Слова на букву У (120) Словник іншомовнихслів
На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на букву У (120)

...УРІЯ
(гр., сеча) у складних словах вказує на зв'язок з поняттям "сеча" гематурія
УЇКЕНД
(англ., від тиждень і кінець) час відпочинку й розваг від суботи до понеділка в Англії, США та ...
УЇТЕНАГЕМОТ
(англосакс., букв. - збори мудрих, від мудрі і збори) рада знаті при англосаксонських королях у 7 - 11 ...
УЇТЛЕНДЕРИ
(гол., іноземець) в кінці 19 ст. англійські переселенці в південноафриканські республіки ...
УАДІ
(араб.) сухі долини в пустелях Аравійського півострова і Північної Африки; ваді.
УАЙТ-СПІРИТ
уайт-спірит; ч. (англ.) лаковий бензин - нафтова фракція, безколірна рідина з нерізким запахом, ...
УАН-СТЕП
(англ., букв. - один крок) салонний танець північноамериканського походження.
УБІКВІСТИ
(лат., скрізь) види тварин і рослин, здатні жити в різноманітних умовах навколишнього ...
УВІОЛЕВИЙ
увіолевий (лат., за, понад і фіолетовий колір) той, що належить до ультрафіолетового проміння, ...
УВЕРТЮРА
увертюра; ж. (фр., від відкривати) 1. Оркестрова п'єса, що виконується як вступ до опери, балету, ...
УВРАЖ
(фр., робота, твір) багате видання великого формату з ґравюрами.
УВУЛЯРНИЙ
увулярний (лат., язичок) виголошуваний за допомогою піднебінного язичка, т. зв. гаркаве "р".
УД
ч. 1. Стародавній арабський щипковий музичний інструмент. 2. Вірменський щипковий музичний ...
УДАБНОПІТЕК
рід викопних людиноподібних мавп. Рештки У. знайдено в Грузії у верхньопліоценових відкладах ...
УЕД
(араб.) сухі долини в пустелях Аравійського півострова і Північної Африки; ваді.
УЗАНЦІЯ
(іт., фр., від лат., звичай) торговельний звичай.
УЗДЕНЬ
(тюрк., букв. - вільний, шляхетний) 1. Незакріпачений селянин-общинник у феодальному Дагестані. 2. ...
УЗО
(іт., звичай) за звичаєм.
УЗО-ТАРА
(іт., звичай і тара) тара, вагу якої приймають у розмірі, встановленому за торговельним звичаєм.
УЗУАЛЬНИЙ
узуальний (лат., звичай, правило) той, що є звичаєм, правилом або випливає із звичаю, правила.
УЗУРПАТОР
узурпатор; ч. (лат., від захоплюю) особа, яка незаконно захопила владу в країні або привласнила ...
УЗУРПАЦІЯ
узурпація; ж. (лат.) протизаконне захоплення влади; привласнення чиїхось прав на що-небудь.
УЗУС
узус; ч. (іт., звичай) 1. Звичай, звичка, правило. 2. Використання, застосування.
УЗУФРУКТ
(лат., користування, здобування прибутків) один з особистих сервітутів, що полягає в праві особи ...
УЛІСС
(лат.) латинське ім'я міфічного героя давньогрецького епосу мандрівника Одіссея.
УЛАНИ
(пол., від тюрк., оглан - юнак) вид легкої кавалерії, озброєної списами. В Росії полки У. існували з ...
УЛЕМИ
(араб., алім - вчений) мусульманські богослови й правознавці. Звання "улем" надається особам, що ...
УЛУС
улус; ч. (тюрк., букв. - народ) 1. Назва стійбищ, поселень, феодальних державних утворень у народів ...
УЛЬТИМАТИВНИЙ
ультимативний рішучий, категоричний, що має характер ультиматуму.
УЛЬТИМАТУМ
ультиматум; ч. (лат., від останній) 1. Рішуча, категорична вимога, супроводжувана погрозами. 2. В ...
УЛЬТИМО
ультимо; с. (іт., останній, крайній) у біржовій термінології - остання дата виконання певної угоди.
