Слова на букву Е (849) Словник іншомовнихслів
На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Словник іншомовних слів →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на букву Е (849)

< 1 2 3 4 > >>
ЕКСТЕНЗОР
екстензор; ч. (лат., від розтягую) м'яз, що розгинає суглоб; розгинач.
ЕКСТЕНСИВНИЙ
екстенсивний (лат., розширюючий) пов'язаний з кількісним (а не якісним) збільшенням, розширенням, ...
ЕКСТЕР'ЄР
екстер'єр; ч. (фр., від лат., зовнішній) зовнішній вигляд і будова тіла тварини. Оцінка тварин за Е. ...
ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНІСТЬ
екстериторіальність; ж. (фр.) у міжнародному праві - привілеї, що надаються главам іноземних ...
ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИЙ
екстериторіальний (екс... і територіальний) в міжнародному праві привілеї, що надаються главам ...
ЕКСТЕРН
екстерн; ч. (лат, зовнішній, сторонній) особа, що складає екзамени в навчальному закладі, не ...
ЕКСТЕРНАТ
екстернат; ч. (лат., сторонній) система навчання, що грунтується на самостійному вивченні курсу ...
ЕКСТЕРОРЕЦЕПТОРИ
(лат., зовнішній і (ре)цептор) особливі нервові або епітеліальні утворення на поверхні тіла ...
ЕКСТЕРОРЕЦЕПЦІЯ
екстерорецепція; ж. (лат., зовнішній і (ре)цепція) сприймання організмом тварини чи людини ...
ЕКСТЕРОЦЕПТОРИ
(лат., зовнішній і (ре)цептор) особливі нервові або епітеліальні утворення на поверхні тіла ...
ЕКСТЕРОЦЕПЦІЯ
(лат., зовнішній і (ре)цепція) сприймання організмом тварини чи людини подразнень зовнішнього ...
ЕКСТИНКЦІЯ
(лат., гасіння, від гашу) фіз. ослаблення світла в атмосфері внаслідок розсіяння і поглинання його.
ЕКСТИРПАЦІЯ
екстирпація; ж. (лат., викоренення, знищення) мед. повне видалення хірургічним шляхом органа ...
ЕКСТРА
екстра (лат., поза, крім, над) найвищий ступінь якості; вище від загальноприйнятих норм або ...
ЕКСТРА...
(лат, поза, зовні, крім) префікс, що означає надмірність, винятковість, розташування поза чимось.
ЕКСТРАВАГАНТНИЙ
екстравагантний (фр., безглуздий, недоладний) той, що привертає увагу своєю незвичайністю, ...
ЕКСТРАВАГАНЦІЯ
(фр.) дивацтво, надуживання чимось.
ЕКСТРАВАЗАТ
екстравазат; ч. (екстра., і лат., судина) кров, що виливається з кровоносних суден у тканини або ...
ЕКСТРАГУВАННЯ
екстрагування; с. (лат., витягаю, вилучаю) 1. Розділення суміші речовин на складові частини за ...
ЕКСТРАДИЦІЯ
екстрадиція; ж. (екс... і лат., передача) видача іноземній державі особи, що вчинила злочин.
ЕКСТРАКТ
екстракт; ч. (лат., вилучене) 1. Згущена водна, спиртова або ефірна витяжка з рослинних чи тваринних ...
ЕКСТРАКТИВНИЙ
екстрактивний (лат., вилучення) 1. Той, що стосується екстракції. 2. Той, що має властивості ...
ЕКСТРАКТОР
екстрактор; ч. (лат., витягаючий) 1. Апарат для добування речовин із сумішей з неперервною ...
ЕКСТРАКЦІЯ
екстракція; ж. (лат., витягаю, вилучаю) 1. Розділення суміші речовин на складові частини за ...
ЕКСТРАОРДИНАРНИЙ
екстраординарний (лат., надзвичайний, незвичайний) винятковий, рідкісний. Протилежне - ...
ЕКСТРАПОЛЮВАТИ
екстраполювати (екстра... і лат., пригладжую, обробляю) поширювати висновки, одержані щодо однієї ...
ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ
екстраполяція; ж. 1. Наближене знаходження за рядом даних значень функції інших її значень, що ...
