Слова на букву Д (1147) Словник іншомовнихслів
На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на букву Д (1147)

< 1 2 3 4 5 > >>
ДЕПРЕЦІЯЦІЯ
(лат.) знецінення, зниження цін.
ДЕПУТАТ
депутат; ч. (лат., визначений) 1. Виборний представник народу у певних органах влади. 2. Особа, ...
ДЕПУТАЦІЯ
депутація; ж. (лат.) кілька депутатів, уповноважених партією, громадою і т. ін. для виконання ...
ДЕРАТИЗАЦІЯ
дератизація; ж. (фр., від пацюк) знищення шкідливих гризунів.
ДЕРБІ
дербі; с. кінні змагання для 3-річних верхових та 4-річних рисистих коней. Вперше провів в Англії в ...
ДЕРВІЗА
(тат.) національна розвага кримських татар - стародавній різновид єдиноборства.
ДЕРВІШ
дервіш; ч. (перс., жебрак) 1. Жебрак, злидар, бідняк. 2. Мусульманський чернець-жебрак.
ДЕРГА
дерга; ж. (тур.) 1. Груба волохата тканина. 2. Шерстяний чорний одяг, що носять старі жінки замість ...
ДЕРИВАТ
дериват; ч. (лат., відведений) 1. Похідне від чогось первинного. 2. геол. Газоподібні або рідкі ...
ДЕРИВАТИВ
(лат.) документ установленої форми, що засвідчує право та (або) зобов'язання придбати чи продати в ...
ДЕРИВАЦІЯ
деривація; ж. (лат., від відводжу, утворюю) 1. Підведення води з водойми до певних об'єктів. 2. лінг. ...
ДЕРИК
дерик; ч. (англ.) 1. Вантажопідйомний кран; дерик-кран. 2. Машина, що підіймає затоплені судна з ...
ДЕРИК-КРАН
дерик-кран; ч. (англ.) Вантажопідйомний щоглово-стріловий кран з опорною поворотною щоглою.
ДЕРМА
дерма; ж. (гр., шкіра) сполучнотканинна частина шкіри людини й хребетних тварин, розташована під ...
ДЕРМАНТИН
(гр., шкіра) різновид штучної шкіри.
ДЕРМАТИТИ
(гр., шкіра) запальні захворювання шкіри людини й тварин, спричинювані діянням на неї механічних, ...
ДЕРМАТО...
(гр., шкіра) у складних словах відповідає поняттям "шкіра", "шкірна хвороба".
ДЕРМАТОГЕН
дерматоген; ч. (дермато... і ...ген) зовнішній щільний шар клітин твірної тканини в ростучих ...
ДЕРМАТОГЛІФІКА
(дермато.., і гр., видовбую, вирізьблюю) розділ морфології людини, який вивчає шкірний рельєф ...
ДЕРМАТОЗИ
(гр., шкіра) різноманітні природжені чи набуті захворювання шкіри людини й тварин.
ДЕРМАТОЛ
(гр., шкіра і ...ол) мед. лікарський препарат. Застосовують при запальних захворюваннях шкіри і ...
ДЕРМАТОЛОГІЯ
дерматологія; ж. (дермато... і ...логія) наука про будову шкіри, її фізіологічні функції, хвороби ...
ДЕРМАТОМ
(гр., шкіра і відрізок) первинний зачаток сполучнотканинної частини шкіри - дерми. Інша назва - ...
ДЕРМАТОМІКОЗИ
(дермато... і мікози) захворювання шкіри людини й тварин, що спричинюються мікроскопічними ...
ДЕРМАТОМІЦЕТИ
(дермато... і ...міцети) група мікроскопічних грибів, що паразитують головним чином у верхніх шарах ...
ДЕРМАТОРАГІЯ
(гр.) гусяча шкіра; спроти.
ДЕРМОЇД
дермоїд; ч. (гр., шкіра і ...оїд) вада зародкового розвитку організму - мішковидна пухлина, що ...
