Слова на букву І (162) Словник синонімів Караванського
На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Словник синонімів Караванського →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на букву І (162)

ІЄРАРХІЯ
див. ГІЄРАРХІЯ.
ІЄРОГЛІФ
див. ГІЄРОГЛІФ.
ІІАСОКА
сукров|ат|иця, ропа; Р. кров.
ІГРАШКА
забавка, цяцька, лялька, цяцянка, виграшка; Р. забава; П. жарт.
ІГУМЕН
отець-ігумен, настоятель, отець-настоятель, старший чернець, архимандрит, (католицький) абат; жм. ...
ІГУМЕНЯ
мати-ігуменя, настоятелька, мати-настоятелька, чернеча мати, черниця-мати, (католицька) абатиса; ...
ІДІОМА
літ., зворот, вираз, вислів, конструкція; ідіом.
ІДІОТ
недоумок, йолоп, слабий на голову, маніяк, кретин; ЛАЙ. дурень, бевзь, бовдур.
ЇДАК
їдець, п. рот; (охочий до їжі) ласун, ласій, їдун, вул. жерун; (з вишуканим смаком) гурман.
ІДЕАЛ
(високий) мета, прагнення; ПОБ. досконалість, довершеність; (хто) взірець , приклад, кращий з кращих; ...
ІДЕАЛІЗУВАТИ
бачити в рожевому світлі, дивитися крізь рожеві окуляри, (кого) с. боготворити; п-к –УЮЧИЙ, що ...
ІДЕАЛЬНИЙ
нереальний, абстрактний, Уявний, ілюзорний; (близький до ідеалу) бездоганний, ДОСКОНАЛИЙ, ...
ІДЕЙНИЙ
(вишкіл) ідеологічний; П. проґресивний, передовий; (відданий ідеалу) не корисливий, безкорисливий, ...
ЇДЕН
див. ОДИН.
ІДЕНТИФІКУВАТИ
ототожнювати, уподібнювати; (особу) упізнавати, засвідчувати.
ІДЕНТИЧНИЙ
тотожний, однаковий, такий самий, ід. з одного тіста; (- значення) еквівалентний, однозначний, ...
ІДЕОЛОГІЯ
світогляд, світорозуміння; погляди, переконання; (учення) доктрина, догмати, канони, принципи, ...
ЇДЕЦЬ
див. ЇДАК.
ІДЕЯ
поняття, уявлення; думка, погляд, міркування; (проєкт) задум; (суть задуму) стрижень; (твору) думка; ...
ЇДЖЕННЯ
див. ЇЖА.
ЇДКИЙ
(дим) ядучий, гризький; (запах) гострий; (- слова) колючий, ущипливий, уїдливий, дошкульний; (розчин) ...
ІДОЛ
бовван, божок, напівбог; (хто) кумир, божество, ікона; (річ) фетиш.
ЇДЬ
Г. отрута, трутизна; (у мові) ядучість, ущипливість.
ЇДЬМА
пр., (із сл. їсти) їдом, поїдом, їдцем; (із сл. жерти) жерцем.
ЇЖА
(харчування) харчі, продовольство, провізія, провіянт, жм. живність; (з неба) ур. манна; (варена) ...
ЇЖАКУВАТИЙ
(волос) настовбурчений, наїжачений, наїжений, щетинястий.
ЇЖДЖЕННЯ
див. ЇЗДА
ЇЖИТИСЯ
(- волос) гороїжитися, стовбурчитися, настовбурчуватися, дибитися; П. БУНДЮЧИТИСЯ; їжачитися.
ЇЗДА
їздня, їждження.
ЇЗДЕЦЬ
верхівець, вершник, ок. їздовий, д. їздун.
ЇЗДИТИ
роз'їздити, роз'їжджати; (світами) подорожувати, мандрувати, г. вандрувати; (часто бувати) вчащати, ...
ЇЗДНЯ
див. ЇЗДА і ДОРОГА.
ІЗМАРАГД
смарагд, сов. ізумруд.
