На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Словник мови Стуса →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Я E

Слова на букву С (169)

СІВЕРКИЙ
-а, -е, діал. Холодний, пронизливий. Таксі. Шурхотіння. Пронозистий вітер і далеч, урубана в обрій ...
СІЗІФ
(грец. Sisiph), -а, ч. 1. У давньогрецькій міфології будівничий і цар Коринфа, засуджений богами вічно ...
САВАОФ
-а, ч. Одне з імен бога в іудаїстичній та християнській традиціях. А я, неначе Саваоф, бив веслами ...
САМОБІЛЬ
-болю, ч., інд.-авт. Похідне від само... і біль. ...а межи ними — лялечка німа: розпечена, аж біла з ...
САМОВИВИЩЕННЯ
я, с., інд.- авт. Похідне від само... і вивищення. Надто мало землі для духу. Надто для ...
САМОВИГОРЯННЯ
-я, с., інд.- авт. Похідне від само... і вигоряння. Самовигоряння йому незвичне. Віра ж бо ...
САМОВИЖИДАННЯ
-я, с., інд.- авт. Похідне від само... і вижидання. Десь я спинився в самовижиданні і відростаю на ...
САМОВОЛЯ
-і, ж., інд.-авт. Похідне від само... і воля. Червона барка в чорноводді доль загубиться. І фенікс ...
САМОВОРОТТЯ
-я, с., інд.-авт. Похідне від само... і вороття. ...я відчуваю власну смерть живою, як і загибель ...
САМОВОСКРЕСІННЯ
-я, с., інд.- авт. Похідне від само... і воскресіння. ...перейде крізь страстотерпця тіні пророк, ...
САМОВТЕЧА
-і, ж., інд.-авт. Похідне від само... і втеча. Літник накинути б на утлі плечі та рухатися — не до ...
САМОВТРАТА
(самоутрата), -и, ж., інд.-авт. Похідне від само... і втрата. Проминання — цілюще. Одужання — ...
САМОВТРАЧЕНИЙ
-а, -е, інд.-авт. Похідне від само... і втрачений. ...хто скін свій пережив ще замолоду, змалку, від ...
САМОГАМУВАННЯ-САМОВДОВОЛЕННЯ
с., інд.-авт. Похідне від само... і гамування, вдоволення. ...останній крик настрашеної волі, тим ...
САМОДАР
-у, ч., інд.-авт. Похідне від само... і дар. Мусять дерева навчати доброти, як самодару. (ЗД:131).
САМОДАРУВАННЯ
-я, с., інд.-авт. Похідне від само... і дарування. Ти був скупий чи то — занадто щедрий на власну ...
САМОДОВІРА
-и, ж., інд.-авт. Похідне від само... і довіра. ...втративши самодовіру здавна, став ...
САМОДОКІР
самодокору, ч., інд.- авт. Похідне від само... і докір. Не вір — ні долі, ні собі не вір, а спроневіра ...
САМОДОНИЩЕННЯ
-я, с., інд.-авт. Похідне від само... і донищення. ...опорятуйте із тяжких невір, з тортур ...
САМОДОСАДА
-и, ж., інд.-авт. Похідне від само... і досада. ...в мить крутого самопочезання він надто пильно ...
САМОДОХОДЖЕННЯ
-я, с., інд.-авт. Похідне від само... і доходження. Там крила птаства рясно миготіли, мережилася ...
САМОЗАБОРОНА
-и, ж., інд.-авт. Похідне від само... і заборона. Нам ряд утрачено. Раптових спроб назубрені шпилі — ...
САМОЗАГАСАННЯ
-я, с., інд.-авт. Похідне від само... і загасання. А ти живеш навпомацки — і тільки. Самопізнання ...
САМОЗАТЕМНЕННЯ
-я, с., інд.-авт. Похідне від само... і затемнення. Ось тут мені не застує самозатемнень невситуща ...
САМОЗНИКАННЯ
-я, с., інд.-авт. Похідне від само... і зникання. Море розтопленого жалю хлюпотить і нас відстрашує ...
САМОЗНИЩУВАТИ
-ую, -уєш, недок., перех., інд.-авт. Похідне від само... і знищувати. Я ніби закоркований. Неначе лиш ...
САМОЗРАДА
-и, ж., інд.-авт. Похідне від само... і зрада. Отож – страшись тих зустрічей нищівних, що ...
САМОКРУЖЕЛЯННЯ
-я, с., інд.- авт. Похідне від само... і кружеляння. А ти шугай — у самокружелянні (немов планета ...
