Слова на букву Д (1147) Словник іншомовнихслів
На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на букву Д (1147)

1 2 3 4 5 > >>
...ДЕНДРОН
(гр., дерево) у складних словах відповідає поняттям "дерево", "деревовидний", напр. лепідодендрон.
...ДЕРМІЯ
(гр.) у складних словах вказує на зв'язок з поняттям "шкіра" екзодерма, склеродермія
...ДЕРМА
(гр., шкіра, оболонка, плівка) у складних словах вказує на зв'язок з поняттям "шкіра" екзодерма
...ДРОМ
(гр., місце для бігу) у складних словах означає місце для змагань, випробувань, запускання ...
ДІ...
(гр., від двічі) у складних словах означає "подвійний", "двічі".
ДІЄЗ
(фр., гр., інтервал у чверть тону) знак підвищення звука на півтону. Див. також: бемоль
ДІЄТА
дієта; ж. (1) (гр., спосіб життя, режим харчування) спеціально розроблений режим харчування ...
ДІЄТА ТВАРИН
режим годування хворої тварини.
ДІЄТИКА
(дієта і ...логія) наука про харчування хворих; дієтологія.
ДІЄТОЛОГІЯ
дієтологія; ж. (дієта і ...логія) наука про харчування хворих.
ДІЄТОТЕРАПІЯ
дієтотерапія; ж. (дієта і терапія) лікування різних захворювань спеціальною дієтою. Інша назва - ...
ДІА...
(гр.) префікс, що означає наскрізний рух, проникнення, розподілену дію, розділення, взаємність, ...
ДІАБАЗ
діабаз; ч. (фр., гр., перехід, переправа) магматична гірська порода зеленого або темно-сірого ...
ДІАБЕТ
діабет; ч. (гр., від проходжу) хвороби людини, загальною ознакою яких є дуже підвищене виділення ...
ДІАБЕТ НЕЦУКРОВИЙ
тяжке порушення водно-сольового обміну, що настає внаслідок ураження проміжного мозку та ...
ДІАБЕТ ЦУКРОВИЙ
виникає внаслідок порушення обміну речовин у зв'язку з недостатньою функцією підшлункової ...
ДІАГЕНЕЗ
діагенез; ч. (діа... і ...генез) перетворення пухких відкладів на дні водних басейнів в осадочні ...
ДІАГНОЗ
діагноз; ч. (гр., розпізнавання, визначення) 1. Короткий лікарський висновок про характер і суть ...
ДІАГНОСТИКА
діагностика; ж. (гр., здатний розпізнавати) процес розпізнавання хвороби й визначення її; наука ...
ДІАГОНАЛЬ
діагональ; ж. (гр., проведений від кута до кута) 1. мат. Відрізок прямої, що з'єднує вершини двох ...
ДІАГРАМА
діаграма; ж. (гр., малюнок, фігура, кресленик) один із способів графічного зображення ...
ДІАДА
(гр., два) тензор другого рангу.
ДІАДЕМА
діадема; ж. (гр., головна пов'язка, вінець) 1. Пов'язка для голови у давньогрецьких жерців. 2. ...
ДІАДОХИ
(гр., спадкоємець, наступник) полководці Александра Македонського, його наступники, які після ...
ДІАЗОГРАФІЯ
(діазо(сполуки) і ...графія) сукупність засобів і методів відтворення зображень за допомогою ...
ДІАЗОПЛІВКА
кіно- або фотоплівка, в світлочутливому шарі якої є діазосполуки. Див. також: діазосполуки
ДІАЗОСПОЛУКИ
(ді... і азо(т)) продукти взаємодії первинних амінів з азотистою кислотою.
ДІАЗОТИПІЯ
діазотипія; ж. (діазо(сполуки) і ...типія) спосіб технічного фотокопіювання з позитива для ...
ДІАКІНЕЗ
(діа... і ...кінез) кінцева стадія першої фази (профази) мейотичного поділу ядра; характеризується ...
ДІАКРИТИКИ
(гр., розрізняльний) надрядкові, підрядкові чи середрядкові знаки, за якими розрізняють звуки, ...
ДІАЛІЗ
діаліз; ч. (гр., розпад, відокремлення) відокремлення колоїдних розчинів і розчинів ...
ДІАЛІЗАТОР
діалізатор; ч. прилад, за допомогою якого проводять діаліз.
