Слова на букву І (19) Стилістичні терміни
На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Стилістичні терміни →  А Б В Г Ґ Д Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ

Слова на букву І (19)

ІЗОКОЛОН
(гр. іso — однаковий, kolon — гілка) риторична фігура, при якій у двох або кількох відрізках мови ...
ІМІТАЦІЯ
(лат. іmitatio — наслідую) стилістичний прийом, яким створюється повна ілюзія чиєїсь манери мовлення ...
ІМПЕРАТИВ
(від лат. imperativus владний) стилістичний засіб (наказовий спосіб, спонукальні вигуки тощо), що ...
ІМПЛІКАЦІЯ
(від. лат. implicatio — тісно зв’язую) логічна операція, за допомогою якої з двох висловлювань ...
ІМПРОВІЗАЦІЯ
(фр. іmprovisation, з лат. іmprovisus — непередбачений, раптовий) виголошення промови чи певної її частини ...
ІНВЕКТИВА
(лат. іnvektiva, від invehor — нападаю) гострий викривальний виступ, різке звинувачення, осуд когось.
ІНВЕНЦІЯ
(лат. inventio — винахід, винайдення) поняття риторики, яким означається перший етап підготовки ...
ІНВЕРСІЯ
(від лат. inversio — перестановка) стилістична фігура, яка створюєтся зворотним порядком слів у ...
ІНКЛЮЗИВ
(лат. includo — замикати), включення — стилістичний прийом, при якому мовець виступає і від імені ...
ІНТЕРПЕЛЯЦІЯ
(від лат. interpellatio — переривання) фігура, в якій автор перериває потік мовлення, щоб звернутись до ...
ІНТЕРПОЗИЦІЯ
(лат. inter — між, positio — положення) різновид стилістичної фігури інверсії, в якому службове слово ...
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
(лат. interpretatio — тлумачення) фігура, в якій одна і та ж думка пояснюється за допомогою нагромадження ...
ІНТЕР’ЄКТИВАЦІЯ
(лат. interjectio — вигук) стилістичний засіб (перехід повнозначних слів у вигуки), який надає тексту ...
ІНТОНАЦІЯ
(від лат. іntonо — голосно вимовляти) цiлiсна оpганiзацiя живого мовлення, що включає в себе pитм, ...
ІНТРОДУКЦІЯ
(лат. іntroduction) те саме, що й вступ.
ІНФОРМАЦІЯ
(від лат. іnformatio — роз’яснення) одне із вихідних понять стилістики, що означає основу об’єкта ...
ІРОНІЯ
(від гр. eironeia прихований глум) троп, у якому слова чи вирази з метою насмішки вживаються у ...
ІСТОРИЗМИ
стилістичні засоби (лексеми), що використовуются в художніх текстах для відтворення колориту ...
ІТЕРАЦІЯ
(лат. іtero — повторюю) метод тренування, навчання, вироблення вправності, мовної досконалості.


© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.005 c.