ДЕРМОГРАФІЗМ
дермографізм; ч. (гр., шкіра і пишу) зміна забарвлення шкіри людини при механічному її подразненні.
ДЕСАНТ
десант; ч. (фр., букв. - спуск) 1. Війська, висаджені у ворожому тилу (повітряний Д., морський Д.). 2. ...
ДЕСЕГРЕГАЦІЯ
десегрегація; ж. (де... і сегрегація) ліквідація, скасування сегрегації.
ДЕСЕЛЕРОМЕТР
(де..., лат., прискорюю і ...метр) прилад для вимірювання зменшення швидкості транспортної машини за ...
ДЕСЕНСИБІЛІЗАЦІЯ
десенсибілізація; ж. (де... і сенсибілізація) 1. біол. Зменшення чутливості організму людини чи ...
ДЕСЕНЬ
(фр.) зразок, взірець.
ДЕСЕРТ
десерт; ч. (фр.) ласощі, солодощі, фрукти і т. ін., які подають наприкінці обіду.
ДЕСИКАЦІЯ
(лат., від висушую) передзбиральне хімічне підсушування рослин на пні, що прискорює їхнє ...
ДЕСИЛІКАЦІЯ
десилікація; ж. (де... і лат., кремінь) 1. Процес вивітрювання гірських порід, пов'язаний з ...
ДЕСИМ
(фр.) французька монета, що дорівнює 1/10 франка.
ДЕСИНХРОНІЗАЦІЯ
десинхронізація; ж. (де... і синхронізація) заміщення повільних, високоамплітудних потенціалів на ...
ДЕСИҐНАЦІЯ
(лат.) призначення на посаду.
ДЕСКВАМАЦІЯ
десквамація; ж. (лат., від знімаю луску) 1. Злущування клітин епітелію з поверхні органів і ...
ДЕСКРИПТИВНИЙ
дескриптивний (лат., описовий) той, що описує синхронний стан мови. Д. підхід - описовий підхід до ...
ДЕСКРИПТОР
дескриптор; ч. (лат., від описую) одиниця інформаційно-пошукової мови, що відповідає певному ...
ДЕСКРИПЦІЯ
дескрипція; ж. (лат.) опис, перелік.
ДЕСМОЛІЗ
десмоліз; ч. (гр., зв'язок, зв'язка і ...ліз) сукупність процесів розщеплення органічних речовин у ...
ДЕСМОЛОГІЯ
десмологія; ж. (гр., зв'язок, зв'язка і ...логія) те саме, що й синдесмологія.
ДЕСМОТРОПІЯ
(гр., зв'язок, зв'язка і ...тропія) те саме, що й таутомерія.
ДЕСМУРГІЯ
десмургія; ж. (гр., зв'язок, зв'язка і гр., діло, справа) розділ хірургії, що вивчає методи накладання ...
ДЕСОЛЬВАТАЦІЯ
десольватація; ж. (де... і лат., розчиняю, пом'якшую) явище, протилежне сольватації. Див. ...
ДЕСОРБЕР
апарат для здійснення десорбції.
ДЕСОРБЦІЯ
десорбція; ж. (де... і лат., поглинаю) видалення адсорбованих речовин з поверхні ...
ДЕСПЕКТ
(лат.) образа, зневага.
ДЕСПЕРАЦІЯ
(лат., від втрачаю надію) розпач, відчай, утрата надії.
ДЕСПОТ
деспот; ч. (гр., володар, самодержець) 1. Правитель з необмеженою владою у стародавніх монархічних ...
ДЕСПОТІЯ
деспотія; ж. (гр., необмежена влада) форма державного устрою та управління, якій притаманні ...
ДЕСПОТИЗМ
деспотизм; ч. (гр.) 1. Форма необмеженої монархії. 2. Необмежена влада, сваволя; брутальне ...
ДЕСТИЛЯТ
(лат., зціджений) продукт дистиляції; те саме, що й дистилят.
ДЕСТИЛЯЦІЯ
(лат.) очищення рідин.