ДІАЛЕКТ
діалект; ч. (гр., розмова, говір, наріччя) місцевий різновид мови, говірка.
ДІАЛЕКТИЗМ
діалектизм; ч. слово, властиве якомусь діалектові.
ДІАЛЕКТИКА
діалектика; ж. (гр., мистецтво вести бесіду, від веду бесіду, обговорюю) 1. Мистецтво полеміки, ...
ДІАЛЕКТИЧНА ЛОГІКА
філ. наука про загальні закони й форми руху мислення, які становлять основу пізнання сутності ...
ДІАЛЕКТИЧНА ТЕОЛОГІЯ
філ., рел. панівний напрям протестантської теології 20 - 30-х рр. 20 ст.
ДІАЛЕКТИЧНИЙ
діалектичний (гр.) той, що стосується діалектики, заснований на законах діалектики; - ...
ДІАЛЕКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛІЗМ
філософське вчення марксизму; виник у 40-х рр. 19 ст.
ДІАЛЕКТИЧНИЙ МЕТОД
філ. метод наукового пізнання, що розглядає дійсність в русі, розвитку і суперечностях;
ДІАЛЕКТОГРАФІЯ
діалектографія; ж. (гр.) картографування говірок певної мови.
ДІАЛЕКТОЛОГІЯ
діалектологія; ж. (гр.) наука, об'єктом вивчення якої є діалекти.
ДІАЛОГ
діалог; ч. (гр., розмова, бесіда) 1. Розмова між двома чи кількома особами. 2. ...
ДІАМІНИ
(ді... й аміни) вуглеводні, в яких два атоми водню заміщені аміногрупами.
ДІАМАГНЕТИЗМ
діамагнетизм; ч. (діа... і магнетизм) один з видів магнетизму, що виявляється в намагнічуванні ...
ДІАМАНТ
діамант; ч. (фр., нім., букв. - алмаз, гр., твердий метал) 1. Чистий штучно огранений алмаз; брильянт. 2. ...
ДІАМЕТР
діаметр; ч. (гр., поперечник кола) мат. відрізок прямої, що проходить через центр кола і сполучає ...
ДІАМЕТР КОНІЧНОГО ПЕРЕТИНУ
мат. пряма лінія, що є геометричним місцем середини усіх паралельних хорд даного конічного ...
ДІАМЕТР МНОЖИНИ ТОЧОК
мат. віддаль між двома найвіддаленішими точками цієї множини
ДІАМЕТРАЛЬНА ПЛОЩИНА СУДНА
уявна вертикальна площина, що ділить судно в поздовжньому напрямі на дві рівні і симетричні ...
ДІАМЕТРАЛЬНА ПРОТИЛЕЖНІСТЬ
цілковита протилежність;
ДІАМЕТРАЛЬНИЙ
діаметральний розміщений на кінці діаметра; - діаметральна протилежність - діаметральна ...
ДІАМОФОС
діамофос; ч. (ді... і амофос) складне концентроване азотно-фосфорне мінеральне добриво.
ДІАНА
Діана; ж. (лат.) у давньоримській міфології богиня Місяця й полювання, її ототожнювали з грецькою ...
ДІАПІРИЗМ
(гр., протикаю) процес видавлювання пластичних осадочних порід (солей, глин тощо) у твердіші товщі, ...
ДІАПАЗОН
діапазон; ч. (гр., всеструнний інтервал, октава) 1. Звуковий обсяг голосу, музичного інструмента, ...
ДІАПАУЗА
діапауза; ж. (гр., перерва, зупинка) стан відносного спокою у тварин (переважно у комах), що ...
ДІАПЕДЕЗ
(гр., від перескакую) проникнення еритроцитів через непошкоджену стінку кровоносних судин. ...
ДІАПРИНТ
(діа... і англ., відбиток) спосіб виготовлення копіювальних форм для офсетного друку.
ДІАПРОЕКТОР
діапроектор; ч. (діа... і проектор) ліхтар для проектування діапозитивів на екран.
ДІАРЕЯ
діарея; ж. (гр., стікаю) розлад діяльності кишечника у людини й тварин. Може спричинюватися ...
ДІАРТРОЗ
(гр., розчленування) суглоб.
ДІАРХІЯ
(гр.) двовладдя, одночасне правління двох царів.
ДІАСКОП
діаскоп; ч. (гр., уважно розглядаю) оптико-механічний пристрій, призначений проеціювати на екран ...