ЕКСТРЕМІЗМ
екстремізм; ч. (лат., крайній) схильність до крайніх поглядів і дій (переважно в політиці).
ЕКСТРЕМІСТ
екстреміст; ч. прихильник екстремізму.
ЕКСТРЕМА
(фр.) крайність у заходах і вчинках.
ЕКСТРЕМАЛЬ
екстремаль; ж. (лат., крайній) інтегральна крива диференціального рівняння Ейлера. Трапляється у ...
ЕКСТРЕМУМ
екстремум; ч. (лат., край, кінець) найбільше та найменше значення якоїсь функції.
ЕКСТРЕНИЙ
екстрений (лат., поза, крім, зверх) терміновий, надзвичайний, невідкладний; той, що вимагає ...
ЕКСТРУЗІЯ
екструзія; ж. (лат., від виштовхую) 1. Вихід в'язкої лави з кратера вулкана на поверхню Землі у формі ...
ЕКСУДАТ
ексудат; ч. (лат., потію) рідина, що просочується при запальних процесах з дрібних капілярних ...
ЕКСУДАТИВНИЙ
ексудативний (лат.) випітний; - ексудативний діатез Див. також: ексудація 1
ЕКСУДАТИВНИЙ ДІАТЕЗ
мед. своєрідний стан організму, що характеризується збільшеною подразливістю шкіри (шкіряні ...
ЕКСУДАЦІЯ
ексудація; ж. (лат., потіння) 1. мед. Процес виділення запального випоту (ексудату). 2. тех. Виділення ...
ЕКСФОЛІАЦІЯ
ексфоліація; ж. (лат., від позбавляю листя) мед., вет. Великолускате лущення.
ЕКСЦЕНДЕНТ
(лат., фін.) система перестрахування, з якою страхова організація частину прийнятих до ...
ЕКСЦЕНТРИК
ексцентрик; ч. (лат., віддалений від середини) 1. Диск, вісь обертання якого не збігається з його ...
ЕКСЦЕНТРИСИТЕТ
ексцентриситет; ч. (нім., від лат., від і середина) 1. мат. Відношення віддалі між довільною точкою ...
ЕКСЦЕНТРИЧНИЙ
ексцентричний (фр.) 1. Своєрідний, незвичайний, дивовижний. 2. геом. Той, що не має спільного центра, ...
ЕКСЦЕС
ексцес; ч. (лат., вихід, відступ, відхилення) 1. Зловживання, нестриманість; надмірність, крайній ...
ЕКСЦИЗІЯ
ексцизія; ж. (лат., від вирубую, відрізую) мед. вирізування.
ЕКСЦИТАТИВНИЙ
ексцитативний (лат., від збуджую) сильний, різкий, яскравий, збудливий.
ЕКСЦИТАЦІЯ
(лат.) збудження почуттів, збентеження.
ЕКТАЗІЯ
ектазія; ж. (гр., розтягнення) розтягнення, розширення порожнинних органів (Е. очного яблука, Е. ...
ЕКТИПОГРАФІЯ
(гр., опуклий і ...графія) письмо для сліпих, що грунтується на різних комбінаціях опуклих точок.
ЕКТО...
(гр., поза, зовні) те саме, що й екзо...
ЕКТОБЛАСТ
(екто... та ...бласти) те саме, що й ектодерма.
ЕКТОГЕНЕЗ
ектогенез; ч. (екто... і ...генез) загальна назва механістичних концепцій в еволюційному вченні, за ...
ЕКТОДЕРМА
ектодерма; ж. (екто... і ...дерма) 1. Зовнішній шар (листок) зародка багатоклітинних тваринних ...
ЕКТОПІЯ
ектопія; ж. (гр., зміщений) зміщення внутрішніх органів людини й тварин.
ЕКТОПАРАЗИТИ
(екто... й паразити) організми, які паразитують на поверхні тіла людини, тварин або рослин.
ЕКТОТРОФНИЙ
ектотрофний (екто... і ...трофний) те саме, що й екзотрофний.
ЕКУМЕНІЗМ
екуменізм; ч. (гр.) рух за об'єднання християнських церков, що виник на початку 20 ст. у ...