ДЕСТРУКЦІЯ
деструкція; ж. (лат., від ламаю, руйную) 1. Руйнування і розпад лікарських порід. 2. перен. ...
ДЕСУБЛІМАЦІЯ
десублімація; ж. (де... і сублімація) безпосереднє перетворення пари на тверду речовину (процес, ...
ДЕСУЛЬФІТАЦІЯ
десульфітація; ж. (де... і сульфітація) очищення консервованої плодоовочевої сировини від ...
ДЕСУЛЬФУРАЦІЯ
(де... і лат., сірка) видалення сірки з розплавленого металу (чавуну, сталі) додаванням спеціальних ...
ДЕСЦЕНДЕНТ
(лат., низхідний) нащадок, родич по спадковій лінії (онук, правнук і т. ін.)
ДЕТАЛІЗУВАТИ
деталізувати (фр., подробиця) докладно, з подробицями розглядати щось або розповідати про щось.
ДЕТАЛІМЕТРІЯ
(деталь і гр., міра) розділ сенситометрії, пов'язаний з фотографічним відтворенням зображень ...
ДЕТАЛЬ
деталь; ж. (фр.) подробиця, дрібниця, частина цілого, елемент, складове чогось; - деталь машини
ДЕТАЛЬ МАШИНИ
елемент, складова частина машини.
ДЕТАЛЬНИЙ
детальний докладний, той, що стосується подробиць; пов'язаний з деталями.
ДЕТАНДЕР
детандер; ч. (фр., послаблювати) 1. Машина для охолодження й скраплення газу. 2. тех. Клапан, ...
ДЕТАШЕ
(фр., букв. - відділений, відірваний) муз. видобування кожного звуку окремо плавним рухом смичка ...
ДЕТЕКТИВ
детектив; ч. (англ., від лат., розкриваю, викриваю) 1. Агент таємної служби розшуку, сищик. 2. ...
ДЕТЕКТИВНА ЛІТЕРАТУРА
(детектив) вид літератури; твори з описом розкриття таємних історій, загадкових злочинів, ...
ДЕТЕКТОР
детектор; ч. (лат., відкривач, від виявляю) тех., фіз. 1. Деталь радіоприймача, що виділяє ...
ДЕТЕКТУВАННЯ
детектування; с. (лат., розкриття, виявлення) перетворення електричних коливань на коливання ...
ДЕТЕКЦІЯ
(лат.) виявлення ушкоджень.
ДЕТЕРІОРАЦІЯ
(лат., гірший) псування, погіршання.
ДЕТЕРМІНІЗМ
детермінізм; ч. (лат., обмежую, визначаю) принцип у філософії, що стверджує причинну зумовленість ...
ДЕТЕРМІНАНТ
детермінант; ч. (лат., той, що визначав, обмежує) 1. Чинник, який визначає, обмежує; визначник. 2. мат. ...
ДЕТЕРМІНАНТА
детермінанта; ж. (лат., той, що визначає, обмежує) причина, що визначає виникнення явища.
ДЕТЕРМІНАЦІЯ
детермінація; ж. (лат., обмеження, визначення) виникнення якісної своєрідності між частинами ...
ДЕТОНАТОР
детонатор; ч. (лат., гримлю) заряд вибухової речовини, здатний своїм вибухом спричинити вибух ...
ДЕТОНАЦІЯ
детонація; ж. (фр., постріл, вибух) 1. Вибух. 2. муз. Неправильне підвищення або зниження тону. 3. ...
ДЕТОНОМЕТР
детонометр; ч. (детон(ація) і ...метр) прилад, який показує, що в двигуні відбувається детонація.
ДЕТОНУВАННЯ
детонування; с. (фр., співати фальшиво) неточне, фальшиве виконання, відхилення від нормальної ...
ДЕТРИТ
детрит; ч. (лат., стертий) 1. Продукт механічного руйнування на дрібні частини відмерлих ...
ДЕФ
(азерб.) азербайджанський ударний музичний інструмент типу бубна.