ІЗОЛЬОВАНО
пр., відокремлено, відособлено, окремо, осібно, відрубно.
ІЗОЛЮВАТИ
відрізувати від світу; (від чого) відгороджувати, відокремлювати, відособлювати, відтинати шляхи; ...
ІЗОЛЮВАТИСЯ
недок. і док., відокремлюватися, відокремитися; (від світу) усамотнитися; (від небажаних гостей) ...
ІЗОЛЯЦІЯ
ізолювання; відокремлення, відгородження, відособлення; (злодія) ЮР. арешт; (хворих) карантин; П. ...
ЇЙ-БОГУ!
ЇЙ-БО! бігме! присть-їйбо! присяй-Богу! Бог мені свідок!
ІКОНА
образ; (хто) кумир, божество, ідол; мн. ІКОНИ, жм. боги, святі.
ІКРА
кав'яр.
ІКС
МАТ. як ім. невідоме; ПОБ. інкогніто, незнайомець, як ім. невідомий.
ІЛЮЗІЯ
міраж, омана, облуда, р. злуда; мн. ІЛЮЗІЇ, (марні) мрії, надії, сподівання.
ІЛЮЗОРНИЙ
примарний, нереальний, іраціональний, уявний; оманливий, облудний.
ІЛЮСТРАЦІЯ
(у друк, тексті) малюнок; (для унаочнення) приклад, типовий випадок; (з висловів) цитата; (дія) ...
ІЛЮСТРУВАТИ
супроводити малюнками , п! ДЕМОНСТРУВАТИ.
ІМ'Я
імення, ймення, наймення; поет. імено; (прибране) псевдонім, г. псевдо; (речей) назва, назвище, р. ...
ІМІДЖ
зп., у. образ, П. ім'я, репутація, реноме, лице , фр. честь мундира.
ІМІТАЦІЯ
підробка; (дія) копіювання, наслідування, неґ. мавпування; МУЗ. повтор.
ІМІҐРАНТ
переселець, бук. вселений, зап. переселенець; нетутешній, немісцевий, чужоземець; ЗАЙДА; ...
ІМЕНИТИЙ
(шляхтич) родовитий, знатний, р. кревний; П. славний, славетний.
ІМЕННЯ
див. ІМ'Я.
ІМЕНУВАТИ
називати, звати, жм. кликати, зст. нарікати; (ким, на письмі) писатися; (шанобливо) величати, ...
ІМЛА
мла, туман, морок, мряка, г. паморока, (у спеку) д. юга; пор. МАРИВО.
ІМЛИСТИЙ
млистий, туманний, замрячений, затуманений.
ІМОВІРНИЙ
ймовірний, правдоподібний; (здійсненний) можливий; пор. ВІРОГІДНИЙ.
ІМПЕРАТИВНИЙ
(тон) наказовий, зверхній, владний.
ІМПОЗАНТНИЙ
(вигляд) презентабельний, показний, солідний, статечний, поважний; (- фігуру) ставний, поставний, ...
ІМПОНУВАТИ
ПОДОБАТИСЯ, викликати симпатію, справляти враження.
ІМПУЛЬС
поштовх; (зовнішній) заохота, заохочення, спонука, стимул; (внутрішній) поривання, порив.
ІМПУЛЬСИВНИЙ
рвучкий, поривчастий; пор. ІНСТИНКТИВНИЙ.
ІМУНІТЕТ
(до хвороб) стійкість, несприйнятливість; (посла) недоторканність.
ІМУННИЙ
(до хвороби) несприйнятливий; (- сироватку) здатний імунізувати.
ІМУЩИЙ
кн., майновитий, багатий, маєтний, заможний, о. з грошима, з майном, з капіталом; ід. ВЛАСТЬ імущий, ...
ІНІЦІЯТИВА
почин, перший крок ; (у ділі) заповзятливість, зарадність, енергійність, сов. підприємливість.
ІНІЦІЯТИВНИЙ
зарадний, енергійний, заповзятливий, винахідливий; жм. промітний, скорохвацький.
ІНІЦІЯТОР
піонер, зачинатель, засновник, основоположник.