ЕКЮ
екю; ч. або с. (фр., букв. - щит) 1. Старовинна французька золота і срібна монета із зображенням ...
ЕЛ
ч. (англ.) міцне англійське пиво.
ЕЛІЗІЙ
(лат., з гр., Єлісейські (поля)) 1. Єлисейські (поля) в античній міфології - місцеперебування ...
ЕЛІЗІУМ
елізіум; ч. (лат., з гр., Єлісейські (поля)) елізій; Єлисейські поля - 1. В античній міфології - ...
ЕЛІЗІЯ
елізія; ж. (лат., від видаляю, виштовхую) лінгв. випадання кінцевого голосного в слові, що стоїть ...
ЕЛІКСИР
еліксир; ч. (араб., аль-іксир - філософський камінь) 1. Концентрований настій на спирту, ...
ЕЛІМІНАЦІЯ
елімінація; ж. (лат., винесення за поріг) мат. виключення невідомих із системи рівнянь.
ЕЛІМІНУВАННЯ
елімінування; с. (лат., виношу за поріг) виключення, видалення; мат. те саме, що й елімінація.
ЕЛІНВАР
елінвар; ч. (фр., незмінна пружність) сплав на основі нікелю, пружність якого при зміні ...
ЕЛІНГ
елінг; ч. (гол.) 1. Прибережна споруда для будівництва або ремонту суден. 2. Споруда для будування, ...
ЕЛІОНІКА
еліоніка; ж. (ел(ектрон) та іон) розділ електроніки, що вивчає явища, пов'язані з взаємодією ...
ЕЛІПС
еліпс; ч. (гр., нестача, недолік) плоска овальна крива, що є геометричним місцем точок, сума ...
ЕЛІПСИС
еліпсис; ч. (гр., опущення) 1. лінгв. Пропуск у реченні слова чи словосполучення, зрозумілого з ...
ЕЛІПСОЇД
еліпсоїд; ч. (еліпс і ...оїд) замкнена овальна еліпсоподібна поверхня з трьома взаємно ...
ЕЛІПСОГРАФ
еліпсограф; ч. (гр. еліпс і ...граф) інструмент для креслення еліпса.
ЕЛІПТИЧНИЙ
еліптичний 1. Пов'язаний з обчисленнями, які стосуються еліпса. 2. Той, що має форму еліпса. 3. ...
ЕЛІТА
еліта; ж. (фр., краще, добірне, від лат., вибираю) 1. Найкращі екземпляри яких-небудь рослин, що їх ...
ЕЛАСТИК
еластик; ч. (лат., гнучкий, пружний, гр., жену, кую) м'який і пружний матеріал, що дуже деформується ...
ЕЛАСТИН
еластин; ч. (лат., гнучкий, пружний) білкова речовина, що входить до складу сухожилок і зв'язок та ...
ЕЛАСТИЧНИЙ
еластичний (лат.) 1. Пружний, гнучкий, розтяжний. 2. перен. Той, що легко пристосовується, ...
ЕЛАСТОГРАФІЯ
(лат., гнучкий, пружний і ...графія) друкування з еластичних друкарських форм фарбами, які швидко ...
ЕЛАСТОМЕРИ
(лат., гнучкий, пружний і ...мер) високомолекулярні сполуки з високоеластичними властивостями в ...
ЕЛАСТОМЕТРІЯ
(лат., гнучкий, пружний і ...метрія) методи визначення еластичності (розтяжності) гуми.
ЕЛАТИВ
елатив; ч. (лат., піднесений догори) 1. Найвищий ступінь порівняння з безвідносним значенням. 2. ...
ЕЛЕАТИ
(гр.) представники давньогрецької філософської школи 6 - 5 ст. до н. е., яка виникла в м. Елеї (звідси й ...
ЕЛЕВАТО
(іт., букв. - високий) 1. муз. Піднесено. 2. Характер виконання музичного твору.
ЕЛЕВАТОР
елеватор; ч. (лат., піднімаючий) 1. Машина для безперервного переміщення вантажів у вертикальній ...
ЕЛЕВАЦІЯ
елевація; ж. (фр., підвищення, від лат., підіймаю) великі й плавні стрибки танцюриста в класичному ...