ДЕФІБРАТОР
дефібратор; ч. (де... і лат., волокно) апарат у целюлозно-паперовому виробництві для перетворення ...
ДЕФІБРЕР
дефібрер; ч. (фр., від волокно) машина в целюлозно-паперовому виробництві для одержання ...
ДЕФІБРИЛЯТОР
дефібрилятор; ч. (де... і лат., швидкі скорочення м'язових волокон) апарат, призначений для ...
ДЕФІЛЕ
дефіле; с. (фр.) 1. Ущелина, вузький прохід у важкопрохідній місцевості. 2. Урочистий похід.
ДЕФІЛЮВАННЯ
дефілювання; с. (фр., проходити мимо один за одним) проходження урочистим маршем, рядами, колоною ...
ДЕФІНІТИВ
дефінітив; ч. (лат., остаточний, визначальний) спосіб ведення бухгалтерського обліку, що полягає в ...
ДЕФІНІЦІЯ
дефініція; ж. (лат., від визначаю) коротке визначення якогось поняття.
ДЕФІС
дефіс; ч. (нім., риска, від лат., розчленування) знак переносу, з'єднання складних слів та ...
ДЕФІЦИТ
дефіцит; ч. (лат., не вистачає) 1. Перевищення видатків над доходами, пасиву балансу - над його ...
ДЕФІЦИТНИЙ
дефіцитний (лат.) 1. Наявний, але в недостатній кількості, або дорогий. 2. Збитковий.
ДЕФЕКАТ
дефекат; ч. (лат., видалений) відхід цукрового виробництва, що містить вапно.
ДЕФЕКАЦІЯ
дефекація; ж. (лат., від очищую) 1. Очищення від бруду. 2. Виведення шлаків з організму людини. 3. У ...
ДЕФЕКТ
дефект; ч. (лат., недолік) 1. Вада, недолік, хиба, ґандж. 2. Опис пошкоджень на кораблі, що складається ...
ДЕФЕКТИВНИЙ
дефективний (лат., недостатній, неповний) той, що має істотні фізичні чи психічні вади, ...
ДЕФЕКТНИЙ
дефектний (лат.) той, що має дефект.
ДЕФЕКТОЛОГІЯ
дефектологія; ж. (лат., недолік і ...логія) наука про розвиток, навчання і виховання дітей з різними ...
ДЕФЕКТОСКОП
дефектоскоп; ч. (лат., недолік і ...скоп) прилад для виявлення дефектів матеріалів і виробів.
ДЕФЕКТОСКОПІЯ
дефектоскопія; ж. (лат., недолік і ...скопія) сукупність методів виявлення внутрішніх і прихованих ...
ДЕФЕНЗИВА
дефензива; ж. (1) (фр., від захищати, обороняти) заст. Назва оборонної тактики на ...
ДЕФЕРИЗАЦІЯ
(де... і лат., залізо) очищення води від солей заліза, щоб зробити її придатною для пиття й ...
ДЕФЕТИЗМ
(фр., пораженство) невіра в успіх справи, передрікання поразки.
ДЕФЛАГРАЦІЯ
(лат., від згоряю) повільне (без вибуху) згоряння вибухової речовини в зарядній камері або якійсь ...
ДЕФЛЕГМАТОР
дефлегматор; ч. апарат для дефлегмації. Див. також: дефлегмація, флегма
ДЕФЛЕГМАЦІЯ
дефлегмація; ж. (де... і гр., мокрота, волога) часткова конденсація сумішей різної пари і газів з ...
ДЕФЛЕКТОР
дефлектор; ч. (лат., відхиляю, відвожу) 1. Пристрій, що ним змінюють напрям потоку рідини, газу ...
ДЕФЛЯТОР
дефлятор; ч. (лат., фін.) індекс, що використовується для перерахування вартісних показників у ...
ДЕФЛЯЦІЯ
дефляція; ж. (лат., від видуваю, здуваю) 1. Зменшення урядом маси паперових грошей та нерозмінних на ...