ІНАВГУРАЦІЯ
ІНАУГУРАЦІЯ, (президента) заприсяження, (царя) коронування, коронація.
ІНАКОДУМЕЦЬ
д! ІНОДУМЕЦЬ.
ІНАКШЕ
пр., не так, по-іншому, по-інакшому, в інший спосіб, р. інак, інако; ЯК СП. а то, а коли ні, то, у ...
ІНАКШИЙ
не цей, інший, не такий, ід. не з такого тіста, р. такий; не подібний, не схожий.
ІНВАЛІД
КАЛІКА, як ім. непрацездатний.
ІНВЕСТУВАТИ
вкладати гроші у що, фінансувати що.
ІНДЕ
пр., (де) не тут, в іншому місці, деінде; місцями, подекуди, де-не-де; (куди) в інше місце, кудиінде.
ІНДЕКС
(товарів) покажчик, список, перелік; ЕК. показник; БІБЛ. код, шифр.
ІНДИВІД
ІНДИВІДУУМ, особа, особистість, персона, жм. душа, як ім. смертний; (істота) сов. особина, особ; неґ. ...
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ
особистий, персональний, приватний; (стиль) ориґінальний, самобутній; (- власність) одноосібний, не ...
ІНДИФЕРЕНТИЗМ
байдужість, незацікавленість, бездіяльність.
ІНДИФЕРЕНТНИЙ
байдужий, незацікавлений, невтральний, безсторонній; (- силу дії) недійовий.
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ
промисловий, виробничий.
ІНЕРТНИЙ
бездіяльний, не діяльний, не рухливий, не активний, пасивний, малорухливий, малоактивний; жм. ...
ІНЕРЦІЯ
ФІЗ. збереження набутого стану; У ФР. звичка ; (інертність) бездіяльність, нерухливість, обр. ...
ІНЖИР
(дерево) смоква, смоківниця, фіґове дерево; (ягода) фіґа, смоква, винна ягода.
ІНКВІЗИТОР
П. мучитель, кат, гонитель, душитель.
ІНКВІЗИЦІЯ
ІСТ. святий суд; П. катування, тортури; У ФР. гоніння, переслідування, обр. полювання на відьом.
ІНКОЛИ
іноді, часом, деколи, порою; (час від часу) вряди-годи, подеколи, колине-коли, часами, ід. нема, нема ...
ІНКОҐНІТО
пр., потай, потайки, таємно, потаємно, секретно, замасковано, під маскою, неофіційно, приховано; ЯК ...
ІНКРИМІНУВАТИ
(кому що) ставити за провину, винувати кого в чому, оскаржувати кого за що, висувати звинувачення ...
ІНОВІРЕЦЬ
(у мусулман) ґяур, (у нас) басурман, жм. турок, о. не нашої віри.
ІНОДІ
див. ІНКОЛИ.
ІНОДУМЕЦЬ
інакодумець, дисидент, опозиціонер, протестант, вільнодумець, рел. ГЕРЕТИК.
ІНОЗЕМЕЦЬ
чужинець, чужоземець; пор. ІМІҐРАНТ, ЗАЙДА.
ІНОЗЕМНИЙ
чужинецький, чужинницький, чужоземний, чужий, поет. чужосторонній, жм. ненаш, ненаський; (- річ) ...
ІНСИНУАЦІЯ
наклеп, обмова, вигадка, зст. пеня.
ІНСПІРУВАТИ
надихати, запалювати, збуджувати, окриляти, п. заражати чим; (погляди) навівати, навіювати, ...
ІНСПЕКТОР
контролер, ревізор; (друкованих текстів) цензор; ПРИБ. наглядач.
ІНСПЕКТУВАТИ
контролювати, перевіряти, наглядати за.
ІНСПЕКЦІЯ
нагляд, контроль, перевірка; (преси) цензура; інспектура.
ІНСТИНКТ
підсвідомість, о. шосте почуття, фр. серце ; п! ІНТУЇЦІЯ.
