниковий вентиль.
ТИРОЗИН
тирозин; ч. (гр., сир) амінокислота, що входить до складу майже всіх білків. В організмі Т. є ...
ТИРОКСИН
тироксин; ч. (гр., щит і їдкий, кислий) гормон щитовидної залози. Стимулює обмін речовин, ріст і ...
ТИТАН
титан; ч. (гр.) 1. Хімічний елемент, твердий метал сіро-сталевого кольору, який завдяки його високим ...
ТИТАНІТ
титаніт; ч. (титан) те саме, що й сфен. Див. також: сфен
ТИТАНІЧНИЙ
титанічний (гр.) величезний, колосальний. Див. також: титани
ТИТАНИ
(гр.) 1. У давньогрецькій міфології людиноподібні велетні, діти Урана і Геї, що вступили в боротьбу ...
ТИТАНОМАГНЕТИТ
титаномагнетит; ч. (титан і магнетит) мінерал класу окисів і гідроокисів, чорного кольору. Руда ...
ТИТАНОТЕРІЄВІ
(титани і ...терій) родина викопних ссавців ряду непарнокопитих. Рештки відомі з відкладів ...
ТИТР
титр; ч. (фр., титул, заголовок, від лат., надпис) 1. хім. Вміст якої-небудь речовини в одному ...
ТИТРУВАННЯ
титрування; с. хім. метод об'ємного аналізу - поступове додавання розчину якої-небудь речовини з ...
ТИТУЛ
титул; ч. (лат., букв. - напис) 1. Спадкове або надане монархом звання (граф, князь, барон тощо), з яким ...
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА
заголовна сторінка книги.
ТИТУЛЬНИЙ
титульний той, що належить до титулу (3,4); - титульний список - титульна сторінка
ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК
в Україні перелік об'єктів, які включено до плану капітального будівництва
ТИФ
тиф; ч. (гр., дим, чад) спільна назва інфекційних хвороб, які перебігають з гарячкою і потьмаренням ...
ТИФЛІТ
тифліт; ч. (гр., сліпа кишка) запалення сліпої кишки. Виникає при інфекції, інтоксикації, часто ...
ТИФЛОПЕДАГОГІКА
тифлопедагогіка; ж. (гр., сліпий і педагогіка) галузь педагогіки, що вивчає процеси навчання й ...
ТИФЛОТЕХНІКА
тифлотехніка; ж. (гр., сліпий і техніка) 1. Галузь тифлопедагогіки, що розробляє технічні засоби ...
ТИФОЇД
тифоїд; ч. (тиф і ...оїд) легка форма черевного тифу.
ТИФОН
(гр.) 1. У давньогрецькій міфології - страховище з стома зміїними головами, яке виступило на ...
ТОБОГАН
(англ., з алгонкінської) 1. Сани без полозів для перевезення вантажів вручну або за допомогою ...
ТОГА
тога; ж. (лат., від вкриваю, покриваю) чоловічий верхній одяг давніх римлян у вигляді плаща без ...
ТОЙ
той (тюрк.) у народів Середньої Азії свято, яке супроводиться бенкетом, музикою, танцями та іншими ...
ТОКАТА
токата; ж. (іт., букв. - дотик) віртуозна музична п'єса для фортепіано чи органа, витримана у ...
ТОКОФЕРОЛИ
(гр., пологи і несу) вітаміни Е; група органічних сполук з протистерильною активністю. Недостача Т. ...
ТОКСЕМІЯ
токсемія; ж. (гр., отруйний і ...емія) циркуляція в крові токсичних речовин, які спричинюють ...
ТОКСИКОЗ
тиреотоксикоз; ч. (гр., - отрута) хворобливий стан, що виникає внаслідок діяння на організм людини ...
ТОКСИКОЛОГІЯ
токсикологія; ж. (гр., отрута і ...логія) наука про отрути, їхню дію на організм, засоби боротьби з ...
ТОКСИНИ
(гр., отрута) отруйні білкові речовини, що їх утворюють головним чином мікроорганізми, а також ...
ТОКСИЧНІСТЬ
токсичність; ж. отруйність; здатність деяких хімічних речовин шкідливо діяти на організм людини ...
ТОКСИЧНИЙ
токсичний (гр.) отруйний; спричинюваний діянням токсинів (напр., токсичний грип, токсична ...
ТОКСОПЛАЗМИ
(гр., отрута і плазма) рід паразитичних одноклітинних організмів класу джгутикових. Т. ...
ТОКСОПЛАЗМОЗ
токсоплазмоз; ч. паразитарне захворювання людини й тварин, збудником якого є токсоплазма. ...
ТОЛЕРАНТНІСТЬ
толерантність; ж. (лат., терплячий) 1. Терпимість до чужих думок і вірувань. 2. Т. імунологічна - ...

< 1 2 3 4 > >>

© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.008 c.