САМОНАБЛИЖЕННЯ
-я, с., інд.- авт. Похідне від само... і наближення. ...весь той чар самонаближень, упізнань і ...
САМОНАРІКАННЯ
-я, с., інд.- авт. Похідне від само... і нарікання. Ні, не впадай у біль до самонарікання. О, не впадай ...
САМОНАРОДЖЕННЯ
-я, с., інд.- авт. Похідне від само... і народження. І не існуй. Приємне відмирання — Самонародження ...
САМОНАРОСТАТИ
-аю, -аєш, недок., перех., інд.-авт. Похідне від само... і наростати. Неначе дзвін поезія. Гуде і ...
САМОНИЩИТЕЛЬ
-теля, ч., інд.- авт. Похідне від само... і нищитель. Такий самонищитель, що убиває, творячи добро... ...
САМООБМЕЖЕННЯ
-я, с., інд.- авт. Похідне від само... і обмеження. Доходь самообмежень. То — причал. Укритися. ...
САМООЗИРАННЯ
-я, с., інд.-авт. Похідне від само... і озирання. Збавляння самого себе. Краща з благостинь. З ...
САМООКРАДЕННЯ
-я, с., інд.- авт. Похідне від само... і окрадений. Цей півсон самоосліплої душі, ця ...
САМООКУПАЦІЯ
-ї, ж., інд.-авт. Похідне від само... і окупація. Ця самоокупація душі, оця облуда людяності, ...
САМООСЛІПЛИЙ
-а, -е, інд.-авт. Похідне від само... і осліплий. Цей півсон самоосліплої душі, ця ...
САМООФІРА
-и, ж., інд.-авт. Похідне від само... і офіра. ...перейде крізь страстотерпця тіні пророк, свого ...
САМОПІДТВЕРДЖУВАТИ
-ую, -уєш, недок., перех., інд.-авт. Похідне від само... і підтверджувати. Ще, слава Богу, тьмяний ...
САМОПАЛАННЯ
-я, с., інд.-авт. Похідне від само... і палання. О як нестерпно хочеться подовжень і невигасного ...
САМОПЕРЕРОСТАННЯ
-я, с., інд.- авт. Похідне від само... і переростання. ...втрачаєш право ...
САМОПОВЕРТАННЯ
-я, с., інд.- авт. Похідне від само... і повертання. Тиші дай: зупину. Абож – самоповертання до ...
САМОПОГИБА
-и, ж., інд.-авт. Похідне від само... і погиба. Господи, Господи, о осторонь душі гулкі, що, заслухані ...
САМОПОДОВЖЕНИЙ
-а, -е, інд.- авт. Похідне від само... і подовжений. Хто б збагнув оці дороги — без кінця і краю ...
САМОПОДОВЖЕННЯ
-я, с., інд.- авт. Похідне від само... і подовження. Невже так мало відведено людині для бажань і ...
САМОПОДОЛАННЯ
-я, с., інд.- авт. Похідне від само... і подолання. Лише воління, подолання — мов ...
САМОПОМИНАННЯ
-я, с., інд.- авт. Похідне від само... і поминання. Ти загубився в горі — не знайтись у чорноводді ...
САМОПОМНОЖЕНИЙ
-а, -е, інд.- авт. Похідне від само... і помножений. І ще здалося — вдосвіта, наосліп: що я себе ...
САМОПОСТАННЯ
-я, с., інд.-авт. Похідне від само... і постання (від поставання). По ліву руку — древній, аж до ...
САМОПОЧЕЗАННЯ
-я, с., інд.-авт. Похідне від само... і почезання. Зухвало як – цуратися душі і навертати й ...
САМОПРИПИНЕННЯ
-я, с., інд.-авт. Похідне від само... і припинення. Самоприпинення. Стара чернетка, прочитана і ...
САМОПРОМИНАННЯ
-я, с., інд.-авт. Похідне від само... і проминання Пролита цятка болю, я шукаю утраченої грудки ...
САМОПРОТИСТОЯННЯ
-я, с, інд.-авт. Похідне від само... і протистояння. О вирвись, залишивши вирву у грудях, і роздмухай ...
САМОПРОЧУВАННЯ
-я, с., інд.-авт. Похідне від само... і прочування (від почування). Ти ще на лезі самопрочування, на ...
САМОРОЗСВІТАННЯ
-я, с., інд.-авт. Похідне від само... і розсвітання. Не прагни, сину мій, а бережись, тримаючись ...