ІНСТИНКТИВНИЙ
підсвідомий, рефлективний; (спонтанний) мимовільний, імпульсивний, не навмисний; (здогад) ...
ІНСТИТУЦІЯ
установа, ЗАКЛАД; (медична) клініка, шпиталь, лікарня.
ІНСТРУКТОР
учитель, лектор; (у спорті) тренер; (у чужих військах) радник.
ІНСТРУКТУВАТИ
вказувати, показувати, давати вказівки ; тренувати, навчати, школити, с. муштрувати; (необізнаних) ...
ІНСТРУКЦІЯ
вказівка, настанова, директива, припис, рекомендація, порада.
ІНСТРУМЕНТ
знаряддя, д. знаряд, жм. струмент; ЗБ. приладдя ; П. засіб ; пор. ПРИЧАНДАЛЛЯ.
ІНСЦЕНІЗУВАТИ
робити інсценізацію; (вияв протесту) режисерувати.
ІНТЕЛІҐЕНТНИЙ
(хто) освічений, культурний, розвинений, с. ерудований.
ІНТЕЛЕКТ
розум, глузд, тяма; жм. мозок, голова; П. кмітливість, тямущість; З.П. здатність мислити; п! ...
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ
(розвій) розумовий, духовий, сов. духовний; здатний мислити.
ІНТЕНСИВНИЙ
(рух) напружений, посилений; (колір) густий, яскравий, шпаркий.
ІНТЕРВ'Ю
див. РОЗМОВА; (з широкою авдиторією) прес-конференція.
ІНТЕРВАЛ
(лінійний) проміжок; (часу) перерва, павза.
ІНТЕРВЕНЦІЯ
БУК. втручання; П. аґресія, вторгнення, вдертя, інвазія.
ІНТЕРЕС
Б. З. діло, справа; (у комерції) вигода, хосен. цікавість, допитливість, бажання знати; ...
ІНТЕРНАТ
гуртожиток, з. бурса; (школа) пансіон; (сиротинець) патронат.
ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ
міжнародній, міжнаціональний, міждержавний; (форум) всесвітній, світовий, вселюдський; (- проблеми) ...
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
д! ТЛУМАЧЕННЯ.
ІНТЕРПРЕТУВАТИ
д! ТЛУМАЧИТИ.
ІНТЕҐРАЛЬНИЙ
суцільний, єдиний, цілісний.
ІНТЕҐРАЦІЙНИЙ
(процес) об'єднавчий, ЄДНАЛЬНИЙ, об'єднувальний.
ІНТЕҐРУВАТИ
об'єднувати, збирати докупи, зливати водно; мт. знаходити інтеграл; п-к -УЮЧИЙ, здатний інтегрувати, ...
ІНТИМНИЙ
(суто приватний) потаємний, заповітний; (- людські стосунки) щиросердий, щирий, задушевний, ...
ІНТОНАЦІЯ
(мови) тон, тембр, тональність, відтінок, нюанс; (голосу) нот|к|а.
ІНТРИҐА
(зловмисна) підступ, каверза, підкіп, підкоп, клявза, МН. павутина; (любовна) роман; (політична) гра, ...
ІНТРИҐУВАТИ
зацікавлювати, лоскотати нерви; (проти кого) плести інтриги , підкопуватися під кого, копати яму ...
ІНТУЇТИВНО
пр., (відчути) підсвідомо, мимовільно, інстинктивно, жм. серцем, нутром, душею, нюхом, носом, шкірою, ...
ІНТУЇЦІЯ
проникливість; підсвідомий здогад , жм. нюх, обр. шосте чуття; пор. ІНСТИНКТ.
ІНФІЛЬТРУВАТИ
проникати, продіставатися, просочуватися, просякати; (чужий табір) прокрадатися до, пролазити до.
ІНФЕКЦІЯ
ЗАРАЗА; (дія) зараження; ОК. хвороба.
ІНФЛЮЕНЦА
д! ҐРИПА
ІНФОРМАТОР
давець інформації; (таємний) юда, стукач, конфідент, ДОНОЩИК.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ
(засіб) комунікаційний; (багатий нд інформацію) інформативний.