ДЕФОЛІАНТИ
(де... і латлист) хімічні сполуки, які спричинюють опадання листя з рослин. Одним з Д. є етилен; він ...
ДЕФОЛІАЦІЯ
дефоліація; ж. (де... і лат., лист) штучне передзбиральне видалення листків у рослин для поліпшення ...
ДЕФОМЕТР
(дефо(рмація) і ...метр) прилад, яким визначають пластоеластичні властивості каучуку й гумових ...
ДЕФОРМАЦІЯ
деформація; ж. (лат., від перекручую, спотворюю) 1. Зміна форми або розмірів тіла від прикладених ...
ДЕФОСФОРАЦІЯ
дефосфорація; ж. (де... і фосфор) видалення фосфору (звичайно окисленням) з розплавленого металу ...
ДЕФРАВДАНТ
(лат.) 1. Ошуканець. 2. Контрабандист, перемитник. 3. Злодій.
ДЕФРОСТАЦІЯ
(де... і англ., мороз) розморожування харчових продуктів.
ДЕФРОСТЕР
(англ.) 1. Камера в холодильнику, що має опалення й посилену циркуляцію повітря; служить для ...
ДЕХКАНИ
(тадж.) назва селян у Середній Азії.
ДЕХЛОРУВАННЯ
дехлорування; с. (де... і хлор) 1. Відщеплення хлору від органічних сполук. 2. Очищення ...
ДЕЦЕМВІРИ
(лат., від десять і муж, людина) в Стародавньому Римі колегія з 10 чоловік, яку обирали для виконання ...
ДЕЦЕНАЛІЇ
(лат.) староримські свята, запроваджені імператором Августом, які проводилися кожні десять років.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
децентралізація; ж. (де... і централізація) 1. Система управління, за якої частина функцій ...
ДЕЦЕНТРАЦІЯ
децентрація; ж. (де... і центр) 1. Невідповідність осей оптичних елементів катадіоптричної ...
ДЕЦЕРЕБРАЦІЯ
децеребрація; ж. (де... і лат., мозок) у фізіології тварин - метод дослідження рефлекторної ...
ДЕЦЕРНЕНТ
(лат.) 1. Фахівець, референт. 2. Відповідальний за виконання певних справ.
ДЕЦИ...
(лат., десять) у складних словах відповідає поняттю "десята частина".
ДЕЦИБЕЛ
децибел; ч. (деци... та бел) логарифмічна одиниця відношень енергій, потужностей у радіотехніці, ...
ДЕЦИДУВАТИ
(лат.) вирішувати, розв'язувати.
ДЕЦИМА
децима; ж. (лат., десята частина) 1. муз. Десятий ступінь діатонічної гами; інтервал, що об'єднує 15 ...
ДЕЦИМАЛЬНА ВАГА
десяткова вага.
ДЕЦИМАЛЬНА СИСТЕМА
метрична система
ДЕЦИМАЛЬНИЙ
децимальний (лат.) десятковий; - децимальна система - децимальна вага
ДЕЦИМАЦІЯ
децимація; ж. (лат., десята) страта одного з десяти чоловік за жеребкуванням; страта кожного ...
ДЕЦИМЕТР
дециметр; ч. (деци... і метр) 0,1 метра, 10 сантиметрів.
ДЕШАРЖ
(фр.) 1. Розвантаження корабля. 2. Вистріл з гармати, випал.
ДЕШИФРАТОР
дешифратор; ч. (фр., розбирати, відгадувати) логічний пристрій, який перетворює код числа, що ...
ДЕШИФРУВАННЯ
дешифрування; с. (фр., розбирати, відгадувати) 1. Читання (розшифрування) тексту, написаного ...
ДЕШИФРУВАТИ
дешифрувати (фр.) 1. Читання (розшифровування) тексту, написаного умовними знаками, шрифтом, ...
ДЕШПЕТ
(лат.) бешкет, галабурда.