САМОРОЗТРАТА
-и, ж., інд.-авт. Похідне від само... і розтрата. Оце заповнювання порожнеч, майбутніх днів оця ...
САМОРОЗЩЕПЛЕННЯ
-я, с., інд.-авт. Похідне від само... і розщеплення. Бажання жити — тільки-но на дні. Твої ...
САМОСВІТ
-у, ч., інд.-авт. Похідне від само... і світ. Як моторошно в самосвіті! Як страшно і нестерпно як! ...
САМОСЕБЕЗМЕРТВІЛИЙ
-а, -е, інд.-авт. Похідне від само..., себе і змертвілий. Той, що робить себе мертвим. ...я згубився — ...
САМОСМЕРТЬ
-і, ж., інд.-авт. Похідне від само... і смерть. Хіба що так: недозволенний простір живого духу кличе ...
САМОСОБОЮНАПОВНЕННЯ
-я, с., інд.-авт. Похідне від само..., собою і наповнення. ...бо жити — то не є долання меж, а навикання ...
САМОСОН
-у, ч., інд.-авт. Похідне під само... і сон. Пролита цятка болю, я шукаю утраченої грудки ...
САМОСПАЛЕННЯ
-я, с., інд.-авт. Похідне від само... і спалення. ...порив нас відроджує і кличе перелітати смертне ...
САМОСТРІЛ
-у, ч., інд.-авт. Ім. до само... і стріляти. Як рура, кругла вулиця, гулка од гуду бджіл, маленький ...
САМОСТРАТА
-и, ж., інд.-авт. Похідне від само... і страта. Рудиментарний птах, ти прагнеш висоти, як ...
САМОСТРУМУВАННЯ
-я, с., інд.-авт. Похідне від само... і струмування. Пильнуй спокійне самострумування, коли лілеї ...
САМОСТРУМУВАТИ
-ую, -уєш, недок., перех., інд.-авт. Похідне від само... і струмувати. Ми з себе витікаємо, як ріки, лиш ...
САМОТЕРЗАННЯ
-я, с., інд.-авт. Похідне від само... і терзання. Ця жага самотерзання в вимерлому ...
САМОТИННИЙ
-а, -е, інд.-авт. Який здійснюється, відбувається і т. ін. без інших; самітній. Спиваєш тугу ...
САМОТОРОСИ
-ів, мн., інд.-авт. Похідне від само... і тороси. Страшні занадто ці самотороси почезлих душ. (ЧТ:112).
САМОУНИКАННЯ
-я, с., інд.-авт. Похідне від само.,, і уникання. Уникання самого себе. ...втрачаєш право ...
САМОУПОКОЄННЯ
-я, с., інд.-авт. Похідне від само... і упокоєння. Упокоєння себе. А спіралений кавалок шляху ...
САМОУТРАТА
-и, ж., інд.-авт. Похідне від само... і утрата. Утрата самого себе. Край твоєї віри, мов поріг ...
САМОУТРАЧЕНИЙ
-а, -е, інд.-авт. Похідне від само... і утрачений. Утрачений для самого себе. Тільки за шелом'янем, за ...
САМУМ
(араб. samum – пекучий вітер), -у, ч. Сухий гарячий вітер у пустелях Північної Африки та Аравійського ...
СВІНУТИ
-не, док. Яскраво спалахнути. Де свінула Софія світанкова, упав каштан, немов морений дуб. (ЧТ:190).
СВІТАННИЙ
-а, -е, інд.-авт. Те саме, що світанковий. Коханий ретязь урвався і просипав краплі крові, як ...
СВІТИ-ГАЛАЇ
світів-галаїв, мн., інд.-авт. Похідне від світ і галай ("галасвіта" — світ за очі). Далекі світи. На ...
СВІЧАДО
-а, с., заст., поет. Дзеркало. У німій, ніби смерть, порожнечі свічад пересохла імла шебершить, мов ...
СВАРОГ
-а, ч. У слов'янській міфології бог вогню, батько Дажбога. Та прозимом осінь віє, німує земля ...
СВИДИНА
-ини, ж., бот. Посухостійка рослина родини кизилових; кущ або деревце з синьо-чорними плодами. Лиш ...
СВЯТОВИТ
-а, ч. У західнослов’янських слов’ян бог війни, сонця, перемоги, що зображається чотирьохголовим. ...
СЕБЕКРАЙ
-ю, ч., інд.-авт. Похідне від себе і край. І все то – за: дарунок сили за себекраєм: на, візьми, аби ...