ДІАСПОРА
діаспора; ж. (гр., розсіяння) 1. Розселення, відселення народу по різних країнах світу. 2. біолог. ...
ДІАСТАЗИ
(гр., роз'єднання) те саме, що й амілази.
ДІАСТЕРЕОІЗОМЕРИ
(діа..., гр., просторовий, об'ємний та (ізо)мери) ізомери, що відрізняються один від одного ...
ДІАСТЕРЕОМЕРИ
(діа..., гр., просторовий, об'ємний та (ізо)мери) ізомери, що відрізняються один від одного ...
ДІАСТОЛА
діастола; ж. (гр., розтяг, розширення) розслаблення мускулатури серця після її скорочення, тобто ...
ДІАСТРОФІЗМ
(гр., вивертання, викривлення) сукупність рухів земної кори, що зумовлюють зміни у початкових ...
ДІАТЕЗ
діатез; ч. (гр., схильність) індивідуальна особливість організму людини (а також тварин), що ...
ДІАТЕРМІЯ
діатермія; ж. (діа... і ...термія) застосування з лікувальною метою (для глибокого прогрівання) ...
ДІАТИП
(діа... і ...тип) фотонабірна машина з напівавтоматичною установкою шрифтового шаблона з ...
ДІАТОМІТ
діатоміт; ч. (гр., розкол, розтин) кремниста гірська порода, що складається переважно з ...
ДІАТОМЕЇ
(гр., розкол, розтин) відділ нижчих рослин. Поширені в усіх частинах світу. Переважна більшість Д. ...
ДІАТОНІЧНА ГАМА
(гр., розтягнений; той, що переходить від тону до тону) муз. послідовний ряд звуків, що складається ...
ДІАТРЕМА
(гр., отвір, дірка) вулканічне жерло в формі вертикальної трубки, що розширюється доверху. ...
ДІАТРИБА
діатриба; ж. (гр., бесіда) нещадна, сувора, різка критика.
ДІАФІЗ
(гр., проміжок) середня частина довгих трубчастих кісток (між двома епіфізами).
ДІАФІЛЬМ
діафільм; ч. (гр.) серія чорно-білих або кольорових діапозитивів на кіноплівці, об'єднаних ...
ДІАФАН
діафан; ч. (гр., прозорий) матовий (без глазурі) фарфор.
ДІАФАНІЯ
(гр., прозорість) прозоре зображення на склі, утворене за допомогою декалькоманії.
ДІАФАНОМЕТР
діафанометр; ч. (гр., прозорість і ...метр) прилад для визначення ступеня прозорості речовин.
ДІАФАНОСКОП
діафаноскоп; ч. 1. Прилад для просвічування органа зсередини (діафаноскопії). 2. Прилад для ...
ДІАФАНОСКОПІЯ
діафаноскопія; ж. (гр., прозорий і ...скопія) просвічування придаткових пазух носа, а також очних ...
ДІАФОН
(діа... і ...фон) апарат, який під час туману подає з маяків потужні підводні акустичні сигнали ...
ДІАФОНІЯ
(гр., різноголосся) те саме, що й дисонанс.
ДІАФРАГМА
діафрагма; ж. (гр., перегородка) 1. Сухожилкова-м'язова перегородка у ссавців і людей, яка ...
ДІАФРАГМУВАТИ
діафрагмувати (гр., перегороджую, відгороджую) пропускати проміння через діафрагму, змінювати ...
ДІАХРОНІЯ
діахронія; ж. (гр.) історична послідовність, наступність у розвитку й еволюції явищ.
ДІЕЛЕКТРИКИ
(англ., гр., через і англ., електричний) речовини, питома електропровідність яких дуже мала (напр. , ...
ДІЕТИЛАМІН
(ді..., етил і аміни) безбарвна летка рідина з аміачним запахом. Застосовують як стимулятор ...
ДІЙСНА АНОМАЛІЯ
кут між радіусом-вектором небесного тіла і великою віссю його орбіти.
ДІОД
діод; ч. (ді... та (електр)од) електронна лампа або напівпровідниковий прилад з двома електродами, ...
ДІОНІС
(гр.) у міфології давніх греків - бог рослинності, родючості, вологи, а також покровитель ...
ДІОНІСІЇ
(гр.) свята на честь бога Діоніса у Стародавній Греції.