ДЕҐРЕ
(фр.) географічний градус. Див. також: градус
ДЕҐУСТАЦІЯ
(лат., від куштую) оцінювання напоїв, продуктів на основі зорових, смакових, нюхових ...
ДЖІУ-ДЖИТСУ
джіу-джитсу; с. (яп.) японська система підготовки до самозахисту без зброї, її елементи ...
ДЖАГЕРНАУТОВА КОЛІСНИЦЯ
1. Колісниця, на якій під час свят возили статую Джагернаута - одне з зображень індуїстського бога ...
ДЖАЗ
джаз; ч. (англ.) 1. Вид розважальної, переважно танцювальної музики. Типові форми: фокстрот, ...
ДЖАЗ-БАНД
джаз-банд; ч. (англ.) ансамбль, що виконує джазову музику; джаз-оркестр. Див. також: джаз
ДЖАЗ-ОРКЕСТР
джаз-оркестр; ч. оркестр, що виконує джазову музику. Див. також: джаз
ДЖАЙЛЯУ
(тюрк.) літні пасовиська в горах Азербайджану та республік Середньої Азії.
ДЖАЙНІЗМ
джайнізм; ч. (санскр., джін - переможець) релігійно-філософське вчення, що виникло в 6 ст. до н. е. в ...
ДЖАМІ
(араб.) мечеть у арабів.
ДЖАН-БАШ
(араб.) начальник турецької гвардії.
ДЖАТІ
(санскр.) віршові розміри в санскритській поезії.
ДЖЕБ
(англ. поштовх, стусан) у боксі - легкий, прямий удар з далекої дистанції.
ДЖЕЙРАН
джейран; ч. (тюрк.) вид парнокопитних ссавців роду газель родини порожнисторогих. Поширені ...
ДЖЕМ
джем; ч. (англ., букв. - стискання) продукт з непротертих плодів або ягід, уварених у цукровому ...
ДЖЕМПЕР
джемпер; ч. (англ., від плигати) вовняна або шовкова плетена кофта без застібок, яку вдягають через ...
ДЖЕНТЕЛЬМЕН
(англ., букв. - благородна людина) 1. Дворянин, особа аристократичного походження. 2. Шанобливе ...
ДЖЕНТЛЬМЕНСЬКА УГОДА
(англ.) умовна назва договору, укладеного в усній формі.
ДЖЕНТРІ
(англ., від родовитий, шляхетний, знатний) нетитуловане середнє й дрібне дворянство в Англії 15 - 17 ...
ДЖЕРИД
(англ.) спис з очерету в арабів, курдів і монголів.
ДЖЕРИМЕНДЕРИНГ
(англ., від влаштовувати передвиборні махінації) специфічний спосіб утворення виборчих округів у ...
ДЖЕРСІ
джерсі; с. (англ.) вовняна або шовкова в'язана тканина, а також одяг з такої тканини.
ДЖЕСПІЛІТ
джеспіліт; ч. (англ., яшма і ...літ) мін. тонкосмугастий залізистий кварцит, що складається з ...
ДЖИГІТ
джигіт; ч. (тюрк.) їздець, хвацький вершник, добрий наїзник, що добре володіє зброєю.
ДЖИГІТУВАТИ
джигітувати (тат.) гарцювати на коні.
ДЖИГА
джига; ж. 1. Середньовічний смичковий музичний інструмент. 2. Старовинний англійський парний ...
ДЖИГЕР
(англ., букв. - той, що танцює жигу) роликовий апарат для фарбування тканини (багаторазовим ...
ДЖИД
(тат.) старовинний татарський колчан на три стріли.
ДЖИМКРОУЇІЗМ
(англ.) система расистських заходів у США, спрямована на дискримінацію й сегрегацію ...
ДЖИН
джин; ч. (1) (англ.) 1. Горілка, виготовлена зі спирту та ялівцевих ягід. 2. Машина для відокремлення ...
ДЖИНГО
(англ., від клянуся богом) назвисько англійських войовничих шовіністів.
ДЖИНГОЇЗМ
джингоїзм; ч. (англ., від джинго) термін для позначення вкрай шовіністичних поглядів. Виник у ...