ЕЛЕВОНИ
(лат., підіймаю) рухомі поверхні в задній частіші крила літака, якими користуються (одночасно як ...
ЕЛЕГІЙНИЙ
елегійний властивий елегії; сумний.
ЕЛЕГІЯ
елегія; ж. (гр.) 1. Один із жанрів лірики: вірш, у якому виражені настрої смутку, журби, роздуму, ...
ЕЛЕГАНТНІСТЬ
елегантність; ж. (лат., вишуканий, витончений) вишуканий, витончений; вишуканість, витонченість, ...
ЕЛЕКТИВНИЙ
елективний (фр., від лат., вибраний, добірний) вибраний, добірний, вибірний.
ЕЛЕКТОР
селектор; ч. (фр., від лат., обираю) виборець у Франції в період революції кінця 18 ст.
ЕЛЕКТРЕТ
електрет; ч. (англ.) діелектрик, доведений до воскового стану й затверділий в електричному полі, ...
ЕЛЕКТРИЗАЦІЯ
електризація; ж. 1. Надання тілу електрики, зарядження електрикою. 2. Лікування електрикою.
ЕЛЕКТРИКА
електрика; ж. (гр., янтар, бурштин) сукупність електричних зарядів, що їх мають частинки електрони ...
ЕЛЕКТРИНО
електрино; с. (елек(трон) і (ней)трино) гіпотетична елементарна частинка з електричним зарядом, що ...
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ
електрифікація; ж. (електри(ка) і ...фікація) широке впровадження в народне господарство та побут ...
ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛИВАННЯ
періодичні зміни величин електричного заряду, струму, напруги, електричної й магнітної складових ...
ЕЛЕКТРИЧНА ДУГА
електричний розряд між електродами внаслідок підтримування високої температури і спричинюваною ...
ЕЛЕКТРИЧНИЙ
електричний пов'язаний з електрикою, властивий їй; - електричний заряд - електричний розряд - ...
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ІМПУЛЬС
короткочасне (до мільярдних часток секунди) збільшення електричного струму або напруги.
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД
сукупність якоїсь кількості електронів, позитронів, протонів, іонів
ЕЛЕКТРИЧНИЙ РОЗРЯД
а) зменшення електричного заряду на тілі внаслідок переходу його на інші тіла; б) проходження ...
ЕЛЕКТРО...
(гр., янтар) у складних словах означає "електричний".
ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЯ
електроізоляція; ж. (електро... та ізоляція) 1. Відокремлення провідника матеріалами з дуже ...
ЕЛЕКТРОАВТОМАТИКА
електроавтоматика; ж. (електро... і автоматика) сукупність електричних пристроїв або систем ...
ЕЛЕКТРОАКУСТИКА
електроакустика; ж. (електро... і акустика) розділ прикладної акустики, де вивчається робота ...
ЕЛЕКТРОАНАЛІЗ
електроаналіз; ч. (електро... і аналіз) один з методів кількісного визначення або відокремлення ...
ЕЛЕКТРОАНАЛЬГЕЗІЯ
(електро... і анальгезія) позбавлення больової чутливості організму за допомогою електрики.
ЕЛЕКТРОАРМАТУРА
електроарматура; ж. (електро... і арматура) сукупність пристроїв, якими закріплюють електричні ...
ЕЛЕКТРОБУС
електробус; ч. (електро... і лат., для всіх) автобус, двигун якого живиться електричним струмом від ...
ЕЛЕКТРОГІТАРА
електрогітара; ж. гітара з електричним посилювачем звуку, використовується переважно в джазі, ...
ЕЛЕКТРОГАСТРОГРАФІЯ
електрогастрографія; ж. (електро..., гр., шлунок і ...графія) метод функціонального дослідження ...
ЕЛЕКТРОГРАФІЯ
електрографія; ж. (електро... і ...графія) сукупність електричних і магнітних способів друкування.
ЕЛЕКТРОД
електрод; ч. (електро... і гр., дорога, шлях) провідник електрики, яким підводять електричний струм ...
ЕЛЕКТРОДІАГНОСТИКА
електродіагностика; ж. (електро... і діагностика) метод дослідження функцій нервів і м'язів за ...
