На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Словник мови Стуса →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Я E

Слова на букву Т (43)

ТІНІ-ГОЛОСИ
тіней-голосів, мн., інд.-авт. Похідне від тіні і голоси. Щоб ти збагнув нарешті, хто єcи і задля ...
ТАЛАПАТИСЯ
-аюся, -аєшся, недок., розм. 1. Хлюпатися, плавати, плескатися й т. ін. 2. рідко. Те саме, що возитися. О ...
ТАМБІК
-боку, ч., інд.-авт. Похідне від там і бік. На тому боці. А товщею, в кризі, в імлі, за тамбоком, сяє ...
ТАМБЕРЕЖНИЙ
-а, -е, інд.-авт. Похідне від там і берег. Який знаходиться там, на тому березі. Коли земля ...
ТАМСВІТ
-у, ч., інд.-авт. Похідне від там і світ. Те саме, що той світ. У безберегім морі – кораблі. Вітрила, ...
ТАНАР
-у, ч. У тюркських мовах — "Бог, Всевишній". Дві брами, вгрузлі в землю, тьма колошкає Танар, і ...
ТАТАМІ
незм. Щільний килим з синтетичних матеріалів для боротьби дзюдо. Розпросторся, душе моя, на ...
ТАТЬ
-я, ч., заст. Грабіжник, розбійник. ...дружина відчує: див голосить, тать на голому гіллі, на ...
ТАХЛИЙ
-а, -е. Дієприкм. до тахкати – утворювати розмірені, уривчасті звуки "тах-тах" під час роботи, руху ...
ТАХНУТИ
-ну, -неш. Дія за знач. тахкати (похідне від тахлий). ...у курних степах, по кураях, по рідних селах, по ...
ТАШУВАТИ
-ую, -уєш, недок., перех., розм., рідко. Розміщувати; розташовувати. І світ заліззям ...
ТЕНАР
-у, ч. Один з трьох відрогів на півночі Пелопонесу, де було збудовано храм Посейдону – місце ...
ТЕРЕБИЩЕ
-а, с., заст., іст. Те саме, що требище. Місце, де відбувалося принесення жертви богам. Горить стерня, ...
ТИВЕРІАД
-а, ч. Озеро на території між Ізраїлем та Сирією. ...прорвались трави пагоном і квітом, і молода ...
ТИРЛИЧ
-у, ч., бот. Одно- й багаторічна трав'яниста чи напівкущова рослина з яскраво-синіми або жовтими ...
ТИРЛО
-а, с. 1. Місце для відпочинку худоби, найчастіше біля водопою. 2. Лігво, кубло звірів. // перен. Місце ...
ТИТЛА
-и, ж. Надрядковий знак над скороченим словом або над буквою, вжитою в значенні цифри в древній та ...
ТИХОМУДРИЙ
-а, -е, інд.-авт. Похідне від тихо і мудрий. Колись припадком їх приб'є до бухти, аби зажили спокою ...
ТИХОПЛИН
-у, ч., інд.-авт. Ім. до тихоплинний, поет. – який тихо плине. Земного болю брилу — підбився я на ...
ТОГА
(лат. toga < tegere — покривати), -и, ж. Верхній одяг давньоримських громадян — довга біла ...
ТОЙЯЩОБАТЬКО
-а, ч., інд.-авт. Похідне від той, я, що і батько. Я тіло нагострив на чаї та акридах, а душу — ...
ТОЙЯЩОСИН
-а, ч., інд.-авт. Похідне від той, я, що і син. Я тіло нагострив на чаї та акридах, а душу — пошукай. І ...
ТОНКОГОЛОСИТИ
-шу, -сиш, недок., перех., інд.-авт. Похідне від тонко і голосити. Десь цілу ніч тонкоголосить мати а ...
ТОНКОГОРЛИЙ
-а, -е, інд.-авт. Похідне від тонкий і горло. Середина жовтня – твоїх тонкогорлих розлук... (ВЦ:159).
ТОНКОЖАЛО
присл., інд.-авт. Похідне від тонкий і жало. І буде ще щось. Буде ще щось. День стоїть — гінкий, ...
ТОРА
(давньоєвр. Torah, букв. – наука, вчення), -и, ж. Давньоєврейська назва перших п'яти книг Біблії ...
ТОРОС
-а, ч. Нагромадження уламків криги на замерзлих морях і річках, що утворюється внаслідок стискання ...
ТОСКНИЙ
-а, -е, рідко. Те саме, що тужний, тужливий. Чого ж ти спраглі руки подаєш, обпершися на тоскний ...
ТРЕБНИЙ
-а, -е. Прикм. до треба, -и, ж., заст., іст. — жертвоприношення. Довгоголосся діатриб І требні ...
ТРЕМОЛО
(італ. tremolo, букв. тремтячий), незм., с., муз. Швидке багаторазове повторення одного чи кількох ...
ТРЕМТ
-у, ч., інд.-авт. Те саме, що тремтіння. ...опуст, розпадання материка, раптовий зсув і дляння, і ...
ТРЕНИ
-ів, мн., заст. Плачі. Чиюсь печаль пронесли на крилі у тренах останні журавлі... (Кр:216); Той ...
ТРЕПЕТА
-и, ж., діал. Осика. Це досвіт, оспалі! Це день народився, нездари, вітрець повіває в триб-листі ...
ТРИБ
-у, ч., заст. Хід, порядок. Це досвіт, оспалі! Це день народився, нездари, вітрець повіває в ...
ТРИКЛІНІЙ
-я, ч, заст., іст. 1. У давніх римлян — обідній стіл, оточений трьома ложами. 2. Назва приміщення, в ...
ТРИПАЛИЙ
-а, -е. Із трьома пальцями, який має три пальці. Трипільських сонць шалена коловерть волого ...
ТРИРЕМА
-и, ж. Судно з трьома рядками весел у давніх греків та римлян. Шурхоти і шепоти і щеми — то твого ...
ТРОПАР
-я, ч., церк. Молитовний вірш для співу на честь якого-небудь свята або святого у православному ...
ТРОЮДА
-и, ж. Ім. до троюдити – роз'ятрювати, дратувати. Троюдо, розрадо непевна, моє вікодавнє ...
ТРУМНА
-и, ж., діал. Труна. Стоїть, як мрець, що трумну покидає, аби переповісти сім досад. (П-2:25); так ...
ТУГОГРУДИЙ
-а, -е, інд.-авт. Похідне від тугий і груди. Ти ввіходиш в тишу мою Тугогрудою піснею, Печальною, ...
ТЩЕМАЛЬСТВО
-а, с., інд.-авт. Похідне від тще (марний, даремний) і мальство (похідне від малий). Незначущість, ...
ТЩЕНАРОДИ
-ів, ми., інд.-авт. Похідне від тще (марний, даремний) і народи. Народи, що не мають значення, ...


© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.003 c.