ДЖИП
джип; ч. (англ., від рухатись, пересуватись) легковий автомобіль підвищеної прохідності.
ДЖИХАД
(араб., - священна війна, війна за віру; букв. - старанність) одна з настанов ісламу, за якою всі ...
ДЖИҐЕТАЙ
(тюрк.) напівосел, тварина з породи коней, що живе у степах Середньої Азії.
ДЖО
(яп.) японська міра довжини, дорівнює 3,03 м.
ДЖОББЕР
(англ., робота) біржевий посередник, який може укладати угоди лише з іншими біржевими ...
ДЖОКЕЙ
(англ.) 1. Вершник на перегонах. 2. Слуга, що їздить з вершником.
ДЖОЛТ
(англ., букв. - поштовх, трясіння) в боксі - короткий прямий удар у тулуб.
ДЖОН
розмінна монета Корейської Народно-Демократичної Республіки, 1/100 вони; те саме, щой чон.
ДЖОН-БУЛЬ
(англ., букв. - Джон-бик) іронічне прізвисько англійського буржуа, яке натякає на його впертість, ...
ДЖОНАТАН
джонатан; ч. (англ.) сорт великих солодких яблук червоно-жовтого кольору. Інша назва - йона. Див. ...
ДЖОНКА
джонка; ж. (малайське від кит., чуань - судно) різновид парусного човна з широкими й високо ...
ДЖОУЛЬ
Джоуль одиниця роботи або енергії в Міжнародній системі одиниць (СІ), яка дорівнює роботі сили в ...
ДЖУГАРА
джугара; ж. (гінді) вид однорічних рослин родини злакових. Культивують як зернову й кормову ...
ДЖУМА
(перс.) 1. Чума. 2. перен. Шибеник.
ДЖУНІЛІ
(англ., від джан-гал, мовами гінді та маратхі - ліс, гущавина) деревно-чагарникові хащі, болотисті ...
ДЖУТ
джут; ч. (англ., з бенгальської) рід тропічних трав'янистих рослин родини липових. Вирощують як ...
ДЗАЙБАЦУ
(яп., фінансова кліка) монополії і фінансова олігархія Японії, що панують в економіці країни.
ДЗАНІ
(іт., блазень, скоморох) в італійському театрі комедії масок - маска слуги.
ДЗЕР
(рум.) овеча сироватка.
ДЗЕРЕН
(монг.) вид копитних ссавців роду газель родини порожнисторогих. Поширений переважно в ...
ДЗИБАН
(яп.) японський шовковий халат.
ДЗЮ-ДО
(яп., дзю - м'якість і до - шлях) японський національний вид боротьби.
ДИ...
(гр., від двічі) у складних словах означає "подвійний", "двічі".
ДИБАЗОЛ
дибазол; ч. протиспазматичний і судинорозширювальний лікарський препарат; знижує кров'яний тиск, ...
ДИВІДЕНДИ
(лат., те, що треба розділити) 1. Частина прибутку акціонерного товариства, яка більш або менш ...
ДИВІЗІОН
дивізіон; ч. (фр., поділ, відділення) 1. Вогневий і тактичний підрозділ у ракетних військах і ...
ДИВІЗІЯ
дивізія; ж. (лат., поділ, розділення, від ділю) тактичне з'єднання в сухопутних військах, ...
ДИВІЗОР
дивізор; ч. (лат., дільник) дільник напруги змінного струму; автотрансформатор, в якому напруга ...
ДИВІЗОРІЙ
те саме, що й візорій. Див. також: візорій
ДИВІНІЛ
дивініл; ч. (ди... і вініл) те саме, що й бутадієн. Див. також: бутадієн
ДИВАКЦИНИ
(ди... і вакцини) комбінація двох вакцин з метою імунізації проти двох інфекцій.
ДИВАН
диван; ч. (1) (перс., канцелярія) 1. Список розподілу державних доходів і податково-фінансове ...