ІНФОРМАЦІЯ
(дія) інформування; (факти) відомості, повідомлення, вісті, дані.
ІНФОРМУВАТИ
повідомляти, сповіщати, давати знати , доводити до відома, (- що) тримати в курсі чого; (потай) ...
ІНЦИДЕНТ
випадок, подія, пригода, епізод, (що трапився колись, ставши зразком для сучасного) прецедент; ...
ІНШИЙ
не цей, не той, інакший; ФР. другий ; мн. ІНШІ, решта.
ІНЬЄКЦІЯ
впорскування, г. заштрик, сов. укол.
ІНҐРЕДІЄНТ
СКЛАДНИК, компонент, складова частина; (у процесах) чинник, фактор.
ІПОСТАСЬ
див. ГІПОСТАСЬ.
ІРЖА
П. червонобурий колір; (на душі) осад; (страждань) гризота; (хто) причепа, гарикало, пеня, смола, оса, ...
ІРОНІЗУВАТИ
тонко висмівати , посмішкувати|ся| з кого, підштрикувати кого; літ. брати в лапки; п! ГЛУЗУВАТИ.
ІРОНІЧНИЙ
глузливий, посмішливий, насмішкуватий; (з жовчю) саркастичний, сил. (злобно-ущипливий) сардонічний .
ІРОНІЯ
тонке глузування ; (гостра) сарказм.
ІСКРА
П. блискітка; (хисту) зерно, зародок; іскринка, іскорка; пор. КАГАНЕЦЬ.
ІСКРИСТИЙ
блискучий; (гумор) яскравий, соковитий, іскрометний; (напій) пінявий, шумливий; розіскрений, ...
ІСКРИТИСЯ
іскріти, сипати іскрами; (вогнями) грати, загравати, виблискувати, яскріти|ся|; (- очі) блищати, ...
ІСНУВАННЯ
буття, життя , д. екзистенція; (злиденне) животіння, скніння, нидіння.
ІСНУВАТИ
бути, жити, топтати ряст ; не зникати, не пропадати, не переводитися; (у природі) зустрічатися; ...
ІСПИТ
проба, випроба, випробування, пробний камінь; (випускний) екзамен, г. матура; (життєвий) ...
ЇСТІВНИЙ
ЇСТОВНИЙ, суч. ЇСТИВНИЙ, споживний, травний, стравний, з. їдомий.
ЇСТВО
ЇСТИВО, див. ЇЖА
ЇСТИ
з'їдати, о. класти в рот; (жадібно) поїдати, жерти, пожирати, лопати, тріскати, лигати, глитати, ...
ІСТИНА
правда; КН. справедливість; (проста) твердження, правило; (незаперечна) догма, АКСІОМА, постулят.
ІСТИННИЙ
правдивий, правильний; (факт) дійсний, справжній, реальний.
ЇСТИСЯ
гризтися, сваритися.
ІСТОРІЯ
(процес змін) розгортання подій, розвиток, перебіг ; (людства) опис розвитку; (вчорашній день) ...
ІСТОРИЧНИЙ
(факт) реальний, дійсний, невигаданий, засвідчений; (- подію) знаменний, незабутній, славетний, ...
ІСТОТА
(жива) сотворіння, створіння, жм. творіння, р. дихання, о. душа й тіло; (- людину) жива душа; П. ...
ІСТОТНИЙ
суттєвий, посутній, сутній; дуже важливий .
ІТИ
йти, ходити, ступати, простувати, прямувати, крокувати, ф. тупати, чимчикувати, ур. спрямовувати ...
ЇХАТИ
(щосили) гнати, мчати; (звідки) вирушати, виїздити, пускатися в дорогу; (далеко) виряджатися; (поволі) ...
ІШАЧИТИ
мордуватися, робити, як віл , перти плуга, тягнути воза, не покладати рук.
ІҐНОРУВАТИ
навмисно не помічати , о. обминати десятою дорогою, п! НЕХТУВАТИ; (не брати до уваги) нехтувати що.


© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.007 c.