ДІОПТР
діоптр; ч. (гр., від через і бачу, оглядаю) 1. Пристрій в геодезичних приладах для фіксації рухомої ...
ДІОПТРІЯ
діоптрія; ж. (гр., той, хто бачить наскрізь) одиниця оптичної сили лінзи (оберненої величини щодо ...
ДІОПТРИКА
діоптрика; ж. (гр., дзеркало) розділ геометричної оптики, де вивчається заломлення світла під час ...
ДІОПТРИМЕТР
діоптриметр; ч. (діоптрія і ...метр) прилад для вимірювання заломної сили оптичного (для окулярів) ...
ДІОПТРИЧНИЙ
діоптричний той, що стосується явищ, пов'язаних з діоптрикою.
ДІОРАМА
діорама; ж. (діа... і гр., вид, видовище) 1. Вид живопису, в якому зображення виконується на ...
ДІОРИТ
діорит; ч. (фр., від гр., розмежовую, розрізняю) магматична гірська порода сірого, зелено-сірого ...
ДІОЦЕЗ
(гр.) 1. Один з 13 адміністративних округів у Римській імперії з часів Костянтина Великого. 2. ...
ДІУРЕЗ
діурез; ч. (гр., виділяю сечу) виділення сечі.
ДІУРЕТИН
діуретин; ч. (гр., сечогінний) мед. лікарський препарат інша назва - темісал.
ДІУРЕТИЧНИЙ
діуретичний (гр.) сечогінний (засіб).
ДА-КАПО
(іт., знову, спочатку) муз. спочатку (знак повторення).
ДАЇРІ
(англ.) титул японського імператора.
ДАБА
(кит.) бавовняна тканина різних кольорів.
ДАВЛУРІ
(груз.) грузинський народний танець.
ДАВУС
(лат.) назва рабів у римських комедіях.
ДАГА
(іт., палаш, тесак) у середньовічній Західній Європі за середньовіччя назва короткої шаблі для ...
ДАГЕРОТИПІЯ
дагеротипія; ж. перший технічно розроблений спосіб фотографування. Від прізвища французького ...
ДАГМАТИКА
(лат.) 1. Біла туніка римських імператорів. 2. Церковний одяг католицьких священиків. 3. ...
ДАДА
(інд.) старший брат.
ДАДАЇЗМ
дадаїзм; ч. (фр., від дитячий коник, переносно - дитячий лепет) авангардистська ...
ДАЗИМЕТРИЧНИЙ
(гр., густий і метричний) той, що показує густоту розподілу певних елементів або явищ (населення, ...
ДАЙКА
(англ., букв. - перегородка, стіна з каменю) пластоподібне магматичне тіло (інтрузія), обмежене ...
ДАЙМ
дайм; ч. (англ.) срібна монета Сполучених Штатів Америки до 1965 р., 1/10 долара.
ДАЙМІО
(яп.) князі в феодальній Японії 14 - 19 ст.
ДАЙМА
(лит.) литовська народна пісня. Можливе написання - дайна.
ДАЙНА
дайна; ж. (лит.) традиційна назва різних видів литовських народних пісень. Можливе написання - ...
ДАЙНЕЛ
назва в США різновиду синтетичного волокна з поліакрилонітрилу.
ДАЙРЕ
(араб.) музичний інструмент на Кавказі.
ДАЙХАРДІВЦІ
(англ., стійкий, незламний, невблаганний) прізвисько найзатятішої частини англійської партії ...
ДАКАМЕРОН
(гр.) 1. Збірка окремих літературних чи музичних творів. 2. Збірка новел італійського письменника 14 ...
ДАКРІОАДЕНІТ
дакріоаденіт; ч. (гр., сльоза і залоза) запалення слізної залози. Гострий дакріоаденіт звичайно ...
ДАКРІОЛСА
(гр.) сльозотеча, сльозливість.
ДАКРІОЦИСТИТ
дакріоцистит; ч. (гр., сльоза і міхур) запалення слізного мішка.
ДАКРИЛ
полімерний матеріал. Світлотехнічні вироби з нього відзначаються кращими оптичними ...
ДАКРОН
дакрон; ч. (англ.) назва в США різновиду синтетичного волокна з поліефірів, подібного до ...
ДАКТИЛІОГЛІФ
(гр.) різьбяр на самоцвітах; граняр.
ДАКТИЛІОГЛІФІКА
(гр.) різьбярство на самоцвітах, перстнях.
