Слова на букву Г (15) Стилістичні терміни
На главную О проекте Обратная связь Поддержать проектДобавить в избранное

  
Е.СЛОВО →  Стилістичні терміни →  А Б В Г Ґ Д Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ш Щ

Слова на букву Г (15)

ГІАТУС
(лат. hiatus — щілина) збіг двох або кількох голосних звуків в одному слові або на межі: до одної, ...
ГІПЕРБОЛА
(гр. hyperbole — пеpебiльшення) обpазне пеpебiльшення за pозмipом, силою, значенням: Так нiхто не кохав. ...
ГІПЕРОХА
(гр. hyperoche) вид гіперболи, найбільша похвала: нічого кращого за неї нема під сонцем.
ГІСТОРОЛОГІЯ
фігура думки, що виражає важливі з погляду мовця побажання, використовується на закінчення ...
ГІФЕН
(гр. hyphen — тканина) прийом зумисного злиття окремих слів в одне складне слово: Ах, Стрункодівчина, ...
ГАРМОНІЯ
(гр. harmonia — співзвучність, розміреність) в стилістиці якість мовлення, якої має прагнути мовець ...
ГЛОСА
(від гр. glossa — мова, говір) у риториці Арістотеля і пізніше це слова та вирази, що перебувають поза ...
ГЛОСАРІЙ
(від лат. glossarium — словник глос) тлумачний словник застарілих і малозрозумілих слів.
ГНОМА
(від гр. gnome — думка) мудрий вислів, афоризм, викладений у формі двовірша: Знання і гроші позичити ...
ГОМІЛІЯ
(гр. homilia — зібрання) вид духовної промови, духовне навчання.
ГОМІЛЕТИКА
(гр. — мистецтво спілкування) один із видів красномовства, що вивчає правила побудови церковної ...
ГРАДАЦІЙНІ СПОЛУЧНИКИ
складені сполучники, що утворюються з двох компонентів і виражають найчастіше ...
ГРАДАЦІЯ
(лат. gradatio — поступове підвищення, посилення) стилiстична фiгуpа певної будови, в якій кожна ...
ГРОТЕСК
(фр. grotesque — смішний, незвичайний) поетичний пpийом зумисного спотвоpеня або змiшування контpастiв: ...
ГУМОР
(лат. hymor — волога, рідина) зобpаження смiшного в жаpтiвливому, добpодушному тонi.


© eslovo.com.ua - Е.СЛОВО 2009-2017
 
Выполнено за: 0.012 c.