УЛЬТРА
ультра; ч. або ж. (фр., крайній, від лат., зверх, понад) представники крайніх екстремістських ...
УЛЬТРА...
(лат., за, понад, по той бік, за межами) префікс, що означає "над", "крайній", "за межами".
УЛЬТРАІМПЕРІАЛІЗМ
ультраімперіалізм; ч. (ультра... та імперіалізм) теорія, що пропагувала можливість переростання ...
УЛЬТРААКУСТИКА
ультраакустика; ж. (ультра... і акустика) розділ акустики, що вивчає ультразвукові коливання.
УЛЬТРАЗВУК
ультразвук; ч. (лат.) звук, який створюється коливанням дуже високої частоти і не сприймається ...
УЛЬТРАМІКРОБИ
(ультра... й мікроб) найдрібніші живі істоти, як правило, невидимі в оптичний мікроскоп, проходять ...
УЛЬТРАМІКРОСКОП
ультрамікроскоп; ч. (ультра... й мікроскоп) мікроскоп з пристроєм, що добре освітлює збоку ...
УЛЬТРАМІКРОСКОПІЯ
ультрамікроскопія; ж. (ультра... і мікроскопія) метод виявлення частинок, менших за довжину хвилі ...
УЛЬТРАМІКРОТОМ
(ультра... й мікротом) прилад, за допомогою якого одержують надтонкі зрізи для цитологічних ...
УЛЬТРАМАРИН
ультрамарин; ч. (ісп., заморський, від лат., по той бік і море) мінеральний пігмент синього кольору. ...
УЛЬТРАМЕТАМОРФІЗМ
(ультра... і метаморфізм) процес перетворення гірських порід з такою інтенсивністю, за якої вони ...
УЛЬТРАМОДЕРНІЗМ
ультрамодернізм; ч. (ультра... і модернізм) модернізм у його крайніх проявах.
УЛЬТРАМОНТАНИ
(іт., від лат., по той бік і гори, букв. - ті, що перебувають за горами, тут - за Альпами) прихильники ...
УЛЬТРАСТРУКТУРА
ультраструктура; ж. (ультра... і структура) найдрібніші електронно-мікроскопічні структурні ...
УЛЬТРАФІЛЬТР
ультрафільтр; ч. (ультра... й фільтр) пристрій для відокремлення рідини від колоїдних частинок ...
УЛЬТРАФІОЛЕТ
ультрафіолет; ч. (ультра... і фр., фіолетовий) невидиме оком людини електромагнітне проміння, яке в ...
УМБРА
умбра; ж. (лат., тінь) природна мінеральна речовина коричневого кольору, яку використовують для ...
УМЛЯУТ
умляут; ч. (нім.) лінгв. уподібнення голосного звука кореня голосному звукові суфікса в ...
УМФОРМЕР
умформер; ч. (нім., від перетворювати) електрична машина, що перетворює постійний струм однієї ...
УНІ...
(лат., один) у складних словах означає "єдино, "одно.
УНІВАЛЕНТИ
(уні... і лат., сильний) поодинокі, неспарені хромосоми в першому редукційному поділі.
УНІВЕРСІАДА
універсіада; ж. (універс(итет) і (олімп)іада) студентські спортивні змагання.
УНІВЕРСАЛ
універсал; ч. (1) (пол., від лат., загальний) 1. Розпорядчий акт адміністративно-політичного ...
УНІВЕРСАЛІЇ
універсалії; мн. (лат., загальний) 1. Філософський термін, який вживали для позначення загальних ...
УНІВЕРСАЛЬНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МАШИНИ
машини, за допомогою яких розв'язують різноманітні задачі з науки і техніки.
УНІВЕРСАЛЬНИЙ
універсальний (лат.) всеосяжний, різнобічний, загальний; - універсальний магазин - універсальний ...
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ
астрономічний і геодезичний інструмент, яким вимірюють кути у вертикальній і горизонтальній ...
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ
верстат, на якому обробляють різні за розмірами вироби й деталі
УНІВЕРСАЛЬНИЙ МАГАЗИН
підприємство роздрібної торгівлі з різноманітними предметами широкого вжитку
УНІВЕРСАМ
універсам; ч. (лат.) великий магазин із самообслуговуванням, який має продуктовий, промтоварний, ...