ЕЛЕКТРОДІАЛІЗ
електродіаліз; ч. (електро... і діаліз) очищення колоїдних розчинів від домішок ...
ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
електродинаміка; ж. (електро... і динаміка) фізична теорія взаємодії і руху електрично заряджених ...
ЕЛЕКТРОДИНАМОМЕТР
електродинамометр; ч. (електро... і динамометр) прилад для вимірюваная потужності електричного ...
ЕЛЕКТРОДОМКРАТ
(електро... і домкрат) вантажопідйомний механізм з електричним приводом.
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ
електроенергія; ж. (електро... і енергія) енергія електричного струму.
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
електроенергетика; ж. (електро... і енергетика) галузь енергетики, що охоплює генерацію ...
ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМА
(електро... і енцефалограма) графічне зображення біоелектричних потенціалів головного мозку, ...
ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЯ
(електро... і енцефалографія) метод дослідження діяльності головного мозку, що грунтується на ...
ЕЛЕКТРОЕРОЗІЯ
(електро... і ерозія) руйнування провідника від діяння електричних струмів.
ЕЛЕКТРОКАЛОРИФЕР
(електро... і калорифер) прилад для нагрівання повітря теплом, виділюваним внаслідок припливу ...
ЕЛЕКТРОКАР
електрокар; ч. (електро... і англ., візок) візок з електричним двигуном, що живиться від ...
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМА
електрокардіограма; ж. (електро... і кардіограма) графічне зображення електричних імпульсів у ...
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФ
електрокардіограф; ч. прилад, за допомогою якого здійснюють електрокардіографію.
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЯ
електрокардіографія; ж. (електро... і кардіографія) графічний запис електричних потенціалів, що ...
ЕЛЕКТРОКОАГУЛЯТОР
електрокоагулятор; ч. (електро... і лат., згортаю, роблю твердим) хірургічний прилад для ...
ЕЛЕКТРОКОАГУЛЯЦІЯ
електрокоагуляція; ж. (електро... і коагуляція) мед. припікання тканини електричним струмом з ...
ЕЛЕКТРОЛІЗ
електроліз; ч. (електро... і ...ліз) розклад речовин (напр., води, розчинів кислот, лугів, розчинених ...
ЕЛЕКТРОЛІЗЕР
електролізер; ч. апарат для електролізу. Див. також: електроліз
ЕЛЕКТРОЛІТИ
(електро... і гр., розчинний) речовини, в яких носіями електрики є позитивні й негативні іони.
ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИЙ
електролітичний пов'язаний з наявністю електролізу, його застосуванням; Е-на дисоціація - розпад ...
ЕЛЕКТРОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ
електролюмінесценція; ж. (електро... і люмінесценція) свічення газів від час проходження через ...
ЕЛЕКТРОМІОГРАМА
(електро... гр., м'яз і ...грама) запис біоелектричних потенціалів, що виникають у скелетних м'язах ...
ЕЛЕКТРОМІОГРАФІЯ
електроміографія; ж. (електро..., гр., м'яз і ...графія) метод дослідження органів руху графічним ...
ЕЛЕКТРОМАГНІТ
електромагніт; ч. (електро... і магніт) феромагнітне осердя (сталь або м'яке залізо) з обмоткою, по ...
ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ
електромагнітний той, що належить до електромагнетизму, тобто одночасно до електрики й ...
ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ СЕЛЕКТОР
апарат, який реагує на певні кодові комбінації імпульсів постійного струму; застосовують у ...
ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ
електромагнетизм; ч. (електро... і магнетизм) сукупність магнітних явищ, що виникають від дії ...
ЕЛЕКТРОМАНОМЕТР
(електро... і манометр) манометр, у якому робочі органи змінюють свої електричні параметри ...
ЕЛЕКТРОМЕТР
електрометр; ч. (електро... і ...метр) прилад для вимірювання малих різниць потенціалів чи слабких ...
ЕЛЕКТРОМЕТРІЯ
електрометрія; ж. (електро... і ...метрія) вчення про методи й прилади для вимірювання різних ...
ЕЛЕКТРОМОБІЛЬ
електромобіль; ч. (електро... і лат., рухомий) автомобіль з електричним двигуном, що живиться ...