СЕМІРАМІДА
(грец. Semiramis), -и, ж. Цариця Ассирії наприкінці IX ст. до н.е., що проводила загарбницькі війни. З іменем ...
СЕМИГОРИ
-гір, мн., інд.-авт. Похідне від сім і гори. І що кигиче в мертвій цій пустелі? Киги-киги — мов чайка ...
СЕРПОКРИЛЕЦЬ
-льця, ч., орн., рідко. Те саме, що стриж. Твої серпокрильці протнуть наторосені хмари, така ...
СЕРЦЕОКИЙ
-а, -е, інд.-авт. Похідне від серце і око. Сто плах перейди, серцеокий, сто плах, сто багать, сто ...
СИВАШ
-а, ч., розм. Кінь сивої масті. І з тих затятих здвоєних ночей на півнебес зажевріло б іржання чи ...
СИНКЛІТ
(грец. synkl
СИРЕНИ
(лат. siren< грец. seir
СКАЛКА
(скалки), -и, ж. 1. Відколотий, відбитий шматок чого-небудь твердого; осколок. 2. перев. мн. Яскраві ...
СКИМІТИ
-млю, -миш, недок., розм., рідко. 1. Видавати протяжні, жалібні звуки. 2. Тихо, жалібно плакати. 3. безос. ...
СКРАЙНІЙ
-я, -є, рідко. Те саме, що крайній. ...втрачаєш право самоуникання, самопереростання скрайніх ...
СКРИТИ
скрит, мн., розм. Схованки. Старанно, Києве, сховав мене в ці мертві закамарки, схрони, скрити. ...
СКРУХА
-и, ж. 1. Тяжкий, гнітючий настрій. // Співчуття, жаль. 2. Визнання своєї провини, вияв каяття. О ...
СЛІП
-а, ч. Споруда у вигляді похилої площини зі спеціальним пристроєм для витягування суден на берег ...
СЛАНЕЦЬ
-нцю, ч. Гірська порода, що має шарувату будову і легко розшаровується. Навпроти — графіка гори і ...
СЛОВА-ЗАЖУРИ
слів-зажур, мн., інд.-авт. Журливі, тужні слова. Не чути їхніх слів-зажур, урвалася дорога, якою ...
СЛОВО-БІЛЬ
слова-болю, с., інд.- авт. Слово, сповнене болю. І ти підносишся, гінкий, як слово-біль, Гінкий, ...
СЛОВОБРУХТ
-у, ч., збірн., інд.-авт. Похідне від слово і брухт. Нічого не варті слова. Чи не дарма священну лють ...
СЛОВОТЕЧА
-і, ж., інд.-авт. Похідне від слово і текти. Потік слів. Слова, слова, слова — задосить ...
СЛУП
-а, ч., заст. Стовп. Уже нема ні матері, ні батька, ні сина, ні дружини, ні сестри, лише вельможний ...
СМЕРД
-а, ч. 1. У стародавній Русі — селянин, який входив у селянську общину і сплачував данину феодалові. ...
СМЕРК
-у, ч. Те саме, що смеркання. А смерк — біля воріт, з-за рогу ледь прогляне... (ЗД:46); Кульгавий день ...
СМЕРКАЛЬНИЙ
-а, -е, інд.-авт. Прикм. до смерк. Коханий ретязь урвався і просипав краплі крові, як перламутри ...
СМЕРТЕІСНУВАННЯ
-я, с., інд.- авт. Похідне від смерть і існування. Сховатися од долі – не судилось. Ударив грім — і ...
СНІННЯ
-нь, мн., інд.-авт. Те саме, що сон. Немов рубін у чорнім адамашку, обачно критий білим ...
СОЛОДКОМОЛОКА
-е, інд.-авт. Похідне від солодкий і молоко. Ти десь за край світу, як птаха моя ...
СОН-КОМИШІ
-ів, мн., інд.-авт. Похідне від сон і комиш. І в серця на споді, в осерді душі ішли нашорошені ...
СОНМ
-у, ч., книжн. Велика група, зібрання кого-, чого-небудь. // Велика кількість, безліч кого-, чого- ...
СОНЦЕЛЕТ
-у, ч., інд.-авт. Похідне від сонце і лет. Зворохобилися айстри приосіннім ...
СОНЦЕПРУГ
-а, ч., інд.-авт. Похідне від сонце і пруг. Як боляче ряхкоче сонцепруг! Як — далина! (П-2:64).