УНІВЕРСИТЕТ
університет; ч. (нім., від лат., сукупність) 1. Вищий навчальний заклад, наукова установа з різними ...
УНІВЕРСУМ
універсум; ч. (лат.) 1. Всесвіт. 2. Філософський термін, що ним позначають "світ як ціле" або множину ...
УНІЗМ
(лат., один) напрям в абстрактному живопису, прихильники якого створюють композиції з однорідних ...
УНІКАЛЬНИЙ
унікальний (лат.) надзвичайний у якомусь відношенні; рідкісний, винятковий, неповторний, ...
УНІКУМ
унікум; ч. (лат., єдине, виняткове) єдиний у своєму роді предмет; рідкісна річ.
УНІОН
уніон; ч. (лат.) союз, об'єднання.
УНІОНІЗМ
уніонізм; ч. (уніон) прагнення до об'єднання, злиття.
УНІПОЛЯРНИЙ
уніполярний (уні... і лат., полюс) однополюсний; У-на провідність - провідність струму переважно в ...
УНІПРИНТ
(лат., один, єдиний і англ., відбиток, друк) один з способів виготовлення еластичних форм для ...
УНІСОН
унісон; ч. (іт., від лат., один і звук) 1. Одночасне звучання двох або кількох звуків на одній висоті ...
УНІТАРНИЙ
унітарний (фр., від лат., єдність) об'єднаний, єдиний, який становить собою єдине ціле; монолітний, ...
УНІФІКАЦІЯ
уніфікація; ж. (лат.) зведення чого-небудь до єдиної форми, системи, єдиних нормативів.
УНІФІЛЯРНИЙ
(уні... і лат., нитка) однонитковий (напр., уніфілярний кабель, уніфілярний підвіс).
УНІФОРМА
уніформа; ж. (нім., фр., лат., один і форма) 1. Формений одяг, однострій. 2. У цирку - одягнений у ...
УНІЯ
унія; ж. (лат., єдність, об'єднання) 1. Об'єднання держав під владою одного монарха; союз держав. 2. ...
УНАНІМІЗМ
унанімізм; ч. (фр., однодушність, одностайність, від лат., один і душа) течія у французькій ...
УНДЕВІТ
ундевіт; ч. (здогадно від лат., одинадцять і віт(аміни)) лікарський вітамінний ...
УНДЕЦИМА
ундецима; ж. (лат., одинадцята) 1. Одинадцятий ступінь діатонічнії гами. 2. Музичний інтервал між ...
УНДЕЦИМАКОРД
ундецимакорд; ч. (ундецима і акорд) акорд з шести різнойменних звуків, що їх розташовано або можна ...
УНДЕЦИН
(лат., оданадцять) мед. лікарський препарат. Застосовують при грибкових захворюваннях шкіри.
УНДИНА
ундина; ж. (фр., русалка, від лат., хвиля) казкова істота, яка нібито живе в річках і озерах. У. - ...
УНТЕР-ОФІЦЕР
унтер-офіцер; ч. (нім., від нижчий і офіцер) звання молодшого командного складу в арміях ...
УНТЕРТОН
унтертон; ч. (нім., від нижчий і звук) додатковий тон, що звучить одночасно, але нижче від основного ...
УНЦІЯ
унція; ж. (лат.) 1. Міра маси (ваги), застосовувана в деяких країнах. В англійській системі мір, напр., ...
УОЛЛ-СТРІТ
(англ.) вулиця в Нью-Йорку, на якій розташовано фондову біржу, ряд найбільших банків США. перен. ...
УРАН
трансуран; ч. (гр.) 1. У давньогрецькій міфології - бог неба. 2. Сьома за віддаленням від Сонця ...
УРАНІНІТ
уранініт; ч. мінерал класу окисів і гідроокисів, чорного кольору; руда урану й радію.
УРАНІЯ
(гр., "Небесна") в давньогрецькій міфології одна з дев'яти муз, покровителька астрономії.
УРАНАТИ
солі уранових кислот.
УРАТИ
урати; мн. (гр., сеча) хім. солі сечової кислоти.
