Слова на букву Р (109) Словник синонімів Полюги
На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Словник синонімів Полюги →  А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Слова на букву Р (109)

РІВНИЙ
(який не має заглибин і підвищень) гладкий, плоский, плескатий, гладенький.
РІД
(ряд поколінь) фамілія, (ширше) плем'я, (вишукано, з гордістю) порода, книжн. династія, зневажл. кодло.
РІДНИЙ
(який кровно споріднений з кимсь) кровний, кревний, (по батькові) однокровний, єдинокровний, книжн. ...
РІЗАТИ
(чимсь гострим) краяти, тяти, (грубо) кремсати.
РІЗНОБІЧНИЙ
(який виявляється в різному) багатогранний, багатобічний, багатосторонній.
РІЗНОРІДНИЙ
(який різний за складом) неоднорідний, книжн. гетерогенний.
РІЗЬБИТИ
(наносити візерунки на чомусь твердому) вирізьблювати, (на дереві) вирізати, (на дуже твердому) ...
РІШУЧИЙ
(який виявляє категоричність) твердий, категоричний, (який не терпить заперечення) ...
РАБ
(той, хто повністю залежить від пана) невільник, перен. (хто по-рабськи кориться комусь) плазун, ...
РАБИНЯ
(жінка раба) раба, невільниця.
РАЗОМ
(спільними зусиллями) вкупі, гуртом, громадою, спільно, сукупно.
РАЗЮЧИЙ
(який має велику руйнівну силу) убивчий, вбивчий, нищівний, (з разючим ударом) знищувальний; перен. ...
РАНІШНІЙ
(який відбувається ранком) ранковий, вранішній, (час) ранній.
РАХУВАННЯ
(визначання суми чогось) лічба, лічення, числення, рахуба.
РАХУВАТИ
(називати числа за порядком, визначати суму чогось) числити, лічити, вилічувати, (встановлювати ...
РВАТИ
(різкими рухами ділити щось на шматки) розривати, роздирати, дерти, (нервово) шматувати, (від ...
РЕАКЦІЙНИЙ
(який протидіє прогресу) розм. ретроградний.
РЕАКЦІОНЕР
(прихильник реакції) ретроград, (запеклий ворог прогресу) мракобіс, обскурант.
РЕЛІГІЙНИЙ
(який стосується релігії) духовний, конфесійний.
РЕТЕЛЬНИЙ
(який намагається сумлінно виконувати свої обов'язки) старанний, справний, сумлінний, дбайливий, ...
РЕЦЕНЗІЯ
(оцінка твору) відзив, відгук.
РИНКОВИЙ
(який пов'язаний з куплею-продажем) базарний, торговий.
РИНОК
(місце для торгівлі) базар, торговиця.
РИНУТИ
(раптово потекти — про сльози) покотитися, хлинути, (про несподіваний водяний потік) бухнути, ...
РИСУВАТИ
(наносити зображення на щось фарбами, олівцем, чорнилом) малювати, зарисовувати.
РОВЕСНИК
(одного з іншими віку) одноліток, перевесник.
РОВЕСНИЦЯ
одноліток, перевесниця.
РОДИНА
(найближчі родичі) сімейство, рідня, (в одному приміщенні) у знач. ім. домашні, хатні, діал. (часто із ...
РОЗБІЙ
(бійка з певною метою) розбійництво, розбишацтво.
РОЗБІЙНИК
(той, хто грабує, убиває) розбишака, харцизник.
РОЗБЕЩЕНИЙ
(який ігнорує правила пристойності) розпущений, (надмірно) розпещений, (виявляє це бурхливо) ...
РОЗБРАТ
(відсутність злагоди) незгода, нелад, незлагода, звада, мн. свари, чвари, (між сусідами) міжусобиця, ...
РОЗБРЕСТИСЯ
(піти в різні боки) розійтися, (швидко) розбігтися, розтектися, (співчутливо) розлізтися (межи ...
РОЗБУХАТИ
(наповнюватися при рості) набрякати.
РОЗБУШУВАТИСЯ
(набрати небуденного розруху — про море, річку) розбурхатися, розігратися, (про хвилі) збуритися, ...
РОЗВ'ЯЗКА
(завершення якоїсь справи, сюжетної лінії твору) закінчення, кінець, (задачі) вирішення.
РОЗВ'ЯЗНИЙ
(який не відчуває незручності) невимушений, вільний, (виходить за межі норми) безцеремонний.