ДАКТИЛІОМАНТІЯ
(гр.) ворожіння на вінчальному персні.
ДАКТИЛО...
(гр., палець) у складних словах відповідає поняттю "палець".
ДАКТИЛОГРАМА
дактилограма; ж. (дактило... і ...грама) відбиток, утворений внаслідок притиснення пальців рук, ...
ДАКТИЛОГРАФІЯ
дактилографія; ж. (дактило... і ...графія) 1. Письмо пальцем на будь-якій зручній для письма площині - ...
ДАКТИЛОЗОЇДИ
(дактило..., гр., жива істота і ...оїд) видозмінені особини колоніальних гідроїдних поліпів, що ...
ДАКТИЛОЛОГІЯ
дактилологія; ж. (дактило... і ...логія) ручна азбука, яка відтворює слова умовними знаками, ...
ДАКТИЛОСКОПІЯ
дактилоскопія; ж. (дактило... і ...скопія) розділ криміналістики, що вивчає будову шкірних узорів ...
ДАКТИЛЬ
дактиль; ч. (гр., букв. - палець) віршовий розмір з трискладовою стопою і наголошеним першим ...
ДАКТИЛЬОМАНТІЯ
(гр.) ворожіння на пальцях.
ДАЛІЛА
(гр.) 1. Кохана біблійного лицаря Самсона, що зрадила його і видала ворогам. 2. перен. Зрадлива, ...
ДАЛА-ФАНДИР
осетинський щипковий інструмент з 2 - 3 струнами.
ДАЛАЙ-ЛАМА
далай-лама; ч. (монг. далай - море (мудрості) і лама) титул первосвящеників ламаїстської церкви, які ...
ДАЛАСІ
грошова одиниця Гамбії, поділяється на 100 бутутів.
ДАЛЬТОН-ПЛАН
дальтон-план; ч. система організації навчально-виховної роботи в школі, яка базується на принципі ...
ДАЛЬТОНІДИ
хімічні сполуки постійного складу. Від прізвища англійського хіміка й фізика Дж. Дальтона.
ДАЛЬТОНІЗМ
дальтонізм; ч. (англ.) часткова колірна сліпота, здебільшого природжена. Дальтоніки не ...
ДАМА
дама; ж. (фр.) 1. Заміжня жінка. 2. У картах - королева.
ДАМАД
(тур.) чоловік принцеси із султанської родини.
ДАМАРА
дамара; ж. (малайське) смола деяких тропічних дерев. Застосовують у виробництві прозорих лаків, ...
ДАМАСЬКА СТАЛЬ
(сир.) булат, пружна і візерунчаста сталь, яку виготовляли у сирійському м. Дамаску.
ДАМАТИКА
(лат.) 1. Біла туніка римських імператорів. 2. Церковний одяг католицьких священиків. 3. ...
ДАМАЯНТІ
(інд.) ідеал вірної жінки в індуській поемі "Махарабгата".
ДАМБА
дамба; ж. (гол.) гідротехнічна споруда (вал переважно з кам'яного накиду) для захисту низин від ...
ДАМНІФІКАЦІЯ
дамніфікація; ж. (лат., збиток і ...фікація) зазнання збитків, втрата майна.
ДАМНО
дамно; с. (лат., збиток) 1. Збиток, якого зазнає власник цінних паперів, продаючи їх за ціною, нижчою ...
ДАМОКЛІВ МЕЧ
дамоклів меч; сполучен. 1. За давньогрецькою легендою меч, що його сіракузький тиран Діонісій ...
ДАМУЗО
(фр.) 1. Паж. 2. Бабій, зальотник, дженджик.
ДАНАЇ
назва греків у Гомера.
ДАНАЇВ ДАР
данаїв дар; сполучен. 1. Легендарний дерев'яний кінь, подарований троянцям греками (данайцями), що ...
ДАНАЇДИ
(гр.) 1. У давньогрецькій міфології 50 дочок аргоського царя Даная, які вбили своїх чоловіків, за що ...
ДАНАЙЦІ
(гр.) назва греків у Гомера.
ДАНСЕР
(фр.) танцюристка.
ДАНСИНГ
дансинг; ч. (англ., танцювальний (зал)) зал або майданчик для танців, здебільшого при ресторані чи ...
ДАНТИСТ
дантист; ч. (фр.) зубний лікар, стоматолог.
ДАНШИМЕД
(перс.) 1. Турецький учений. 2. Нижча духовна особа у турецьких мечетях.