ЕЛЕКТРОМОТОР
електромотор; ч. (електро... і мотор) електрична машина, двигун, що перетворює електричну енергію ...
ЕЛЕКТРОН
електрон; ч. (гр., янтар, бурштин) 1. У давніх греків назва янтарю. 2. фіз. Стабільна елементарна ...
ЕЛЕКТРОНІКА
електроніка; ж. наука про електронні та іонні процеси у вакуумі, газах і напівпровідниках; галузь ...
ЕЛЕКТРОНАРКОЗ
електронаркоз; ч. (електро... і наркоз) стан штучного сну, що виникає внаслідок дії електричного ...
ЕЛЕКТРОННА ЕМІСІЯ
фіз. випромінення електронів провідниками під дією тепла, світла тощо
ЕЛЕКТРОННИЙ
електронний той, що стосується електроніки (напр., Е-на теорія, Е-ні прилади).
ЕЛЕКТРОНОГРАФІЯ
електронографія; ж. (електрон і ...графія) дослідження атомно-молекулярної будови речовини, яке ...
ЕЛЕКТРООПТИКА
електрооптика; ж. (електро... і оптика) розділ фізичної оптики, в якому вивчають вплив ...
ЕЛЕКТРООРГАН
(електро... і орган) електромузичний інструмент, будовою і звучанням подібний до органа.
ЕЛЕКТРООСМОС
електроосмос; ч. (електро... і осмос) рух рідин (води, водних розчинів) у капілярах під впливом ...
ЕЛЕКТРОРЕТИНОГРАФІЯ
електроретинографія; ж. (електро..., лат., сітка і ...графія) запис біоелектричних потенціалів ...
ЕЛЕКТРОСИНТЕЗ
електросинтез; ч. (електро... і синтез) одержання хімічних сполук за допомогою електролізу (напр., ...
ЕЛЕКТРОСКОП
електроскоп; ч. (електро... і ...скоп) прилад для виявлення електризації якого-небудь тіла.
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ
електростанція; ж. (електро... і станція) підприємство, що виробляє електричну енергію.
ЕЛЕКТРОСТАТИКА
електростатика; ж. (електро... і ...статика) розділ вчення про електрику, де вивчають взаємодію й ...
ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ
електростатичний той, що стосується електростатики (напр., Е-на індукція).
ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯТОР
електростимулятор; ч. (електро... і стимулятор) медичний прилад для електростимуляції.
ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЯ
електростимуляція; ж. (електро... і стимул) збудження, піднесення електричним струмом ...
ЕЛЕКТРОСТРИКЦІЯ
електрострикція; ж. (електро... і лат., стягнення, стиск) зміна розмірів діелектриків (напр., ...
ЕЛЕКТРОТАБЛО
електротабло; с. (електро... і табло) щит з електричними сигнальними пристроями.
ЕЛЕКТРОТАКСИС
електротаксис; ч. (електро... і таксиси) переміщення організму або його частин від діяння ...
ЕЛЕКТРОТАЛЬ
(електро... і таль) те саме, що й тельфер.
ЕЛЕКТРОТЕЛЬФЕР
електротельфер; ч. (електро... і тельфер) механізм для внутріцехового транспортування вантажів ...
ЕЛЕКТРОТЕРАПІЯ
електротерапія; ж. (електро... і терапія) застосування з лікувальною метою електричного струму, ...
ЕЛЕКТРОТЕРМІЯ
електротермія; ж. (електро... і ...термія) галузь електротехніки, яка вивчає використання тепла, ...
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
електротехніка; ж. (електро... і техніка) наука про електромагнітні явища та використання їх для ...
ЕЛЕКТРОТИНТА
(електро... та іт., фарба, колір, колорит) різновид гравюрного друку, що грунтується на застосуванні ...
ЕЛЕКТРОТИПІЯ
електротипія; ж. (електро... і ...типія) те саме, що й ґальванопластика.
ЕЛЕКТРОТОН
(електро... і гр., напруга) зміна стану збудженості та провідності нервової або іншої збудженої ...
ЕЛЕКТРОТРАЛ
(електро... і трал) електричний пристрій, який використовується у промисловому лові риби.
ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЯ
електрофізіологія; ж. (електро... і фізіологія) розділ фізіології, що вивчає електричні явища в ...