РОЗВ'ЯЗУВАТИ
(знаходити відповідь на поставлену умову) вирішувати, рішати.
РОЗВІДКА
(таємне здобування відомостей про противника) розвідини.
РОЗВАГА
(те, що розважає товариство) забава, мн. ігри, веселощі.
РОЗВАЖАТИ
(займати когось розвагами) забавляти, втішати.
РОЗВАЖНИЙ
(здатний продумано виконувати щось) розсудливий, поміркований, тверезий, книжн. раціоналістичний.
РОЗВАЛЮВАТИ
(робити руїну) руйнувати, (нове) розкидати, (сильним ударом, натиском) висаджувати.
РОЗВИВАТИ
(робити вільним те, що було звинуте) розгортати, (вітрила) розпускати, (скручене) розкручувати.
РОЗВИТОК
(процес зміни чогось) розвій, піднесення.
РОЗГЛЯД
(вивчення чогось) аналіз, дослідження, розбір чогось, обмірковування.
РОЗГНУЗДАНІСТЬ
(неоправдана поведінка) розпущеність, розбещеність, свавільність, зневажл. розперезаність.
РОЗГОВОРИТИСЯ
(говорити довго і охоче) розбалакатися, розм. розгомонітися, фам. розбазікатися.
РОЗГОЛОСИТИ
(широко повідомити дещо) рознести, розм. розплескати, роздзвонити.
РОЗДІЛ
(у книзі) частина, глава.
РОЗДАВЛЮВАТИ
(стискаючи, руйнувати щось) роздушувати, розчавлювати, розплющувати, (ногою) розтоптувати.
РОЗДИРАТИ
(різкими рухами роз'єднувати на частини) розривати, (сильно) розпанахувати, (про дерево) ...
РОЗДОРІЖЖЯ
(розходження шляхів, стежок) розпуття, перехрестя, перетин.
РОЗДРАЖНЮВАТИ
(якимись способами викликати в когось злість) злити, розсерджу вати, розлютовувати, розм. ...
РОЗДУВАТИ
(розносити вітром) розвівати, розвіювати, роздмухувати.
РОЗДЯГАТИСЯ
(знімати зі себе одяг) розбиратися, (пальто) скидати, знімати.
РОЗЖАРЕНИЙ
(який став дуже гарячим) розпечений, розпалений, розігрітий.
РОЗЖИТИСЯ
(стати багатим) розбагатіти, запомогтися, (виказуючи при тому свою пиху) розпаношитися, розпаніти.
РОЗЗЯВА
(неуважна людина) зівака, фам. Ґава, зневажл. солопій, розтелепа.
РОЗКІШНИЙ
(про одяг) чудовий, пишний, багатий.
РОЗКАЗУВАТИ
(передавати словами якусь інформацію) оповідати, розповідати, повідати.
РОЗКИДАТИ
(про сіно, солому) розтрушувати, розстеляти, розтрясати.
РОЗКЛАДАЧКА
(легкий розкладний предмет для спання) розкладайка.
РОЗКОЛЕНИЙ
(який відділений однин від одного) розчахнутий, розколотий, розчеплений.
РОЗКОШУВАТИ
(відчувати велике задоволення, щастя) насолоджуватися, уроч. (вищою мірою) блаженствувати, ...
РОЗКУШТУВАТИ
(споживаючи, відчути смак чогось) розсмакувати, розкутати.
РОЗЛАД
(відсутність єдності дій, думок) незлагода, недружність, неузгодженість.
РОЗМІРЕНИЙ
(який виконується в певному ритмі) ритмічний, рівномірний, помірний.
РОЗМНОЖУВАТИ
(вирощувати у більшій кількості) розводити, розплоджувати.
РОЗМОВА
(безпосередній діалог між кількома людьми) мова, розмовляння, балачка, бесіда.
РОЗМОВЛЯТИ
(усно обмінюватися думками) говорити, балакати, гуторити, бесідувати, (тихо) гомоніти, (про мову ...
РОЗПАД
(втрата єдності) розвал, розклад, занепад.
РОЗПАДАТИСЯ
(втрачати єдність) розвалюватися, (на складові частини) розкладатися, (втрачати нормальний спосіб ...
РОЗПАЧЛИВИЙ
(який пройнятий відчаєм) відчайдушний, безнадійний.