УРАЦИЛ
урацил; ч. (гр., сеча і лат., оцет) хім. органічна сполука. Міститься вільно в незначній кількості у ...
УРБАНІЗАЦІЯ
урбанізація; ж. (фр., від лат., міський) процес швидкого зростання старих і появи нових міст та ...
УРБАНІЗМ
урбанізм; ч. (фр., від лат., міський) 1. Напрям у літературі, що оспівує життя великого промислового ...
УРЕАЗА
уреаза; ж. (гр., сеча) фермент, що розщеплює сечовину на вуглекислоту й аміак. У. виявлено в ...
УРЕМІЯ
уремія; ж. (гр., сеча і ...емія) хворобливий стан людини й деяких тварин, спричинюваний ...
УРЕМА
(тюрк.) смуга листяних лісів, що тягнеться вздовж річки, в заплавах. Характерна для широких долин з ...
УРЕТАН
уретан; ч. (гр., сеча й етан) мед. лікарський препарат; заспокійливий і снотворний засіб.
УРЕТРА
уретра; ж. (гр., сечівник) трубчастий утвір у людини й ссавців (крім однопрохідних), через який сеча ...
УРЕТРИТ
уретрит; ч. запалення слизової оболонки сечівника (уретри), що виникає внаслідок потрапляння в ...
УРЕТРОСКОПІЯ
уретроскопія; ж. (гр., сечівник і ...скопія) дослідження сечівника (огляд його) шляхом введення ...
УРЕТРОТОМІЯ
уретротомія; ж. (гр., сечівник і ...томія) розтин сечівника при його звуженнях.
УРНА
урна; ж. (лат., від глек) 1. Посудина, звичайно у формі вази, для зберігання праху померлого після ...
УРО...
(гр., сеча) у складних словах відповідає поняттям "сеча", "сечовина", "сечові органи".
УРОБІЛІН
уробілін; ч. (уро... і лат., жовч) один з жовчних пігментів людини та багатьох тварин, який ...
УРОБАКТЕРІЇ
(уро... і бактерії) бактерії, що розкладають сечовину на аміак і вуглекислоту.
УРОЛОГІЯ
урологія; ж. (уро... і ...логія) розділ медицини, що вивчає хвороби сечової системи (нирок, сечоводів, ...
УРОМЕТР
урометр; ч. (уро... і ...метр) прилад для визначення питомої ваги сечі.
УРОТРОПІН
уротропін; ч. (уро... і гр., поворот, зміна) те саме, що й гексаметилентетрамін.
УРТИКАРІЯ
(лат., кропива) захворювання людини, зумовлене підвищеною чутливістю організму до деяких ...
УСТРИЦЯ
устриця; ж. (гр., черепашка) рід двостулкових молюсків. Поширені в Атлантичному океані, ...
УТИЛІЗАЦІЯ
утилізація; ж. (лат., корисний) використання чогось для переробки; доцільне застосування ...
УТИЛІЗУВАТИ
утилізувати (фр.) використовувати що-небудь для переробки, знаходити застосування чомусь.
УТИЛІТАРИЗМ
утилітаризм; ч. (фр., від лат., користь, вигода) 1. Філософсько-етичне вчення, згідно з яким в основі ...
УТИЛІТАРНИЙ
утилітарний (фр., від лат., користь, вигода) 1. Розрахований виключно на практичне використання або ...
УТОПІСТ
утопіст; ч. 1. Автор якої-небудь утопії або її послідовник. 2. Мрійник, фантазер; людина, що живе ...
УТОПІЧНИЙ
утопічний 1. Заснований на утопії, ненауковий. 2. Нездійсненний, химерний, ідеально довершений, ...
УТОПІЧНИЙ СОЦІАЛІЗМ
вчення про суспільний лад, який грунтується на соціальній рівності, відсутності експлуатації, ...
УТОПІЯ
утопія; ж. (гр., не і місце; тобто - неіснуюче місце) 1. Назва фантастичного острова з однойменного ...
УТРИРУВАННЯ
утрирування; с. (фр., перебільшувати, від лат., понад) перебільшування, спотворювання надмірним ...


© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.006 c.