СПАХ
-у, ч., інд.-авт. Ім. до спахати, спалахувати. Болото — але гримить, а сонця спах — опукою на релях. ...
СПЕРЕДВІКІВ
незм., інд.-авт. Присл. до спередвічний. Ви вбивці, ви ненатлі нелюди спередвіків, а ми ...
СПЕРЕДВІЧНИЙ
-а, -е, інд.-авт. Похідне від сперед (поперед) і вічний. Жасні погойдуються сосни і ронять ...
СПЕРЕДОДНЯ
незм., інд.-авт. Похідне від сперед і день. Більше ні од кого не жду вісток у довгім миготінні іще ...
СПЕЧАЛЕНИЙ
-а, -е. Дієпр. акт. до опечалити, діал. — засмутити. А ти — не спечалений, що, як плавець, – ...
СПИЖЕВИЙ
(спижовий), -а, -е, діал. Прикм. до спиж — бронза. Бронзовий. Звабливо жита іще грають ...
СПИЛЬНА
присл., розм. Те саме, що пильно. Надіялося звільна, душа розтала — й плавом попливла, то ти її ...
СПЛІН
(англ. spleen), -у, ч., книжн. Пригнічений настрій, нудьга. Цей тихий жаль, і теплий сплін і сум, І лиш по ...
СПОЛОВІЛИЙ
-а, -е. Дієпр. акт. мин. ч. до споловіти. Вижовкни, світе мій, від води і від берега ...
СПОЛОВІТИ
-їє, недок., перех. Від половіти (про збіжжя) – жовтіти дозріваючи. Вижовкни, світе мій, споловій ...
СПОНДИЛОВИЙ
-а, -е. Прикм. до спондиліт – запалення хребців, здебільшого туберкульозного походження. ...
СПРОНЕВІРА
-и, ж., інд.-авт. Те саме, що невіра. І засклена осліплим підсиненим чорнилом спроневіри небесна ...
СПРОНЕВІРЕНИЙ
-а, -е, інд.-авт. Дієпр. пас. до спроневіра. Туди, де неприхищеність старечого знесилля, де ...
СТІКС
(грец. Styx — жахливий), -у, ч. У давньогрецькій міфології одна з річок підземного царства, уособлення ...
СТІЛЬНИЦЯ
-і, ж. Верхня дошка, кришка стола. де матірня рука осліплим болем тихо сновигає вздовж: по ...
СТАВІТРИ
-ів, мн., інд.-авт. Похідне від сто і вітри. На цих шалених ставітрах, де ні коня, ані ...
СТАСВІТИ
-ів, мн., інд.-авт. Похідне від сто і вітри. О те моє відьомське вариво, та колотнеча стасвітів, о те ...
СТЕРП
-у, ч., інд.-авт. Ім. до стерпний — який можна стерпіти; витерпіти; з яким можна миритися; ...
СТИГМА
(< грец. stigma — тавро, пляма), -и, ж. 1. У Стародавній Греції – тавро на тілі раба або злочинця. 2. ...
СТИМФАЛИ
-лів, мн. У давньогрецькій міфології птахи, що гніздилися поблизу міста Стимфала в Аркадії; ...
СТО-МОРОЗИ
-ів, мн., інд.-авт. Похідне від сто і морози. Так стій і стій і стій і стій, дубій на сто-морозах, о ...
СТОБАГАТТЯ
-я, с., інд.-авт. Похідне від сто і багаття. Я — незалежний, серце бо студене згубило давній жар на ...
СТОГОРИ
стогір, мн., інд.-авт. Похідне від сто і гори. Я вийду в ніч, я позирну туди, де захід за стогорами ...
СТОДУМНИЙ
-а, -е, інд.-авт. Похідне від сто і думати. Як чорногуз при березі, стодумний став Пан-Господь і ...
СТОЖАЛІ
-ів, мн., інд.-авт. Похідне від сто і жалі. Та за тобою небо запалало, овогнене грозою стожалів. ...
СТОЖАЛО
-а, с., присл., інд.-авт. Похідне від сто і жало. І ти підносишся, гінкий, як слово-біль, Гінкий, ...
СТОЖАЛЬНИЙ
-а, -е, інд.-авт. Похідне від сто і жальний. ...де розкошує маячня моїх далеких недобутих марень в ...
СТОЖАРНИЙ
-а, -е, інд.-авт. Похідне від сто і жарний. Сяде сонце на сопку, скаженіє бичарня, заховайся в ...