РОЗПЛУТУВАТИ
(упорядковувати щось замотане) розмотувати, розвивати, розкручувати.
РОЗПОРЯДОК
(чітко встановлені правила поведінки) правила, режим.
РОЗПУКА
(незвичайно трагічний моральний стан} безнадія, відчай.
РОЗПУСТА
(аморальний спосіб життя) розпущеність, блудство.
РОЗРІДЖУВАТИ
(з густого робити рідшим) розпускати, розчиняти, розбавляти, розводити.
РОЗРАХОВУВАТИСЯ
з ким (повертати належне комусь, зокрема борги) погашати, розплачуватися, сплачувати, віддавати, ...
РОЗСАДНИК
1. (спеціальне місце для розведення рослин) шкілка, (вирощування саджанців) маточник; 2. (джерело ...
РОЗСЕРДИТИ
(зробити когось сердитим) розгнівати, розізлити, (сильніше) розлютити, роз'ярити.
РОЗСЕРДИТИСЯ
(починати відчувати гнів) розгніватися, розізлитися, (несподівано) скипіти// виточувати ножа на ...
РОЗСТІБАТИ
(звільнити щось застебнуте) розщібати, розхристувати.
РОЗСТАВЛЯТИ
(ноги руки, пальці) розкидати, розсовувати, розчепірювати, (з певною метою) розводити.
РОЗСУВАТИ
(відповідним рухом розправляти в різні боки) розпихати, (гілля, рослини) розхиляти, розводити.
РОЗТАШОВУВАТИСЯ
(займати місце для чогось — про поодиноких людей) влаштовуватися, вмощуватися, моститися, (про ...
РОЗТЛУМАЧУВАТИ
(пояснювати комусь незрозуміле) тлумачити, роз'яснювати, фам. розтовкмачувати.
РОЗТОВСТІТИ
(стати дуже гладким) розповніти, погладшати, (ставати жирним) розжиріти, (про худобу) від пастися.
РОЗТУЛЯТИ
(розводити на відстань щось зімкнуте) рознімати, (повіки) розплющувати, розмикати, (рота) ...
РОЗТЯГУВАТИ
(робити довшим, натягаючи) розволікати.
РОЗУМ
(здатність людей мислити) ум, глузд, книжн. інтелект, (запам'ятовувати) кебета, тямка// здоровий ...
РОЗУМІТИ
(бути здатним осмислювати щось) тямити, розбиратися, кумекати, мізкувати, міркувати.
РОЗУМНО
(з розумом) мудро, розважно, розсудливо, тверезо.
РОЗЧЕРВОНІТИСЯ
(стати дуже червоним) зашарітися, розпаленіти.
РОЗЧУЛЕНИЙ
(приємно схвильований) розніжений.
РОЗЧУЛЮВАТИСЯ
(ставати лагідним) лагіднішати, лагідніти, м'якнути.
РОКОВИНИ
(дата після року якоїсь події) річниця, (якщо дата закінчується десятиріччям) ювілей.
РОСТИ
(збільшуватися в процесі життєвого розвитку) виростати, підростати, більшати, (ставати дорослим) ...
РУДИЙ
(червоно-жовтого кольору) рижий, іржавий, (про волосся) рудоволосий, (світло-рудий — про масть коня) ...
РУЙНУВАННЯ
(процес розбивання, ліквідації чогось) нищення, руїна, розвал, руйнація.
РУЙНУВАТИ
(нищівними діями ліквідувати цілісність чогось) нищити, валити, ламати (незвичайною силою і ...
РУКОПИС
(сучасний руко- а. машинописний текст) рукописання, (авторський) автограф, машинопис, (давній) ...
РУМ'ЯНИТИСЯ
(покриватися рум'янцем) рум'яніти, рум'янітися, червоніти, шарітися.
РУХ
(зміна положення кого-, чого-небудь) рухання, переміщення, книжн. динаміка, (положення тіла) жест.
РУХАТИ
(змінювати положення) ворушити, сунути, переміщати, совати, переміщувати, (частиною тіла) ...
РУХЛИВИЙ
(здатний швидко рухатися) швидкий, меткий, жвавий, моторний, проворний, (занадто) верткий, ...
РУХОМИЙ
(який можна переносити) пересувний.
РЯТУВАТИ
(відвертати від когось небезпеку) вберігати, спасати, (допомагати комусь у скрутних обставинах) ...


© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.005 c.