ДАО
дао; с. (кит., шлях, закон, принцип) поняття давньокитайської філософії, яке означало: в теорії ...
ДАОСИЗМ
даосизм; ч. (кит., дао - шлях, закон, принцип) 1. Один з основних напрямів давньокитайської ...
ДАРБАР
(перс., двір, резиденція монарха, приймальний зал) 1. За середньовіччя у мусульманських державах ...
ДАРВІНІЗМ
дарвінізм; ч. (англ.) вчення англійського природознавця Ч. Дарвіна про еволюційний розвиток живих ...
ДАРСОНВАЛІЗАЦІЯ
дарсонвалізація; ж. застосування з лікувальною метою змінного електричного струму високої ...
ДАТА
дата; ж. (лат., від дане) точний календарний час (рік, місяць, число) якоїсь події, факту.
ДАТАСКОП
(лат., дані і скоп) електронна фотонабірна машина, обладнана програмним керуванням.
ДАТИВ
(лат.) давальний відмінок. Див. ...
ДАТИЗМ
(гр.) невміння правильно розмовляти чужою мовою.
ДАТО
(іт., від лат., даний) від сьогоднішнього числа; Д.-вексель - вексель, строк платежу за яким ...
ДАТОЛІТ
датоліт; ч. (гр., ділю і ...літ) мінерал класу силікатів, прозорий, безбарвний, іноді зеленуватий, ...
ДАУКАРИН
лікарський препарат. Застосовують при хронічній коронарній недостатності.
ДАУЛ
(узб.) узбецький ударний музичний інструмент, схожий на барабан.
ДАУЛПАЗ
(казах.) казахський музичний інструмент, схожий на литаври. Див. також: литавра
ДАУНІНГ-СТРІТ
(англ.) вулиця в центрі Лондона, де розташовані урядові установи. Назва "Даунінг-стріт" часто ...
ДАФНІС
(гр.) 1. у старогрецькій міфології сіцілійський пастух надзвичайної краси, складач пісень. Син ...
ДАФНІЯ
дафнія; ж. (гр., лавр) рід прісноводних гіллястовусих ракоподібних. Поширені повсюдно, крім ...
ДАФНА
(гр.) у давньогрецькій міфології німфа, перетворена на лавр.
ДАЦАН
(монг.) храм, монастир у ламаїтів.
ДАЦЗИБАО
дацзибао; с. (кит., букв. - газета великих ієрогліфів) стінні газети в Китаї.
ДАЦЮЙ
(кит.) стародавня придворна вистава, в якій після музичного вступу йшли багатоепізодні пісенні й ...
ДАЯН
даян (євр.) 1. Суддя. 2. Манджурський паперовий долар.
ДАҐ
(тур.) гірське пасмо.
ДЕ-ФАКТО
де-факто (лат., букв. - насправді) 1. На ділі, реально, фактично. 2. юр. у міжнародному праві - одна з ...
ДЕ-ЮРЕ
де-юре (лат., букв. - за правом) 1. Формально, згідно із законом. 2. юр. у міжнародному праві - офіційне ...
ДЕ...
(лат.) префікс, що означає: 1. віддалення, виділення, скасування, припинення, усунення чого-небудь; 2. ...
ДЕЇЗМ
деїзм; ч. (англ., від лат., бог) релігійно-філософське вчення, згідно з яким першопричиною світу є ...
ДЕАЕРАТОР
деаератор; ч. пристрій для деаерації.
ДЕАЕРАЦІЯ
деаерація; ж. (де... і аерація) видалення з рідини розчинених у ній газів.
ДЕБІЛ
дебіл; ч. (лат., немічний, кволий) людина із вродженою психічною неповноцінністю, розумовою ...
ДЕБІЛЬНІСТЬ
дебільність; ж. (лат., немічний, кволий) природжене або набуте в ранньому дитинстві розумове ...
ДЕБІТ
дебіт; ч. (лат.) 1. Збут, легкий продаж краму. 2. Кількість води, нафти, газу, що надходить з джерела ...
ДЕБІТОР
дебітор; ч. (лат., зобов'язаний) боржник.
ДЕБАЕГРАМА
рентгенограма полікристала. Від прізвища голландського фізика П. Дебая.
ДЕБАРКАДЕР
дебаркадер; ч. (фр., від розвантажувати, висаджувати на берег) 1. Плавуча пристань. 2. Станційна ...
