Слова на букву К (17) Стилістичні терміни
На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Стилістичні терміни →  А Б В Г Ґ Д Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ

Слова на букву К (17)

КАДАНС
(фр. сadence, від лат. сadens — падає, закінчується) тип мелодики мовлення, характерний для кінця фрази ...
КАЛАМБУР
( фр. cаlembour — гpа  слiв) стилiстичний пpийом зближення piзних за значенням слiв, iнодi схожих за ...
КАЛЬКА
(фр. сalque — копія) слово або вираз, утворені точно за зразком іншого слова чи виразу шляхом ...
КАТЕХІЗИС
(гр. katechesis — усне повчання, настанова) ораторський твір, написаний у формі запитань і відповідей; ...
КАТЕХРЕЗА
(від гр. katachresis — помилкове вживання) троп, різновид метафори, що утворюється поєднанням ...
КЛІШЕ
(фр. сliche — відбиток) зворот, що легко відтворюється в певних ситуаціях і контекстах, зберігає свою ...
КЛАСИЧНА МОВА
мова, репрезентована найкращими художніми текстами, за якими і має вивчатися. Класична ...
КОЙНЕ
(гр. koine dialektos — спільне наріччя) “легкий” варіант мови, що сформувався на базі кількох (чи одного) ...
КОЛОН
(лат. colonus) фігура, що коротко і точно передає думку за допомогою скорочених ритмічних членів ...
КОМПОЗИЦІЯ
(від лат. compositio — складання, pозташування) стpуктуpа, побудова твоpу певного жанpу, художнiй план ...
КОМУНІКАЦІЯ
(від лат. сommunіco — спілкуюся з кимось) одне зі стилістичних понять, що визначає основний зміст і ...
КОНКЛЮЗІЯ
(лат. сonclusio — кінець, закінчення) те саме, що й висновки.
КОНОТАЦІЯ
(лат. сon — разом, notatio — позначати) одне з основних понять стилістики, яке означає дадаткові ...
КОНТЕКСТ
(від лат. contextus — тісний зв’язок, з’єднання) лінійне синтагматичне оточення, яке необхідне (чи ...
КОНТРАВЕРЗА
(лат. controversia — зворотний зв’язок, суперечка) фігура перемовляння, спростування правдоподібних ...
КРИЛАТІ ВИСЛОВИ СЛОВА
стилістичні засоби; ними є стійкі вирази, що мають певне літературне або історичне походження. Це ...
КУЛЬТУРА МОВИ
1) лінгвістична наука, що вивчає суспільне життя мови в конкретний історичний час і регламентує ...


© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.007 c.