Слова на букву Т (12) Стилістичні терміни
На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Стилістичні терміни →  А Б В Г Ґ Д Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ

Слова на букву Т (12)

ТАБУ
(полінезійське) заборона вживання певних слів з причин релігійних, політичних, моральних, ...
ТАВТОЛОГІЯ
 (гр. Tautologіа, від tauto — те ж саме i logos — слово) стилістична фігура, що твориться повтоpенням подiбних ...
ТЕЗА
(від гр. thesis — положення, твердження) фігура думки, яка в лаконічній формі містить основне ...
ТЕКСТ
(від лат. textum — тканина, зв‘язок) одне із основних понять стилістики, у якому об’єднуються ...
ТЕМП
у фоностилістиці може бути засобом увиразнення мовлення, досягнення певного стилістичного ...
ТЕРМІНИ
(від лат. terminus — межа) лексика наукового, офіційно-ділового стилів; буває галузева та ...
ТОН
(від гр. tonos — напруження) у стилістиці характер мови, зокрема мовлення: тон розмови звичайний, ...
ТОНАЛЬНИЙ НАГОЛОС
мелодичний, музичний.
ТОНЕМА
(фр. tonema) мовна одиниця, що диференціюється наголосом (замок — замок, дорога — дорога); ...
ТОПОС
(гр. topos — місце) риторичне поняття: місце (в загальному розумінні) творчості мовця, письменника, в ...
ТРАГЕДІЯ
(від гp. tragoеdia) драматичний жанр, для якого характерні гостpота й непpимиpенністьзображуваних ...
ТРОП
(гр. tropos — звоpот) пеpеносне вживання слiв, пpи якому вiдбувається пpиpощення змiсту i конотацiї. Тpопи ...


© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.005 c.