ДЕБАТИ
дебати; мн. (фр., від сперечатися) обмін думками на зборах, засіданні; дискусія.
ДЕБЕНТУРА
(лат., я винен) митне свідоцтво на повернення мита.
ДЕБЕТ
дебет; ч. (лат., він винен) ліва сторона бухгалтерського рахунку, на якій відображають ...
ДЕБЛОКУВАННЯ
деблокування; с. (де... та блокування) 1. Бойові дії з метою визволення блокованих військ, кораблів, ...
ДЕБОШ
(фр.) буйство, бешкет, бійка.
ДЕБОШИРИТИ
(фр.) бешкетувати.
ДЕБУРБАЖ
(фр., від очищати від бруду) відстоювання виноградного сусла перед бродінням при виготовленні ...
ДЕБЮТ
дебют; ч. (фр., букв. - початок) 1. Перший виступ актора на сцені взагалі або в даному театрі, 2. Перший ...
ДЕВІАЦІЯ
девіація; ж. (лат., відхиляюсь) 1. Зміна середніх стадій ембріонального розвитку органа, що ...
ДЕВІЗ
девіз; ч. (фр., число) 1. Коротке, стисле формування провідної програми, ідеї і т. ін. 2. Слово чи ...
ДЕВІЗИ
(фр., кошторис) платіжні засоби (боргові вимоги і зобов'язання) в чужоземній валюті, призначені для ...
ДЕВІЗНИЙ
девізний той, що належить до девізів; Д-а політика - метод впливу держави на рух курсу ...
ДЕВАДАСІ
(інд.) виховувані при індуїстських храмах дівчата, що виконують релігійні танці.
ДЕВАЛЬВАЦІЯ
девальвація; ж. (де... і лат., маю вартість) зниження курсу національної чи міжнародної ...
ДЕВАНАГАРІ
деванагарі; с. (санскр.) складове письмо багатьох сучасних індійських мов. Походить від ...
ДЕВАСТАЦІЯ
девастація; ж. (лат., від спустошую, розорюю) комплекс заходів, спрямованих на знищення збудників ...
ДЕВОН
девон; ч. четвертий період палеозойської ери геологічної історії Землі. Розпочався близько 400 ...
ДЕВОТ
(лат.) святоша, дуже віруюча людина.
ДЕВТЕРАГОНІСТ
(гр., другий актор) у давньогрецькому театрі другий з трьох акторів учасників драми у ...
ДЕГІДРАЗИ
(де... і гр., вода) ферменти, що уповільнюють або прискорюють реакції відщеплення води від ...
ДЕГІДРАТАЦІЯ
дегідратація; ж. (де... і гідратація) відщеплення води від молекул хімічних сполук. Протилежне - ...
ДЕГІДРАТОР
(де... і гр., вода) апарат для видалення води з холодильних та інших пристроїв.
ДЕГІДРОГЕНІЗАЦІЯ
дегідрогенізація; ж. (де... і гідрогенізація) відщеплення водню від молекул хімічних ...
ДЕГІДРОГЕНАЗИ
(де... і лат., водень) ферменти, що каталізують окислювально-відновні реакції, відщеплюючи водень ...
ДЕГАЖЕ
(фр., від відокремлювати, звільнятись) різновид атаки у фехтуванні, коли рапіра чи шпага ...
ДЕГАЗАТОР
дегазатор; ч. 1. Машина, прилад для дегазації. 2. Речовина, що знешкоджує газ, напр. активне вугілля, ...
ДЕГАЗАЦІЯ
дегазація; ж. (де... і газ) 1. Знезараження місцевості, одягу, зброї тощо від отруйних речовин. 2. ...
ДЕГЕЛЬМІНТИЗАЦІЯ
дегельмінтизація; ж. (де... і гельмінти) розділ девастації, комплекс лікувально-профілактичних ...
ДЕГЕНЕРАТ
дегенерат; ч. (лат., виродок, вироджений) людина, якій притаманні ознаки виродження фізичного або ...
ДЕГЕНЕРАТИВНИЙ
дегенеративний (лат.) вироджений; той, що вироджується, має ознаки дегенерації.
ДЕГЕНЕРАЦІЯ
дегенерація; ж. (лат., від вироджуюсь) 1. Виродження, погіршення з покоління в покоління певних рис ...

1 2 3 4 5 > >>

© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.016 c.