ЕЛЕКТРОФІЛЬТР
(електро... і фільтр) апарат для очищення газів від твердих домішок за допомогою електрики.
ЕЛЕКТРОФАКС
(електро... і лат., світло, полум'я) електрофотографічний спосіб копіювання й друку, при якому ...
ЕЛЕКТРОФОН
електрофон; ч. (електро... і ...фон) музичний інструмент, в якому звукові коливання струн ...
ЕЛЕКТРОФОР
електрофор; ч. (електро... і ...фор) прилад для одержання невеликих кількостей статичної (що ...
ЕЛЕКТРОФОРЕЗ
електрофорез; ч. (електро... і гр., несу, переношу) 1. Рух від дії електричного поля дисперсних ...
ЕЛЕКТРОФТАЛЬМІЯ
(електро... і офтальмія) запалення очного яблука, спричинюване надзвичайно яскравим штучним ...
ЕЛЕКТРОХІМІЯ
електрохімія; ж. (електро... і хімія) розділ фізичної хімії, в якому вивчають зв'язок між ...
ЕЛЕКТРОШОК
електрошок; ч. (електро... і шок) метод лікування психічних розладів подразненням мозку ...
ЕЛЕКТРУМ
електрум; ч. (лат., гр., янтар, бурштин) мінерал класу самородних металів, природний твердий ...
ЕЛЕКЦІЯ
елекція; ж. (лат.) вибори короля.
ЕЛЕМЕНТ
елемент; ч. (лат., первісна речовина) 1. У давньоримській філософії стихія (вогонь, повітря, вода й ...
ЕЛЕМЕНТАРНИЙ
елементарний (лат.) початковий, найпростіший, основний; Е-на математика - та частина математики, ...
ЕЛЕНІУМ
еленіум; ч. (лат., гр., чистець) мед. лікарський препарат ; заспокійливий засіб.
ЕЛЕРОНИ
(фр., від крило) рухомі поверхні крила літака; застосовують для керування літаком.
ЕЛЕТІЯ
елетія; ж. (гр., від журлива пісня) 1. Один з жанрів лірики: вірш, у якому виражені настрої смутку, ...
ЕЛЕУТЕРОКОК
елеутерокок; ч. (гр., вільний і кісточка, зернина) кущова рослина родини аралієвих. Поширений в ...
ЕЛЕФАНТІАЗ
елефантіаз; ч. (гр., слон) захворювання людини, що характеризується значним збільшенням окремих ...
ЕЛЛІНІЗМ
еллінізм; ч. (гр., від грек) 1 . Період в історії Східного Середземномор'я, Передньої Азії і ...
ЕЛЛІНІСТ
еллініст; ч. (гр.) знавець грецької старовини, старомови і літератури.
ЕЛЛАДА
Еллада; ж. (гр.) назва Стародавньої Греції.
ЕЛОДЕЯ
елодея; ж. (гр., болотяний) рід водяних трав'янистих рослин родини жабурникових. Поширені у ...
ЕЛОКВЕНЦІЯ
елоквенція; ж. (лат., від виголошую промову) красномовність.
ЕЛОНГАЦІЯ
елонгація; ж. (лат., від далекий) віддаль, віддаленість; - елонгація зір - елонгація планети
ЕЛОНГАЦІЯ ЗІР
положення зір у їх видимому добовому русі по небесній сфері, при якому абсолютна величина їх ...
ЕЛОНГАЦІЯ ПЛАНЕТИ
кутова віддаль цієї планети від центра сонячного диска. Найбільша елонгація Венери дорівнює 48°, ...
ЕЛЬ
ч. (1) (англ.) міцне англійське пиво з ячмінного солоду. (2) (нім., лікоть) одиниця довжини в ряді ...
ЕЛЬДОРАДО
Ельдорадо; с. (ісп., золочений, в золотому одязі) 1. Фантастично багата місцевість, яку розшукували ...
ЕЛЬЗЕВІР
ельзевір; ч. (гол.) 1. Назва книг, які надруковано у відомих голландських друкарнях 16-17 ст., що ...
ЕЛЬФИ
(нім.) в давньогерманській міфології духи природи, які нібито жили в повітрі, землі, горах. Е. ...