ДИВЕРГЕНТИ
(лат., той, що відхиляється) відмінні фонеми, які утворилися історично з різних варіантів тієї ...
ДИВЕРГЕНЦІЯ
дивергенція; ж. (лат., розходження) 1. Розходження ознак у організмів однієї систематичної групи в ...
ДИВЕРСІЯ
диверсія; ж. (лат., відхилення, відтворення, від прямую в інший бік) 1. Руйнуючі, підривні дії когось ...
ДИВЕРСАНТ
диверсант; ч. спеціально підготовлена особа, що здійснює або готує диверсію.
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ
диверсифікація; ж. (лат., різний, віддалений і ...фікація) 1. Інвестування коштів у різні види цінних ...
ДИВЕРТИКУЛ
дивертикул; ч. (лат., дорога вбік, відхилення) природжене або набуте мішкоподібне випинання ...
ДИВЕРТИСМЕНТ
дивертисмент; ч. (фр., розвага, звеселяння) 1. Концертна програма в естрадних театрах. 2. Вставні ...
ДИГІТАЛІС
дигіталіс; ч. (лат., наперстянка) рід трав'янистих рослин родини ранникових. Поширені в Європі та ...
ДИГІТОНІН
(лат., наперстянка) поверхневоактивна органічна речовина, що належить до сапонінів. Застосовують ...
ДИГАЛЕН-НЕО
лікарський препарат. Застосовують при недостатній діяльності серця. Інша назва - неодигален.
ДИГАМІЯ
(гр.) двоєженство, двомужність.
ДИГЕРИ
(англ., букв. - копачі) представники крайнього лівого крила революційної демократії під час ...
ДИГЕСТІЯ
(лат., розподіл) вміст цукру в будь-чому, виражений у процентах; цукристість.
ДИГЕСТИ
(лат., від розподіляю, розміщую в порядку) зведення уривків з творів римських юристів; основна ...
ДИГЛІФ
(гр., архіт.) частина дорійського фризу у формі чотирикутного виступу з двома рівчачками.
ДИГРАМА
(лат.) сукупність двох знаків, які вживаються для передачі на письмі одного звуку.
ДИГРЕСІЯ
дигресія; ж. (лат., від відходжу, відхиляюсь) відхилення, відступ.
ДИДАКТИЗМ
дидактизм; ч. (гр., повчаю) повчальність у літературному творі; схильність до повчань.
ДИДАКТИК
дидактик; ч. (гр.) 1. Письменник-мораліст. 2. Досвідчений викладач.
ДИДАКТИКА
дидактика; ж. (гр., повчальний) частина педагогіки, яка розробляє теорію освіти й навчання, ...
ДИДАКТИЧНИЙ
дидактичний (гр.) повчальний; Д-а література - повчальна література, що використовує художню ...
ДИДАСКАЛІЯ
(гр.) 1. У Стародавній Греції - репетиція театральної п'єси; реєстри поставлених драм із ...
ДИДОДЕКАЕДР
дидодекаедр; ч. (ди... і додекаедр) проста форма кубічної системи в кристалографії, зокрема форма ...
ДИДРАХМА
(гр.) грецька монета вартістю в 2 драхми.
ДИЗ'ЮНКЦІЯ
диз'юнкція; ж. (лат., від роз'єдную, розрізняю) 1. лінгв. Відмінність, протиставлення, різниця. 2. ...
ДИЗ...
(гр., лат.) префікс, що означає утруднення, порушення, розлад, поділ, втрату, позбавлення; надає ...
ДИЗАЖІО
дизажіо; с. (іт.) відхилення біржового (ринкового) курсу грошових знаків та фондових цінностей у ...
ДИЗАЙН
дизайн; ч. (англ., проектувати, креслити, задумати, а також проект, план, рисунок) вид діяльності, ...
ДИЗАРТРІЯ
дизартрія; ж. (диз... і гр., розчленовую) розлад членороздільної мови. Спостерігається при деяких ...

< 1 2 3 4 5 > >>

© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.009 c.