СТОЖУРБА
-и, ж., інд.-авт. Пропадіть, аеродроми, спопеліться в стожурбі. (П-1:159).
СТОЗЛОТОПЕЛЮСТКИ
-ів, мн., інд.-авт. Похідне від сто, золотий і пелюстки. Як сонях сонце п'є стозлотопелюстками, де ...
СТОЗМІЙ
-я, ч., інд.-авт. Похідне від сто і змій. Коли докучили ці втеки — в лет, до вогненної пащеки. Як ...
СТОЗОРИЙ
-а, -е, інд.-авт. Похідне від сто і зір. Тільки сіль, і вода, і житняк, і світанок, і ніч, і ...
СТОКОЛО
-а, с., інд.-авт. Похідне від сто і коло. Червоний біль од нагая в очах розходиться стоколом, а ...
СТОКРИК
-у, ч., інд.-авт. Похідне від сто і крик. ...бо в горлі застуда, у грудях пітьма і світ оступає cтокрик ...
СТОЛЮТИЙ
-а, -е, інд.-авт. Похідне від сто і лютий. Дубала постань, душе моя столюта! Високим розпачем ...
СТОМЕЖА
-і, ж., інд.-авт. Похідне від сто і межа. Полон у полоні, межі стомежа, ти вся — за ...
СТОНАСТОРЧЕНИЙ
-а, -е, інд.-авт. Похідне від сто і насторчений. Кружеляє понад ними вечір, крила ...
СТОПРОВАЛЛЯ
-я, с., інд.-авт. Похідне від сто і провалля. Якась лежить на нас печаль. І чим ми Бога ...
СТОПРОВАЛЬНИЙ
-а, -е, інд.- авт. Похідне від сто і провальний. Око ока ми, не навчені подосі видивляти довкіл і не ...
СТОРІКИ
сторік, мн., інд.-авт. Похідне від сто і ріки. Там сторіки плачів батьківських і гарячий ...
СТОРОЗТРИКЛЯТИЙ
-а, -е, інд.- авт. Похідне від сто і розтриклятий. Аби лиш подолати гнів, сторозтриклятий гнів ...
СТОСИНІЙ
-я, -є, інд.-авт. Похідне від сто і синій. Червоним вином заливає мій погляд стосиній, спустошені ...
СТРАСТОТЕРПІННЯ
-я, с. Ім. до страстотерпець. Це на цілий край наволікаєш яру цю запону страстотерпіння, тиші й ...
СТРАСТОТЕРПЕЦЬ
-пця, ч., церк., заст., іст. У християн — мученик, який постраждав за релігійні переконання. Чекання, ...
СТРИБОГ
-а, ч. Головний Бог вітрів у слов'ян-язичників. Пророк Стрибогів. Триніжки твої Загрузли в землю ...
СУГЛИНОК
-нку, ч. Осадочна гірська порода, до складу якої входять пісок і глина, а також грунт такого ...
СУРА
(араб.), -и, ж. Одна з частин Корану. Гусне вечір сурою корана... (ЗД:106).
СУРДУТ
-а, ч., заст. Сюртук. ...єдиний прихисток сурдут, розписаний в дві цвілі барви — червону й чорну – ...
СУХОЗЛОТНИЙ
-а, -е. Прикм. до сухозлоть. Заради мук і сухозлотних марень Ти відцурався в цій самотині Живого ...
СУХОЗЛОТЬ
-і, ж. 1. Дуже тонкі пластинки золота, якими покривають, оздоблюють що-небудь. 2. Сріблясті або ...
СФІНКС
(грец. sphinx), -а, ч. 1. У Стародавньому Єгипті – кам'яна фігура лева з людською головою. 2. У ...
СХАРАПУДЖЕНИЙ
-а, -е, розм. Охоплений переляком, страхом; зляканий. // Який виражає переляк, страх; наляканий. У ...
СХИЗМА
(грец. schisma, букв. розкол), -и, ж., церк. Будь-які церковні розколи і суперечки. ...зрідка тільки ...
СХРИПЛОКРОННИЙ
-а, -е, інд.-авт. Похідне від (с)хриплий і крона. Пожухле листя опадає з віт, голосить голий стовбур ...
СХРОН
-у, ч., розм. Те саме, що схов. Старанно, Києве, сховав мене в ці мертві закамарки, схрони, скрити. ...
СЯГНИСТИЙ
-а, -е, розм. 1. Який робить великі кроки, може широко ступати. 2. Широкий, замашистий (про крок, ...


© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.006 c.