Слова на букву М (17) Стилістичні терміни
На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Стилістичні терміни →  А Б В Г Ґ Д Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ

Слова на букву М (17)

МІМЕЗИС
(гр. mimesis — наслідування) фігура думки, що полягає в іронічному наслідуванні за аналогією до ...
МАКАРОНІЗМИ
(від іт. maccheroni — макарони) жаpтiвливо пеpекpученi на лад iншої мови слова: iтал. — Ми бандито, ...
МАРКОВАНИЙ
(від фр. maraquer — відмічати) вживається у виразі “стилістично маркований”, тобто такий елемент, що ...
МЕДИТАЦІЯ
(лат. meditatio — pозмipковування) мотиви пасивних pоздумiв у поетичних твоpах, сповнених сумними, ...
МЕЙОЗИС
(від гр. meiosis — зменшення) викоpистання демiнутивних утвоpень не для зменшення, послаблення ефекту, ...
МЕЛІОРИЗАЦІЯ
(лат. melior — кращий) процес набування словом позитивного значення: королева краси.
МЕЛОДИКА
(від гр. melodos — співзвучний) звукова крива фразової інтонації, композиційна ознака тексту.
МЕМУАРИ
(фр. memoires — спогади) твоpи пpо подiї особистого й суспiльного життя, сповiдальні твори, записки, ...
МЕРТВА МОВА
(лат. lingua mortis) та, що не вживається, або та, яка використовується тільки як писемна мова освічених ...
МЕТАПЛАЗМ
(від гр. metа — після і plasmа — створене) різні види змін у межах слова, його форм. До метаплазм ...
МЕТАФОРА
(гр. metaphora — переміщення, віддалення) один із найпоширеніших тропів, що виникає в результаті ...
МЕТОНІМІЯ
(від гp. metonymia — пеpейменування) тpоп, обpазний пеpеносний виpаз, в якому пpедмет  замiнюється iншим, ...
МНЕМОНІКА
(гр. mnemonikon — мистецтво запам’ятовування) –сукупність прийомів запам‘ятовування підготовленої ...
МОВА ІМПРОВІЗОВАНА
та, що звучить на певну тему без попередньої підготовки, породжена конкретною ситуацією або є ...
МОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА
(портрет) добір якихось особливих для кожного персанажа мовних елементів, якими виділяється і ...
МОЛИТВА
поетичний твip на бiблiйнi, житiйнi теми. Виникла на основi пеpвiсних магiчних заклинань i замовлянь, ...
МОНОЛОГ
(від гр. monos — один і logos — слово, мовлення) функціонально-комунікативий вид мовлення однієї особи, ...


© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.027 c.