ЕЛЮВІЙ
делювій; ч. геол. (лат., заливання, повінь, від вимиваю) продукти руйнування гірських порід, які ...
ЕЛЮЕНТ
елюент; ч. (лат., вимиваючий) фіз., хім. розчинник (промивна рідина), який витісняє визначувані ...
ЕЛЮЦІЯ
(лат., вимиваю) фіз., хім. витягання речовин з хроматографічної колони відповідним розчинником ...
ЕМІГРАНТ
емігрант; ч. (лат., той, що виселяється) особа, що залишила батьківщину і виїхала в іншу країну на ...
ЕМІГРАЦІЙНИЙ
еміграційний той, що стосується еміграції; переселенський.
ЕМІГРАЦІЯ
еміграція; ж. (лат., виселення, переселення) 1. Масове переселення з батьківщини в іншу - країну; ...
ЕМІНЕНЦІЯ
еміненція; ж. (лат., перевага, довершеність, досконалість, від підношусь) у католицькій церкві ...
ЕМІР
емір; ч. (араб., повелитель, воєначальник) титул феодальних правителів у деяких країнах Азії і ...
ЕМІРАТ
емірат; ч. (араб.) держава, очолювана еміром.
ЕМІСІЯ
емісія; ж. (лат., випуск, випромінювання) 1. фін. випуск банкнотів, паперових грошей та цінних ...
ЕМІСІЯ ЕЛЕКТРОНІВ
фіз. випромінення електронів провідниками під дією тепла, світла тощо
ЕМІСАР
емісар; ч. (лат., посланець) особа, що її одна держава посилає в іншу з певним дорученням ...
ЕМІТЕНТ
емітент; ч. (лат., той, що випускає) установа або підприємство, що випускає в обіг цінні папери, ...
ЕМІТЕР
емітер; ч. (англ., від лат., випускаю, випромінюю) 1. Випромінювач. 2. Електрод, який є джерелом ...
ЕМІТУВАТИ
емітувати (лат., випускаю, висилаю) 1. Випускати цінні папери, банкноти або паперові гроші. 2. ...
ЕМАЛЬ
екстремаль; ж. (фр., від франкського плавити) 1. Тонкий шар склоподібної речовини на поверхні ...
ЕМАН
еман; ч. (лат., витікаю) одиниця радіоактивності; 1 еман дорівнює 10-10 кюрі/л.
ЕМАНАЦІЯ
еманація; ж. (лат., витікання) 1. Релігійно-філософський термін, що позначає витікання, ...
ЕМАНОМЕТР
еманометр; ч. (лат., витікаю і ...метр) прилад для вимірювання радіоактивності речовини.
ЕМАНСИПАЦІЯ
емансипація; ж. (лат., від формально звільнюю сина від батьківської влади) звільнення від ...
ЕМБАРГО
ембарго; с. (ісп., заборона, накладення арешту) 1. Заборона державною владою будь-якої країни або ...
ЕМБЛЕМА
емблема; ж. (гр., вставка, рельєфна прикраса) предмет, зображення, що умовно або символічно виражає ...
ЕМБОЛІЯ
емболія; ж. (гр., клин) перенесення по кровоносних або лімфатичних судинах людини й більшості ...
ЕМБРІОГЕНЕЗ
ембріогенез; ч. (гр., зародок і ...генез) період індивідуального розвитку (онтогенезу) організму ...
ЕМБРІОЛОГІЯ
ембріологія; ж. (гр., зародок і ...логія) наука про закономірності утворення організмів і ...
ЕМБРІОН
ембріон; ч. (гр., зародок) 1. Зародок тварини або людини. 2. Зачаток, початкова стадія, форма ...
ЕМБРІОНАЛЬНИЙ
ембріональний біол. зачатковий, зародковий; той, що перебуває в зачатковому стані - ...
ЕМБРІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
біол., мед. розвиток зародка (ембріона) в тілі матері або в зародкових оболонках.
ЕМБРІОТОМІЯ
ембріотомія; ж. (гр., зародок і ...томія) мед. акушерська операція, яка полягає в розтині плода в ...

< 1 2 3 4 > >>

© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.009 c.