Слова на букву С (25) Стилістичні терміни
На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Стилістичні терміни →  А Б В Г Ґ Д Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ

Слова на букву С (25)

САРКАЗМ
(гр. sarkasmos, від sarkazo, букв. — розриваю м’ясо) їдке, викривальне, іноді гірке глузування; може бути ...
САТИРА
(лат. catіra, від satura, букв. — сумiш, всяка всячина) piзке викpиття i гостpе осмiюваяння негативних pис, ...
СЕНТЕНЦІЯ
(лат. sententia — думка, судження) вираз, що коротко повчає, як є чи має бути в житті. Сентенція буває ...
СИЛЕПСИС
(лат. syllepse — поєднання) стилістично зумовлене порушення правил узгодження, риторична фігура або ...
СИНЕКДОХА
(гр. synekdochе — співвіднесення) тpоп, вид метонімії, вислiв, заснований на кiлькiсному зiставленнi ...
СИНЕРЕЗИС, СИНИРЕЗИС
(від гр. syneresis, synezesis — осідання, ущільнення) у фонетиці — злиття звуків у дифтонг, у фоностилістиці ...
СИНОНІМИ
(від гр. synonymos — однойменний) стилістичні засоби, що, виражаючи одне поняття, відрізняються ...
СИНОПИС
(гр. synopsis — огляд) збірка матеріалів, статей, описів з якого-небудь питання, найчастіше розміщених ...
СЛЕНГ
(англ. slang — жаргон) жаргонні слова або вирази, характерні для мовлення людей певних професій або ...
СЛОВА-ПАРАЗИТИ
слова чи словосполучення, які є показником низької культури мовлення, спричинені поганим знанням ...
СЛОВО
в лексичній стилістиці основний засіб вираження стилістичних значень і створення стилістичних ...
СПІВОМОВКА
коpоткий гумоpистичний вipш, в основi якого лежить афоpизм, пpиказка,  пpислiв’я, анекдот, жаpт: Щастя ...
СПІЧ
(англ. speech — промова) коротка застільна привітальна промова з нагоди урочистостей, ювілею тощо.
СТІХОМІФІЯ
(гр. stichos — вірш, mythos — фраза) така будова тексту, коли кожна думка, вислів, репліка відповідає ...
СТАРОСЛОВ’ЯНІЗМИ
стилістичні засоби, що мають виразні ознаки свого старослов’янського походження, ...
СТИЛІЗАЦІЯ
стилістичний прийом наслідування стилю характерними для певної епохи чи соціального середовища ...
СТИЛІСТИКА
лінгвістична наука і навчальна дисципліна, що досліджує і вивчає стилістичну систему мови: стилі ...
СТИЛІСТИКА ЗАГАЛЬНА
вивчає стилістичні проблеми мов і мовної діяльності — стилістичні універсалії.
СТИЛІСТИКА ЧАСТКОВА
вивчає стилістичну систему національної мови.
СТИЛІСТИЧНА СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ
охоплює стилі і підстилі мови і мовлення, їх жанрову диференціацію, стилістичні засоби, способи і ...
СТИЛІСТИЧНИЙ СИНТАКСИС
вивчає стилістичні можливості синтаксичних одиниць, способи використання синтаксичних ...
СТИЛЬ
(лат. stylus, букв. — паличка для письма) 1) суспільно-необхідний, історично-сформований різновид ...
СТРОФА
(гр. strophe — повоpот, змiна) гpупа вipшованих pядкiв, об‘єднаних змiстом i поpядком pимування.
СТРУКТУРА РИТОРИКИ МОВЛЕННЯ
1) пошук теми і предмету мовлення, задум і засади — інвенція 2) функціональне впорядкування ...
СУРЖИК
мішанина словесних елементів з різних мов, неграмотне мовлення.


© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.006 c.